Tra cứu Văn bản, Tiêu Chuẩn VN, Công văn CÔNG VĂN

Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...(Lưu ý khi tìm kiếm)

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề văn bản Số hiệu văn bản  
Ban hành từ: đến + Thêm điều kiện
Nếu bạn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm, vui lòng bấm vào đây để được hỗ trợ trực tiếp từ THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Bạn đang tìm kiếm : CÔNG VĂN

" NGHI QUYET 42 2013 "

Hệ thống tìm kiếm được các Văn Bản liên quan sau :

Nếu bạn cần Văn bản hay TCVN nào, Bấm vào đây

Kết quả 41-60 trong 1085 công văn

41

Công văn 17045/QLD-KD năm 2020 về giải đáp kiến nghị của doanh nghiệp do Cục Quản lý Dược ban hành

hay cơ sở sản xuất cũ, Cục Quản lý Dược sẽ có công văn đề nghị cơ sở giải trình rõ địa điểm sản xuất lô thuốc dùng trong nghiên cứu độ ổn định. Sau khi cơ sở báo cáo, Cục Quản lý Dược sẽ xem xét giải quyết từng trường hợp cụ thể theo hướng dẫn tại mục 4.1 và 4.2 nêu trên. 2 Sản xuất thuốc, nguyên liệu

Ban hành: 18/11/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 31/05/2021

42

Công văn 7700/TCHQ-GSQL năm 2013 tổng hợp, giải đáp vướng mắc tại Thông tư 128/2013/TT-BTC do Tổng cục Hải quan ban hành

30 ngày kể từ ngày ban hành quyết định ấn định thuế. Hiểu như tinh thần Nghị định 83/2013/NĐ-CP có đúng không? Điều 37 Nghị định 83/2013/NĐ-CP quy định về ấn định thuế của cơ quan thuế, không áp dụng đối với thuế của hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu (Thời hạn nộp thuế đối với số tiền thuế ấn định của thuế đối với hàng hóa XNK

Ban hành: 13/12/2013

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 16/12/2013

43

Công văn 9894/BKHĐT-KTĐN năm 2013 thực hiện chế độ báo cáo các chương trình, dự án ODA Quý III/2013 do Bộ Kế hoạch và Đầu tư ban hành

thành phố trực thuộc trung ương; - Cơ quan Trung ương của các đoàn thể. Thực hiện Điều 57 quy định chế độ báo cáo tình hình tiếp nhận và sử dụng vốn ODA và vốn vay ưu đãi tại Nghị định số 38/2013/NĐ-CP ngày 23/4/2013 của Chính phủ về quản lý và sử dụng nguồn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA) và vốn vay ưu đãi của các

Ban hành: 09/12/2013

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 21/12/2013

44

Công văn 106/VPCP-QHĐP năm 2021 về xử lý kiến nghị của các địa phương do Văn phòng Chính phủ ban hành

STT ĐỊA PHƯƠNG KIẾN NGHỊ 1 TP Hồ Chí Minh Để tiếp tục triển khai hiệu quả Nghị quyết 54 của Quốc hội về thí điểm cơ chế, chính sách đặc thù phát triển Thành phố Hồ Chí Minh, Thành phố kiến nghị Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo (1) sớm có hướng dẫn

Ban hành: 06/01/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 08/01/2021

45

Công văn 15166/CTHN-TTHT năm 2021 về kê khai thuế giá trị gia tăng theo Nghị định 126/2020/NĐ-CP do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành

nhà máy sản xuất điện. …” + Tại Điều 42 quy định hiệu lực thi hành: “1. Nghị định này có hiệu lực thi hành từ ngày 05 tháng 12 năm 2020....” - Thực hiện hướng dẫn tại công văn số 1938/BTC-TCT ngày 26/2/2021 của Bộ Tài chính v/v thực hiện Thông tư số 156/2013/TT-BTC và các Thông tư khác: “1. Các Thông tư sau đây không

Ban hành: 11/05/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 15/05/2021

46

Công văn 10253/BTC-TCHQ năm 2013 nội dung dự thảo Quyết định về quản lý xe ngoại giao do Bộ Tài chính ban hành

10253/BTC-TCHQ,Công văn 10253 2013,Bộ Tài chính,Bộ máy hành chính,Giao thông - Vận tải BỘ TÀI CHÍNH --------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 10253/BTC-TCHQ V/v Nội dung dự thảo Quyết định của Thủ tướng Chính

Ban hành: 06/08/2013

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 19/08/2013

47

Công văn 5245/BGDĐT-GDĐH năm 2013 rà soát Liên kết đào tạo do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành

Hà Nội, ngày 30 tháng 07 năm 2013 Kính gửi: - Giám đốc các đại học, học viện; - Hiệu trưởng các trường đại học, cao đẳng. Thực hiện Quyết định số 42/2008/QĐ-BGDĐT ngày 28/7/2008 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Quy định liên kết đào tạo trình

Ban hành: 30/07/2013

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 03/08/2013

48

Công văn 1585/VPCP-QHĐP năm 2018 về giải quyết kiến nghị của các địa phương do Văn phòng Chính phủ ban hành

1585/VPCP-QHDP,Công văn 1585 2018,Văn phòng Chính phủ,Giải quyết kiến nghị,Việc giải quyết kiến nghị ,Giải quyết kiến nghị của các địa phương,Bộ máy hành chính VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------

Ban hành: 13/02/2018

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 24/02/2018

49

Công văn 1715/SXD-HĐ năm 2014 hướng dẫn lập và điều chỉnh dự toán xây dựng theo mức lương tối thiểu quy định tại Nghị định 182/2013/NĐ-CP do Sở Xây dựng tỉnh Long An ban hành

Số: 1715/SXD-HĐ V/v hướng dẫn lập và điều chỉnh dự toán xây dựng theo mức lương tối thiểu quy định tại Nghị định 182/2013/NĐ-CP Long An, ngày 17 tháng 07 năm 2014 Kính gửi: - Các Sở, ngành của tỉnh; - UBND các huyện - thị, TP Tân An; - Ban QLDAXD các huyện - thị, TP

Ban hành: 17/07/2014

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 14/08/2014

50

Công văn 6221/TCHQ-TXNK năm 2013 bổ sung hồ sơ khiếu nại do Tổng cục Hải quan ban hành

Hà Nội, ngày 23 tháng 10 năm 2013 Kính gửi: Công ty TNHH Hoàng Tử. (Địa chỉ: 20 Cát Linh - Đống Đa - Hà Nội) Tổng cục Hải quan nhận được công văn số 42/KN/HT ngày 14/10/2013 của Công ty TNHH Hoàng Tử khiếu nại lần 2 về trị giá tính thuế đối với mặt hàng gạch ốp

Ban hành: 23/10/2013

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 25/10/2013

51

Công văn 5874/BGDĐT-GDĐT năm 2013 lập danh sách đề nghị cấp phát Báo Giáo dục và Thời đại có Chuyên trang tuyên truyền về giáo dục dân tộc do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành

5874/BGDDT-GDDT,Công văn 5874 2013,Bộ Giáo dục và Đào tạo,cấp phát Báo Giáo dục,Công nghệ thông tin BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------- Số: 5874/BGDĐT-GDDT V/v lập danh sách đề nghị cấp phát

Ban hành: 27/08/2013

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 30/08/2013

52

Công văn 7796/VPCP-QHĐP năm 2017 về giải quyết kiến nghị của địa phương do Văn phòng Chính phủ ban hành

cao tại Quyết định số 575/QĐ-TTg ngày 04/5/2015 của Thủ tướng Chính phủ; trình Chính phủ ban hành Nghị định thay thế Nghị định số 210/2013/NĐ-CP ngày 19/12/2013 về chính sách khuyến khích doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn. Có cơ chế ưu đãi cho doanh nghiệp vay vốn để đầu tư vào lĩnh vực nông nghiệp và phát triển nông thôn; Cho phép

Ban hành: 26/07/2017

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 11/01/2018

53

Công văn 215/TANDTC-TĐKT năm 2013 về rà soát và làm thủ tục đề nghị tặng thưởng danh hiệu Thẩm phán tiêu biểu, Thẩm phán mẫu mực do Thường trực Hội đồng Thi đua - Khen thưởng ngành Tòa án nhân dân ban hành

ương - Thủ trưởng các đơn vị thuộc Tòa án nhân dân tối cao - Chánh án Tòa án nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương Tại phiên họp ngày 20/12/2013, Ban Cán sự Đảng Tòa án nhân dân tối cao đã quyết định tổ chức vinh danh Thẩm phán tiêu biểu và Thẩm phán mẫu mực tại Hội nghị triển khai công tác năm 2014. Để

Ban hành: 24/12/2013

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 14/01/2014

54

Công văn 103/VPCP-QHĐP năm 2021 về xử lý kiến nghị của các địa phương do Văn phòng Chính phủ ban hành

1 TP Hà Nội Đề nghị Chính phủ báo cáo với Quốc hội xem xét: Tháo gỡ khó khăn trong thực hiện xây dựng Kế hoạch Đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 theo quy định tại điều 89 Luật Đầu tư công “việc quyết định chủ trương đầu tư chương trình, dự án có thời gian thực hiện trong 02 kỳ kế hoạch đầu tư

Ban hành: 06/01/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 08/01/2021

55

Công văn 97/BNN-KH năm 2013 phân bổ chi tiết kế hoạch vốn trái phiếu Chính phủ năm 2013 do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

vốn trái phiếu Chính phủ năm 2013 Hà Nội, ngày 09 tháng 01 năm 2013 Kính gửi: - Bộ Kế hoạch và Đầu tư; - Bộ Tài chính; - Kho bạc nhà nước Trung ương. Căn cứ quyết định số 2086/QĐ-TTg ngày 27/12/2012 của Thủ tướng Chính phủ về việc giao kế hoạch vốn

Ban hành: 09/01/2013

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 15/08/2013

56

Công văn 109321/CTHN-TTHT năm 2020 hướng dẫn về thực hiện Nghị định 126/2020/NĐ-CP do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành

Trưng, TP Hà Nội, MST: 0102576064) Trả lời công văn số 849/2020/VIX-KT ngày 03/12/2020 của Công ty cổ phần Chứng khoán VIX hỏi về việc thực hiện Nghị định 126/2020/NĐ-CP, Cục Thuế TP Hà Nội có ý kiến như sau: - Căn cứ Thông tư số 111/2013/TT-BTC ngày 15/08/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện Luật thuế thu nhập cá nhân, Luật sửa đổi,

Ban hành: 23/12/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 05/01/2021

57

Công văn 7810/TCHQ-TXNK năm 2013 về doanh nghiệp chế xuất thực hiện quyền xuất nhập khẩu do Tổng cục Hải quan ban hành

21 Nghị định số 108/2006/NĐ-CP ngày 22/09/2006 của Chính phủ thì doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài phải thực hiện hoạt động đầu tư theo Giấy chứng nhận đầu tư. Theo quy định tại Điều 1 Thông tư số 08/2013/TT-BCT ngày 22/04/2013 của Bộ Công Thương thì doanh nghiệp đáp ứng điều kiện quy định tại điểm a khoản 1 Điều 4 Nghị định số

Ban hành: 18/12/2013

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 21/12/2013

58

Công văn 17791/BTC-KBNN năm 2013 bổ sung mã nguồn vốn chi đầu tư xây dựng cơ bản do Bộ Tài chính ban hành

đầu tư XDCB từ nguồn khác, dùng để phản ánh các nguồn vốn đầu tư khác không được phản ánh ở các nguồn 41,42,43. Mã nguồn vốn sửa đổi, bổ sung tại công văn này được thực hiện từ 01/01/2014. Đối với số dư tạm ứng năm 2013 trở về trước được phép chuyển sang năm 2014, kế hoạch vốn năm 2013 được cấp có thẩm quyền cho phép kéo dài và quyết

Ban hành: 23/12/2013

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/12/2013

59

Công văn 3757/BNN-VP năm 2013 đề nghị công khai hồ sơ văn bản, hồ sơ thủ tục hành chính trên Cơ sở Dữ liệu quốc gia do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

Tên thủ tục hành chính đề nghị công khai Ghi chú 1 B-BNN-238776-TT Cấp lại Giấy phép khảo nghiệm thuốc bảo vệ thực vật Từ số 1 - 10 theo Quyết định số 1229/QĐ-BNN-BVTV ngày 30/5/2013 - Thiếu Thông tư 223/2012/TT-BTC ngày 24/12/2012

Ban hành: 16/08/2013

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 21/08/2013

60

Công văn 1312/GSQL-GQ2 năm 2013 hướng dẫn thủ tục hải quan do Cục Giám sát quản lý về Hải quan ban hành

nghiệp đề nghị hướng dẫn thủ tục hải quan đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu của doanh nghiệp chế xuất, Cục Giám sát quản lý về Hải quan có ý kiến như sau: 1. Về thủ tục hải quan: - Theo quy định tại điểm a, khoản 2 Điều 42 Thông tư số 196/2012/TT-BTC ngày 15/11/2012 của Bộ Tài chính thì "Trường hợp hàng hoá nhập khẩu từ nội địa quản lý

Ban hành: 20/12/2013

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/12/2013

Chú thích

Ban hành: Ngày ban hành của văn bản.
Hiệu lực: Ngày có hiệu lực (áp dụng) của văn bản.
Tình trạng: Cho biết văn bản Còn hiệu lực, Hết hiệu lực hay Không còn phù hợp.
Đã biết: Văn bản đã biết ngày có hiệu lực hoặc đã biết tình trạng hiệu lực. Chỉ có Thành Viên Basic và Thành Viên TVPL Pro mới có thể xem các thông tin này.
Tiếng Anh: Văn bản Tiếng Việt được dịch ra Tiếng Anh.
Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công báo), nó có giá trị pháp lý.
Lược đồ: Giúp Bạn có được "Gia Phả" của Văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan.
Liên quan hiệu lực: Những Văn bản thay thế Văn bản này, hoặc bị Văn bản này thay thế, sửa đổi, bổ sung.
Tải về: Chức năng để bạn tải văn bản đang xem về máy cá nhân để sử dụng.

 

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

HỖ TRỢ NHANH

Hỗ trợ qua Zalo
Hỗ trợ trực tuyến
(028) 3930 3279
0906 22 99 66
0838 22 99 66

 

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 35.175.191.36