Bản án 15/2018/ST-HC ngày 15/10/2018 về khiếu kiện quyết định giải quyết khiếu nại trong lĩnh vực đất đai

TÒA ÁN NHÂN DÂN TỈNH NGHỆ AN

BẢN ÁN 15/2018/ST-HC NGÀY 15/10/2018 VỀ KHIẾU KIỆN QUYẾT ĐỊNH GIẢI QUYẾT KHIẾU NẠI TRONG LĨNH VỰC ĐẤT ĐAI

Ngày 15 tháng 10 năm 2018 tại trụ sở Tòa án nhân dân tỉnh Nghệ An xét xử sơ thẩm công khai vụ án thụ lý số 47/2016/TLST-HC ngày 19 tháng 12 năm 2016, về việc hủy quyết định giải quyết khiếu nại về lĩnh vực quản lý đất đai, theo quyết định đưa vụ án ra xét xử số 18/2017/QĐXXST-HC ngày 25 tháng 7 năm 2017, giữa các đương sự:

- Người khởi kiện: Ông Vũ Minh Ch, sinh năm 1930

Địa chỉ: Khối 8, phường Quỳnh Xuân, Thị xã HM, tỉnh Nghệ An

Người được người khởi kiện ủy quyền: Ông Đặng Minh Thao, sinh năm 1953

Địa chỉ: Khối 10, phường Trường Thi, thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An

- Người bị kiện:

+ Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thị xã HM, tỉnh Nghệ An

Địa chỉ: Khối 5, phường Quỳnh Thiện, Thị xã HM, tỉnh Nghệ An

Đại diện theo pháp luật: Ông Nguyễn Hữu Tuy - C

Chức vụ: Chủ tịch UBND Thị xã HM, tỉnh Nghệ An.

Người đại diện theo ủy quyền: Ông Hồ Phi Triều - Chức vụ: Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thị xã HM, tỉnh Nghệ An (văn bản ủy quyền lập ngày 16/12/2016).(vắng mặt)

+ Chủ tịch Ủy ban nhân dân phường Quỳnh Xuân, Thị xã HM, tỉnh Nghệ An.

+ Ủy ban nhân dân phường Quỳnh Xuân, Thị xã HM, tỉnh Nghệ An

Đại diện theo pháp luật: Ông Vũ Văn Từ - Chức vụ: Chủ tịch Ủy ban nhân dân phường Quỳnh Xuân, Thị xã HM, tỉnh Nghệ An.(vắng mặt)

Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan:

+ Bà Nguyễn Thị Bản – Sinh năm 1932 (Vợ ông Vũ Minh Ch)

Địa chỉ: Khối 8, phường Quỳnh Xuân, Thị xã HM, tỉnh Nghệ An; vắng mặt

Người được bà Bản ủy quyền: Ông Đặng Minh Thao, sinh năm 1953

Địa chỉ: Khối 10, phường Trường Thi, thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An

Ông Vũ Minh Quyền. Địa chỉ: Khối 8, phường Quỳnh Xuân, Thị xã HM, tỉnh Nghệ An (có mặt)

NỘI DUNG VỤ ÁN

Theo đơn khởi kiện ngày 26/4/2016, ông Vũ Minh Ch làm đơn khởi kiện ra Tòa án, bổ sung ngày 30/5/2016, sau đó thay thế bằng đơn ngày 25/8/2016, ông Vũ Minh Ch trình bày: Năm 1989 ông Vũ Minh Ch làm đơn san hộ cho con đã được UBND xã Quỳnh Xuân, huyện Quỳnh Lưu (nay là UBND phường Quỳnh Xuân, Thị xã HM) duyệt cấp đất ở tại cổng chợ Vân. Ngày 08/4/1989, ông Nguyễn Tế là kế hoạch Hợp tác xã đã được ông Nguyễn Thu, phó chủ nhiệm Hợp tác xã đo giao đất cho gia đình tại thực địa. Do hoàn cảnh gia đình chưa xây dựng nhà nên đã dựng nhà tạm cho con dâu bán hàng. Năm 1997 UBND xã Quỳnh Xuân có chủ trương đổi đất nơi khác cho gia đình. “Biên bản tạm đình chỉ để đổi đất ở” ngày 15/01/1997 gửi cho gia đình để thực hiện. Từ năm 1997 gia đình không sử dụng thửa đất, gia đình đã nhiều lần đến UBND xã Quỳnh Xuân để hỏi, UBND đã tìm được đất để đổi cho gia đình chưa, nhưng đều nhận được trả lời chưa có đất phải chờ đợi. Đến năm 2010, Nhà nước mở rộng quốc lộ 1A chiếm vào thửa đất, gia đình đã đưa giấy cam kết đổi đất để yêu cầu bồi thường, thì mới được UBND xã trả lời không phải đất của gia đình được sử dụng. Gia đình đã khiếu nại đã được UBND xã Quỳnh Xuân giải quyết khiếu nại số 14/QQĐ.CT.UBND ngày 18/01/2012 (viết tắt quyết định số 14) với nội dung: Tài liệu kèm theo đơn khiếu nại của ông Vũ Minh Ch không đảm bảo tính hợp lệ; tính đến năm 1996 thì mảnh đất mà ông Vũ Minh Ch khiếu nại không có đăng ký tại hồ sơ địa chính của xã, không có tên đăng ký trong sổ mục kê; Biên bản tạm đình chỉ để đổi đất ở không phải do UBND xã Quỳnh Xuân lập. Vì vậy, không chấp nhận khiếu nại của ông, không đủ cơ sở chứng minh việc UBND xã Quỳnh Xuân đã cắt đất cho gia đình ông Chính.

Ông Chính không đồng ý nên đã khiếu nại lên UBND Thị xã HM. Chủ tịch UBND Thị xã HM ban hành quyết định giải quyết khiếu nại số 490/QĐ-UBND ngày 09/5/2015 với nội dung: Khiếu nại của ông về việc thu hồi đất để thực hiện dự án nâng cấp, mở rộng Quốc lộ 1A nhưng không bồi thường và không lập hồ sơ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho ông là khiếu nại sai; Giao cho UBND phường Quỳnh Xuân hủy bỏ quyết định số 14 ngày 18/01/2012 vì không đúng thẩm quyền. Sau khi có đoàn kiểm tra của UBND tỉnh, tại công văn số 6997 ngày 02/10/2015 đã yêu cầu UBND Thị xã HM giải quyết lại khiếu nại của ông Chính.

Ngày 30/3/2016, Chủ tịch UBND Thị xã HM ban hành Quyết định số: 209/QĐ-UBND, thay thế quyết định số 490 ngày 09/5/2015. có nội dung: Ông Chính khiếu nại đòi lại đất cấp năm 1989, diện tích 500m2 là khiếu nại sai, vì: Biên bản tạm đình chỉ để đổi đất ở do Chủ tịch UBND xã ký không phải là giấy tờ hợp lệ về quyền sử dụng đất. Ông Chính không có đất và không sử dụng đất ở tại khu vực cổng chợ, nên việc ban hành văn bản để đình chỉ, để đổi đất là trái pháp luật. Vì vậy, ông Chính yêu cầu trả lại đất hoặc đổi vị trí đất mới là không có căn cứ để giải quyết.

Ngày 26/4/2016, ông Vũ Minh Ch làm đơn khởi kiện ra Tòa án, bổ sung ngày 30/5/2016, sau đó thay thế bằng đơn ngày 25/8/2016, yêu cầu Tòa án giải quyết các nội dung:

- Yêu cầu hủy Quyết định số 209/QĐ-UBND ngày 30/3/2016 của Chủ tịch UBND Thị xã HM, tỉnh Nghệ An về việc giải quyết khiếu nại của ông Vũ Minh Ch (lần hai)

- Yêu cầu hủy Quyết định số 14/QĐ-CT.UBND ngày 18/01/2012 của Chủ tịch UBND xã Quỳnh Xuân, huyện Quỳnh Lưu về việc giải quyết khiếu nại của ông Vũ Minh Chinh (lần 1).

- Buộc UBND phường Quỳnh Xuân thực hiện "Biên bản tạm đình chỉ để đổi đất" lập ngày 15/01/1997; trả lại đất ở cho gia đình ông. Buộc UBND Thị xã HM công nhận văn bản đổi đất là văn bản hợp pháp của UBND xã Quỳnh Xuân; khẳng định quyền sử dụng 500m2 của gia đình ông tại cổng chợ Vân và cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho gia đình.

- Buộc UBND phường Quỳnh Xuân bồi thường 100.000.000 đồng chi phí tự tổ chức giám định và tổn thất về mặt tinh thần và danh dự.

- Yêu cầu được xem xét tính hợp pháp của Giấy xin được quyền sử dụng đất năm 1989, của Cửa hàng mua bán huyện Quỳnh Lưu, được chủ tịch UBND xã Quỳnh Xuân phê duyệt ngày 30/12/1989 và Biên bản họp ban quản lý HTX mua bán Quỳnh Lưu ngày 26/9/1991.

- Xử lý hành vi cố tình vi phạm quy định về xây dựng các công trình kiến trúc cũng như quy định phải giữ nguyên hiện trạng sử dụng đất trong quá trình giải quyết khiếu nại thuộc lĩnh vực đất đai của ông chủ tịch UBND phường Quỳnh Xuân theo Luật khiếu nại Trình bày của người bị kiện:

- Đại diện Chủ tịch và UBND phường Quỳnh Xuân trình bày: Ngày 06/12/2011, ông Vũ Minh Ch có đơn khiếu nại gửi UBND xã Quỳnh Xuân về việc xã chưa thực hiện cam kết trong biên bản tạm đình chỉ để đổi đất năm 1997. Ủy ban nhân dân xã xác minh nội dung khiếu nại cho thấy: Về tài liệu kèm theo đơn khiếu nại của ông Chính không bảo đảm tính hợp lệ, vì trong xác nhận của đơn xin đất có dòng Duyệt cho ở cổng...(từ sau bị che không rõ); xác minh các nhân chứng là cán bộ thời kỳ này thì không ai công nhận duyệt đất ở khu vực cổng chợ Vân; UBND xã Quỳnh Xuân không có chủ trương cắt đất ở trước cổng chợ Vân, ông Nguyễn Đình Thao nguyên Chủ tịch UBND xã năm 1989 không thừa nhận chữ ký của ông tại Biên bản tạm đình chỉ để đổi đất; trong khi đó UBND xã đã xây dựng chợ từ năm 1992. Tính đến năm 1996 thửa đất mà ông Chính khiếu nại không có đăng ký tại hồ sơ địa chính của xã, cụ thể không có tên trong sổ mục kê.

Vì vậy khiếu nại của ông Chính không đủ cơ sở để chứng minh việc UBND xã Quỳnh Xuân đã cắt đất ở 500m2 tại khu vực chợ và đình chỉ để đổi đất ở tại khu vực chợ. Thực tế năm 1989, HTX mua bán huyện Quỳnh Lưu có đơn xin cấp quyền sử dụng đất và xây dựng cửa hàng, trong đó ghi rõ phía Nam giáp chợ. Đến năm 1991, HTX bán cửa hàng cho ông Nguyễn Châu Minh và đến năm 1995 mới hợp thức hoá cho ông Minh. Năm 1993 đã xây dựng đình chợ và ốt kinh doanh bám đường Quốc lộ 1A cho các hộ thuê kinh doanh đến nay.

Chủ tịch Ủy ban nhân dân phường Quỳnh Xuân đề nghị Tòa án không hủy Quyết định số 14/QĐ-CT-UBND ngày 18 tháng 01 năm 2012 theo yêu cầu của người khởi kiện.

- Người đại diện theo ủy quyền của Chủ tịch Ủy Ban nhân dân Thị xã HM trình bày: Khu vực đất cổng chợ Vân không phải là vùng quy hoạch di dân và tách hộ, nên ông Vũ Minh Ch không được cấp đất ở khu vực này. Tại đơn xin đất ở ngày 17/3/1989 của ông Vũ Minh Ch trên thực tế có việc ông Chính xin đất ở cho con, nhưng không chứng minh được việc UBND xã Quỳnh Xuân có đồng ý cấp đất không và có tiến hành giao đất không. Tài liệu biên bản tạm đình chỉ để đổi đất ngày 15/01/1997 không phải là giấy tờ, tài liệu để chứng minh nguồn gốc đất theo quy định của Luật đất đai.

Kết luận qua xác minh, kiểm tra thì ông Vũ Minh Ch không có đất tại khu vực cổng chợ Vân. Do đó, Chủ tịch UBND Thị xã HM giữ nguyên quan điểm giải quyết khiếu nại như Quyết định số 209/QĐ-UBND ngày 30/3/2016 của Chủ tịch UBND Thị xã HM và đề nghị Tòa án nhân dân tỉnh Nghệ An, bác yêu cầu khởi kiện của ông Vũ Minh Ch, về việc yêu cầu hủy quyết định số 209/QĐ-UBND ngày 30/3/2016 về việc giải quyết khiếu nại đòi lại đất tại khu vực chợ Vân của ông Vũ Minh Ch.

- Những người làm chứng nguyên là cán bộ xã Quỳnh Xuân trình bày: Trước năm 1986, khu vực nhà ông Vũ Minh Quyền đang ở là cổng chào và đường đi, sau đó UBND xã phá dỡ để làm đất ở; chợ Vân hoạt động từ năm 1989 và UBND xã chưa cấp đất ở cho cá nhân, hộ gia đình nào. Từ năm 1991 đến nay, ông Vũ Minh Ch không sử dụng thửa đất này. Các giấy tờ ông Vũ Minh Ch cung cấp: Đơn xin đất ở ngày 17/3/1989 không đủ căn cứ để xác định năm 1989, UBND xã Quỳnh Xuân đã cấp cho ông Vũ Minh Ch 01 lô đất tại cổng chợ Vân vì: Vị trí cấp sát nhà ông Minh nhưng thời điểm này ông Nguyễn Châu Minh chưa ở tại đó, mà là đất của cửa hàng, chỉ có ông Đặng Minh ở từ trước năm 1989 gần đất ông Vũ Minh Quyền hiện tại đang ở; Vị trí đất "ở cổng chợ... trước khu vực" không rõ ràng, không biết được trước khu vực nào. Những người xác nhận trong đơn ngày 17/3/1989 khẳng định không cấp ở khu vực cổng chợ, mà xác nhận để cấp đất tách hộ cho ông Vũ Minh Ch thửa đất hiện ông Vũ Minh Quyền đang ở; Biên bản ngày 15/01/1997 không phải là giấy tờ hợp lệ về quyền sử dụng đất vì không có việc UBND xã cấp đất cho ông Chính tại khu vực cổng chợ; Ông Chính không có đất và ông không sử dụng đất nên không có việc ban hành văn bản ngày 15/01/1997.

Hồ sơ địa chính thể hiện: Theo bản đồ 299 được chỉnh lý năm 1993, thửa đất ông Chính khiếu nại thuộc một phần thửa đất số 388.4, tờ bản đồ số 2, loại đất chợ. Theo bản đồ địa chính năm 1997, thửa đất ông Chính khiếu nại thuộc thửa 361, diện tích 80m2, loại đất thổ cư (các ki ốt kinh doanh) và 1 phần thửa 373 tờ bản đồ địa chính số 125-72, loại đất chợ. Theo sổ mục kê lập năm 1994, thửa đất số 388.4, tờ bản đổ số 2 (theo bản đồ 299 chỉnh lý năm 1993) đất do UBND xã Quỳnh Xuân quản lý.

Xác minh việc nộp nghĩa vụ tài chính, ông Chính có cung cấp các phiếu thu (không số). Ngày 15/3/1995 truy thu tiền quỹ đất chợ Vân (đất năm 1989), số tiền 500.000 đồng, phiếu thu ngày 15/3/1995 thu thuế nhà đất số tiền 7.200 đồng, phiếu thu ngày 30/6/1996 thu thuế nhà đất vụ 10 số tiền 8.160 đồng nhưng không có gốc phiếu thu nào lưu tại UBND phường Quỳnh Xuân và sổ quỹ năm 1995 không có tên ông Chính nộp các khoản tiền trên vào ngân sách xã, các phiếu thu không có chữ ký của thủ quỹ.

Kiểm tra hiện trạng sử dụng đất và quy hoạch sử dụng đất: Hiện trạng trên khu đất hiện nay có 1 số ki ốt do UBND xã xây dựng cho các hộ dân thuê ốt; quy hoạch là đất chợ.

Trình bày của người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan:

+ Ông Vũ Minh Quyền trình bày: Ông xây dựng gia đình từ năm 1977, ở tại khối 16 phường Quỳnh Xuân, đã được cấp giấy chứng nhận QSDĐ, nguồn gốc đất có từ năm 1974 (đất này thừa kế của ông Vũ Minh Khánh, em trai ông Vũ Minh Ch), hiện nay đã được cấp Giấy chứng nhân quyền sử dụng đất là 776m2.

- Theo ông Đặng Minh Thao là người được ông Vũ Minh Ch ủy quyền tại phiên tòa giữ nguyên yêu cầu ba nội dung của người khởi là:

+Yêu cầu hủy Quyết định số 209 ngày 30/3/2016 của chủ tịch UBND Thị xã HM.

+ Yêu cầu hủy Quyết định số 14/QĐ-CT.UBND ngày 18/01/2012 của Chủ tịch UBND xã Quỳnh Xuân + Buộc UBND phường Quỳnh Xuân thực hiện "Biên bản tạm đình chỉ để đổi đất" lập ngày 15/01/1997; Trả lại đất ở cho gia đình ông. Buộc UBND Thị xã HM công nhận văn bản đổi đất là văn bản hợp pháp của UBND xã Quỳnh Xuân; khẳng định quyền sử dụng 500m2 của gia đình ông tại cổng chợ Vân và cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho gia đình.

- Tại phiên tòa người khởi kiện rút yêu cầu bồi thường thiệt hại và yêu cầu xem xét tính hợp pháp của Giấy xin quyền sử dụng đất của HTX mua bán huyện Quỳnh Lưu và xử lý hành vi cố tình vi phạm quy định về xây dựng của UBND phường.

Đại diện Người bị kiện đề nghị Tòa án nhân dân tỉnh Nghệ An xét xử vắng mặt và giữ nguyên ý kiến không chấp nhận yêu cầu của người khởi kiện, đề nghị Tòa án giải quyết theo quy định pháp luật.

- Đại diện viện kiểm sát nhân dân tỉnh Nghệ An có ý kiến:

+ Về tố tụng: Hội đồng xét xử đã tuân theo đúng quy định của pháp luật trong quá trình xét xử, tranh tụng tại phiên tòa. Các đương sự tham gia tố tụng chấp hành đúng quy định của pháp luật

+ Về nội dung: Đại diện Viện kiểm sát phân tích và đề nghị áp dụng điểm b Khoản 2 Điều 193 Luật tố tụng hành chính năm 2015, tuyên chấp nhận yêu cầu khởi kiện của ông Vũ Minh Ch, hủy Quyết định số 209 ngày 30/3/2016 của Chủ tịch UBND Thị xã HM và hủy Quyết định số 14/QĐ-CT.UBND ngày 18/1/2012 của Chủ tịch UBND xã Quỳnh Xuân.

- Buộc UBND phường Quỳnh Xuân thực hiện "Biên bản tạm đình chỉ để đổi đất" lập ngày 15/01/1997; trả lại đất ở cho gia đình ông Chính. Buộc UBND Thị xã HM công nhận văn bản đổi đất là văn bản hợp pháp của UBND xã Quỳnh Xuân; khẳng định quyền sử dụng 500m2 của gia đình ông Chính tại cổng chợ Vân và cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho gia đình ông Chính.

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN

Căn cứ vào các tài liệu, chứng cứ đã được thẩm tra, xem xét tại phiên toà; kết quả tranh tụng tại phiên toà, trên cơ sở xem xét đầy đủ toàn diện các chứng cứ, ý kiến của Viện kiểm sát và các đương sự, các quy định của pháp luật. Hội đồng xét xử sơ thẩm nhận định:

[1] Về thủ tục tố tụng: Quá trình giải quyết vụ án, Tòa án đã thực hiện các thủ tục tố tụng theo quy định của Luật tố tụng Hành chính, thu thập tài liệu chứng cứ, mở phiên họp tiếp cận công khai chứng cứ, đối thoại và tống đạt hợp lệ các văn bản tố tụng.

[2] Về đối tượng khởi kiện: Người khởi kiện yêu cầu hủy Quyết định số 14/QĐ-CT.UBND ngày 18/01/2012 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Quỳnh Vinh, huyện Quỳnh Lưu, tỉnh nghệ An (Nay UBND phường Quỳnh Xuân, Thị xã HM, tỉnh Nghệ An) về việc giải quyết khiếu nại của ông Vũ Minh Ch trong lĩnh vực quản lý đất đai (lần đầu) và Quyết định số 209/QĐ-UBND ngày 30/3/2016 của Chủ tịch UBND Thị xã HM về việc giải quyết khiếu nại của ông Vũ Minh Ch khối 8 phường Quỳnh Xuân (lần hai), đây là quyết định giải quyết khiếu nại của cơ quan Nhà nước trong lĩnh vực quản lý đất đai nên thuộc thẩm quyền giải quyết của Toà án nhân dân tỉnh, theo khoản 1 Điều 30 và khoản 4 Điều 32 Luật tố tụng Hành chính.

[3] Về thời hiệu khởi kiện: Ngày 30/3/2016, Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thị xã HM, tỉnh Nghệ An ban hành Quyết định giải quyết khiếu nại lần hai và tổng đạt cho ông Vũ Minh Ch, ngày 25/8/2016 ông Vũ Minh Ch có đơn khởi kiện, yêu cầu Tòa án hủy Quyết định giải quyết khiếu nại lần hai và lần đầu là trong thời hạn, theo quy định tại khoản 1; điểm a khoản 3 Điều 116 Luật tố tụng hành chính năm 2015, Tòa án nhân dân tỉnh Nghệ An thụ lý giải quyết.

Đối với Quyết định số 14/QĐ-CT.UBND ngày 18/01/2012 của Chủ tịch UBND xã Quỳnh Xuân (quyết định giải quyết khiếu nại lần đầu), tính đến ngày ông Vũ Minh Ch khởi kiện đã hết thời hiệu khởi kiện, nhưng quyết định giải quyết khiếu nại lần đầu liên quan đến quyết định giải quyết lần hai nên căn cứ khoản 1 Điều 193 Luật tố tụng hành chính, Hội đồng xét xử xem xét.

Đối với việc khởi kiện hành vi: Buộc UBND phường Quỳnh Xuân thực hiện “Biên bản tạm đình chỉ để đổi đất ở”, thấy rằng ngày 15/01/1997, UBND xã Quỳnh Xuân đã lập biên bản tạm đình chỉ để đổi đất ở, có đóng dấu, nội dung thừa nhận mảnh đất diện tích 500m2 tại chợ Vân của gia đình ông Chính, vì mục đích mở rộng chợ nên xã lấy đất của ông và sẽ đổi cho ông diện tích tương đương ở nơi khác, nhưng đến nay không thực hiện cho gia đình ông Chính. Hành vi không thực hiện việc đổi đất như ghi ngày 15/01/1997 của UBND xã Quỳnh Xuân có liên quan quyết định giải quyết khiếu nại lần đầu và lần hai, theo quy định khoản 1 Điều 193 Luật tố tụng hành chính Hội đồng xét xử xem xét giải quyết.

[4] Về trình tự, thủ tục và thẩm quyền ban hành Quyết định số 14/QĐ-CT-UBND ngày 18/01/2012 của Chủ tịch UBND xã Quỳnh Xuân về việc giải quyết khiếu nại yêu cầu trả đất ở của ông Vũ Minh Ch (lần đầu) và Quyết định số 209/QĐ-UBND ngày 30/3/2016 của Chủ tịch UBND Thị xã HM về việc giải quyết khiếu nại của ông Vũ Minh Ch khối 8 phường Quỳnh Xuân (lần hai), Xét thấy, Ông Vũ Minh Ch Khiếu nại UBND xã Quỳnh Xuân đã cấp cho gia đình ông diện tích đất ở 500m2 chiều trục đường 1A là 20m, chiều sâu lên đồi chợ là 25m, phía bắc giáp ông Minh, phía nam giáp cổng chợ. Đến ngày 15/01/1997 có văn bản đình chỉ diện tích đất trên và hứa cấp đổi vị trí khác nhưng đến nay chưa thực hiện.

Sau khi nhận được đơn khiếu nại của ông Chính, Chủ tịch UBND xã Quỳnh Xuân ban hành Quyết định số 142/QĐ-CT-UBND ngày 19/12/2011 về việc thành lập đoàn xác minh nội dung khiếu nại của ông Vũ Minh Ch. Đoàn xác minh đã trực tiếp xác minh toàn diện, gặp gỡ đối thoại với ông Chính. Ngày 17/01/2012 đoàn xác minh đã có báo cáo kết quả xác minh nội dung khiếu nại.

Ngày 18/01/2012, Chủ tịch UBND xã Quỳnh Xuân ban hành Quyết định số 14/QĐ-CT.UBND, về việc giải quyết khiếu nại của ông Vũ Minh Ch, thôn 8 xã Quỳnh Xuân, huyện Quỳnh Lưu, tỉnh Nghệ An; không chấp nhận toàn bộ nội dung khiếu nại của ông Vũ Minh Ch, thôn 8 xã Quỳnh Xuân, huyện Quỳnh Lưu, tỉnh nghệ An.

Không nhất trí với kết quả giải quyết khiếu nại lần đầu của Chủ tịch UBND xã Quỳnh Xuân, ông Vũ Minh Ch có đơn khiếu nại lên Chủ tịch UBND Thị xã HM.

Ngày 10/2/2014 Chủ tịch UBND Thị xã HM có Quyết định số 81/QĐ-UBND về việc thành lập đoàn xác minh nội dung khiếu nại của công dân. Chủ tịch UBND Thị xã HM ban hành quyết định giải quyết khiếu nại số 490/QĐ - UBND ngày 09/5/2015 với nội dung: Khiếu nại của ông Chính về việc thu hồi đất để thực hiện dự án nâng cấp, mở rộng Quốc lộ 1A nhưng không bồi thường và không lập hồ sơ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho ông là khiếu nại sai; Giao cho UBND phường Quỳnh Xuân hủy bỏ Quyết định số 14 ngày 18/01/2012 vì không đúng thẩm quyền. Sau khi có đoàn kiểm tra của UBND tỉnh, tại công văn số 6997 ngày 02/10/2015 đã yêu cầu UBND Thị xã HM giải quyết lại khiếu nại của ông Chính.

Ngày 30/3/2016, Chủ tịch UBND Thị xã HM ban hành Quyết định số 209/QĐ-UBND, thay thế Quyết định số 490 ngày 09/5/2015. Với nội dung: Ông Chính khiếu nại đòi lại đất cấp năm 1989, diện tích 500m2 là khiếu nại sai.

Như vậy, Chủ tịch UBND xã Quỳnh Xuân và Chủ tịch UBND Thị xã HM, tỉnh Nghệ An đã thành lập đoàn xác minh khiếu nại, việc xác minh khiếu nại, làm việc trực tiếp với người khiếu nại, xác minh các người làm chứng, tổ chức đối thoại và và ban hành quyết định giải quyết khiếu nại là đảm bảo theo đúng thủ tục, thẩm quyền quy định tại Mục 2 và Mục 3 Luật khiếu nại.

[5] Về nội dung: Quyết định số 209/QĐ-UBND ngày 30/3/2016, của Chủ tịch UBND Thị xã HM. (gọi tắt quyết định 209) và nội dung Quyết định số 14/QĐ-CT.UBND về việc giải quyết khiếu nại của ông Vũ Minh Ch, thôn 8 xã Quỳnh Xuân, huyện Quỳnh Lưu, tỉnh Nghệ An (gọi tắt quyết định 14)

5.1- Xét thấy: Nội dung Quyết định 209 và Quyết định 14 đã giải quyết đúng nội dung khiếu nại của ông Vũ Minh Ch. Cụ thể ông Vũ Minh Ch khiếu nại UBND xã Quỳnh Xuân đã cấp cho gia đình ông diện tích đất ở 500m2 chiều trục đường 1A là 20m, chiều sâu lên đồi chợ là 25m, phía bắc giáp ông Minh, phía nam giáp cổng chợ. Đến ngày 15/01/1997 có văn bản đình chỉ diện tích đất trên và hứa cấp đổi vị trí khác nhưng chưa thực hiện.

5.2- Biên bản tạm đình chỉ đất ở ngày 15/01/1997, có nội dung “ông Vũ Minh Ch có mảnh đất tại khu vực chợ Vân nhận tiêu chuẩn đất san hộ ngày 08/4/1989 do UBND xã đã duyệt cấp đất ở cho ông. Về giấy tờ cấp đất ở là đúng, không có gì sai theo thời điểm, diện tích đất ở 500m2 (một sào), chiều trục đường 1A là 20 m, chiều sâu lên đồi chợ là 25m, phía bắc giáp ông Minh, phía Nam giáp cổng chợ. Vậy UBND xã tạm thời đình chỉ để đổi đất ở, mở rộng chợ…. UBND xã chịu trách nhiệm chuyển đổi mảnh đất ở khác cho ông; Đất đổi phải được thỏa thuận hai bên, mảnh đất đổi phải được tương đương với mảnh đất tại chợ của ông. Nếu UBND xã không có mảnh đất tương đương để đổi thì ông Vũ Minh Ch được sử dụng mảnh đất của ông tại khu vực chợ đã cấp. Trong thời gian chờ đợi để UBND xã chuyển đổi đất và chưa được đất thì tất cả mọi quyền lợi và các chế độ Nhà nước ban hành ông được hưởng hoàn toàn quyền lợi đó”. Biên bản này có chữ ký của Chủ tịch UBND xã Quỳnh Xuân tại thời điểm lúc bấy giờ là ông Nguyễn Đình Thao và đóng dấu UBND xã Quỳnh Xuân. Theo kết quả giám định của Viện KHHS Bộ công An tại văn bản số 2090/C54-P5 ngày 24/10/2013 và văn bản số 3219/C54 - P5 ngày 24/12/2013 thì con dấu và chữ ký là của UBND xã Quỳnh Xuân và của ông Nguyễn Đình Thao là chủ tịch UBND xã Quỳnh Xuân. Từ nội dung của biên bản và kết luận của Viện KHHS Bộ công an thì xác định được Biên bản lập ngày 15/01/1997 đúng là văn bản do cơ quan quản lý hành chính nhà nước tại địa phương là UBND xã Quỳnh Xuân, huyện Quỳnh Lưu ban hành.

5.3- Hội đồng xét xử thấy nếu căn cứ vào nội dung văn bản đổi đất thì UBND xã Quỳnh Xuân (nay phường Quỳnh Xuân) phải thực hiện nội dung đã cam kết trong biên bản tạm đình chỉ đổi đất. Nhưng xét thấy, trước khi ban hành nội dung khiếu nại, Chủ tịch UBND phường Quỳnh Xuân và Chủ tịch UBND Thị xã HM đã xác minh nội dung khiếu nại, đã đánh giá tính pháp lý các chứng cứ do ông Vũ Minh Ch làm căn cứ để khởi kiện. Xác minh nguồn gốc, quả trình sử dụng đất và xác minh những người có liên quan đến nguồn gốc sử dụng đất; đã làm việc trực tiếp với UBND xã Quỳnh Xuân; kiểm tra hồ sơ địa chính; xác minh việc nộp nghĩa vụ tài chính; xác minh hiện trạng sử dung đất. Chủ tịch Thị xã HM đã quyết định kết luận nội dung ông Vũ Minh Ch khiếu nại là khiếu nại sai, theo quy định tại Mục 2 và Mục 3 Luật khiếu nại. Do đó, để xác định có căn cứ buộc người bị kiện thực hiện như mong muốn của ông Vũ Minh Ch khiếu nại, thì cần phải xác định rõ thực tế ông Vũ Minh Ch có được cấp đất ở và sử dụng thửa đất tại khu vực cổng chợ Vân từ năm 1989 đến tháng 01 năm 1997 không. Nếu ông Chính thực sự không được cấp đất ở và không sử dụng thửa đất tại cổng chợ Vân, thì việc UBND xã Quỳnh Xuân ban hành văn bản để đình chỉ việc sử dụng đất của ông Vũ Minh Ch để đổi thửa đất khác là trái với pháp luật.

5.4- Để làm rõ nội dung ông Vũ Minh Ch có được cấp đất tại khu vực cổng chợ Vân không, Hội đồng xét xử xem xét đánh giá các chứng cứ ông Vũ Minh Ch cung cấp:

+ Đơn xin đất ở ngày 17/3/1989, không đủ căn cứ để xác định, năm 1989, UBND xã Quỳnh Xuân đã cấp cho ông Vũ Minh Ch 01 lô đất tại cổng chợ Vân vì: Tại đơn xin đất có xác nhận của ông Nguyễn Tế (cán bộ Kế hoạch HTX) có nội dung: “đã can đất ngày 08/4/1989 sát nhà ông Minh đội 1 diện tích 1 sào” nhưng người bị kiện có bằng chứng chứng minh thời điểm đó ông Minh chưa được cấp đất, vị trí đất ông Châu Minh ở hiện nay còn thuộc HTX mua bán Quỳnh Lưu. Biên bản họp ban quản lý HTX mua bán Quỳnh Lưu đến ngày 26/9/1991 mới bắt đầu bàn bán nhà đất cho ông Châu Minh (BL353), ngày 22/4/1995 mới thu tiền đất ông Châu Minh nộp (phiếu thu tiền đất Bút lục 352); Ngày 30/12/1989 ông Chủ tịch UBND xã Quỳnh Xuân (ông Võ Biền) mới ký xác nhận đơn xin Giấy xin được quyền sử dụng đất của cửa hàng mua bán HTX Quỳnh Lưu (Bút lục 351). Các tài liệu này thể hiện thời điểm ông Tế can đất cho ông Vũ Minh Ch ngày 08/4/1989 ông Nguyễn Minh Châu chưa ở trên đất trước cổng chợ Vân, thửa đất đang thuộc HTX mua bán huyện Quỳnh Lưu.

+ Chứng cứ các hóa đơn nạp tiền ông Vũ Minh Ch cung cấp gồm có các phiếu thu: Ngày 15/3/1995, truy thu tiền quỹ đất chợ Vân (đất năm 1989), số tiền 500.000 đồng; phiếu thu ngày 15/3/1995 thu thuế nhà đất số tiền 7.200 đồng; phiếu thu ngày 30/6/1996 thu thuế nhà đất vụ 10 số tiền 8.160 đồng; nhưng xét thấy không có phiếu thu nào có số thứ tự ban hành, phiếu thu không có chữ ký của Thủ quỹ, trong khi đó xác minh tại số thu tiền, số quỹ năm 1995 này còn lưu tại UBND phường Quỳnh Xuân không có tên ông Chính nộp các khoản tiền trên vào ngân sách xã, nên cũng chưa có căn cứ khẳng định ông Vũ Minh Ch có nạp tiền hay không vì các phiếu thu tiền không hợp lệ.

+ Xem xét các tài liệu chứng cứ làm việc với những người liên quan trình bày: Trước năm 1986, khu vực nhà ông Vũ Minh Quyền đang ở là cổng chào và đường đi, sau đó UBND xã Quỳnh Xuân phá dỡ để làm đất ở; Chợ Vân hoạt động từ năm 1989 và UBND xã chưa cấp đất ở cho cá nhân, hộ gia đình nào. Ông Lê Tiến Dào cán bộ địa chính xã Quỳnh Xuân năm 1990 khẳng định, thửa đất ông Thao duyệt cho ông Vũ Minh Ch hiện nay đã được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất ông Vũ Minh Quyền (con ông Chính) đang ở từ năm 1989. Lời trình bày của ông Dào phù hợp nội dung Quyết định số 89/QĐ-CT.UBND ngày 07/8/2012 về việc giải quyết đơn khiếu nại của ông Vũ Minh Quyền, thôn 16 xã Quỳnh Xuân. Cụ thể Điều 1 Quyết định số 89/QĐ-CT.UBND ngày 07/8/2012 giải quyết khiếu nại thời gian sử dụng đất “ Khẳng định đất ở của ông Vũ Minh Quyền có từ năm 1989”(BL119) nội dung này ông Vũ Minh Quyền con ông Vũ Minh Ch không khiếu nại, hoặc khởi kiện ra Tòa án nên quyết định có hiệu lực. Như vậy cùng năm 1989 UBND xã Quỳnh Xuân không thế vừa cấp đất ở cho ông Quyền con ông Chính lại vừa cấp đất ở cho ông Vũ Minh Ch để tách hộ cho con ra ở riêng.

+ Xem xét hồ sơ địa chính: Theo bản đồ 299 được chỉnh lý năm 1993, thửa đất ông Chính khiếu nại thuộc một phần thửa đất số 388.4, tờ bản đồ số 2, loại đất chợ;

+ Theo sổ mục kê lập năm 1994, thửa đất số 388.4, tờ bản đổ số 2 theo bản đồ 299 chỉnh lý năm 1993, đất do UBND xã Quỳnh Xuân quản lý.

+ Ông Đặng Minh Thao người đại diện của người khởi kiện và ông Vũ Minh Quyền có cho rằng thửa đất ông Quyền đang ở hiện nay do ông Quyền xây dựng gia đình từ năm 1977, ở tại khối 16 phường Quỳnh Xuân, đã được cấp giấy chứng nhận QSDĐ, nguồn gốc đất có từ năm 1974, đất này thừa kế của ông Vũ Minh Khánh, em trai ông Vũ Minh Ch. Nội dung ông Thao và ông Quyền đưa ra chưa chính xác, vì chính sách đất đai trước năm 1980 đất chưa phải là di sản thừa kế và nội dung này đã được Chủ tịch UBND xã Quỳnh Xuân giải quyết bằng Quyết định số 89/QD-CT.UBND ngày 07/8/2012 đã có hiệu lực pháp luật như nêu trên.

+ Về nội dung thời gian sử dụng đất:

Ông Đặng Minh Thao người được ông Vũ Minh Ch ủy quyền giải quyết vụ kiện có cung cấp bằng chứng, ông Vũ Minh Ch đã sử dụng thửa đất ở cổng chợ Vân từ năm 1989 đến tháng 01 năm 1997, nhưng lại mâu thuẫn với lời trình bày của ông Vũ Minh Ch tại biên bản làm việc vào hồi 7 giờ 30 ngày 20/12/2011 (Bút lục 382), ông Vũ Minh Ch trình bày: “Vì không có tiền nên chưa xây dựng và chưa sử dụng ngày nào cả”. Như vậy, lời khai của ông Vũ Minh Ch ngày 20/12/2011 là khách quan đúng thực tế vì phù hợp hồ sơ quản lý đất đã được xác minh, phù hợp các tài liệu chứng cứ có tại hồ sơ do các bên đương sự cung cấp.

Như vậy, có bằng chứng ông Vũ Minh Ch có đơn xin đất ở tách hộ cho con, có được UBND xã Quỳnh Xuân xét duyệt cho đất ở cổng chợ Vân, nhưng từ khi xin được duyệt cấp đất trước cổng chợ Vân, gia đình ông Vũ Minh Ch chưa sử dụng đất ngày nào, kể từ khi được Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Quỳnh Xuân duyệt ngày 25/3/1989, nên Bản đồ 299 được chỉnh lý năm 1993, thửa đất ông Chính khiếu nại thuộc một phần thửa đất số 388.4, tờ bản đồ số 2, loại đất chợ. Theo sổ mục kê lập năm 1994, thửa đất số 388.4, tờ bản đổ số 2 theo bản đồ 299 chỉnh lý năm 1993 đất vẫn do UBND xã Quỳnh Xuân quản lý. Đến năm 1997 UBND xã Quỳnh Xuân có lập biên bản đổi đất nhưng không căn cứ quy định pháp luật, trái thẩm quyền nên không được UBND Thị xã HM chấp nhận là phù hợp pháp luật quy định về quản lý đất đai.

Do đó, nội dung giải quyết khiếu nại lần đầu và lần hai là có căn cứ đúng pháp luật. Tòa án không có căn cứ để chấp nhận hủy Quyết định số 14/QĐ- CT.UBND ngày 18/01/2012 của Chủ tịch UBND xã Quỳnh Xuân, huyện Quỳnh Lưu, về việc giải quyết khiếu nại của ông Vũ Minh Chinh (lần đầu) và Quyết định số 209 ngày 30/3/2016 của Chủ tịch UBND Thị xã HM, tỉnh Nghệ An về việc giải quyết khiếu nại của ông Vũ Minh Ch (lần hai) theo yêu cầu của người khởi kiện.

Mặc dù, tại phiên tòa sơ thẩm đại diện Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Nghệ An có quan điểm đề xuất Tòa án hủy Quyết định giải quyết khiếu nại lần đầu và quyết định giải quyết lần hai để buộc UBND xã Quỳnh Xuân thực hiện “Biên bản đình chỉ đổi đất” lập ngày 15/01/1997, Tòa án thấy rằng các bằng chứng của người khởi kiện đưa ra chưa có căn cứ pháp luật như đánh giá chứng cứ chứng cứ trên, giấy tờ bằng chứng đưa ra để chứng minh bị che khuất vị trí phê duyệt cắt đất (nội dung cơ bản); hóa đơn chứng từ không hợp lệ, Hồ sơ địa chính qua các thời kỳ theo dõi không phản ánh ông Vũ Minh Ch được sử dụng đất; trong khi đó Hội đồng tư vấn cấp đất của UBND xã nơi quản lý đất không thừa nhận việc cấp đất và có việc tạm đình chỉ sử dụng đất. Thực tế bản thân ông Vũ Minh Ch và các con ông Vũ Minh Ch đã được cấp đất ở ổn định từ trước đến nay. Đặc biệt người sử dụng đất từ năm 1989 đến nay chưa sử dụng đất ngày nào trong khi đó thửa đất đã được quy hoạch làm chợ trước đó. Do đó, không có căn cứ pháp luật để chấp nhận lời đề nghị của đại diện Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Nghệ An như tại phiên tòa.

Như vậy, căn cứ quy định Điều 99, Điều 100 Luật đất đai năm 2013 và Điều 18, Điều 21 Nghị định 43/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 Của Chỉnh phủ hưởng dẫn thi hành Luật đất đai; Mục 2, Mục 3 Luật khiếu nại; Khoản 1 Điều 8 thông tư 24/2014-BTNMT ngày 19/5/2014 của Bộ Tài nguyên và Môi trường Quy định về hồ sơ địa chính, thì không đủ điều kiện để UBND Thị xã HM xem xét giải quyết đất cho ông Vũ Minh Ch là có căn cứ đúng quy định của pháp luật, nên bác nội dung khởi kiện của ông Vũ Minh Ch.

Về án phí: Ông Vũ Minh Ch sinh năm 1930, thuộc người cao tuổi nên không phải chịu tiền án phí hành chính sơ thẩm.

Vì các lẽ trên,

QUYẾT ĐỊNH

Căn cứ Điều 30; Điều 32; điểm a khoản 3 Điều 116; khoản 1, điểm b khoản 2 Điều 193 Luật tố tụng hành chính năm 2015.

Căn cứ khoản 1 Điều 100; Điều 204 Luật đất đai năm 2013; Mục 2, Mục 3 Luật khiếu nại; Điều 18, Điều 21 Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chỉnh phủ quy định chi tiết thi hành một số điều Luật Đất đai; Thông tư 24/2014-BTNMT ngày 19/5/2014; khoản 1 Điều 22 Quyết định số 49/2014/QĐ-UBND ngày 19/8/2014 của UBND tỉnh Nghệ An.

Điểm đ Điều 12 Nghị quyết số: 326/2016/UBTVQH14 ngày 30/11/2016 của Ủy ban thường vụ Quốc hội.

Xử: Bác đơn khởi kiện của ông Vũ Minh Ch về việc yêu cầu hủy Quyết định số 209/QĐ-UBND ngày 30/3/2016 của Chủ tịch UBND Thị xã HM về việc giải quyết khiếu nại của ông Vũ Minh Ch, khối 8 phường Quỳnh Xuân, Thị xã HM, tỉnh Nghệ An (lần hai) và Quyết định số 14/QQĐ.CT.UBND ngày 18/01/2012 của Chủ tịch UBND xã Quỳnh Xuân, huyện Quỳnh Lưu(nay phường Quỳnh Xuân, Thị xã HM) tỉnh Nghệ An Và yêu cầu Buộc UBND phường Quỳnh Xuân, Thị xã HM thực hiện “Biên bản tạm đình chỉ đổi đất lập ngày 15/01/1997.

Về án phí: Ông Vũ Minh Ch không phải chịu tiền án phí hành chính sơ thẩm, trả lại cho ông số tiền tạm ứng án phí đã nạp tại Cục thi hành án dân sự tỉnh Nghệ An.

Các đương sự có mặt tại phiên tòa có quyền kháng cáo trong hạn 15 ngày kể từ ngày tuyên án, đương sự vắng mặt tính từ ngày nhận được bản án sơ thẩm hoặc ngày Tòa án niêm yết bản án theo quy định pháp luật.


49
Bản án/Quyết định đang xem

Bản án 15/2018/ST-HC ngày 15/10/2018 về khiếu kiện quyết định giải quyết khiếu nại trong lĩnh vực đất đai

Số hiệu:15/2018/ST-HC
Cấp xét xử:Sơ thẩm
Cơ quan ban hành: Tòa án nhân dân Nghệ An
Lĩnh vực:Hành chính
Ngày ban hành:15/10/2018
Là nguồn của án lệ
    Bản án/Quyết định sơ thẩm
      Mời bạn Đăng nhập để có thể tải về