Tra cứu Văn bản, Tiêu Chuẩn VN, Công văn CÔNG VĂN

Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...(Lưu ý khi tìm kiếm)

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề văn bản Số hiệu văn bản  
Ban hành từ: đến + Thêm điều kiện
Nếu bạn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm, vui lòng bấm vào đây để được hỗ trợ trực tiếp từ THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Bạn đang tìm kiếm : CÔNG VĂN

" NGHI QUYET 42 2013 "

Hệ thống tìm kiếm được các Văn Bản liên quan sau :

Nếu bạn cần Văn bản hay TCVN nào, Bấm vào đây

Kết quả 81-100 trong 1085 công văn

81

Công văn 4828/LĐTBXH-KHLĐ về báo cáo kết quả thực hiện Nghị quyết 70/NQ-CP năm 2017 do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành

Số: 4828/LĐTBXH-KHLĐ V/v báo cáo kết quả thực hiện Nghị quyết 70/NQ-CP năm 2017 Hà Nội, ngày 17 tháng 11 năm 2017 Kính gửi: …………………………………………….. Thực hiện Quyết định số 253/QĐ-BCĐCSXH ngày 11/11/2013 về việc ban hành Quy chế hoạt động của Ban Chỉ đạo Trung ương thực hiện Nghị quyết 70/NQ-CP của

Ban hành: 17/11/2017

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 24/11/2017

82

Công văn 8077/TCHQ-GSQL năm 2013 hướng dẫn thực hiện e-manifest do Tổng cục Hải quan ban hành

nhà Cảng Sài Gòn số 3 Nguyễn Tất Thành, Quận 4, TP. HCM) Ngày 28/11/2013, Tổng cục Hải quan tổ chức Hội nghị Tổng kết thực hiện Quyết định 19/2011/QĐ-TTg ngày 23/3/2011 của Thủ tướng Chính phủ về việc thí điểm tiếp nhận bản khai hàng hóa, các chứng từ có liên quan và thông quan điện tử đối với tàu biển nhập cảnh, xuất cảnh

Ban hành: 26/12/2013

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 02/01/2014

83

Công văn 4207/TCHQ-GSQL năm 2013 triển khai E-manifest do Tổng cục Hải quan ban hành

hiện e-manifest theo Quyết định 19/2011/QĐ-TTg, đồng thời để triển khai thực hiện thí điểm e-manifest cho toàn bộ các hãng tàu, đại lý hãng tàu và đại lý giao nhận trên địa bàn các tỉnh, thành phố nói trên từ ngày 15/8/2013, Tổng cục Hải quan hướng dẫn và yêu cầu Cục Hải quan các đơn vị khẩn trương thực hiện một số nội dung sau: 1. Cục Hải

Ban hành: 25/07/2013

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/07/2013

84

Công văn 352/TCHQ-GSQL năm 2014 vướng mắc tại Thông tư 128/2013/TT-BTC do Tổng cục Hải quan ban hành

Thẩm quyền giải quyết là Lãnh đạo Chi cục Hải quan xem xét phê duyệt. Tổng cục Hải quan đã có hướng dẫn tạm thời tại mục 4 điểm 26 công văn số 7700/TCHQ-GSQL ngày 13/12/2013, đề nghị đơn vị nghiên cứu thực hiện. 9 Điều 41. Thủ tục hải quan đối với hàng hóa kinh doanh tạm nhập tái xuất

Ban hành: 14/01/2014

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 20/01/2014

85

Công văn 5014/BHXH-BC hướng dẫn khóa sổ, lập báo cáo quyết toán tài chính năm 2013 do Bảo hiểm xã hội Việt Nam ban hành

trần, vượt quỹ; các khoản chi BHYT khác đã được giám định, thẩm định chưa tổng hợp đề nghị quyết toán trong năm 2013; các khoản chi BHYT phát sinh năm trước nhưng tổng hợp đề nghị quyết toán trong năm 2013); các khoản xuất toán thu hồi do chi sai. 4.4. Phòng/Bộ phận Thu và Chế độ BHXH Đối chiếu thống nhất số liệu trích đóng BHYT của người

Ban hành: 12/12/2013

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 17/12/2013

86

Công văn 4374/TCHQ-TXNK vướng mắc chính sách thuế áp dụng từ ngày 01/07/2013 do Tổng cục Hải quan ban hành

QUYẾT ĐỊNH Về việc ấn định thuế đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu THỦ TRƯỞNG CƠ QUAN HẢI QUAN BAN HÀNH ………………………… Căn cứ Luật Quản lý thuế số 78/2006/QH10 ngày 29 tháng 11 năm 2006; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật quản lý thuế số 21/2012/QH13 ngày 20 tháng 11 năm 2012; Nghị định số 83/2013/NĐ-CP ngày 22/7/2013 của

Ban hành: 01/08/2013

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 02/08/2013

87

Công văn 5189/TCT-CS năm 2020 về giới thiệu nội dung mới của Nghị định 126/2020/NĐ-CP hướng dẫn Luật quản lý thuế do Tổng cục Thuế ban hành

bù trừ với số phải nộp theo hồ sơ khai quyết toán thuế (Khoản 2 Điều 6). Trước đây: Tại Khoản 2 Điều 8 Nghị định số 83/2013/NĐ-CP không có quy định người nộp thuế được chuyển các khoản này. Điểm mới 3: Sửa đổi quy định trách nhiệm của người nộp thuế trong việc thực hiện các thủ tục về thuế với cơ quan thuế quản lý trực tiếp khi khôi

Ban hành: 07/12/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 09/12/2020

88

Công văn 6998/TCHQ-VP năm 2013 phân công thực hiện Chỉ thị 04/CT-BTC do Tổng cục Hải quan ban hành

hiện chỉ đạo của Bộ trưởng Bộ Tài chính tại Chỉ thị số 04/CT-BTC ngày 06/11/2013 về việc tăng cường công tác thu và thực hiện tiết kiệm chi NSNN trong các tháng cuối năm 2013; tiếp theo Công văn số 625/TCHQ-VP ngày 28/01/2013 v/v báo cáo theo Quyết định 128/QĐ-BTC, Công văn số 1940/TCHQ-VP ngày 15/4/2013 v/v thay đổi thời hạn báo cáo, Công văn số

Ban hành: 20/11/2013

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 28/11/2013

89

Công văn 7692/TCHQ-TXNK năm 2020 về tập huấn Luật Quản lý thuế năm 2019, Nghị định 126/2020/NĐ-CP do Tổng cục Hải quan ban hành

trí, chức năng, nhiệm vụ về theo dõi, quản lý thuế như một Cục hải quan địa phương độc lập (có trụ sở riêng, có con dấu, có tài khoản riêng, quyết định kiểm tra sau thông quan, quyết định xử lý về thuế: ấn định thuế, xử phạt hành chính về quản lý thuế…). Nghị định không quy định chi tiết nội dung này 3

Ban hành: 07/12/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 10/12/2020

90

Công văn 4375/BNV-CCVC về đánh giá, phân loại công, viên chức năm 2013 do Bộ Nội vụ ban hành

chức, đối với việc đánh giá, phân loại công chức, viên chức năm 2013, Bộ Nội vụ đề nghị các Bộ, ngành, địa phương triển khai thực hiện công tác đánh giá theo đúng quy định của Luật Cán bộ, công chức, Luật Viên chức và các văn bản hướng dẫn thi hành, cụ thể như sau: I. ĐỐI VỚI CÔNG CHỨC TRONG CÁC CƠ QUAN NHÀ NƯỚC 1. Về nội dung đánh giá

Ban hành: 02/12/2013

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 02/11/2014

91

Công văn 5446/TCHQ-GSQL năm 2013 hướng dẫn thực hiện e-manifest do Tổng cục Hải quan ban hành

cả vỏ kiện, bao bì nhưng không tính thiết bị của nhà vận tải. 4. Thủ tục hải quan đối với tàu chuyển cảng: Căn cứ hướng dẫn tại Điều 11 Quyết định số 1870/QĐ-TCHQ ngày 28/9/2011, Tổng cục Hải quan hướng dẫn thực hiện thống nhất như sau: 4.1. Công việc của Cục Hải quan tỉnh cảng đi: a) Đề nghị người khai hải quan: a1.

Ban hành: 13/09/2013

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 16/09/2013

92

Công văn 4137/BNN-TCTL năm 2013 cung cấp số liệu thiên tai do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

tổng số tiền là 922 tỷ đồng và 11.600 tấn gạo); 3. Công tác khắc phục hậu quả từ đầu năm đến giữa tháng 11 năm 2013 - Thủ tướng Chính phủ đã có các quyết định hỗ trợ, tạm ứng cho các địa phương để cứu đói, khắc phục hậu quả thiên tai, hỗ trợ giống cây trồng, vật nuôi với tổng kinh phí 1.159,1 tỷ đồng và 9.786 tấn gạo. - Các địa

Ban hành: 18/11/2013

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 04/12/2013

93

Công văn 6749/VPCP-QHĐP năm 2018 về xử lý kiến nghị các địa phương do Văn phòng Chính phủ ban hành

Thái Bình 20. Đề nghị hướng dẫn thực hiện chính sách, phân bổ, giải ngân vốn hỗ trợ người có công với cách mạng về nhà ở theo Quyết định số 22/2013/QĐ-TTg. Đắk Lắk, Bình Dương 21. Đề nghị sửa đổi quy định về nợ đọng xây dựng cơ bản (các chủ đầu tư

Ban hành: 17/07/2018

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 20/07/2018

94

Công văn 4077/BNN-TCTL năm 2013 cung cấp số liệu thiên tai do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

bởi thiên tai để cứu đói và khắc phục hậu quả với tổng số tiền là 922 tỷ đồng và 11.600 tấn gạo); 3. Công tác khắc phục hậu quả từ đầu năm đến đầu tháng 11 năm 2013 - Thủ tướng Chính phủ đã có các quyết định hỗ trợ, tạm ứng cho các địa phương để cứu đói, khắc phục hậu quả thiên tai, hỗ trợ giống cây trồng, vật nuôi với tổng kinh phí

Ban hành: 13/11/2013

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 05/12/2013

95

Công văn 1547/CB/STC-SXD năm 2013 công bố giá vật liệu xây dựng, vật tư thiết bị trên địa bàn tỉnh Quảng Trị

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 1547/CB/STC-SXD Quảng Trị, ngày 19 tháng 6 năm 2013 CÔNG BỐ GIÁ VẬT LIỆU XÂY DỰNG, VẬT TƯ THIẾT BỊ TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH QUẢNG TRỊ Căn cứ Quyết định số 21/2009/QĐ-UBND ngày 30 tháng 9 năm 2009 của UBND tỉnh về việc quy định

Ban hành: 19/06/2013

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 21/06/2013

96

Công văn 5243/BTNMT-TCMT năm 2017 về báo cáo thực hiện Quyết định 1216/QĐ-TTg và 166/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ giai đoạn 2013-2017 do Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành

Số: 5243/BTNMT-TCMT V/v báo cáo triển khai thực hiện Quyết định số 1216/QĐ-TTg và Quyết định số 166/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ giai đoạn 2013-2017 Hà Nội, ngày 04 tháng 10 năm 2017 Kính gửi: - Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ; - Ủy ban nhân

Ban hành: 04/10/2017

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 25/10/2017

97

Công văn 1785/LĐTBXH-TCGDNN năm 2021 về báo cáo và đề xuất thực hiện Nghị định 31/2015/NĐ-CP do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành

nâng cao năng lực dự báo, thống kê về lao động có kỹ năng, nhất là những kỹ năng trong tương lai, những ngành, nghề mới. Trong khi đó, các quy định hiện tại của Luật Việc làm 2013, Nghị định số 31/2015/NĐ-CP về cơ chế công nhận, tuyển dụng, sử dụng, trả tiền lương tiền công cho NLĐ chưa có. Chế tài xử lý vi phạm sử dụng lao động tại các vị

Ban hành: 11/06/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 18/06/2021

98

Công văn 3831/UBND-NC năm 2013 thay thế Danh mục văn bản gửi kèm theo Quyết định 1181/QĐ-UBND và 1184/QĐ-UBND do tỉnh Bến Tre ban hành

mục văn bản gửi kèm theo Quyết định số 1181/QĐ-UBND ngày 09/7/2013Quyết định số 1184/QĐ-UBND ngày 10/7/2013 Bến Tre, ngày 15 tháng 8 năm 2013 Kính gửi: - Bộ Tư pháp; - Cục công tác phía Nam - Bộ Tư pháp; - Thường trực Tỉnh uỷ; - Thường trực Hội đồng nhân

Ban hành: 15/08/2013

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 17/07/2014

99

Công văn 4533/BHXH-CSXH năm 2013 hướng dẫn thực hiện Quyết định 250/QĐ-TTg do Bảo hiểm xã hội Việt Nam ban hành

hành của pháp luật kể từ ngày 29/01/2013 (ngày Quyết định số 250/QĐ-TTg có hiệu lực). Việc xác định thời gian công tác được hưởng BHXH đối với Chủ nhiệm hợp tác xã thực hiện theo quy định hiện hành về tính thời gian hưởng BHXH như đối với người giữ chức vụ, chức danh ở xã, phường, thị trấn trước ngày 01/01/1998. 2.3. Trường hợp đã nghỉ việc

Ban hành: 14/11/2013

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 19/11/2013

100

Công văn 1209/TCTHADS-NV1 năm 2013 giải đáp nghiệp vụ thi hành án do Tổng cục Thi hành án dân sự ban hành

Số: 1209 /TCTHADS-NV1 V/v giải đáp nghiệp vụ thi hành án Hà Nội, ngày 27 tháng 5 năm 2013 Kính gửi: Cục Thi hành án dân sự tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương Thời gian qua, nhiều Cục Thi hành án dân sự tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương có Công văn đề nghị Tổng cục Thi hành án dân sự

Ban hành: 27/05/2013

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 23/09/2017

Chú thích

Ban hành: Ngày ban hành của văn bản.
Hiệu lực: Ngày có hiệu lực (áp dụng) của văn bản.
Tình trạng: Cho biết văn bản Còn hiệu lực, Hết hiệu lực hay Không còn phù hợp.
Đã biết: Văn bản đã biết ngày có hiệu lực hoặc đã biết tình trạng hiệu lực. Chỉ có Thành Viên Basic và Thành Viên TVPL Pro mới có thể xem các thông tin này.
Tiếng Anh: Văn bản Tiếng Việt được dịch ra Tiếng Anh.
Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công báo), nó có giá trị pháp lý.
Lược đồ: Giúp Bạn có được "Gia Phả" của Văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan.
Liên quan hiệu lực: Những Văn bản thay thế Văn bản này, hoặc bị Văn bản này thay thế, sửa đổi, bổ sung.
Tải về: Chức năng để bạn tải văn bản đang xem về máy cá nhân để sử dụng.

 

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

HỖ TRỢ NHANH

Hỗ trợ qua Zalo
Hỗ trợ trực tuyến
(028) 3930 3279
0906 22 99 66
0838 22 99 66

 

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 34.204.180.223