Tra cứu Văn bản, Tiêu Chuẩn VN, Công văn CÔNG VĂN

Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...(Lưu ý khi tìm kiếm)

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề văn bản Số hiệu văn bản  
Ban hành từ: đến + Thêm điều kiện
Nếu bạn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm, vui lòng bấm vào đây để được hỗ trợ trực tiếp từ THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Bạn đang tìm kiếm : CÔNG VĂN

" NGHI QUYET 42 2013 "

Hệ thống tìm kiếm được các Văn Bản liên quan sau :

Nếu bạn cần Văn bản hay TCVN nào, Bấm vào đây

Kết quả 1-20 trong 1085 công văn

1

Công văn 42/BNV-CCHC năm 2017 về hướng dẫn tự đánh giá, chấm điểm để xác định Chỉ số cải cách hành chính cấp tỉnh do Bộ trưởng Bộ Nội vụ ban hành

Trong quá trình triển khai thực hiện nếu có vướng mắc, đề nghị các tỉnh phản ánh về Bộ Nội vụ để kịp thời giải quyết. Địa chỉ liên hệ: Ông Phùng Doãn Hưng, Vụ Cải cách hành chính, Bộ Nội vụ; điện thoại: 0982627828; email: phungdoanhung@moha.gov.vn. Nơi nhận: - Như trên; - Bộ trưởng (để b/c); - Thứ

Ban hành: 06/01/2017

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 12/01/2018

2

Công văn 42/UBDT- PC năm 2016 về pháp điển văn bản quy phạm pháp luật thuộc Đề mục công tác dân tộc do Ủy ban Dân tộc ban hành

quy phạm pháp luật năm 2012 của Ủy ban thường vụ Quốc hội, Nghị định số 63/2013/NĐ-CP ngày 27/6/2013 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Pháp lệnh pháp điển hệ thống quy phạm pháp luật, Thông tư số 13/2014/TT-BTP ngày 29/4/2014 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp hướng dẫn việc thực hiện pháp điển hệ thống quy phạm pháp luật, Quyết định số 1267/QĐ-TTg

Ban hành: 14/01/2016

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 15/01/2016

3

Công văn 42/BCĐQG-VPTT năm 2016 thông báo chỉ tiêu vận động và tiếp nhận máu giai đoạn 2016-2020 do Ban Chỉ đạo Quốc gia Vận động hiến máu tình nguyện ban hành

GIAI ĐOẠN 2016-2020 CỦA TOÀN QUỐC (Kèm theo Công văn số 42/BCĐQG-VPTT ngày 28/3/2016) Căn cứ các quyết định của Thủ tướng Chính phủ: số 43/2000/QĐ-TTg ngày 07/4/2000 “về việc vận động và khuyến khích nhân dân hiến máu tình nguyện”; số 235/QĐ-TTg ngày 26/02/2008 “về việc thành lập Ban Chỉ đạo quốc gia vận động hiến máu tình nguyện”; số

Ban hành: 28/03/2016

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 24/05/2017

4

Công văn 42/BXD-QLN năm 2015 hướng dẫn việc bán nhà ở cũ thuộc sở hữu nhà nước do Bộ Xây dựng ban hành

thực hiện theo quy định tại khoản 2 Điều 34 Nghị định số 34/2013/NĐ-CP của Chính phủ. - Trường hợp được Nhà nước bố trí sử dụng nhà ở từ ngày 19/01/2007 thì thực hiện giải quyết theo quy định pháp luật về quản lý tài sản nhà đất thuộc sở hữu nhà nước. 2. Đề nghị Sở Xây dựng thành phố Hồ Chí Minh đối chiếu quy định tại Nghị định số

Ban hành: 04/06/2015

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 09/06/2015

5

Công văn 42/BXD-QLN năm 2014 trả lời hướng dẫn quản lý sử dụng nhà ở công vụ và mua, thuê, thuê mua nhà ở xã hội do Bộ Xây dựng ban hành

chính trị - xã hội cấp Trung ương có phụ cấp từ 1,1 trở lên thì trình tự, thủ tục thuê nhà ở công vụ được thực hiện theo quy định tại Quyết định 695/QĐ-TTg ngày 07/05/2013 của Thủ tướng Chính phủ về quản lý, bố trí cho thuê nhà ở công vụ của Chính phủ. - Đối với người thuê nhà ở công vụ là cán bộ, công chức thuộc các cơ quan của Đảng, Nhà

Ban hành: 07/07/2014

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 12/08/2014

6

Công văn 1503/BTP-QLXLVPHC&TDTHPL năm 2015 sử dụng biểu mẫu kèm theo Thông tư 20/2014/TT-BTP và 42/2014/TT-BCA do Bộ Tư pháp ban hành

Bộ trưởng Bộ Tư pháp ban hành các biểu mẫu để sử dụng trong quá trình áp dụng biện pháp xử lý hành chính giáo dục tại xã, phường, thị trấn, biện pháp thay thế xử lý hành chính quản lý tại gia đình đối với người chưa thành niên theo quy định của Nghị định số 111/2013/NĐ-CP ngày 30/9/2013 của Chính phủ quy định chế độ áp dụng biện pháp xử lý hành

Ban hành: 08/05/2015

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 05/06/2015

7

Công văn 472/BXD-PTĐT tổng kết việc thi hành Nghị định 42/2009/NĐ-CP về phân loại đô thị và Thông tư hướng dẫn thực hiện Nghị định do Bộ Xây dựng ban hành

Số: 472/BXD-PTĐT V/v: Tổng kết việc thi hành Nghị định số 42/2009/NĐ-CP về phân loại đô thị và các Thông tư hướng dẫn thực hiện Nghị định Hà Nội, ngày 22 tháng 03 năm 2013 Kính gửi: Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương Để có cơ sở nghiên cứu soạn thảo sửa đổi, bổ sung, thay

Ban hành: 22/03/2013

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 24/04/2013

8

Công văn 1961/BTTTT-CNTT góp ý dự thảo Thông tư thay thế Thông tư 42/2009/TT-BTTTT do Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành

thảo Thông tư thay thế Thông tư số 42/2009/TT-BTTTT ngày 30/12/2009 Hà Nội, ngày 05 tháng 07 năm 2013 Kính gửi: Sở Thông tin và Truyền thông các tỉnh, thành phố trực thuộc TW Thực hiện nhiệm vụ được giao tại Quyết định số 169/2006/QĐ-TTg ngày 17/7/2006 của Thủ tướng Chính phủ quy định về việc đầu tư,

Ban hành: 05/07/2013

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 17/07/2013

9

Công văn 1205/BNN-TT ý kiến của Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội thực hiện Nghị định 42/2012/NĐ-CP về quản lý, sử dụng đất trồng lúa do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

thành phố Hà Nội Phúc đáp công văn số 415/UBND-TNMT ngày 15 tháng 01 năm 2013 của Quý Ủy ban về việc báo cáo những khó khăn, vướng mắc, đề xuất biện pháp giải quyết khi thực hiện Nghị định số 42/2012/NĐ-CP ngày 11 tháng 5 năm 2012 của Chính phủ về quản lý, sử dụng đất trồng lúa, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn có ý kiến như sau: 1.

Ban hành: 11/04/2013

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 13/04/2013

10

Công văn 13/BXD-HĐXD năm 2014 hướng dẫn thực hiện Nghị định 15/2013/NĐ-CP và Thông tư 13/2013/TT-BXD do Bộ Xây dựng ban hành

dung liên quan đến Nghị định số 15/2013/NĐCP và Thông tư số 13/2013/TT-BXD của Bộ Xây dựng. Hà Nội, ngày 03 tháng 7 năm 2014 Kính gửi: Phòng Kinh tế và Hạ tầng - Ủy ban nhân dân huyện Đak Pơ Bộ Xây dựng nhận được công văn số 42/KTHT-XD ngày 23/4/2014 của phòng Kinh tế và Hạ tầng, huyện Đak Pơ,

Ban hành: 03/07/2014

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 02/08/2014

11

Công văn 717/SXD-PTĐT năm 2013 thực hiện Nghị định 11/2013/NĐ-CP về quản lý đầu tư phát triển đô thị do Sở Xây dựng tỉnh Thanh Hóa ban hành

Nguyễn Ngọc Hồi tại công văn số 1111/UBND-CN ngày 21/02/2013 về việc triển khai Nghị định 11/2013/NĐ-CP ngày 14/01/2013 của Chính phủ. Sau khi nghiên cứu Nghị định 42/2009/NĐ-CP ngày 07/5/2009 và Nghị định 11/2013/NĐ-CP ngày 14/01/2013 của Chính phủ; Thông tư 34/2009/TT-BXD ngày 30/9/2009 của Bộ Xây dựng; Sở Xây dựng hướng dẫn một số nội dung

Ban hành: 28/03/2013

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 28/11/2013

12

Công văn 10056/BGTVT-CQLXD năm 2013 hướng dẫn thực hiện Nghị định 15/2013/NĐ-CP đối với dự án xây dựng công trình giao thông do Bộ Giao thông vận tải quản lý

trình giao thông để phục vụ công tác quản lý chất Iượng theo quy định của Nghị định 15/2013/NĐ-CP: 1.1. Đối với các dự án xây dựng kết cấu hạ tầng giao thông được quyết định đầu tư trước ngày Thông tư 10/2013/TT-BXD có hiệu lực thi hành (kể từ 9/9/2013), thì cấp công trình thuộc dự án xác định theo nội dung đã được phê duyệt trong quyết định

Ban hành: 23/09/2013

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/09/2013

13

Công văn 2452/BTP-KTrVB năm 2015 về báo cáo sơ kết tình hình thực hiện Nghị định 16/2013/NĐ-CP do Bộ Tư pháp ban hành

pháp các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương đánh giá thêm tình hình thực hiện rà soát, hệ thống hóa văn bản tại cấp huyện, cấp xã). 4. Đánh giá sự phù hợp, hiệu quả áp dụng của Nghị định số 16/2013/NĐ-CP, Thông tư số 09/2013/TT-BTP 4.1. Ưu điểm của Nghị định số 16/2013/NĐ-CP, Thông tư số 09/2013/TT-BTP; 4.2. Hạn chế của Nghị định

Ban hành: 08/07/2015

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 30/03/2018

14

Công văn 4051/BNN-VP năm 2013 báo cáo kết quả thực hiện Nghị quyết của Quốc hội về chất vấn và trả lời chất vấn do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

4051/BNN-VP,Công văn 4051 2013,Bộ Nông nghiệp và Phát triển n,Trả lời chất vấn,Chất vấn ,Báo cáo kết quả thực hiện Nghị quyết,Bộ máy hành chính BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------

Ban hành: 12/11/2013

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/05/2014

15

Công văn 3268/BHXH-TĐKT năm 2013 về hướng dẫn phát động Phong trào thi đua thực hiện Nghị quyết 21-NQ/TW do Bảo hiểm xã hội Việt Nam ban hành

--------------- Số: 3268/BHXH-TĐKT V/v hướng dẫn phát động Phong trào thi đua thực hiện Nghị quyết số 21-NQ/TW của Bộ Chính trị Hà Nội, ngày 20 tháng 08 năm 2013 Kính gửi: - Bảo hiểm xã hội các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; - Các đơn vị trực thuộc

Ban hành: 20/08/2013

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 23/08/2013

16

Công văn 4216/TCT-QLN năm 2013 tính tiền chậm nộp từ ngày 01/7/2013 do Tổng cục Thuế ban hành

Minh v/v tính tiền chậm nộp đối với khoản tiền thuế nợ phát sinh trước ngày 01/7/2013 nhưng sau ngày 01/7/2013 vẫn chưa nộp; công văn số 1578/CT-THNVDT ngày 24/9/2013 của Cục Thuế tỉnh Long An v/v đề nghị chỉ đạo việc xác định tiền chậm nộp tiền thuế; công văn số 11354/CT-THNVDT ngày 03/10/2013 của Cục Thuế tỉnh Bình Dương v/v vướng mắc về tính

Ban hành: 05/12/2013

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 21/12/2013

17

Công văn 4281/BHXH-CSXH năm 2013 hướng dẫn thực hiện chế độ trợ cấp đối với nhà giáo đã nghỉ hưu theo Quyết định 52/2013/QĐ-TTg do Bảo hiểm xã hội Việt Nam ban hành

hiện chế độ trợ cấp đối với nhà giáo đã nghỉ hưu theo Quyết định số 52/2013/QĐ-TTg Hà Nội, ngày 29 tháng 10 năm 2013 Kính gửi: Bảo hiểm xã hội tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương Thực hiện Quyết định số 52/2013/QĐ-TTg ngày 30/8/2013 của Thủ tướng Chính phủ (sau đây viết tắt là Quyết định số

Ban hành: 29/10/2013

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 30/10/2013

18

Công văn 5716/TCHQ-GSQL năm 2013 hướng dẫn nghiệp vụ giám sát quản lý tại cửa khẩu Bình Nghi do Tổng cục Hải quan ban hành

nghiệp vụ giám sát quản lý tại cửa khẩu Bình Nghi Hà Nội, ngày 30 tháng 09 năm 2013 Kính gửi: Cục Hải quan tỉnh Lạng Sơn. Thực hiện các Quyết định số 2775/QĐ-TCHQ ngày 04/09/2013 của Tổng cục Hải quan về việc thành lập Đội Nghiệp vụ Bình Nghi thuộc Chi cục Hải quan Tân Thanh trực thuộc Cục Hải quan

Ban hành: 30/09/2013

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 02/10/2013

19

Công văn 1203/BHXH-CSXH năm 2014 hướng dẫn thực hiện Nghị định 29/2013/NĐ-CP và Thông tư 24/2013/TT-BLĐTBXH do Bảo hiểm xã hội Việt Nam ban hành

trên. 4.3. Trường hợp đã hưởng lương hưu hoặc trợ cấp BHXH một lần từ ngày 01/6/2013 đến trước khi ban hành văn bản này, hồ sơ gồm: - Đơn đề nghị (Mẫu số D01-TS); - Bản chụp Quyết định hưởng chế độ hưu trí hoặc trợ cấp BHXH một lần. - Hồ sơ gốc theo quy định tại Điểm 3 nêu trên. Các Mẫu số D01-TS, D01b-TS nêu trên quy định

Ban hành: 11/04/2014

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 15/04/2014

20

Công văn 15764/BTC-TĐKT năm 2013 tổng kết công tác thi đua, khen thưởng năm 2013 do Bộ Tài chính ban hành

nhiệm vụ năm 2013; căn cứ quy định về công tác TĐKT và yêu cầu nâng cao chất lượng công tác bình xét thi đua, đề nghị khen thưởng; Bộ hướng dẫn tổng kết công tác thi đua khen thưởng năm 2013 với những nội dung trọng tâm như sau: 1/- Tổng kết công tác thi đua năm 2013: Nội dung tổng kết, cần ngắn gọn, thực chất, đi sâu vào các nhiệm vụ

Ban hành: 15/11/2013

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 07/05/2014

Chú thích

Ban hành: Ngày ban hành của văn bản.
Hiệu lực: Ngày có hiệu lực (áp dụng) của văn bản.
Tình trạng: Cho biết văn bản Còn hiệu lực, Hết hiệu lực hay Không còn phù hợp.
Đã biết: Văn bản đã biết ngày có hiệu lực hoặc đã biết tình trạng hiệu lực. Chỉ có Thành Viên Basic và Thành Viên TVPL Pro mới có thể xem các thông tin này.
Tiếng Anh: Văn bản Tiếng Việt được dịch ra Tiếng Anh.
Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công báo), nó có giá trị pháp lý.
Lược đồ: Giúp Bạn có được "Gia Phả" của Văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan.
Liên quan hiệu lực: Những Văn bản thay thế Văn bản này, hoặc bị Văn bản này thay thế, sửa đổi, bổ sung.
Tải về: Chức năng để bạn tải văn bản đang xem về máy cá nhân để sử dụng.

 

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

HỖ TRỢ NHANH

Hỗ trợ qua Zalo
Hỗ trợ trực tuyến
(028) 3930 3279
0906 22 99 66
0838 22 99 66

 

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 3.236.84.188