Bản án 38/2018/DS-ST ngày 08/11/2018 về tranh chấp hợp đồng tín dụng

TÒA ÁN NHÂN DÂN QUẬN LIÊN CHIỂU, THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG

BẢN ÁN 38/2018/DS-ST NGÀY 08/11/2018 TRANH CHẤP HỢP ĐỒNG TÍN DỤNG

Ngày 08 tháng 11 năm 2018 tại trụ sở Tòa án nhân dân quận Liên Chiểu, thành phố Đà Nẵng xét xử sơ thẩm công khai vụ án thụ lý số 101/2018/TLST-DS ngày 19 tháng 7 năm 2018 về “Tranh chấp hợp đồng tín dụng” theo Quyết định đưa vụ án ra xét xử số 51/2018/QĐXX-ST ngày 08 tháng 10 năm 2018 và Quyết định hoãn phiên tòa số 50/2018/QĐXXST-DS ngày 23.10.2018 giữa các đương sự:

- Nguyên đơn: Công ty tài chính TNHH MTV Ngân hàng Việt Nam Thịnh Vượng. Địa chỉ: Tầng 02 Tòa nhà Ree, Số 09 đường Đoàn Văn Bơ, phường 12, quận 04, tp Hồ Chí Minh. Đại diện theo pháp luật: Ông Lô Bằng G - Chức vụ: Chủ tịch hội đồng thành viên. Đại diện theo ủy quyền: Ông Lưu Đức T - sinh năm 1994 hoặc ông Trương Ngọc Á - sinh năm 1981 (Theo văn bản ủy quyền số 1217/UQTA- VH.18 ngày 31.5.2018) (có mặt)

- Bị đơn: Ông Nguyễn Văn H - sinh năm 1961; Trú tại: Tổ 273 Phước Lý, phường Hòa Minh, quận Liên Chiểu, Tp Đà Nẵng. (vắng mặt)

- Người có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan: Công ty CP Bảo hiểm VĐ (VASS); Địa chỉ: Số 80 Võ Văn Tần, phường 6, quận 3, TP Hồ Chí Minh. (vắng mặt)

NỘI DUNG VỤ ÁN

*Đại diện theo ủy quyền của nguyên đơn Công ty tài chính TNHH MTV Ngân hàng Việt Nam Thịnh Vƣợng, ông Lƣu Đức T trình bày:

Ngày 09.12.2016, ông Nguyễn Văn H có ký hợp đồng tín dụng số 2016209- 0004916 với Công ty tài chính TNHH MTV Ngân hàng Việt Nam Thịnh Vượng vay số tiền 40.617.500 đồng (bốn mươi triệu, sáu trăm mười bảy ngàn, năm trăm đồng) với lãi suất 3.75%/tháng, thời hạn vay là 36 tháng, mục đích vay để tiêu dùng cá nhân.

Theo thỏa thuận tại hợp đồng, ông H có trách nhiệm thanh toán số tiền là 74.652.862 (gồm cả gốc và lãi), chia thành 36 kỳ, 35 kỳ đầu mỗi kỳ trả 2.075.000 đồng và kỳ cuối trả 2.027.862 đồng, vào ngày 19 hàng tháng, bắt đầu từ ngày 19.01.2017.

Thực hiện hợp đồng, ông H đã nhận đủ số tiền vay và thanh toán cho Công ty 05 lần với số tiền 10.435.000 đồng. Kể từ ngày 06.7.2017, ông H đã không thanh toán thêm bất kì khoản nào, dù Công ty đã dùng nhiều biện pháp nhắc nhở.

Vì vậy, Công ty tài chính TNHH MTV Ngân hàng Việt Nam Thịnh Vượng khởi kiện yêu cầu Tòa án buộc ông Nguyễn Văn H phải thanh toán một lần toàn bộ khoản nợ là: 56.831.558 đng(năm mươi sáu triệu, tám trăm ba mươi mốt ngàn, năm trăm năm mươi tám đồng).Trong đó: gốc: 37.643.433 đồng (ba mươi bảy triệu, sáu trăm bốn mươi ba ngàn, bốn trăm ba mươi ba đồng) lãi: 19.188.125 đồng (mười chín triệu, một trăm tám mươi tám ngàn, một trăm hai mươi lăm đồng) lãi tính đến ngày 19.10.2018.

* Bị đơn là ông Nguyễn Văn H và ngƣời có quyền lợi nghĩa vụ liên quan là Công ty CP Bảo hiểm VĐ không đến Tòa án để trình bày ý kiến của mình đối với yêu cầu khởi kiện của nguyên đơn cũng như không tham gia phiên họp kiểm tra việc giao nộp, tiếp cận, công khai chứng cứ và hòa giải mặc dù đã được Tòa án tống đạt hợp lệ thông báo thụ lý vụ án và các thông báo về phiên họp kiểm tra việc giao nộp, tiếp cận, công khai chứng cứ và hòa giải.

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN

Sau khi nghiên cứu các tài liệu có trong hồ sơ vụ án được thẩm tra tại phiên tòa và căn cứ vào kết quả tranh luận tại phiên tòa, Hội đồng xét xử nhận định:

[1] Về thủ tục tố tụng:

Về thẩm quyền giải quyết của Tòa án: Tranh chấp hợp đồng tín dụng giữa Công ty tài chính TNHH MTV Ngân hàng Việt Nam Thịnh Vượng và ông Nguyễn Văn H thuộc thẩm quyền giải quyết của Tòa án nhân dân quận Liên Chiểu, thành phố Đà Nẵng theo quy định tại khoản 3 Điều 26, điểm a khoản 1 Điều 35, và điểm a khoản 1 Điều 39 của Bộ luật tố tụng dân sự.

Về phiên họp kiểm tra việc giao nộp, tiếp cận, công khai chứng cứ và hòa giải: Tòa án đã mở phiên họp kiểm tra việc giao nộp, tiếp cận, công khai chứng cứ và hòa giải; thông báo kết quả phiên họp kiểm tra việc giao nộp, tiếp cận, công khai chứng cứ cho đương sự vắng mặt theo quy định tại Điều 208, 209, 210, 211 của BLTTDS. Tại phiên tòa hôm nay, đại diện nguyên đơn không xuất trình thêm chứng cứ mới. Tại phiên toà lần thứ nhất ngày 23.10.2018 và cũng như phiên toà hôm nay Toà án đã triệu tập, niêm yết công khai Quyết định đưa vụ án ra xét xử, quyết định hoãn phiên toà đối với bị đơn, người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan, nhưng bị đơn, người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan vẫn vắng mặt không có lý do. Vì vậy căn cứ vào khoản 2 Điều 227 BLTTDS, Toà án xét xử vắng mặt bị đơn, người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan.

[2] Về nội dung tranh chấp: Xét yêu cầu khởi kiện của Công ty tài chính TNHH MTV NH Việt Nam Thịnh Vượng đối với ông Nguyễn Văn H thì thấy:

Quá trình giải quyết vụ án, ông H không văn bản phản đối yêu cầu khởi kiện của Công ty tài chính TNHH MTV Ngân hàng Việt Nam Thịnh Vượng. Căn cứ Điều 92 Bộ luật Tố tụng dân sự và các tài liệu, chứng cứ do Công ty tài chính TNHH MTV Ngân hàng Việt Nam Thịnh Vượng cung cấp có trong hồ sơ vụ án, Hội đồng xét xử có đủ cơ sở để xác định:

Ngày 09.12.2016, ông Nguyễn Văn H có ký hợp đồng tín dụng số 2016209- 0004916 với Công ty tài chính TNHH một thành viên Ngân hàng Việt Nam Thịnh Vượng vay số tiền 40.617.500 đồng (bốn mươi triệu, sáu trăm mười bảy ngàn, năm trăm đồng) với lãi suất 3.75%/tháng, thời hạn vay là 36 tháng, mục đích vay để tiêu dùng cá nhân.

Theo thỏa thuận tại hợp đồng, ông Nguyễn Văn H có trách nhiệm thanh toán số tiền là 74.652.862 (gồm cả gốc và lãi), chia thành 36 kỳ, 35 kỳ đầu mỗi kỳ trả 2.075.000 đồng và kỳ cuối trả 2.027.862 đồng, vào ngày 19 hàng tháng, bắt đầu từ ngày 19.01.2017.

Thực hiện hợp đồng, ông H đã nhận đủ số tiền vay và thanh toán cho Công ty tài chính TNHH một thành viên Ngân hàng Việt Nam Thịnh vượng 05 lần với số tiền 10.435.000 đồng. Trong đó:

Kể từ ngày 06.7.2017, ông H đã không thanh toán thêm bất kì khoản nào, dù Công ty đã dùng nhiều biện pháp nhắc nhở.

Vì vậy, Công ty tài chính TNHH một thành viên Ngân hàng Việt Nam Thịnh Vượng khởi kiện yêu cầu Tòa án buộc ông Nguyễn Văn H phải thanh toán một lần toàn bộ khoản nợ là: 56.831.558 đng(năm mươi sáu triệu, tám trăm ba mươi mốt nn, năm trăm năm mươi tám đồng).Trong đó: gốc: 37.643.433 đồng (ba mươi bảy triu, sáu trăm bốn mươi ba ngàn, bốn trăm ba mươi ba đồng) lãi: 19.188.125 đồng (mười chín triệu, một trăm tám mươi tám ngàn, một trăm hai mươi lăm đồng) lãi tính đến ngày 19.10.2018.

Do ông H đã vi phạm nghĩa vụ của bên vay tài sản về thời hạn thanh toán nợ được quy định tại Điều 471 Bộ luật Dân sự năm 2005 nên Hội đồng xét xử cần chấp nhận yêu cầu khởi kiện của Công ty tài chính TNHH một thành viên Ngân hàng Việt Nam Thịnh Vượng, xử buộc ông H phải thanh toán cho Công ty tài chính TNHH một thành viên Ngân hàng Việt Nam Thịnh Vượng số tiền nợ 56.831.558 đồng là hoàn toàn có cơ sở, đúng pháp luật.

[3] Đối với yêu cầu tính lãi của Công ty tài chính TNHH một thành viên Ngân hàng Việt Nam Thịnh Vượng theo mức lãi suất 3,75%/tháng (Lãi này là lãi trong hạn theo hợp đồng tính đến hết 19.10.2018 19.188.125 đồng và không tiếp tục yêu cầu tính lãi, Hội đồng xét xử thấy: Hợp đồng tín dụng được ký kết giữa ông H và Công ty tài chính TNHH một thành viên Ngân hàng Việt Nam Thịnh Vượng là hoàn toàn tự nguyện. Lãi suất 3,75%/tháng dựa trên sự thỏa thuận giữa hai bên, phù hợp với quy định tại Điều 91 Luật các tổ chức tín dụng nên cần chấp nhận.

[4] Về án phí: ông Nguyễn Văn H phải chịu án phí DSST là 2.841.580 đồng (hai triu, tám trăm bốn mươi mốt ngàn,năm trăm tám mươi đồng).

Vì các lẽ trên,

QUYẾT ĐỊNH

Căn cứ vào:

- Điều 474 Bộ luật dân sự năm 2005; Điều 147, điểm b khoản 2 Điều 227, Điều 273 Bộ luật Tố tụng dân sự;

- Khoản 2 Điều 91 Luật các tổ chức tín dụng;

- Nghị quyết số 326/2016/UBTVQH14 ngày 30/12/2016 quy định về mức thu, miễn, giảm, thu, nộp, quản lý và sử dụng án phí và lệ phí Tòa án của Ủy ban Thường vụ Quốc hội.

Chấp nhận yêu cầu khởi kiện của Công ty tài chính TNHH một thành viên Ngân hàng Việt Nam Thịnh Vượng đối với ông Nguyễn Văn H.

Tuyên xử:

1. Buộc ông Nguyễn Văn H phải trả cho Công ty tài chính TNHH một thành viên Ngân hàng Việt Nam Thịnh Vượng số tiền 56.831.558 đồng(m mươi sáu triệu, tám trăm ba mươi mốt ngàn, năm trăm năm mươi tám đồng).Trong đó: gốc37.643.433 đồng (ba mươi bảy triệu, sáu trăm bốn mươi ba ngàn, bốn trăm ba mươi ba đồng) lãi: 19.188.125 đồng (mười chín triệu, một trăm tám mươi tám ngàn, một trăm hai mươi lăm đồng) lãi tính đến ngày 19.10.2018.

Kể từ ngày có đơn yêu cầu thi hành án của người được thi hành án cho đến khi thi hành án xong tất cả các khoản tiền, hàng tháng bên phải thi hành án còn phải chịu khoản tiền lãi của số tiền còn phải thi hành án theo mức lãi suất quy định tại khoản 2 Điều 468 Bộ luật Dân sự năm 2015.

2. Về án phí: ông Nguyễn Văn H phải chịu án phí dân sự sơ thẩm là 2.841.580 đồng (hai triệu, tám trăm bốn mươi mốt ngàn,năm trăm tám mươi đồng).

Hoàn trả cho Công ty tài chính TNHH một thành viên Ngân hàng Việt Nam Thịnh Vượng số tiền tạm ứng án phí sơ thẩm đã nộp là 1.605.446 đồng (một triệu sáu trăm lẻ năm ngàn bốn trăm bốn mươi sáu đồng) theo biên lai thu tiền số 0003076 ngày 19.7.2018 của Chi cục Thi hành án dân sự quận Liên Chiểu, thành phố Đà Nẵng.

3. Quyền kháng cáo: Nguyên đơn có quyền kháng cáo bản án sơ thẩm trong hạn 15 ngày kể từ ngày tuyên án hôm nay.

Riêng bị đơn, người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan vắng mặt tại phiên tòa có quyền kháng cáo bản án trong hạn 15 ngày, kể từ ngày nhận được bản án hoặc kể từ ngày bản án được niêm yết.

Trong trường hợp bản án được thi hành theo quy định tại Điều 02 Luật Thi hành án dân sự, thì người được thi hành án dân sự, người phải thi hành án dân sự có quyền thoả thuận thi hành án, quyền yêu cầu thi hành án, tự nguyện thi hành án hoặc bị cưỡng chế thi hành theo quy định tại các điều 6,7 và 9 Luật Thi hành án dân sự; thời hạn thi hành án được thực hiện theo quy định tại Điều 30 Luật Thi hành án dân sự.


69
Bản án/Quyết định đang xem

Bản án 38/2018/DS-ST ngày 08/11/2018 về tranh chấp hợp đồng tín dụng

Số hiệu:38/2018/DS-ST
Cấp xét xử:Sơ thẩm
Cơ quan ban hành: Tòa án nhân dân Quận Liên Chiểu - Đà Nẵng
Lĩnh vực:Dân sự
Ngày ban hành:08/11/2018
Là nguồn của án lệ
    Bản án/Quyết định sơ thẩm
      Mời bạn Đăng nhập để có thể tải về