Việc bồi thường cho đất nông nghiệp bị thu hồi có phụ thuộc vào nơi cư trú của người sử dụng đất hay không?

Xin Thư viện pháp luật tư vấn giúp: mình có em gái lấy chồng và sang ở xã khác giờ mẹ đẻ chuyển nhượng, cho tặng đất nông nghiệp cho con thì sau này có được đền bù khi bị thu hồi đất không ạ? xin cảm ơn!

Đất nông nghiệp bị nhà nước thu hồi sẽ được bồi thường dựa trên nguyên tắc nào?

Căn cứ Điều 74 Luật Đất đai 2013 quy định về nguyên tắc bồi thường về đất khi Nhà nước thu hồi đất như sau:

"Điều 74. Nguyên tắc bồi thường về đất khi Nhà nước thu hồi đất
1. Người sử dụng đất khi Nhà nước thu hồi đất nếu có đủ điều kiện được bồi thường quy định tại Điều 75 của Luật này thì được bồi thường.
2. Việc bồi thường được thực hiện bằng việc giao đất có cùng mục đích sử dụng với loại đất thu hồi, nếu không có đất để bồi thường thì được bồi thường bằng tiền theo giá đất cụ thể của loại đất thu hồi do Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quyết định tại thời điểm quyết định thu hồi đất.
3. Việc bồi thường khi Nhà nước thu hồi đất phải bảo đảm dân chủ, khách quan, công bằng, công khai, kịp thời và đúng quy định của pháp luật."

Theo đó, việc bồi thường cho đất nông nghiệp bị thu hồi sẽ được thực hiện theo nguyên tắc trên.

Việc bồi thường cho đất nông nghiệp bị thu hồi có phụ thuộc vào nơi cư trú của người sử dụng đất hay không?

Việc bồi thường cho đất nông nghiệp bị thu hồi có phụ thuộc vào nơi cư trú của người sử dụng đất hay không?

Cá nhân bị thu hồi đất nông nghiệp thì phải đáp ứng những điều kiện nào để được bồi thường?

Căn cứ Điều 75 Luật Đất đai 2013 quy định về điều kiện bồi thường đối với cá nhân bị thu hồi đất như sau:

"Điều 75. Điều kiện được bồi thường về đất khi Nhà nước thu hồi đất vì mục đích quốc phòng, an ninh; phát triển kinh tế - xã hội vì lợi ích quốc gia, công cộng
1. Hộ gia đình, cá nhân đang sử dụng đất không phải là đất thuê trả tiền thuê đất hàng năm, có Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở và quyền sử dụng đất ở, Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất (sau đây gọi chung là Giấy chứng nhận) hoặc có đủ điều kiện để được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất theo quy định của Luật này mà chưa được cấp, trừ trường hợp quy định tại khoản 2 Điều 77 của Luật này; người Việt Nam định cư ở nước ngoài thuộc đối tượng được sở hữu nhà ở gắn liền với quyền sử dụng đất ở tại Việt Nam mà có Giấy chứng nhận hoặc có đủ điều kiện được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất theo quy định của Luật này mà chưa được cấp.
..."

Theo đó, để được nhận bồi thường cho việc thu hồi đất nông nghiệp thì cá nhân phải có Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở và quyền sử dụng đất ở, Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất.

Trường hợp chưa được cấp thì phải có đủ điều kiện để được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất theo quy định pháp luật.

Việc bồi thường cho đất nông nghiệp bị thu hồi có phụ thuộc vào nơi cư trú của người sử dụng đất hay không?

Căn cứ Điều 77 Luật Đất đai 2013 quy định về bồi thường về đất, chi phí đầu tư vào đất còn lại khi Nhà nước thu hồi đất nông nghiệp của hộ gia đình, cá nhân như sau:

"Điều 77. Bồi thường về đất, chi phí đầu tư vào đất còn lại khi Nhà nước thu hồi đất nông nghiệp của hộ gia đình, cá nhân
1. Hộ gia đình, cá nhân đang sử dụng đất nông nghiệp khi Nhà nước thu hồi đất thì được bồi thường về đất, chi phí đầu tư vào đất còn lại theo quy định sau đây:
a) Diện tích đất nông nghiệp được bồi thường bao gồm diện tích trong hạn mức theo quy định tại Điều 129, Điều 130 của Luật này và diện tích đất do được nhận thừa kế;
b) Đối với diện tích đất nông nghiệp vượt hạn mức quy định tại Điều 129 của Luật này thì không được bồi thường về đất nhưng được bồi thường chi phí đầu tư vào đất còn lại;
c) Đối với diện tích đất nông nghiệp do nhận chuyển quyền sử dụng đất vượt hạn mức trước ngày Luật này có hiệu lực thi hành thì việc bồi thường, hỗ trợ được thực hiện theo quy định của Chính phủ.
2. Đối với đất nông nghiệp đã sử dụng trước ngày 01 tháng 7 năm 2004 mà người sử dụng đất là hộ gia đình, cá nhân trực tiếp sản xuất nông nghiệp nhưng không có Giấy chứng nhận hoặc không đủ điều kiện để được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất theo quy định của Luật này thì được bồi thường đối với diện tích đất thực tế đang sử dụng, diện tích được bồi thường không vượt quá hạn mức giao đất nông nghiệp quy định tại Điều 129 của Luật này."

Trường hợp này không phân biệt là em gái anh có cư trú ở xã khác hay là ở cùng xã nơi có bất động sản được tặng cho. Nếu mẹ anh đã chuyển nhượng, tặng cho đất nông nghiệp cho em gái anh thì khi nhà nước thu hồi đất vẫn phải bồi thường

Đi đến trang Tìm kiếm nội dung Tư vấn pháp luật - Đất nông nghiệp

Thành Nhân

Đất nông nghiệp
Thu hồi đất
Căn cứ pháp lý
Đặt câu hỏi

Quý khách cần hỏi thêm thông tin về Đất nông nghiệp có thể đặt câu hỏi tại đây.

TÌM KIẾM LIÊN QUAN
Đất nông nghiệp Thu hồi đất
MỚI NHẤT
Pháp luật
Doanh nghiệp nhà nước có thể thực hiện khoán đất nông nghiệp được hay không? Việc khoán đất nông nghiệp có thể thực hiện theo những hình thức nào?
Pháp luật
Hộ gia đình bị thu hồi đất ở thì sẽ được nhà nước bồi thường bằng đất ở hay được bồi thường bằng tiền?
Pháp luật
Đối với đất nông nghiệp thì công ty cổ phần có được nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất hay không?
Pháp luật
Đất nông nghiệp công ích xã nằm trong quy hoạch đất ở nông thôn giai đoạn 2021-2030 thì có được cho thuê để sản xuất không?
Pháp luật
Hộ gia đình, cá nhân có được đền bù bằng đất ngang với diện tích đất bị nhà nước thu hồi khi không có nơi ở mới hay không?
Pháp luật
Cá nhân có quyền chuyển phần đất nông nghiệp không bị Nhà nước thu hồi sang đất ở để tái định cư hay không?
Pháp luật
Khi Nhà nước thu hồi đất thì có phải di chuyển các công trình gắn liền với đất do tổ chức, cộng đồng dân cư, cơ sở tôn giáo đang quản lý sử dụng không?
Pháp luật
Mức bồi thường thiệt hại về nhà, công trình xây dựng khác gắn liền với đất khi Nhà nước thu hồi đất trong năm 2022 là bao nhiêu?
Pháp luật
Hệ số giá đất nông nghiệp đối với từng vị trí thuộc khu vực 1 trên địa bàn tỉnh Tiền Giang cụ thể là bao nhiêu?
Pháp luật
Hệ số giá đất nông nghiệp đối với từng vùng trên địa bàn tỉnh Tiền Giang cụ thể là bao nhiêu? Hệ số đối với từng vị trí đất theo các khu vực được quy định như thế nào?
Xem thêm...
Chủ quản: Công ty THƯ VIỆN PHÁP LUẬT. Giấy phép số: 27/GP-TTĐT, do Sở TTTT TP. HCM cấp ngày 09/05/2019.
Chịu trách nhiệm chính: Ông Bùi Tường Vũ - Số điện thoại liên hệ: 028 3930 3279
Địa chỉ: P.702A , Centre Point, 106 Nguyễn Văn Trỗi, P.8, Q. Phú Nhuận, TP. HCM;
Địa điểm Kinh Doanh: Số 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q3, TP. HCM;
Chứng nhận bản quyền tác giả số 416/2021/QTG ngày 18/01/2021, cấp bởi Bộ Văn hoá - Thể thao - Du lịch
Thông báo
Bạn không có thông báo nào