Hoàn thành xây dựng hệ thống thông tin đất đai quốc gia, CSDL đất đai gắn với CSDL dân cư trong năm 2024-2025

25/04/2024 08:47 AM

Ngày 22/4/2024, Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành Quyết định 1075/QĐ-BTNMT về Kế hoạch thực hiện Nghị quyết 109/2023/QH15 liên quan đến giám sát chuyên đề, chất vấn, trong đó đặt nhiệm vụ hoàn thành xây dựng hệ thống thông tin đất đai quốc gia, cơ sở dữ liệu đất đai gắn với cơ sở dữ liệu dân cư trong năm 2024-2025.

Thanh Trúc

Hoàn thành xây dựng hệ thống thông tin đất đai quốc gia, CSDL đất đai gắn với CSDL dân cư trong năm 2024-2025

Cụ thể, Bộ Tài nguyên và Môi trường phân công các nhiệm vụ cụ thể trong lĩnh vực đất đai như sau:

**Tăng cường quản lý có hiệu quả đối với đất đai có nguồn gốc từ các nông, lâm trường quốc doanh

- Thời gian thực hiện: năm 2020 - 2024.

- Đơn vị thực hiện: Cục Đăng ký và Dữ liệu thông tin đất đai chủ trì, phối hợp Cục Quy hoạch và Phát triển tài nguyên đất, Vụ Đất đai.

- Định lượng, chỉ tiêu, hoạt động thực hiện: thực hiện theo Đề án “Tăng cường quản lý đối với đất đai có nguồn gốc từ các nông, lâm trường quốc doanh hiện do các công ty nông nghiệp, công ty lâm nghiệp không thuộc diện sắp xếp lại theo Nghị định 118/2014/NĐ-CP , ban quản lý rừng và các tổ chức sự nghiệp khác, hộ gia đình, cá nhân sử dụng” được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định 32/QĐ-TTg ngày 07/01/2020.

**Hoàn thành việc xây dựng hệ thống thông tin đất đai quốc gia, cơ sở dữ liệu đất đai theo chuẩn thống nhất trên phạm vi cả nước gắn với cơ sở dữ liệu dân cư

- Thời gian thực hiện: năm 2024 - 2025.

- Đơn vị thực hiện: Cục Đăng ký và Dữ liệu thông tin đất đai chủ trì, phối hợp Cục Quy hoạch và Phát triển tài nguyên đất, Cục Chuyển đổi số và Thông tin dữ liệu tài nguyên môi trường, Vụ Đất đai.

- Định lượng, chỉ tiêu, hoạt động thực hiện: (1) Trình cơ quan có thẩm quyền hoặc ban hành theo thẩm quyền các quy định, định mức kinh tế - kỹ thuật, văn bản quy phạm pháp luật để xây dựng hệ thống thông tin đất đai quốc gia, cơ sở dữ liệu đất đai theo chuẩn thống nhất trên phạm vi cả nước gắn với cơ sở dữ liệu dân cư; (2) Triển khai xây dựng hạ tầng công nghệ thông tin; phần mềm ứng dụng phục vụ quản lý, vận hành, cập nhật, khai thác cơ sở dữ liệu quốc gia về đất đai; xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai cấp trung ương.

**Giải quyết tình trạng thiếu đất sản xuất, đất ở cho đồng bào dân tộc thiểu số

- Thời gian thực hiện: năm 2024 - 2025.

- Đơn vị thực hiện: Vụ Đất đai chủ trì, phối hợp Cục Đăng ký và Thông tin dữ liệu đất đai, Cục Quy hoạch và Phát triển tài nguyên đất.

- Định lượng, chỉ tiêu, hoạt động thực hiện: (1) Đề xuất xây dựng chính sách, quy định của pháp luật để giải quyết tình trạng thiếu đất sản xuất, đất ở cho đồng bào dân tộc thiểu số; (2) Phối hợp với Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương có liên quan tổ chức thực hiện các biện pháp giải quyết tình trạng thiếu đất sản xuất, đất ở cho đồng bào dân tộc thiểu số

Xem chi tiết tại Quyết định 1075/QĐ-BTNMT có hiệu lực từ ngày 22/4/2024.

 

Đây là nội dung tóm tắt, thông báo văn bản mới dành cho khách hàng của THƯ VIỆN PHÁP LUẬT. Nếu quý khách còn vướng mắc vui lòng gửi về Email info@thuvienphapluat.vn.

Gởi câu hỏi Chia sẻ bài viết lên facebook 758

Bài viết về

lĩnh vực Đất đai

Chính sách khác
VĂN BẢN NỔI BẬT MỚI CẬP NHẬT
  • 16:40 | 20/05/2024 Thông tư 06/2024/TT-BYT ngày 16/5/2024 quy định xếp hạng các đơn vị sự nghiệp y tế
  • 11:30 | 20/05/2024 Thông tư 03/2024/TT-BTP ngày 15/5/2024 sửa đổi 08 Thông tư liên quan đến thủ tục hành chính trong lĩnh vực bổ trợ tư pháp
  • 10:50 | 20/05/2024 Thông tư 01/2024/TT-BVHTTDL ngày 17/5/2024 quy định về phòng, chống doping trong hoạt động thể thao
  • 10:00 | 20/05/2024 Nghị định 52/2024/NĐ-CP ngày 15/05/2024 quy định về thanh toán không dùng tiền mặt
  • 07:30 | 20/05/2024 Quy định 144-QĐ/TW ngày 09/5/2024 về chuẩn mực đạo đức cách mạng của cán bộ, đảng viên trong giai đoạn mới
  • 07:20 | 20/05/2024 Nghị định 56/2024/NĐ-CP ngày 18/5/2024 sửa đổi Nghị định 55/2011/NĐ-CP quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức bộ máy của tổ chức pháp chế
  • 07:00 | 20/05/2024 Quyết định 428/QĐ-TTg ngày 18/5/2024 Kế hoạch triển khai thi hành Luật Phòng, chống bạo lực gia đình
  • 10:30 | 18/05/2024 Thông tư 07/2024/TT-BYT ngày 17/5/2024 quy định việc đấu thầu thuốc tại các cơ sở y tế công lập
  • 07:10 | 18/05/2024 Nghị định 54/2024/NĐ-CP ngày 16/5/2024 quy định về hành nghề khoan nước dưới đất, kê khai, đăng ký, cấp phép, dịch vụ tài nguyên nước và tiền cấp quyền khai thác tài nguyên nước
  • 17:20 | 17/05/2024 Nghị định 53/2024/NĐ-CP ngày 16/5/2024 hướng dẫn Luật Tài nguyên nước 2023 28/2023/QH15
3.238.112.198

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn