Tra cứu Văn bản, Tiêu Chuẩn VN, Công văn CÔNG VĂN

Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...(Lưu ý khi tìm kiếm)

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề văn bản Số hiệu văn bản  
Ban hành từ: đến + Thêm điều kiện
Nếu bạn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm, vui lòng bấm vào đây để được hỗ trợ trực tiếp từ THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Bạn đang tìm kiếm : CÔNG VĂN

" NGHI QUYET 42 2013 "

Hệ thống tìm kiếm được các Văn Bản liên quan sau :

Nếu bạn cần Văn bản hay TCVN nào, Bấm vào đây

Kết quả 161-180 trong 1085 công văn

161

Công văn 3886/BTNMT-TCQLĐĐ năm 2019 trả lời vướng mắc, kiến nghị trong lĩnh vực đất đai trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh do Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành

bản chấp thuận đầu tư theo Nghị định số 11/2013/NĐ-CP ngày 14 tháng 01 năm 2013 về quản lý đầu tư phát triển đô thị hay là văn bản chung về chấp thuận chủ trương đầu tư theo Luật Nhà ở, quyết định chủ trương đầu tư theo Luật Đầu tư. Để thống nhất trong cách áp dụng, kiến nghị Bộ Tài nguyên và Môi trường có hướng dẫn về nội dung này. b) Nội

Ban hành: 13/08/2019

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 25/05/2020

162

Công văn 1515/BHXH-PC năm 2013 về chấn chỉnh công tác kiểm soát thủ tục hành chính do Bảo hiểm xã hội Việt Nam ban hành

phúc --------------- Số: 1515/BHXH-PC V/v chấn chỉnh công tác kiểm soát thủ tục hành chính Hà Nội, ngày 26 tháng 04 năm 2013 Kính gửi: Bảo hiểm xã hội các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương Thực hiện Nghị định số 63/2010/NĐ-CP ngày 08/6/2010 của Chính phủ về kiểm

Ban hành: 26/04/2013

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 04/05/2013

163

Công văn 10485/TCHQ-TXNK về phân công triển khai thực hiện Nghị quyết phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 7 năm 2014 do Tổng cục Hải quan ban hành

quyết phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 7/2014, Tổng cục Hải quan đề nghị các Cục Hải quan tỉnh, thành phố: 1. Về công tác thu NSNN: Tiếp tục thực hiện theo dõi, đánh giá và báo cáo tình hình thu NSNN hàng tháng theo công văn 3030/TCHQ-TXNK ngày 4/6/2013 của Tổng cục Hải quan; thực hiện quyết liệt các biện pháp nhằm tăng thu NSNN, đôn

Ban hành: 22/08/2014

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 25/08/2014

164

Công văn 4269/LĐTBXH-KHLĐ gửi Báo cáo Kết quả thực hiện Nghị quyết 70/NQ-CP năm 2014 do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành

khăn 4. Bảo đảm mức tối thiểu về một số dịch vụ cơ bản cho người dân 4.1. Bảo đảm giáo dục tối thiểu 4.2. Bảo đảm y tế tối thiểu 4.3. Bảo đảm nhà ở tối thiểu 4.4. Bảo đảm nước sạch 4.5. Bảo đảm thông tin Mỗi phần nêu rõ sau: - Tên đề án trình Chính Phủ trong năm 2015 - Mục tiêu, nhiệm vụ trong Nghị quyết

Ban hành: 12/11/2014

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 13/11/2014

165

Công văn 6656/TCHQ-CNTT năm 2013 nhắc nhở doanh nghiệp thực hiện áp dụng chữ ký số trong thủ tục hải quan điện tử do Tổng cục Hải quan ban hành

Số: 6656/TCHQ-CNTT V/v nhắc nhở các doanh nghiệp thực hiện áp dụng chữ ký số trong TTHQĐT Hà Nội, ngày 11 tháng 11 năm 2013 Kính gửi: Cục Hải quan các tỉnh, thành phố. Ngày 30/10/2013, Tổng cục Hải quan đã ban hành văn bản số 6378/TCHQ-CNTT đề nghị các đơn vị thực hiện triển khai sử dụng chữ ký

Ban hành: 11/11/2013

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 16/11/2013

166

Công văn 17054/BTC-CST năm 2013 cơ chế ưu đãi thuế đối với dự án chế biến sâu khoáng sản bauxit của Tập đoàn than khoáng sản Việt Nam do Bộ Tài chính ban hành

biến sâu khoáng sản bauxit của Tập đoàn than khoáng sản Việt Nam Hà Nội, ngày 10 tháng 12 năm 2013 Kính gửi: Tập đoàn Than Khoáng sản Việt Nam Trả lời công văn số 4692/VINACOMIN-KSH ngày 4/9/2013 của Tập đoàn Than Khoáng sản Việt Nam về việc kiến nghị cơ chế ưu đãi thuế đối với dự án chế biến sâu

Ban hành: 10/12/2013

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 14/12/2013

167

Công văn 5075/BTC-NSNN năm 2013 tham gia ý kiến đối với Đề án về chế độ chính sách đối với cán bộ, công chức cấp xã do Bộ Tài chính ban hành

tỉnh Lạng Sơn về đề nghị góp ý đối với Đề án về một số chế độ chính sách đối với cán bộ, công chức cấp xã trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn; về vấn đề này, Bộ Tài chính có ý kiến như sau: I. Về những vấn đề chung: Theo quy định tại điểm d - khoản 8 - Điều 25 - Luật Ngân sách nhà nước: “Hội đồng nhân dân cấp tỉnh quyết định cụ thể một số định

Ban hành: 24/04/2013

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 28/05/2014

168

Công văn 1833/TLĐ năm 2013 Công đoàn tham gia thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở do Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam ban hành

thực hiện quy chế dân chủ, tổ chức Hội nghị NLĐ và tổ chức Đối thoại tại nơi làm việc trong các doanh nghiệp theo Hướng dẫn số 1755/HD-TLĐ ngày 20/11/2013 của Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam (Hướng dẫn số 1755/HD-TLĐ). 2. Tham mưu cho cấp ủy Đảng hoặc Ban chỉ đạo thực hiện quy chế dân chủ đồng cấp có văn bản chỉ đạo các cấp ủy,

Ban hành: 04/12/2013

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 26/05/2014

169

Công văn 3658/BHXH-BT năm 2013 truy thu bảo hiểm xã hội đối với giáo viên mầm non do Bảo hiểm xã hội Việt Nam ban hành

25/10/2011 của Tổng Giám đốc Bảo hiểm xã hội Việt Nam. 3. Hồ sơ truy thu 3.1. Người lao động: - Đơn đề nghị (mẫu D01-TS ban hành kèm theo Quyết định số 1111/QĐ-BHXH ngày 25/10/2011 của Bảo hiểm xã hội Việt Nam). - Hợp đồng lao động, hoặc quyết định tuyển dụng của cơ quan có thẩm quyền, hoặc giấy tờ gốc có liên quan thể hiện người

Ban hành: 17/09/2013

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 21/09/2013

170

Công văn 3520/TCHQ-GSQL năm 2013 thủ tục nhập khẩu thiết bị, công nghệ phục vụ hoạt động nghiên cứu do Tổng cục Hải quan ban hành

Trả lời công văn số 123/PTV ngày 08/5/2013 của Viện Nghiên cứu và Phát triển Vùng (do Bộ Tài chính chuyển đến) đề nghị được hướng dẫn thủ tục nhập khẩu, miễn thuế nhập khẩu, thuế GTGT đối với thiết bị công nghệ CAS của tập đoàn ABI Nhật Bản sử dụng trực tiếp vào hoạt động nghiên cứu khoa học, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau: 1. Về thủ

Ban hành: 25/06/2013

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 28/06/2013

171

Công văn 1458/SXD-KTVLXD năm 2013 hướng dẫn áp dụng Bộ đơn giá xây dựng công trình trên địa bàn tỉnh Bình Dương (Sửa đổi và bổ sung)

dựng công trình trên địa bàn tỉnh Bình Dương (Sửa đổi và bổ sung) Bình Dương, ngày 12 tháng 08 năm 2013 Kính gửi: - Các Sở, ban ngành trên địa bàn tỉnh; - Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố. Căn cứ Nghị định số 112/2009/NĐ-CP ngày 14/12/2009

Ban hành: 12/08/2013

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 25/09/2013

172

Công văn 8499/NHNN-TCKT năm 2013 hướng dẫn hạch toán nghiệp vụ mua bán nợ xấu của VAMC, TCTD do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành

Căn cứ Nghị định số 53/2013/NĐ-CP ngày 18/5/2013 của Chính phủ về thành lập, tổ chức và hoạt động của Công ty Quản lý tài sản của các tổ chức tín dụng Việt Nam (Nghị định số 53/2013/NĐ-CP); Căn cứ Thông tư số 19/2013/TT-NHNN ngày 06/9/2013 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước quy định về việc mua, bán và xử lý nợ xấu của Công ty Quản lý tài sản

Ban hành: 14/11/2013

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 05/02/2014

173

Công văn 843/TTr-HCTH năm 2013 báo cáo thực trạng cơ cấu tổ chức và đội ngũ cán bộ Thanh tra Bộ Giáo dục và Đào tạo

Số: 843/TTr-HCTH V/v: Báo cáo thực trạng cơ cấu tổ chức và đội ngũ cán bộ Thanh tra Hà Nội, ngày 08 tháng 10 năm 2013 Kính gửi: Các đại học, học viện, trường đại học, cao đẳng, TCCN Thực hiện Luật Thanh tra năm 2010, Nghị định số 42/2013/NĐ-CP ngày 09/5/2013 của Chính phủ về tổ chức và hoạt động

Ban hành: 08/10/2013

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 21/10/2013

174

Công văn 5452/TCHQ-GSQL năm 2018 vướng mắc Luật Quản lý ngoại thương và Nghị định 69/2018/NĐ-CP do Tổng cục Hải quan ban hành

chất là tiền chất đã nhập khẩu nêu trên cho doanh nghiệp chế xuất. Theo quy định khoản 3 Điều 9 Thông tư số 42/2013/TT-BCT ngày 31/12/2013 thì “Tổ chức, cá nhân trong khu chế xuất khi nhập khẩu tiền chất từ các doanh nghiệp nội địa phải có giấy phép của Bộ Công Thương. Tổ chức, cá nhân khi xuất khẩu tiền chất từ nội địa vào khu chế xuất không phải

Ban hành: 19/09/2018

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 02/10/2018

175

Công văn 4083/BNN-QLCL năm 2013 trả lời chất vấn của Đại biểu Huỳnh Minh Hoàng, Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Bạc Liêu do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

- Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội; - Ban Công tác đại biểu Quốc hội. Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn nhận được kiến nghị của Đại biểu Quốc hội Huỳnh Minh Hoàng, Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Bạc Liêu (theo Giấy ghi chất vấn số 76/SYCV-KH6 ngày 05/11/2013 của Văn phòng Quốc hội), xin được trả lời như sau: NỘI

Ban hành: 14/11/2013

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 05/12/2013

176

Công văn 14774/BTC-NSNN năm 2013 tạm cấp kinh phí hỗ trợ người có công với cách mạng về nhà ở do Bộ Tài Chính ban hành

24/7/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn việc quản lý, cấp phát, thanh toán, quyết toán nguồn vốn hỗ trợ người có công với cách mạng về nhà ở; số liệu địa phương đã báo cáo Đoàn giám sát của Ủy ban Thường vụ Quốc hội năm 2012 và đề nghị của địa phương; Bộ Tài chính tạm cấp bổ sung có mục tiêu năm 2013 từ NSTW cho NSĐP …………… triệu đồng (50% phần kinh phí hỗ

Ban hành: 30/10/2013

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 25/11/2013

177

Công văn 3278/LĐTBXH-PC năm 2013 công khai hồ sơ văn bản, thủ tục hành chính do Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội ban hành

---------------- Số: 3278/LĐTBXH-PC V/v công khai hồ sơ văn bản, TTHC Hà Nội, ngày 30 tháng 08 năm 2013 Kính gửi: Cục Kiểm soát thủ tục hành chính, Bộ Tư pháp Thực hiện Quyết định số 697/QĐ-LĐTBXH ngày 03 tháng 5 năm 2013Quyết định số 788/QĐ-LĐTBXH ngày 21 tháng 5 năm 2013 về việc

Ban hành: 30/08/2013

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 04/09/2013

178

Công văn 5045/BHXH-TĐKT năm 2013 hướng dẫn công nhận sáng kiến làm điều kiện xét danh hiệu thi đua do Bảo hiểm xã hội Việt Nam ban hành

đua - Khen thưởng và các văn bản hướng dẫn thi hành; Căn cứ Nghị định số 13/2012/NĐ-CP ngày 02 tháng 3 năm 2012 của Chính phủ ban hành Điều lệ sáng kiến; Thông tư số 18/2013/TT-BKHCN ngày 01 tháng 8 năm 2013 Hướng dẫn thi hành một số quy định của Điều lệ sáng kiến; Căn cứ Quy chế thi đua, khen thưởng của Bảo hiểm xã hội Việt Nam ban

Ban hành: 16/12/2013

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 21/12/2013

179

Công văn 2300/BHXH-THU năm 2013 hướng dẫn gộp sổ đối với người lao động có nhiều sổ bảo hiểm xã hội do Bảo hiểm xã hội thành phố Hồ Chí Minh ban hành

dẫn gộp sổ đối với người lao động có nhiều sổ BHXH. Tp. Hồ Chí Minh, ngày 04 tháng 07 năm 2013 Kính gửi: Bảo hiểm xã hội quận, huyện. Hiện nay, tình trạng người lao động được cấp nhiều sổ rất phổ biến trên địa bàn thành phố, dẫn đến việc quản lý đối tượng, chốt sổ và giải quyết các chế độ BHXH gặp khó

Ban hành: 04/07/2013

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 20/07/2013

180

Công văn 174/YDCT-QLY hướng dẫn kiểm tra bệnh viện Y học cổ truyền năm 2013 do Cục Quản lý Y, Dược cổ truyền ban hành

học cổ truyền Việt Nam, - Sở Y tế các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, - Cục Y tế Bộ Công An, Cục Quân Y Bộ Quốc phòng - Bệnh viện YHCT các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương. Thực hiện Quyết định số: 4127/QĐ-BYT ngày 17/10/2013 của Bộ trưởng Bộ Y tế về việc ban hành bảng kiểm tra bệnh viện Y học cổ

Ban hành: 17/10/2013

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 11/11/2013

Chú thích

Ban hành: Ngày ban hành của văn bản.
Hiệu lực: Ngày có hiệu lực (áp dụng) của văn bản.
Tình trạng: Cho biết văn bản Còn hiệu lực, Hết hiệu lực hay Không còn phù hợp.
Đã biết: Văn bản đã biết ngày có hiệu lực hoặc đã biết tình trạng hiệu lực. Chỉ có Thành Viên Basic và Thành Viên TVPL Pro mới có thể xem các thông tin này.
Tiếng Anh: Văn bản Tiếng Việt được dịch ra Tiếng Anh.
Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công báo), nó có giá trị pháp lý.
Lược đồ: Giúp Bạn có được "Gia Phả" của Văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan.
Liên quan hiệu lực: Những Văn bản thay thế Văn bản này, hoặc bị Văn bản này thay thế, sửa đổi, bổ sung.
Tải về: Chức năng để bạn tải văn bản đang xem về máy cá nhân để sử dụng.

 

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

HỖ TRỢ NHANH

Hỗ trợ qua Zalo
Hỗ trợ trực tuyến
(028) 3930 3279
0906 22 99 66
0838 22 99 66

 

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 34.204.180.223