Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 3831/UBND-NC năm 2013 thay thế Danh mục văn bản gửi kèm theo Quyết định 1181/QĐ-UBND và 1184/QĐ-UBND do tỉnh Bến Tre ban hành

Số hiệu: 3831/UBND-NC Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tỉnh Bến Tre Người ký: Cao Văn Trọng
Ngày ban hành: 15/08/2013 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

UỶ BAN NHÂN DÂN
TỈNH BẾN TRE
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 3831/UBND-NC
V/v thay thế Danh mục văn bản gửi kèm theo Quyết định số 1181/QĐ-UBND ngày 09/7/2013 và Quyết định số 1184/QĐ-UBND ngày 10/7/2013

Bến Tre, ngày 15 tháng 8 năm 2013

 

Kính gửi:

- Bộ Tư pháp;
- Cục công tác phía Nam - Bộ Tư pháp;
- Thường trực Tỉnh uỷ;
- Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh;
- Các sở, ngành tỉnh;
- Uỷ ban nhân dân các huyện, thành phố.

Ngày 09 tháng 7 năm 2013 Uỷ ban nhân dân tỉnh có ban hành Quyết định số 1181/QĐ-UBND về việc bãi bỏ văn bản quy phạm pháp luật do Uỷ ban nhân dân tỉnh ban hành từ năm 1976 đến ngày 31 tháng 12 năm 2012 và ngày 10 tháng 7 năm 2013 Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh ban hành Quyết định số 1184/QĐ-UBND về việc công bố Danh mục văn bản quy phạm pháp luật do Hội đồng nhân dân, Uỷ ban nhân dân tỉnh ban hành từ năm 1976 đến ngày 31 tháng 12 năm 2012 đã hết hiệu lực thi hành.

Theo Quyết định số 1181/QĐ-UBND và Quyết định số 1184/QĐ-UBND , các văn bản quy phạm pháp luật do Uỷ ban nhân dân tỉnh ban hành bị bãi bỏ và văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực thi hành do Hội đồng nhân dân, Uỷ ban nhân dân tỉnh ban hành được thể hiện cụ thể trong 03 Danh mục văn bản: 01 Danh mục văn bản bị bãi bỏ ban hành kèm theo Quyết định số 1181/QĐ-UBND và 02 Danh mục văn bản hết hiệu lực ban hành kèm theo Quyết định số 1184/QĐ-UBND .

Tuy nhiên, do lỗi kỹ thuật trong khâu in ấn, dẫn đến một số thông tin thể hiện trong Danh mục văn bản ban hành kèm theo Quyết định số 1181/QĐ-UBND và Quyết định số 1184/QĐ-UBND có sai sót về ngày tháng năm ban hành văn bản, bị mất chữ trong phần nêu lý do bãi bỏ, lý do hết hiệu lực.

Vì lý do trên, nay Uỷ ban nhân dân tỉnh gửi kèm theo Công văn này 03 danh mục thay thế cho 03 Danh mục (01 Danh mục văn bản thay thế cho Danh mục văn bản bị bãi bỏ ban hành kèm theo Quyết định số 1181/QĐ-UBND và 02 Danh mục văn bản thay thế cho 02 Danh mục văn bản hết hiệu lực ban hành kèm theo Quyết định số 1184/QĐ-UBND) đã gửi cho Quý cơ quan, mong Quý cơ quan thông cảm./.

 

 

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Cao Văn Trọng

 

DANH MỤC

VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT DO UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH BẾN TRE BAN HÀNH TỪ NĂM 1976 ĐẾN NGÀY 31 THÁNG 12 NĂM 2012 BỊ BÃI BỎ
(Ban hành kèm theo Quyết định số 1181/QĐ-UBND ngày 09 tháng 7 năm 2013 của Uỷ ban nhân dân tỉnh Bến Tre)

STT

Tên văn bản

Số, ký hiệu văn bản

Ngày tháng năm ban hành văn bản

Trích yếu nội dung văn bản

Lý do bãi bỏ

1

Chỉ thị

37/UB/CT

04/8/1978

Về việc hướng dẫn thi hành chế độ đãi ngộ đối với cán bộ y tế xã, phường trong tỉnh

Văn bản quy định tạm thời, nội dung không còn phù hợp với quy định của Thông tư liên tịch số 08/2007/TTLT-BYT-BNV ngày 05/6/2007 của Bộ Y tế - Bộ Nội vụ.

2

Chỉ thị

31/UB-CT

22/6/1979

Về việc xây dựng mạng lưới thú y địa phương

Nội dung không còn phù hợp với tình hình thực tế

3

Chỉ thị

33/UB-CT

16/7/1979

Về công tác phòng, chống bão lụt để bảo vệ sản xuất, bảo vệ tài sản XHCN, bảo vệ tài sản sinh mạng của nhân dân

Nội dung chỉ đạo không còn phù hợp với quy định pháp luật hiện hành và tình hình thực tế địa phương

4

Quyết định

183-UB/QĐ

23/6/1980

Về việc ban hành Bản quy định tạm thời về thu thuỷ lợi phí

Nội dung không còn phù hợp với quy định pháp luật hiện hành.

5

Chỉ thị

07/CT-UBND

16/02/1982

Về việc tăng cường công tác quản lý bảo vệ rừng và công tác quản lý vật tư gỗ

Nội dung chỉ đạo không còn phù hợp với tình hình thực tế.

6

Chỉ thị

19/CT-UB

09/6/1982

Về việc phòng, chống dịch đang gây bệnh cho trâu, bò, heo trong tỉnh

Nội dung chỉ đạo không còn phù hợp với tình hình thực tế.

7

Chỉ thị

38/CT-UBND

22/12/1982

Về việc tổng kết 10 năm thực hiện Pháp lệnh bảo vệ rừng

Nội dung chỉ đạo đã thực hiện xong.

8

Quyết định

375/QĐ/UB

22/4/1983

Về việc quản lý y tế tư hành nghề

Nội dung không còn phù hợp, hiện nay đã có Luật Khám bệnh, chữa bệnh năm 2009 điều chỉnh.

9

Chỉ thị

29/CT-UB

20/8/1983

Về công tác thú y kiểm dịch động vật

Nội dung chỉ đạo không còn phù hợp với tình hình thực tế.

10

Chỉ thị

34/UB-CT

26/9/1983

Về việc chống dịch rầy nâu và bệnh cháy lá

Nội dung chỉ đạo không còn phù hợp với tình hình thực tế.

11

Chỉ thị

36/UB-CT

05/6/1984

Về việc tăng cường công tác quản lý bảo vệ rừng

Nội dung chỉ đạo không còn phù hợp với tình hình thực tế.

12

Chỉ thị

06/UB-CT

07/3/1986

Về việc thực hiện tiêm phòng gia súc hàng năm

Nội dung chỉ đạo không còn phù hợp với tình hình thực tế.

13

Chỉ thị

21/UB-CT

09/6/1986

Về việc đẩy mạnh công tác phòng, chống lụt bão lập thành tích kỷ niệm 40 năm ngày Hồ Chủ Tịch, ký sắc lệnh thành lập Uỷ ban hộ đê Trung ương (22/5/1946), chào mừng Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ 6

Nội dung chỉ đạo không còn phù hợp với tình hình thực tế.

14

Chỉ thị

47/CT-UB

28/8/1987

Về việc chủ động công tác phòng, chống lụt bão

Nội dung chỉ đạo không còn phù hợp với tình hình thực tế.

15

Chỉ thị

60/CT-UB

17/10/1987

Về việc thực hiện chế độ chính sách đối với thú y cơ sở

Nội dung chỉ đạo không còn phù hợp với quy định pháp luật hiện hành và tình hình thực tế.

16

Chỉ thị

39/UB-CT

01/7/1988

Về việc tăng cường công tác kiểm dịch động vật, kiểm soát sát sinh và vệ sinh thực phẩm

Nội dung chỉ đạo không còn phù hợp với quy định pháp luật hiện hành và tình hình thực tế.

17

Chỉ thị

01/UB-CT

09/01/1989

Về việc phòng, chống bệnh dại

Hiện nay đã có Nghị định số 05/2007/NĐ-CP ngày 09/01/2007 của Chính phủ về phòng, chống bệnh dại ở động vật.

18

Quyết định

69/UB-QĐ

28/01/1989

Về việc ban hành Bản quy định tạm thời về phạt tiền các trường hợp vi phạm an toàn phòng cháy chữa cháy và quản lý vật liệu nổ

Hiện nay việc xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực phòng cháy và chữa cháy thực hiện theo Nghị định số 52/2012/NĐ-CP ngày 14/6/2012 của Chính phủ.

19

Chỉ thị

25/CT-UB

05/7/1989

Về việc tăng cường công tác bảo vệ trật tự an toàn xã hội trong tỉnh

Nội dung không còn phù hợp với tình hình kinh tế - xã hội, tình hình an ninh, trật tự hiện nay tại địa phương

20

Chỉ thị

33/UB-CT

23/8/1989

Về việc nâng cao hiệu quả đầu tư, đồng bộ hệ thống thủy nông phục vụ yêu cầu sản xuất nông nghiệp

Nội dung chỉ đạo đã không còn phù hợp với tình hình thực tế.

21

Chỉ thị

113/CT-UB

01/12/1989

Về việc sản xuất, vận chuyển, kinh doanh pháo Tết và quản lý vũ khí vật liệu nổ

Nội dung không còn phù hợp với quy định của Nghị định số 36/2009/NĐ-CP ngày 15/4/2009 của Chính phủ về quản lý, sử dụng pháo; Pháp lệnh quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ năm 2011 và Nghị định số 25/2012/NĐ-CP ngày 05/4/2012 của Chính phủ.

22

Chỉ thị

118/CT-UB

13/12/1989

Về việc chấn chỉnh công tác xuất nhập khẩu

Nội dung không còn phù hợp với pháp luật hiện hành và tình hình thực tế.

23

Chỉ thị

16/CT-UB

14/7/1990

Về việc phát động phong trào vận động đối tượng phạm tội ra tự thú

Hiện nay thực hiện theo quy định của Bộ Luật hình sự năm 1999 (sửa đổi, bổ sung năm 2009) và các văn bản hướng dẫn thi hành.

24

Chỉ thị

17/CT-UB

21/7/1990

Về việc quản lý nguồn nguyên liệu thuỷ sản xuất khẩu trong tỉnh

Nội dung chỉ đạo đã không còn phù hợp với thực tế địa phương.

25

Chỉ thị

18/UB-CT

14/8/1990

Về việc trang bị và quản lý sử dụng vũ khí quân dụng

Hiện nay thực hiện theo quy định của Pháp lệnh quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ năm 2011; Nghị định số 25/2012/NĐ-CP ngày 05/4/2012 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Pháp lệnh; Nghị định số 26/2012/NĐ-CP .

26

Chỉ thị

27/CT-UB

19/11/1990

Về việc tăng cường bảo vệ và đấu tranh chống các hành vi phá hoại hệ thống lưới điện trong tỉnh

Nội dung không còn phù hợp với tình hình an ninh, trật tự hiện nay tại địa phương

27

Quyết định

969/QĐ-UB

27/12/1990

Về việc giá thu thuế Nông nghiệp

Nội dung không còn phù hợp với quy định pháp luật hiện hành

28

Quyết định

1116/UB-QĐ

05/12/1991

Về việc Quy định chế độ quản lý và sử dụng hoá đơn bán hàng

Nội dung không còn phù hợp với quy định pháp luật hiện hành

29

Chỉ thị

04/CT-UB

09/4/1992

Về việc phát động chiến dịch phòng, chống bệnh sốt rét

Đã có Chỉ thị số 09/CT-UB ngày 19/5/1994 của UBND tỉnh điều chỉnh

30

Chỉ thị

06/CT-UB

23/5/1992

Về việc triển khai thực hiện Quy chế về thành lập và giải thể doanh nghiệp Nhà nước theo Nghị định số 388/HĐBT.

Nội dung chỉ đạo đã thực hiện xong.

31

Chỉ thị

08/CT-UB

12/6/1992

Về việc tổ chức thi hành Luật Doanh nghiệp tư nhân, Luật Công ty và Nghị định số 66/HĐBT.

Nội dung chỉ đạo đã thực hiện xong, các văn bản cần triển khai đã hết hiệu lực.

32

Chỉ thị

10/CT-UB

02/7/1992

Về việc khẩn trương xử lý nợ tín dụng ngoài quốc doanh.

Nội dung không còn phù hợp với tình hình thực tế, phần lớn đã thực hiện xong.

33

Quyết định

640/QĐ-UB

24/8/1992

Về việc ban hành danh mục hàng hoá bắt buộc đăng ký chất lượng.

Nội dung không còn phù hợp với quy định của Luật Chất lượng sản phẩm, hàng hoá năm 2007; Nghị định số 132/2008/NĐ-CP ngày 31/12/2008; Nghị định số 67/2009/NĐ-CP ngày 03/8/2009 của Chính phủ.

34

Chỉ thị

15/CT-UB

29/8/1992

Về việc đẩy mạnh hoạt động sáng kiến, sáng tạo trong tỉnh Bến Tre.

Nội dung không còn phù hợp với quy định của Nghị định số 13/2012/NĐ-CP ngày 02/3/2012 của Chính phủ ban hành Điều lệ Sáng kiến và không còn phù hợp với tình hình thực tế địa phương.

35

Chỉ thị

22/CT- UB  

06/11/1992

Về việc tăng cường kiểm tra, giám sát các hoạt động y tế tư nhân

Hiện nay đã có Luật Khám bệnh, chữa bệnh năm 2009 điều chỉnh

36

Chỉ thị

23/CT-UB

09/11/1992

Về việc thực hiện chủ trương cấm nhập khẩu và lưu thông thuốc lá của nước ngoài trên thị trường tỉnh Bến Tre.

Hiện tại đã có Luật Phòng, chống tác hại của thuốc lá năm 2012

37

Chỉ thị

26/CT-UB

25/11/1992

Về việc thi hành Chỉ thị số 01/TTg ngày 06/10/1992 của Thủ tướng Chính Phủ về việc quản lý hoạt động XNK và lưu thông hàng hoá ở thị trường trong nước.

Một số nội dung đã thực hiện xong, một số nội dung không còn phù hợp với tình hình thực tế

38

Chỉ thị

29/CT-UB

09/12/1992

Về việc triển khai thực hiện bảo hiểm y tế.

Hiện nay đã có Luật Bảo hiểm y tế năm 2008

39

Chỉ thị

31/CT/UB

11/12/1992

Về việc thống nhất quản lý các loại phí và lệ phí.

Đã có Pháp lệnh phí và lệ phí năm 2001 và các văn bản hướng dẫn cụ thể như: Nghị định số 57/2002/NĐ-CP ngày 03/6/2002, Nghị định số 24/2006/NĐ-CP ngày 06/3/2006 của Chính phủ.

40

Chỉ thị

06/CT-UB

19/3/1993

Về việc tăng cường cảnh giác bảo vệ an toàn cơ quan đơn vị.

Nội dung không còn phù hợp với thực tế địa phương và quy định của Nghị định số 06/2013/NĐ-CP ngày 09/01/2013 của Chính phủ quy định về bảo vệ cơ quan, doanh nghiệp.

41

Chỉ thị

08/CT-UB

23/4/1993

Về ngăn chặn gây cháy, nổ, độc ở các điểm bán và vận chuyển các chất nổ có khả năng dẫn đến cháy, nổ và độc

Nội dung không còn phù hợp với thực tế địa phương và quy định của Luật Phòng cháy và chữa cháy năm 2001

42

Chỉ thị

17/CT-UB

30/6/1993

Về việc hướng dẫn triển khai thi hành các quy định quản lý ngành nghề kinh doanh đặc biệt

Nội dung không còn phù hợp với Luật Thương mại năm 2005, Nghị định số 59/2006/NĐ-CP ngày 12/6/2006 của Chính phủ (được sửa đổi, bổ sung bởi Nghị định số 43/2009/NĐ-CP ngày 07/5/2009 của Chính phủ) và các văn bản hướng dẫn thi hành.

43

Chỉ thị

19/CT-UB

20/8/1993

Về việc thực hiện chế độ kế toán và thống kê đối với hoạt động sản xuất kinh doanh ngoài quốc doanh.

Nội dung không còn phù hợp, đã có Luật Thống kê năm 2003 điều chỉnh (thay thế Pháp lệnh kế toán và thống kê năm 1988).

44

Chỉ thị

07/CT-UB

29/4/1994

Về tăng cường quản lý tiền, hàng viện trợ.

Nội dung không còn phù hợp với tình hình thực tế và hiện nay đã có Quyết định số 01/2011/QĐ-UBND ngày 07/01/2011 của UBND tỉnh điều chỉnh.

45

Chỉ thị

09/CT-UB

19/5/1994

Về việc tăng cường công tác phòng, chống dịch tả và sốt rét

Nội dung không còn phù hợp với tình hình thực tế địa phương

46

Quyết định

438/QĐ-UB

02/7/1994

Về việc ban hành Bản giá tính lệ phí trước bạ xe gắn máy

Nội dung không còn phù hợp với quy định pháp luật hiện hành (hiện nay áp dụng theo Quyết định số 33/2011/QĐ-UBND ngày 18/11/2011 của UBND tỉnh)

47

Chỉ thị

15/CT-UB

01/10/1994

Về việc quan hệ, tiếp xúc với các tổ chức, cá nhân người nước ngoài

Hiện nay thực hiện theo Quyết định số 22/2012/QĐ-UBND ngày 20/8/2012 của UBND tỉnh ban hành Quy chế quản lý thống nhất các hoạt động đối ngoại trên địa bàn tỉnh Bến Tre

48

Chỉ thị

18/CT-UB

14/10/1994

Về việc quản lý và sử dụng con dấu

Nội dung không còn phù hợp với Nghị định số 58/2001/NĐ-CP ngày 24/8/2001 của Chính phủ về quản lý và sử dụng con dấu (thay thế Nghị định số 62/CP); Nghị định số 31/2009/NĐ-CP ngày 01/4/2009 của Chính phủ.

49

Chỉ thị

19/CT-UB

20/10/1994

Về việc tăng cường quản lý ngoại tệ trong tình hình mới theo Quyết định số 396/TTg ngày 04/8/1994 của Thủ tướng Chính phủ trên địa bàn tỉnh Bến Tre.

Nội dung không còn phù hợp, hiện nay thực hiện theo Pháp lệnh Ngoại hối năm 2005, Nghị định số 160/2006/NĐ-CP ngày 28/12/2006 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Pháp lệnh Ngoại hối.

50

Chỉ thị

20/CT-UB

20/10/1994

Về việc lập thủ tục mở mạng viễn thông dùng riêng, cấp giấy phép sử dụng tần số và máy vô tuyến điện (V.T.Đ) nhập khẩu thiết bị viễn thông.

Nội dung không còn phù hợp, đã có Luật Viễn thông năm 2009 điều chỉnh.

51

Chỉ thị

21/CT-UB

20/10/1994

Về việc tăng cường công tác bảo vệ an toàn mạng lưới viễn thông tỉnh Bến Tre

Nội dung không còn phù hợp với Thông tư liên tịch 06/2008/TTLT-BTTTT-BCA ngày 28/11/2008 của Bộ Thông tin và Truyền thông và Bộ Công an về bảo đảm an toàn cơ sở hạ tầng và an ninh thông tin trong hoạt động bưu chính, viễn thông và công nghệ thông tin

52

Chỉ thị

23/CT-UB

04/11/1994

Về việc tăng cường quản lý các thành phần kinh tế ngoài quốc doanh.

Nội dung chỉ đạo chủ yếu thực hiện trong năm 1994 và hiện nay đã có Luật Doanh nghiệp năm 2005 điều chỉnh.

53

Chỉ thị

25/CT-UB

08/12/1994

Về việc cấm sản xuất, buôn bán, vận chuyển và đốt pháo nổ

Hiện nay thực hiện theo Chỉ thị số 01/2010/CT-UBND ngày 12/02/2010 của UBND tỉnh về việc triển khai thực hiện Nghị định số 36/2009/NĐ-CP ngày 15/4/2009 của Chính phủ về quản lý, sử dụng pháo.

54

Chỉ thị

03/CT-UB

18/3/1995

Về việc tiếp tục diệt trừ ốc bưu vàng.

Nội dung chỉ đạo trong Chỉ thị đã không còn phù hợp.

55

Chỉ thị

14/CT-UB

22/5/1995

Về việc phát động quần chúng tham gia phát hiện, vận động thu gom, giao nộp các loại hung khí

Đã có Chỉ thị số 12/2005/CT-UBND của UBND tỉnh quy định về nội dung này, hiện nay việc vận động thu gom hung khí được thực hiện thường xuyên qua phát động của UBND tỉnh và thực hiện theo Nghị định số 26/2012/NĐ-CP ngày 05/4/2012 của Chính phủ.

56

Chỉ thị

20/CT-UB

22/9/1995

Về việc tăng cường công tác quản lý khai thác nước ngầm và các tài nguyên khoáng sản trên địa bàn tỉnh.

Nội dung không còn phù hợp với Luật Tài nguyên nước năm 2012 và hiện nay đã có Chỉ thị số 02/2013/CT-UBND ngày 04/3/2013 của UBND tỉnh điều chỉnh vấn đề này.

57

Chỉ thị

22/CT-UB

03/11/1995

Về việc thực hiện quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức của Ban bảo vệ dân phố.

Hiện nay quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức, hoạt động và chế độ, chính sách đối với Bảo vệ dân phố thực hiện theo Nghị định số 38/2006/NĐ-CP ngày 17/4/2006 của Chính phủ và Thông tư liên tịch 02/2007/TTLT-BCA-BLĐTBXH-BTC ngày 01/3/2007

58

Chỉ thị

01/CT-UB

09/01/1996

Về việc quản lý đất bãi bồi ven sông, cồn mới nổi trên sông.

Nội dung chỉ đạo đã không còn phù hợp với quy định pháp luật hiện hành và tình hình thực tế địa phương.

59

Chỉ thị

04/CT-UB

23/3/1996

Về việc nghiêm cấm buôn bán xăng, dầu không bảo đảm an toàn PCCC trên địa bàn tỉnh.

Nội dung không còn phù hợp với thực tế địa phương và quy định của Luật Phòng cháy và chữa cháy năm 2001

60

Chỉ thị

05/CT-UB

28/3/1996

Về việc tăng cường thực hiện Luật Bảo vệ môi trường.

Vì Luật Bảo vệ môi trường năm 1993 đã được thay thế bởi Luật Bảo vệ môi trường năm 2005.

61

Quyết định

594/QĐ-UB

08/5/1996

Về việc ban hành Quy định tạm thời về quản lý giống cây ăn trái tại tỉnh Bến Tre.

Văn bản chỉ quy định tạm thời và nội dung quy định đã không còn phù hợp.

62

Quyết định

848/QĐ-UB

10/6/1996

Về việc Quy định tạm thời khu vực đất đô thị.

Văn bản quy định tạm thời, nội dung không còn phù hợp với tình hình thực tế địa phương và quy định pháp luật hiện hành (đã có Luật Đất đai năm 2003).

63

Chỉ thị

13/CT-UB

20/6/1996

Về việc giải quyết tranh chấp đất đai, ổn định sản xuất.

Nội dung đã không còn phù hợp với tình hình thực tế địa phương và quy định pháp luật hiện hành (đã có Luật Đất đai năm 2003).

64

Chỉ thị

17/CT-UB

02/8/1996

Về việc triển khai, thực hiện Nghị định số 60/CP ngày 05/7/1994 của Chính phủ về quyền sở hữu nhà ở, quyền sử dụng đất ở tại các đô thị trong tỉnh.

Do không còn áp dụng, Nghị định số 60/CP đã hết hiệu lực và hiện nay việc cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất được thực hiện theo Nghị định số 88/2009/NĐ-CP ngày 19/10/2009 của Chính phủ.

65

Chỉ thị

21/CT-UB

04/11/1996

Về việc quản lý vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ.

Nội dung không còn phù hợp với quy định của Pháp lệnh quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ năm 2011 và các văn bản hướng dẫn như: Nghị định số 25/2012/NĐ-CP ngày 05/4/2012, Nghị định số 26/2012/NĐ-CP ngày 05/4/2012 của Chính phủ.

66

Chỉ thị

22/CT-UB

20/12/1996

Về hoạt động Hội khỏe Phù Đổng trong những năm trước mắt.

Nội dung chủ yếu thực hiện đến năm 2000, một số nội dung không còn phù hợp với tình hình thực tế.

67

Chỉ thị

04/CT-UB

21/02/1997

Về việc tăng cường công tác phòng ngừa đấu tranh chống nghiện ma tuý trong học sinh, sinh viên và thanh thiếu niên.

Nội dung không còn phù hợp với tình hình thực tế, hiện nay thực hiện theo Thông tư liên tịch số 34/2009/TTLT-BGDĐT-BCA ngày 20/11/2009 của Bộ Giáo dục Đào tạo - Bộ Công an; Thông tư số 31/2009/TT-BGDĐT ngày 23/10/2009 của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

68

Quyết định

718/QĐ-UB

12/5/1997

Về việc ban hành Quy định đăng ký quản lý hoạt động văn hoá, dịch vụ văn hoá.

Căn cứ pháp lý ban hành văn bản đã không còn hiệu lực. Hiện nay áp dụng theo Nghị định số 103/2009/NĐ-CP ngày 06/11/2009 của Chính phủ (được sửa đổi, bổ sung bởi Nghị định 01/2012/NĐ-CP ngày 04/01/2012 của Chính phủ).

69

Quyết định

930/QĐ-UB

16/6/1997

Về việc ban hành Quy chế tạm thời xử lý tài sản không cần dùng và không còn sử dụng được trong các cơ quan hành chính sự nghiệp

Văn bản quy định tạm thời và hiện nay đã có Nghị quyết số 05/2010/NQ-HĐND ngày 27/7/2010 của HĐND tỉnh điều chỉnh.

70

Chỉ thị

13/CT-UB

26/7/1997

Về việc phòng chống bệnh dại trên gia súc.

Nội dung chỉ đạo trong Chỉ thị đã không còn phù hợp.

71

Chỉ thị

15/CT-UB

01/8/1997

Về việc triển khai thực hiện Nghị định số 51/CP ngày 10/5/1997 của Chính phủ về việc đăng ký và quản lý hộ khẩu.

Nghị định số 51/CP đã hết hiệu lực. Hiện nay thực hiện theo Luật Cư trú, Nghị định số 107/2007/NĐ-CP ngày 25/6/2007 (sửa đổi, bổ sung bởi Nghị định số 56/2010/NĐ-CP ngày 24/5/2010 của Chính phủ).

72

Quyết định

1311/QĐ-UB

06/8/1997

Về việc ban hành Quy chế tạm thời di chuyển lực lượng khai thác thuỷ sản của Bến Tre đến ngư trường trọng điểm.

Nội dung chỉ đạo trong Chỉ thị đã không còn phù hợp.

73

Chỉ thị

19/CT-UB

11/11/1997

Về việc thực hiện một số biện pháp để thu hút nguồn vốn của dự án “Tài chính nông thôn” phục vụ cho các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Bến Tre.

Nội dung không còn phù hợp, hiện nay thực hiện theo Nghị định số 41/2010/NĐ-CP ngày 12/4/2010 của Chính phủ về chính sách tín dụng phục vụ phát triển nông nghiệp, nông thôn.

74

Chỉ thị

20/CT-UB

26/11/1997

Về việc đẩy mạnh phong trào thể thao văn nghệ ở nông thôn

Nội dung chỉ đạo chủ yếu thực hiện từ năm 1997 đến năm 2000, đến nay đã không còn phù hợp.

75

Chỉ thị

01/CT-UB

08/01/1998

Về việc tăng cường quản lý hoạt động tư vấn, dịch vụ pháp lý trên địa bàn tỉnh Bến Tre

Nội dung không còn phù hợp với quy định pháp luật hiện hành và tình hình thực tế địa phương.

76

Chỉ thị

05/CT-UB

01/4/1998

Về đẩy mạnh và hoàn thành việc giao đất, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất nông nghiệp.

Hiện nay thực hiện theo Luật Đất đai năm 2003 và các văn bản hướng dẫn thi hành

77

Chỉ thị

10/CT-UB

15/5/1998

Về việc tổ chức thực hiện tốt Chỉ thị số 01/1998/CT-TTg ngày 02/01/1998 của Thủ tướng Chính phủ về việc nghiêm cấm sử dụng chất nổ, xung điện, chất độc để khai thác thuỷ sản.

Nội dung chỉ đạo trong Chỉ thị đã không còn phù hợp.

78

Quyết định

754/QĐ-UB

16/5/1998

Về việc ban hành Quy định về bảo vệ, phát triển nguồn thuỷ sản và quản lý các hoạt động nghề cá trên địa bàn tỉnh Bến Tre

Nội dung quy định đã không còn phù hợp và hiện nay đã có Quyết định số 29/2010/QĐ-UBND ngày 21/10/2010 của UBND tỉnh quy định về vấn đề này.

79

Chỉ thị

17/CT-UB

13/7/1998

Về việc tăng cường quản lý công tác đăng ký hộ tịch

Nội dung chỉ đạo đã không còn phù hợp với Nghị định số 158/2005/NĐ-CP ngày 27/12/2005 của Chính phủ về đăng ký và quản lý hộ tịch và thực tế địa phương.

80

Quyết định

1122/QĐ-UB

22/7/1998

Về việc tổ chức quản lý, khai thác nguồn nghêu giống tự nhiên trên đất bãi bồi ven biển thuộc địa giới hành chính của hai xã Thạnh Phong, Thạnh Hải huyện Thạnh Phú.

Hiện nay đã có Quyết định số 20/2010/QĐ-UBND ngày 07/7/2010 của UBND tỉnh điều chỉnh.

81

Quyết định

1266/QĐ-UB

19/8/1998

Về việc ban hành Bản quy định tạm thời về mức thù lao của luật sư thuộc Đoàn Luật sư tỉnh Bến Tre.

Nội dung không còn phù hợp với quy định pháp luật hiện hành và thực tế không còn áp dụng.

82

Chỉ thị

22/CT-UB

31/8/1998

Về việc tổ chức quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết số 03/NQ-TU và quy hoạch phát triển công nghiệp trên địa bàn tỉnh Bến Tre thời kỳ 1996-2010.

Nội dung thực hiện đến năm 2010 và hiện nay đã có Quyết định số 974/QĐ-UBND ngày 27/4/2011 của UBND tỉnh phê duyệt Quy hoạch phát triển công nghiệp tỉnh đến năm 2020.

83

Chỉ thị

24/CT-UB

13/10/1998

Về việc tiếp tục đẩy mạnh công tác quản lý các hoạt động văn hoá, dịch vụ văn hoá và chống các tệ nạn xã hội nghiêm trọng.

Đã có Chỉ thị số 29/2005/CT-UBND ngày 02/12/2005 của UBND tỉnh điều chỉnh

84

Quyết định

1877/QĐ-UB

24/11/1998

Về việc ban hành Quy định tạm thời về quyền tự quản của nhân dân trong ấp, nhiệm vụ, quyền hạn, lề lối làm việc của trưởng ấp, quy trình bầu cử trưởng ấp.

Văn bản chỉ quy định tạm thời và hiện nay đã có Quyết định số 08/2013/QĐ-UBND ngày 27/3/2013 của UBND tỉnh quy định về vấn đề này.

85

Chỉ thị

29/CT-UB

25/12/1998

Về việc tăng cường công tác tổ chức thực hiện phát triển đường dây hạ thế trong chương trình điện khí hoá các xã.

Nội dung chủ yếu thực hiện trong năm 1999 và không còn phù hợp với thực tiễn hiện nay (hiện nay chương trình điện khí hoá các xã đã hoàn thành).

86

Quyết định

346/QĐ-UB

09/02/1999

Về việc quản lý cấp phát và quyết toán vốn đầu tư XDCB và vốn sự nghiệp kinh tế có tính chất xây dựng thuộc vốn ngân sách Nhà nước cấp cho các huyện, thị.

Nội dung không còn phù hợp với quy định của Nghị định số 112/2009/NĐ-CP ngày 14/12/2009 của Chính phủ về quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình.

87

Quyết định

503/QĐ-UB

10/3/1999

Về việc thu phí qua cầu An Hoá trên đường tỉnh 883.

Đã có Nghị quyết số 02/2011/NQ-HĐND ngày 15/7/2011 của HĐND tỉnh bãi bỏ việc thu phí này

88

Chỉ thị

08/CT-UB

19/4/1999

Về việc thực hiện Nghị quyết số 09/1998/NQ-CP và chương trình quốc gia phòng, chống tội phạm của Chính phủ.

UBND tỉnh đã ban hành Kế hoạch thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia về phòng, chống tội phạm giai đoạn 2005-2010 và hiện nay tiếp tục thực hiện trong giai đoạn 2011-2015.

89

Quyết định

839/QĐ-UB

20/4/1999

Về việc tạm thời Quy định mức tiền lương, tiền công trong tính thuế thu nhập doanh nghiệp, áp dụng cho các cơ sở sản xuất kinh doanh và các doanh nghiệp ngoài quốc doanh thực hiện nộp thuế theo phương pháp trừ thuế

Nội dung đã không còn phù hợp với quy định pháp luật hiện hành (hiện nay đang áp dụng theo Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp năm 2008)

90

Quyết định

983/QĐ-UB

07/5/1999

Về việc ban hành Bộ đơn giá xây dựng cơ bản thống nhất trên địa bàn tỉnh Bến Tre

Nội dung không còn phù hợp với quy định của pháp luật hiện hành và thực tế không còn áp dụng.

91

Chỉ thị

13/CT-UB

22/6/1999

Về việc tăng cường quản lý kinh doanh điện và thực hiện giá bán điện tiêu dùng sinh hoạt đến hộ dân nông thôn trên địa bàn tỉnh.

Nội dung đã không còn phù hợp với Luật Điện lực, Quyết định 24/2011/QĐ-TTg ngày 15/4/2011 của Thủ tướng Chính phủ về điều chỉnh giá bán điện theo cơ chế thị trường và Thông tư 38/2012/TT-BCT của Bộ Công Thương và không còn phù hợp với tình hình thực tế (hiện nay lưới điện nông thôn trên địa bàn tỉnh do Công ty Điện lực Bến Tre thống nhất quản lý, không có tổ chức khác).

92

Chỉ thị

14/CT-UB

24/6/1999

Về việc tạm ngưng nhập heo mọi, heo mọi lai vào tỉnh Bến Tre.

Nội dung không còn phù hợp với tình hình thực tế.

93

Chỉ thị

18/CT-UB

16/9/1999

Về việc bảo đảm an toàn cho người và phương tiện nghề cá hoạt động trên biển.

Hiện nay đã có Chỉ thị số 02/2010/CT-UBND ngày 10/5/2010 của UBND tỉnh điều chỉnh vấn đề này, mặc khác các văn bản được viện dẫn trong Chỉ thị này đã hết hiệu lực.

94

Chỉ thị

19/CT-UB

20/9/1999

Về việc kiểm tra đảm bảo an toàn các công trình cầu, cống đang sử dụng trên các tuyến đường trong địa bàn tỉnh.

Nội dung không còn phù hợp với quy định pháp luật hiện hành và thực tế địa phương.

95

Chỉ thị

20/CT-UB

20/9/1999

Về việc tăng cường công tác quản lý khai thác và sử dụng nguồn tài nguyên đất sét.

Hiện nay đã có Chỉ thị số 02/2013/CT-UBND ngày 04/3/2013 của UBND tỉnh điều chỉnh.

96

Chỉ thị

26/CT-UB

03/12/1999

Về việc tăng cường xây dựng, bồi dưỡng đội ngũ báo cáo viên pháp luật của tỉnh.

Hiện nay thực hiện theo Luật Phổ biến, giáo dục pháp luật.

97

Quyết định

3003/QĐ-UB

03/12/1999

Về việc ban hành Quy chế tuyên truyền viên pháp luật ở cơ sở.

Hiện nay thực hiện theo Luật Phổ biến, giáo dục pháp luật.

98

Chỉ thị

28/CT-UB

29/12/1999

Về việc tăng cường công tác quản lý thức ăn và thuốc thú y thuỷ sản trên địa bàn tỉnh Bến Tre.

Nội dung chủ yếu thực hiện trong năm 1999. Hiện nay đã có Nghị định số 08/2010/NĐ-CP ngày 05/02/2010 của Chính phủ về quản lý thức ăn chăn nuôi và Thông tư số 66/2011/TT-BNNPTNT của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc quy định chi tiết một số điều Nghị định 08/2010/NĐ-CP .

99

Quyết định

650/QĐ-UB

17/3/2000

Về việc thu phí kiểm soát thu hoạch nghêu.

Trái với quy định của Pháp lệnh phí và lệ phí, Nghị định số 24/2006/NĐ-CP của Chính phủ và các văn bản có liên quan.

100

Quyết định

651/QĐ-UB

17/3/2000

Về việc ban hành định mức thu tiền đóng thay cho ngày công lao động công ích.

Nội dung không còn phù hợp với quy định hiện hành (Pháp lệnh nghĩa vụ lao động công ích đã hết hiệu lực thi hành ngày 01/01/2007, hiện nay không còn áp dụng).

101

Chỉ thị

05/2000/CT-UB

09/5/2000

Về việc tiết kiệm điện năng sản xuất và tiêu dùng.

Nội dung chủ yếu thực hiện trong năm 2000 và không còn phù hợp với tình hình hiện nay.

102

Chỉ thị

06/2000/CT-UB

09/5/2000

Về việc lập và sử dụng Quỹ an ninh quốc phòng tại xã, phường và thị trấn

Nội dung không còn phù hợp với Chỉ thị số 24/2007/CT-TTg ngày 01/11/2007 của Thủ tướng Chính phủ và Nghị quyết số 24/2009/NQ-HĐND ngày 08/12/2009 của HĐND tỉnh.

103

Chỉ thị

07/2000/CT-UB

09/5/2000

Về việc tổ chức triển khai và thực hiện Nghị định số 67/1999/NĐ-CP của Chính phủ.

Vì Nghị định số 67/1999/NĐ-CP đã hết hiệu lực, hiện nay thực hiện theo Luật Tố cáo năm 2011, Luật Khiếu nại năm 2011 và các văn bản hướng dẫn thi hành như: Nghị định số 76/2012/NĐ-CP ngày 03/10/2012, Nghị định số 75/2012/NĐ-CP ngày 03/10/2012.

104

Chỉ thị

11/2000/CT-UB

26/6/2000

Về việc tiến hành kiểm tra hoạt động dịch vụ văn hoá và kinh doanh văn hoá phẩm.

Nội dung đã không còn phù hợp với quy định pháp luật hiện hành và đã có Chỉ thị số 29/2005/CT-UBND ngày 02/12/2005 của UBND tỉnh quy định về vấn đề này.

105

Chỉ thị

14/2000/CT-UB

13/7/2000

Về việc phòng trừ côn trùng hại dừa.

Nội dung không còn phù hợp với thực tế địa phương.

106

Chỉ thị

15/CT-UB

06/9/2000

Về việc chỉnh lý tài liệu địa chính với hiện trạng sử dụng đất trong tỉnh.

Hiện nay quy định về việc lập, chỉnh lý, quản lý hồ sơ địa chính được thực hiện theo Thông tư số 09/2007/TT-BTNMT ngày 02/8/2007 của Bộ Tài nguyên và Môi trường.

107

Quyết định

3901/QĐ-UB

31/10/2000

Về việc ban hành Quy chế quản lý việc xử lý tài sản Nhà nước tại các cơ quan hành chính sự nghiệp.

Nội dung không còn phù hợp với Luật Quản lý, sử dụng tài sản nhà nước năm 2008; Nghị định số 52/2009/NĐ-CP ngày 03/6/2009 của Chính phủ; Thông tư số 245/2009/TT-BTC ngày 31/12/2009 và Thông tư số 09/2012/TT-BTC ngày 19/01/2012 của Bộ Tài chính.

108

Quyết định

4714/2000/QĐ-UB

12/12/2000

Về việc ban hành Quy định tạm thời về miễn, giảm thuế sử dụng đất nông nghiệp đối với vùng lũ lụt, hộ đói, hộ nghèo, hộ có khó khăn trong sản xuất và đời sống trên địa bàn tỉnh Bến Tre.

Văn bản chỉ quy định tạm thời và hiện nay đã có Nghị định số 129/2003/NĐ-CP ngày 03/11/2003 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Nghị quyết số 15/2003/QH11 ngày 17/6/2003 của Quốc hội về miễn, giảm thuế sử dụng đất nông nghiệp.

109

Quyết định

301/2001/QĐ-UB

18/01/2001

Về việc ban hành các Quy định về điều kiện an toàn phòng cháy, chữa cháy khu dân cư.

Hiện nay các quy định về điều kiện an toàn phòng cháy, chữa cháy được thực hiện theo Luật Phòng cháy và chữa cháy năm 2001 và các văn bản hướng dẫn thi hành như: Nghị định số 35/2003/NĐ-CP ngày 04/4/2003, Nghị định số 130/2006/NĐ-CP ngày 08/11/2006.

110

Quyết định

1399/2001/ QĐ-UB

02/4/2001

Về việc thực hiện Nghị định số 40/1999/NĐ-CP của Chính Phủ về công an xã.

Hiện nay mô hình tổ chức, hoạt động và chế độ, chính sách của Công an xã thực hiện theo Pháp lệnh Công an xã năm 2008 và Nghị định số 92/2009/NĐ-CP ngày 22/10/2009 của Chính phủ (được sửa đổi, bổ sung bởi Nghị định số 29/2013/NĐ-CP ngày 08/4/2013 của Chính phủ).

111

Quyết định

2340/QĐ-UB

17/5/2001

Về việc ban hành Bộ đơn giá khảo sát xây dựng.

Nội dung không còn phù hợp với quy định của pháp luật hiện hành và thực tế không còn áp dụng.

112

Quyết định

2971/2001/QĐ-UB

26/6/2001

Về việc phân cấp cho UBND cấp huyện, thị quản lý Nhà nước về chất lượng công trình xây dựng.

Do không còn áp dụng, hiện nay thực hiện theo Quyết định số 1365/2006/QĐ-UBND ngày 06/6/2006 của UBND tỉnh.

113

Quyết định

3023/2001/QĐ-UB

29/6/2001

Về việc ban hành Bản quy định về lộ giới và chỉ giới xây dựng các công trình, một số tuyến đường mới thuộc thị xã Bến Tre.

Do không còn áp dụng, đã có Quyết định số 3631/2003/QĐ-UB ngày 15/12/2003 của UBND tỉnh quy định về vấn đề này.

114

Quyết định

3465/2001/QĐ-UB

30/7/2001

Về việc phân cấp cho UBND cấp huyện quyết định đầu tư các dự án sử dụng vốn ngân sách Nhà nước.

Nội dung không còn phù hợp với Nghị định số 12/2009/NĐ-CP ngày 12/02/2009 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình (sửa đổi bởi Nghị định số 83/2009/NĐ-CP của Chính phủ)

115

Quyết định

5938/2001/QĐ-UB

27/12/2001

Về việc ban hành Quy định về phân cấp quản lý cán bộ, công chức và quy trình thực hiện quản lý cán bộ, công chức.

Nội dung không còn phù hợp với quy định pháp luật hiện hành và hiện nay đã có Quyết định số 04/2012/QĐ-UBND ngày 01/02/2012 của UBND tỉnh điều chỉnh.

116

Chỉ thị

03/2002/CT-UB

21/02/2002

Về việc tăng cường quản lý điện thoại không dây kéo dài và thiết bị thông tin vô tuyến điện trên các phương tiện đánh bắt hải sản trên địa bàn tỉnh Bến Tre.

Nội dung chỉ đạo không còn phù hợp với quy định pháp luật hiện hành và thực tế địa phương.

117

Chỉ thị

04/2002/CT-UB

28/02/2002

Về việc thực hiện Nghị định số 59, 60, 61/CP ngày 30/10/2000 của Chính phủ quy định thi hành biện pháp giáo dục tại xã, phường, thị trấn đối với người chưa thành niên phạm tội; cải tạo không giam giữ và hình phạt tù cho hưởng án treo.

Nội dung không còn phù hợp với quy định pháp luật hiện hành. Hiện nay việc thi hành biện pháp giáo dục tại xã, phường, thị trấn đối với người chưa thành niên phạm tội thực hiện theo Nghị định số 10/2012/NĐ-CP ngày 17/02/2012 của Chính phủ và việc thi hành hình phạt cải tạo không giam giữ, hình phạt tù cho hưởng án treo được thực hiện thống nhất theo Luật Thi hành án hình sự năm 2010.

118

Quyết định

818/2002/QĐ-UB

01/3/2002

Về việc Quy định giá nước máy.

Giá nước máy được thay đổi nhiều lần, hiện nay đang áp dụng theo Quyết định số 20/2012/QĐ-UBND ngày 03/8/2012 của UBND tỉnh

119

Quyết định

1384/2002/QĐ-UB

11/4/2002

Về việc ban hành Quy định về tiêu chuẩn định mức sử dụng xe môtô trong các cơ quan HCSN.

Nội dung không còn phù hợp với quy định của pháp luật hiện hành.

120

Chỉ thị

06/2002/CT-UB

23/4/2002

Về việc xử lý nghiêm các hành vi vi phạm hành chính.

Hiện nay đã có Luật Xử lý vi phạm hành chính năm 2012 (có hiệu lực pháp luật vào ngày 01/7/2013).

121

Quyết định

2202/2002/QĐ-UB

18/6/2002

Về việc ban hành Bản quy định về quản lý Nhà nước đối với các hoạt động giao đất, cho thuê đất, thu hồi đất và cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất trên địa bàn tỉnh Bến Tre.

Nội dung không còn phù hợp với Luật Đất đai năm 2003 và các văn bản hướng dẫn thi hành

122

Chỉ thị

14/2002/CT-UB

06/8/2002

Về việc tổ chức thực hiện Pháp lệnh giá.

Hiện nay đã có Luật Giá năm 2012 (thay thế Pháp lệnh giá năm 2002)

123

Chỉ thị

15/2002/CT-UB

14/8/2002

Về việc tăng cường quản lý các hoạt động khai thác thuỷ sản trên địa bàn tỉnh Bến Tre.

Nội dung không còn phù hợp với tình hình thực tế, hiện nay đã có Quyết định số 31/2012/QĐ-UBND ngày 22/10/2012 của UBND tỉnh điều chỉnh.

124

Quyết định

2967/2002/QĐ-UB

04/9/2002

Về việc giao Uỷ ban nhân dân huyện, thị xã nhiệm vụ quản lý Nhà nước về khoa học, công nghệ và môi trường trên địa bàn huyện, thị xã.

Nội dung không còn phù hợp với Thông tư liên tịch 05/2008/TTLT-BKHCN-BNV ngày 18/6/2008 của Bộ Khoa học và Công nghệ - Bộ Nội vụ hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của cơ quan chuyên môn về khoa học và công nghệ thuộc Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh, cấp huyện.

125

Chỉ thị

16/2002/CT-UB

27/8/2002

Về việc tăng cường quản lý các hoạt động trong quan hệ, tiếp xúc với tổ chức, cá nhân nước ngoài và xét duyệt, cử cán bộ đi nước ngoài trên địa bàn tỉnh Bến Tre.

Hiện nay thực hiện theo Quyết định số 01/2009/QĐ-UBND ngày 21/01/2009 của UBND tỉnh ban hành Quy định về trình tự thủ tục xuất cảnh của cán bộ, công chức, viên chức Nhà nước trên địa bàn tỉnh Bến Tre.

126

Chỉ thị

17/2002/CT-UB

11/10/2002

Về việc thực hiện Chỉ thị số 17/2002/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc tiếp tục đẩy mạnh thi hành Luật Doanh nghiệp.

Đã có Luật Doanh nghiệp năm 2005 thay thế Luật Doanh nghiệp năm 1999

127

Chỉ thị

21/2002/CT-UB

01/11/2002

Về việc tăng cường công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm cướp tài sản, cướp giật tài sản và hiếp dâm trên địa bàn tỉnh Bến Tre.

Nội dung đã không còn phù hợp với tình hình an ninh, trật tự hiện nay

128

Quyết định

3755/2002/QĐ-UB

11/11/2002

Về việc ban hành Quy định giá bán điện thống nhất cho các đối tượng sử dụng điện nông thôn trên địa bàn tỉnh Bến Tre.

Nội dung quy định về giá bán điện đã không còn phù hợp với quy định pháp luật hiện hành (Quyết định số 21/2009/QĐ-TTg ngày 12/02/2009 của Thủ tướng Chính phủ về giá bán điện năm 2009 và các năm 2010-2012 theo cơ chế thị trường).

129

Quyết định

1259/2003/CT-UB

12/5/2003

Về việc ban hành Quy định tiêu chuẩn kỹ thuật đường dây hạ áp nông thôn trên địa bàn tỉnh Bến Tre.

Nội dung không còn phù hợp với quy định của Luật Điện lực năm 2004, Nghị định 105/2005/NĐ-CP ngày 17/8/2005 của Chính phủ, Quyết định số 34/2006/QĐ-BCN ngày 13/9/2006 của Bộ trưởng Bộ Công nghiệp.

130

Quyết định

1730/2003/QĐ-UB

24/6/2003

Về việc Quy định mức tiền lương, tiền công tối đa trong tính thuế thu nhập doanh nghiệp áp dụng cho các cơ sở sản xuất kinh doanh và các doanh nghiệp ngoài quốc doanh thực hiện thuế theo phương pháp khấu trừ thuế.

Cơ sở pháp lý ban hành văn bản đã hết hiệu lực, nội dung đã không còn phù hợp

131

Quyết định

3441/2003/QĐ-UB

03/12/2003

Về việc ban hành đơn giá tạm thời thi công đá mi bụi cho các công trình giao thông.

Do không còn phù hợp với quy định pháp luật hiện hành và thực tế không còn áp dụng.

132

Chỉ thị

15/2003/CT-UB

29/12/2003

Về việc tăng cường thực hiện các biện pháp đảm bảo trật tự, an toàn giao thông trên địa bàn tỉnh.

Nội dung không còn phù hợp, hiện nay thực hiện thống nhất theo Chỉ thị số 05/2010/CT-UBND ngày 19/10/2010 và Chỉ thị số 03/2011/CT-UBND ngày 23/8/2011 của UBND tỉnh.

133

Chỉ thị

16/2003/CT-UB

30/12/2003

Về việc tăng cường năng lực hoạt động xây dựng, quản lý chi phí xây dựng và chất lượng các công trình xây dựng

Nội dung không còn phù hợp với quy định của Nghị định số 15/2013/NĐ-CP ngày 06/02/2013 của Chính phủ về quản lý chất lượng công trình xây dựng.

134

Chỉ thị

04/2004/CT-UB

23/02/2004

Về việc triển khai thi hành Luật Đất đai năm 2003.

Nội dung chỉ đạo chủ yếu tập trung trong thời gian đầu triển khai Luật Đất đai năm 2003 và hiện nay đã có Chỉ thị số 06/2006/CT-UBND ngày 28/4/2006 của UBND tỉnh về việc tiếp tục đẩy mạnh tổ chức thi hành Luật Đất đai.

135

Quyết định

1561/2004/QĐ-UB

10/5/2004

Về việc bãi bỏ và điều chỉnh một số nội dung quy định phân cấp quản lý cán bộ, công chức.

Nội dung không còn phù hợp với quy định pháp luật hiện hành và hiện nay đã có Quyết định số 04/2012/QĐ-UBND ngày 01/02/2012 của UBND tỉnh điều chỉnh.

136

Chỉ thị

07/2004/CT-UB

16/6/2004

Về việc tổ chức thực hiện Nghị định số 68/2002/NĐ-CP ngày 10/7/2002 của Chính phủ và một số vấn đề liên quan.

Nghị định số 68/2002/NĐ-CP đã hết hiệu lực, hiện nay thực hiện theo Nghị định số 24/2013/NĐ-CP ngày 28/3/2013 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Hôn nhân và gia đình về quan hệ hôn nhân và gia đình có yếu tố nước ngoài.

137

Chỉ thị

09/2004/CT-UB

29/6/2004

Về việc tổ chức đăng ký, kiểm tra điều kiện đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm đối với cơ sở nuôi tôm công nghiệp.

Nội dung không còn phù hợp với quy định pháp luật hiện hành.

138

Chỉ thị

10/2004/CT-UB

13/8/2004

Về việc áp dụng các biện pháp phòng ngừa dịch bệnh thuỷ sản.

Đã có Chỉ thị số 21/2005/CT-UBND ngày 29/8/2005 của UBND tỉnh áp dụng cho mùa vụ nuôi tôm năm 2005-2006

139

Quyết định

3322/2004/QĐ-UB

31/8/2004

Về việc Quy định chế độ chi tiêu đối với các nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp ngành và huyện, thị tỉnh Bến Tre.

Nội dung không còn phù hợp, hiện nay thực hiện theo Quyết định số 40/2007/QĐ-UBND ngày 19/10/2007 của UBND tỉnh

140

Chỉ thị

13/2004/CT-UB

29/9/2004

Về việc tổng kiểm tra hộ khẩu, nhân khẩu và chấn chỉnh công tác đăng ký, quản lý hộ khẩu, nhân khẩu trên địa bàn tỉnh.

Nghị định số 51/CP đã hết hiệu lực. Hiện nay thực hiện theo Luật Cư trú, Nghị định số 107/2007/NĐ-CP ngày 25/6/2007 (sửa đổi, bổ sung bởi Nghị định số 56/2010/NĐ-CP ngày 24/5/2010 của Chính phủ).

141

Chỉ thị

14/2004/CT-UB

29/9/2004

Về việc tiếp tục tăng cường công tác quản lý Nhà nước đối với các hoạt động khai thác cát lòng sông.

Nội dung không còn phù hợp với tình hình thực tế và hiện nay đã có Chỉ thị số 02/2013/CT-UBND ngày 04/3/2012 của UBND tỉnh điều chỉnh vấn đề này.

142

Chỉ thị

17/2004/CT-UB

08/12/2004

Về việc xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 5 năm 2006-2010.

Nội dung chỉ đạo thực hiện từ năm 2006-2010.

143

Quyết định

4778/QĐ-UB

08/12/2004

Về việc cho phép xe ôtô đưa đón học sinh được lưu thông vào các tuyến đường cấm trên địa bàn thị xã Bến Tre.

Nội dung không còn phù hợp với tình hình thực tế địa phương.

144

Chỉ thị

18/2004/CT-UB

14/12/2004

Về việc tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 09/1998/NQ-CP và Chương trình quốc gia phòng, chống tội phạm của Chính phủ đến năm 2010.

Nội dung chủ yếu thực hiện đến năm 2010 và hiện nay đã có kế hoạch của UBND tỉnh thực hiện cho giai đoạn 2012-2015.

145

Quyết định

5161/2004/QĐ-UB

31/12/2004

Về việc thu phí giao thông qua cầu Phước Mỹ, huyện Giồng Trôm.

Theo Nghị quyết số 12/2012/NQ-HĐND ngày 10/7/2012 của HĐND tỉnh thì việc thu phí qua cầu Phước Mỹ, huyện Giồng Trôm đã không còn thực hiện.

146

Quyết định

272/2005/QĐ-UB

27/01/2005

Về việc tổ chức các cơ quan chuyên môn thuộc Uỷ ban nhân dân các huyện, thị xã.

Nội dung không còn phù hợp với Nghị định số 14/2008/NĐ-CP ngày 04/02/2008 của Chính phủ (được sửa đổi, bổ sung bởi Nghị định số 12/2010/NĐ-CP của Chính phủ).

147

Chỉ thị

02/2005/CT-UB

01/02/2005

Về việc tăng cường các biện pháp phòng, chống dịch cúm gia cầm trên địa bàn tỉnh Bến Tre.

Nội dung không còn phù hợp với thực tế địa phương và hiện nay đã có Chỉ thị số 02/2012/CT-UBND ngày 30/7/2012 của UBND tỉnh quy định về vấn đề này.

148

Chỉ thị

03/2005/CT-UB

23/02/2005

Về việc tiếp tục tăng cường các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch bệnh cúm trên gia cầm trên địa bàn tỉnh Bến Tre.

Nội dung không còn phù hợp với thực tế địa phương và hiện nay đã có Chỉ thị số 02/2012/CT-UBND ngày 30/7/2012 quy định về vấn đề này

149

Chỉ thị

11/2005/CT-UB

08/6/2005

Về việc đẩy mạnh triển khai các ứng dụng thuộc Đề án tin học hoá quản lý hành chính Nhà nước tỉnh Bến Tre giai đoạn 2001-2005.

Do nội dung không còn thực hiện (Đề án tin học hoá quản lý hành chính Nhà nước tỉnh Bến Tre thực hiện trong giai đoạn 2001-2005)

150

Chỉ thị

13/2005/CT-UBND

01/7/2005

Về việc thực hiện các biện pháp quản lý chăn nuôi, vận chuyển, chế biến, kinh doanh gia cầm, chim cảnh trên địa bàn tỉnh Bến Tre.

Đã có Chỉ thị số 25/2005/CT-UBND ngày 07/11/2005 của UBND tỉnh quy định về vấn đề này

151

Chỉ thị

15/2005/CT-UBND

07/7/2005

Về việc triển khai Quyết định số 222/2003/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt chính sách quốc gia về phát triển YHCT đến năm 2010.

Hiện nay thực hiện theo Quyết định số 2166/QĐ-TTg ngày 30/11/2010 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Kế hoạch hành động của Chính phủ về phát triển y, dược cổ truyền Việt Nam đến năm 2020.

152

Quyết định

2351/2005/QĐ-UBND

12/7/2005

Về việc ban hành Danh mục giống cây trồng được phép sản xuất, kinh doanh.

Vì Quyết định số 40/2006/QĐ-BNN ngày 22/5/2006 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn điều chỉnh, bổ sung Quyết định số 74/2004/QĐ-BNN đã bãi bỏ thẩm quyền ban hành Danh mục giống cây trồng được phép sản xuất, kinh doanh của UBND cấp tỉnh

153

Quyết định

2418/2005/QĐ-UBND

20/7/2005

Về việc ban hành Bảng khung mức thu phí quản lý chợ.

Hiện nay mức thu phí quản lý chợ được thực hiện theo Nghị quyết số 19/2011/NQ-HĐND ngày 09/12/2011 của HĐND tỉnh.

154

Quyết định

2833/2005/QĐ-UBND

24/8/2005

Về việc ban hành Quy định khai thác tài liệu lưu trữ tại Phòng Văn thư - Lưu trữ thuộc Văn phòng Uỷ ban nhân dân tỉnh.

Do cơ cấu tổ chức của Phòng Văn thư - Lưu trữ đã có sự thay đổi (được sáp nhập vào Phòng Hành chính - tổng hợp của Văn phòng UBND tỉnh); căn cứ ban hành văn bản là Nghị định số 110/2004/NĐ-CP đã được sửa đổi, bổ sung bởi Nghị định số 09/2010/NĐ-CP ngày 08/02/2010 của Chính phủ.

155

Chỉ thị

19/2005/CT-UBND

25/8/2005

Về việc tiêm phòng vắc xin cúm gia cầm trên địa bàn tỉnh Bến Tre.

Hiện nay đã có Chỉ thị số 02/2012/CT-UBND ngày 30/7/2012 của UBND tỉnh quy định về vấn đề này

156

Chỉ thị

25/2005/CT-UBND

07/11/2005

Về việc cấm nuôi, xuất nhập, vận chuyển, chế biến, kinh doanh gia cầm, sản phẩm gia cầm, chim cảnh.

Nội dung không còn phù hợp với tình hình thực tế địa phương

157

Quyết định

4151/2005/QĐ-UBND

29/11/2005

Về việc ban hành Quy chế quản lý di sản văn hoá phi vật thể.

Nội dung đã không còn phù hợp với tình hình thực tế và quy định của Nghị định số 98/2010/NĐ-CP ngày 21/9/2010 của Chính phủ (thay thế Nghị định số 92/2002/NĐ-CP ngày 11/11/2002).

158

Quyết định

4176/2005/QĐ-UBND

30/11/2005

Về việc thu phí bán đấu giá tài sản.

Hiện nay, việc thu phí đấu giá tài sản thực hiện theo Nghị quyết số 14/2012/NQ-HĐND ngày 10/7/2012 của HĐND tỉnh.

159

Quyết định

4177/2005/QĐ-UBND

30/11/2005

Về việc Quy định mức thu phí bến bãi áp dụng tại cảng cá Ba Tri.

Hiện nay việc thu phí áp dụng cho cảng cá được thực hiện theo Nghị quyết số 19/2011/NQ-HĐND ngày 09/12/2011 của HĐND tỉnh.

160

Chỉ thị

29/2005/CT-UBND

02/12/2005

Về việc tăng cường công tác quản lý, thanh tra, kiểm tra các hoạt động văn hoá, dịch vụ văn hoá.

Nội dung không còn phù hợp với quy định pháp luật hiện hành, một số văn bản được viện dẫn đã hết hiệu lực.

161

Quyết định

4221/2005/QĐ-UBND

05/12/2005

Về việc ban hành Bảng giá dự toán ca máy và thiết bị xây dựng trên địa bàn tỉnh Bến Tre.

Do không còn áp dụng, đã có Quyết định số 1661/2006/QĐ-UBND ngày 18/7/2006 của UBND tỉnh quy định về vấn đề này.

162

Quyết định

4308/2005/QĐ-UBND

14/12/2005

Về việc Quy định giá lúa thu thuế sử dụng đất nông nghiệp, thuế nhà đất năm 2006 và thu nợ thuế năm 2005 về trước.

Hiện nay thực hiện theo Quyết định số 38/2012/QĐ-UBND ngày 28/12/2012 của UBND tỉnh

163

Chỉ thị

31/2005/CT-UBND

30/12/2005

Về việc triển khai thực hiện Nghị định số 108/2005/NĐ-CP ngày 19/8/2005 của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 51/CP ngày 10/5/1997 của Chính phủ về đăng ký, quản lý hộ khẩu và Thông tư số 11/2005/TT-BCA ngày 07/10/2005 của Bộ Công an.

Căn cứ để ban hành văn bản đã hết hiệu lực. Hiện nay thực hiện theo Luật Cư trú, Nghị định số 107/2007/NĐ-CP ngày 25/6/2007 của Chính phủ (sửa đổi, bổ sung bởi Nghị định số 56/2010/NĐ-CP ngày 24/5/2010 của Chính phủ), Thông tư số 52/2010/TT-BCA của Bộ Công an.

164

Quyết định

851/2006/QĐ-UBND

23/3/2006

Về việc ban hành Quy định sử dụng và quản lý cơ sở hạ tầng kỹ thuật đô thị

Nội dung không còn phù hợp với quy định của Nghị định số 72/2012/NĐ-CP ngày 24/9/2012, Nghị định số 39/2010/NĐ-CP ngày 07/4/2010 của Chính phủ (được sửa đổi bởi Nghị định số 64/2012/NĐ-CP ngày 04/9/2012) và thực tế không còn áp dụng.

165

Quyết định

1390/2006/QĐ-UBND

09/6/2006

Bổ sung Chỉ thị số 01/2006/CT- UBND ngày 03/01/2006 của UBND tỉnh Bến Tre về công tác thi đua khen thưởng năm 2006.

Do Chỉ thị số 01/2006/CT-UBND ngày 03/01/2006 của UBND tỉnh đã hết hiệu lực

166

Quyết định

1391/2006/QĐ-UBND

09/6/2006

Bổ sung Chỉ thị số 04/2006/CT-UBND ngày 07/4/2006 của UBND tỉnh Bến Tre về việc cung cấp điện an toàn và sử dụng điện tiết kiệm trong mùa khô năm 2006.

Do Chỉ thị số 04/2006/CT-UBND ngày 07/4/2006 của UBND tỉnh Bến Tre đã hết hiệu lực.

167

Quyết định

1393/2006/QĐ-UBND

09/6/2006

Bổ sung Chỉ thị số 09/2006/CT-UBND ngày 10/5/2006 của UBND tỉnh Bến Tre về việc tổ chức xét công nhận tốt nghiệp THCS, thi tốt nghiệp THPT, bổ túc THPT và tuyển sinh các cấp, bậc học năm 2006.

Do Chỉ thị số 09/2006/CT-UBND đã hết hiệu lực.

168

Quyết định

1396/2006/QĐ-UBND

09/6/2006

Bổ sung Chỉ thị số 08/2006/CT-UBND ngày 03/5/2006 của UBND tỉnh Bến Tre về việc tổ chức triển khai phát hành trái phiếu kho bạc năm 2006 trên địa bàn tỉnh Bến Tre.

Do Chỉ thị số 08/2006/CT-UBND đã hết hiệu lực

169

Chỉ thị

11/2006/CT-UBND

13/6/2006

Về việc tăng cường quản lý vốn, tài sản và cán bộ tại các cơ quan, đơn vị của Nhà nước.

Nội dung chỉ đạo đã thực hiện xong

170

Quyết định

1782/2006/QĐ-UBND

04/8/2006

Về việc Quy định mức thu phí và ban hành Biểu thu phí sử dụng Cảng cá Bình Đại.

Hiện nay việc thu phí cảng cá được thực hiện theo Nghị quyết số 19/2011/NQ-HĐND ngày 09/12/2011 của HĐND tỉnh.

171

Quyết định

1784/2006/QĐ-UBND

04/8/2006

Về việc Quy định bổ sung mức thu phí sử dụng Cảng cá Ba Tri.

Hiện nay việc thu phí cảng cá được thực hiện theo Nghị quyết số 19/2011/NQ-HĐND ngày 09/12/2011 của HĐND tỉnh.

172

Quyết định

1803/2006/QĐ-UBND

08/8/2006

Ban hành Quy định về thu phí giữ xe đạp, xe máy và xe ô tô.

Hiện nay việc thu phí dịch vụ trông giữ xe đạp, xe máy và xe ô tô thực hiện theo Nghị quyết số 04/2009/NQ-HĐND ngày 13/02/2009 của HĐND tỉnh

173

Chỉ thị

17/2006/CT-UBND

14/8/2006

Về việc tăng cường thực hiện Nghị định số 152/2005/NĐ-CP ngày 15/12/2005 của Chính phủ quy định xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ.

Hiện nay thực hiện theo Nghị định số 34/2010/NĐ-CP ngày 02/4/2010 của Chính phủ (được sửa đổi, bổ sung bởi Nghị định số 71/2012/NĐ-CP ngày 19/9/2012 của Chính phủ).

174

Chỉ thị

18/2006/CT-UBND

14/8/2006

Về việc tăng cường thực hiện Nghị định số 150/2005/NĐ-CP ngày 12/12/2005 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực an ninh và trật tự, an toàn xã hội.

Hiện nay thực hiện theo Nghị định số 73/2010/NĐ-CP ngày 12/7/2010 của Chính phủ (thay thế Nghị định số 150/2005/NĐ-CP của Chính phủ)

175

Quyết định

1941/2006/QĐ-UBND

08/9/2006

Ban hành Kế hoạch phát triển và nâng cao chất lượng phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá” tỉnh Bến Tre giai đoạn 2006-2010.

Quyết định này ban hành trên căn cứ là Nghị quyết số 78/2006/NQ-HĐND ngày 14/7/2006 của HĐND tỉnh, tuy nhiên Nghị quyết này đã hết hiệu lực thi hành (bị bãi bỏ bởi Nghị quyết số 01/2012/NQ-HĐND ngày 10/7/2012)

176

Quyết định

2251/2006/QĐ-UBND

08/11/2006

Ban hành Quy định phân cấp nguồn thu, nhiệm vụ chi của ngân sách xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Bến Tre kể từ năm 2007.

Hiện nay đã có Nghị quyết số 21/2010/NQ-HĐND ngày 09/12/2010 của HĐND tỉnh quy định cho giai đoạn 2011-2015 (được bãi bỏ và bổ sung bởi Nghị quyết số 27/2012/NQ-HĐND ngày 08/12/2012)

177

Quyết định

2290/2006/QĐ-UBND

14/11/2006

Về việc thực hiện phương án khoán chi quản lý hành chính theo hướng khoán quỹ lương riêng, công việc riêng và định mức khoán chi quản lý hành chính thực hiện kể từ năm 2007

Quyết định này ban hành trên căn cứ Nghị quyết số 86/2006/NQ-HĐND ngày 13/10/2006 của HĐND tỉnh, tuy nhiên Nghị quyết này đã hết hiệu lực thi hành, hiện nay thực hiện theo Quyết định số 34/2012/QĐ-UBND ngày 13/11/2012 của UBND tỉnh.

178

Chỉ thị

24/2006/CT-UBND

22/11/2006

Về việc tăng cường công tác hỗ trợ các doanh nghiệp có nhu cầu đầu tư trên địa bàn tỉnh Bến Tre.

Do không còn phù hợp với tình hình thực tế, chức năng, nhiệm vụ của một số ngành đã có sự thay đổi và hiện nay chính sách ưu đãi được thực hiện theo Quyết định số 03/2010/QĐ-UBND ngày 22/01/2010 (được sửa đổi, bổ sung bởi Quyết định số 16/2012/QĐ/UBND)

179

Chỉ thị

27/2006/CT-UBND

06/12/2006

Về việc bình ổn giá và xử lý đối với các trường hợp vi phạm.

Nội dung không còn phù hợp với tình hình thực tế địa phương. (Đã có Quyết định số 2602/2006/QĐ-UBND ngày 22/12/2006 bổ sung)

180

Quyết định

2602/2006/QĐ-UBND

22/12/2006

Bổ sung Chỉ thị số 27/2006/CT-UBND ngày 06/12/2006 của UBND tỉnh Bến Tre về việc bình ổn giá và xử lý đối với những trường hợp vi phạm

Do nội dung Chỉ thị số 27/2006/CT-UBND đã không còn phù hợp với tình hình thực tế địa phương nên kiến nghị bãi bỏ.

181

Quyết định

06/2007/QĐ-UBND

31/01/2007

Về việc điều chỉnh dự toán xây dựng công trình

Nội dung không còn thực hiện

182

Quyết định

12/2007/QĐ-UBND

21/3/2007

Về việc bổ sung một số chủ trương, biện pháp tiếp tục thực hiện Quy hoạch tổng thể phát triển hệ thống đô thị và khu dân cư nông thôn tỉnh Bến Tre đến năm 2020.

Do nội dung không còn phù hợp với quy định của Nghị quyết số 06/2009/NQ-HĐND ngày 13/02/2009 của HĐND tỉnh

183

Quyết định

15/2007/QĐ-UBND

24/4/2007

Về việc điều chỉnh Quyết định số 03/2007/QĐ-UBND ngày 26/01/2007 của UBND tỉnh về ban hành quy định quản lý đấu thầu trên địa bàn tỉnh Bến Tre.

Do Quyết định số 03/2007/QĐ-UBND đã bị bãi bỏ bởi Quyết định số 2939/QĐ-UBND ngày 30/11/2009 của UBND tỉnh

184

Chỉ thị

11/2007/CT-UBND

16/5/2007

Về việc tăng cường quản lý hoạt động kinh doanh lưu trú, nhà hàng, dịch vụ karaoke và trò chơi điện tử trên địa bàn tỉnh

Các văn bản làm căn cứ ban hành đã hết hiệu lực thi hành

185

Quyết định

23/2007/QĐ-UBND

26/6/2007

Ban hành Quy định lập và thẩm định thiết kế cơ sở của dự án đầu tư xây dựng, thiết kế bản vẽ thi công của báo cáo kinh tế kỹ thuật xây dựng công trình trên địa bàn tỉnh Bến Tre

Văn bản làm căn cứ ban hành đã không còn hiệu lực áp dụng.

186

Chỉ thị

24/2007/CT-UBND

08/8/2007

Về việc tăng cường quản lý chất lượng các công trình xây dựng của chủ đầu tư là tư nhân

Một số quy định dẫn chiếu đến văn bản trong Chỉ thị này đã hết hiệu lực.

187

Quyết định

10/2008/QĐ-UBND

29/4/2008

Ban hành Quy định phân cấp thẩm quyền và trách nhiệm quản lý, xử lý tài sản Nhà nước tại cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập, tài sản được xác lập quyền sở hữu Nhà nước.

Hiện nay việc phân cấp quản lý, sử dụng tài sản nhà nước tại các cơ quan, tổ chức, đơn vị được thực hiện theo Nghị quyết số 05/2010/NQ-HĐND ngày 27/7/2010 của HĐND tỉnh

188

Chỉ thị

11/2008/CT-UBND

12/8/2008

Về tiếp tục triển khai nhanh các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch bệnh tai xanh heo, tại huyện Mỏ Cày tỉnh Bến Tre

Nội dung không còn phù hợp với tình hình thực tế địa phương

189

Quyết định

03/2011/QĐ-UBND

17/01/2011

Về việc sửa đổi ban hành Bảng giá thu một phần viện phí trên địa bàn tỉnh Bến Tre

Theo Luật Khám bệnh, chữa bệnh năm 2009 thì thẩm quyền quy định về giá dịch vụ khám chữa bệnh là thuộc HĐND tỉnh và hiện nay HĐND tỉnh cũng đã ban hành Nghị quyết số 17/2012/NQ-HĐND ngày 10/7/2012 và Nghị quyết số 32/2012/NQ-HĐND ngày 08/12/2012 để quy định về giá các dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh áp dụng trên địa bàn tỉnh.

190

Quyết định

08/2012/QĐ-UBND

13/3/2012

Về việc Quy định mức thu phí bảo vệ môi trường đối với khai thác khoáng sản áp dụng trên địa bàn tỉnh Bến Tre.

Hiện nay, mức thu phí bảo vệ môi trường đối với khai thác khoáng sản được áp dụng theo Nghị quyết số 14/2012/NQ-HĐND ngày 10/7/2012 của HĐND tỉnh.

191

Quyết định

09/2012/QĐ-UBND

13/3/2012

Về việc Quy định mức thu lệ phí trước bạ đối với ôtô chở người dưới 10 chỗ ngồi (kể cả lái xe) áp dụng trên địa bàn tỉnh Bến Tre.

Hiện nay, việc thu lệ phí này được thực hiện theo Nghị quyết số 14/2012/NQ-HĐND ngày 10/7/2012 của HĐND tỉnh.

192

Quyết định

11/2012/QĐ-UBND

21/5/2012

Về việc điều chỉnh Quyết định số 03/2011/QĐ-UBND ngày 17 tháng 01 năm 2011 của Uỷ ban nhân dân tỉnh về việc sửa đổi ban hành Bảng giá thu một phần viện phí trên địa bàn tỉnh Bến Tre.

Theo Luật Khám bệnh, chữa bệnh năm 2009 thì thẩm quyền quy định về giá dịch vụ khám chữa bệnh là thuộc HĐND tỉnh và hiện nay HĐND tỉnh cũng đã ban hành Nghị quyết số 17/2012/NQ-HĐND ngày 10/7/2012 và Nghị quyết số 32/2012/NQ-HĐND ngày 08/12/2012 để quy định về vấn đề này.

 

DANH MỤC

VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT DO HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH BẾN TRE BAN HÀNH TỪ NĂM 1987 ĐẾN NGÀY 31/12/2012 HẾT HIỆU LỰC THI HÀNH
(Ban hành kèm theo Quyết định số 1184/QĐ-UBND ngày 10 tháng 7 năm 2013 của Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh Bến Tre)

STT

Tên văn bản

Số, ký hiệu văn bản

Ngày, tháng, năm ban hành

Trích yếu nội dung văn bản

Lý do hết hiệu lực

1

Nghị
quyết

64/HĐ-NQ

17/01/1987

Về việc phê chuẩn báo cáo tổng kết năm 1986 và nhiệm vụ kế hoạch quý 1 năm 1987 của UBND tỉnh.

Hết hiệu lực. Vì hết thời hạn có hiệu lực đã được quy định trong văn bản.

2

Nghị
quyết

674/HĐ-NQ

30/7/1987

Về việc phê chuẩn báo cáo quyết toán ngân sách 6 tháng đầu năm và dự toán ngân sách 6 tháng cuối năm 1987.

Hết hiệu lực. Vì hết thời hạn có hiệu lực đã được quy định trong văn bản.

3

Nghị
quyết

675/HĐ-NQ

30/7/1987

Về việc phê chuẩn báo cáo tổng kết 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ kế hoạch chính thức năm 1987 và nhiệm vụ kế hoạch 6 tháng cuối năm.

Hết hiệu lực. Vì hết thời hạn có hiệu lực đã được quy định trong văn bản.

4

Nghị
quyết

570/HĐ-NQ

02/7/1988

Về việc phê chuẩn báo cáo tình hình thực hiện Kế hoạch nhà nước 6 tháng đầu năm, chương trình hoạt động 6 tháng cuối năm 1988 và điều chỉnh các chỉ tiêu, kế hoạch năm 1988.

Hết hiệu lực. Vì hết thời hạn có hiệu lực đã được quy định trong văn bản.

5

Nghị
quyết

03/HĐ-NQ

20/02/1988

Về việc phê chuẩn báo cáo tổng kết tình hình KTXH năm 1987 và phương hướng nhiệm vụ phát triển KTXH năm 1988.

Hết hiệu lực. Vì hết thời hạn có hiệu lực đã được quy định trong văn bản.

6

Nghị
quyết

441/HĐ-NQ

26/5/1988

Về việc phê chuẩn Bản quy chế tổ chức, hoạt động của HĐND tỉnh và tổ chức đợt học tập quán triệt bản quy chế tổ chức, hoạt động HĐND tỉnh và quy chế tổ chức hoạt động của HĐND các cấp của Hội đồng nhà nước.

Hết hiệu lực. Vì hết thời hạn có hiệu lực đã được quy định trong văn bản.

7

Nghị
quyết

483/HĐ-NQ

14/6/1988

Về việc phê chuẩn báo cáo tình hình KTXH quý 1/1988 và phương hướng nhiệm vụ phát triển KTXH quý 2/1988

Hết hiệu lực. Vì hết thời hạn có hiệu lực đã được quy định trong văn bản.

8

Nghị
quyết

118/HĐ-NQ

16/02/1989

Về việc phê chuẩn và dự toán ngân sách năm 1989.

Hết hiệu lực. Vì hết thời hạn có hiệu lực đã được quy định trong văn bản.

9

Nghị
quyết

119/HĐ-NQ

26/02/1989

Về việc phê chuẩn báo cáo tình hình kinh tế - xã hội năm 1988 và phương hướng nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm1989.

Hết hiệu lực. Vì hết thời hạn có hiệu lực đã được quy định trong văn bản.

10

Nghị
quyết

01/HĐND-NQ

17/02/1990

Về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 1990.

Hết hiệu lực. Vì hết thời hạn có hiệu lực đã được quy định trong văn bản.

11

Nghị
quyết

04/HĐND-NQ

17/02/1990

Về hoạt động pháp luật.

Hết hiệu lực. Vì hết thời hạn có hiệu lực đã được quy định trong văn bản.

12

Nghị
quyết

02/HĐND-NQ

17/02/1990

Về dự toán ngân sách năm 1990 của tỉnh.

Hết hiệu lực. Vì hết thời hạn có hiệu lực đã được quy định trong văn bản.

13

Nghị
quyết

03/HĐND-NQ

17/02/1990

Về tiêm chủng mở rộng; phổ cập giáo dục cấp I và xoá mù chữ trong tỉnh.

Hết hiệu lực. Vì hết thời hạn có hiệu lực đã được quy định trong văn bản.

14

Nghị
quyết

07/NQ-HĐND

26/7/1990

Về việc bổ sung một số chủ trương biện pháp đảm bảo thực hiện thắng lợi Nghị quyết về kinh tế - xã hội, an ninh - quốc phòng năm 1990 của HĐND tỉnh.

Hết hiệu lực. Vì hết thời hạn có hiệu lực đã được quy định trong văn bản.

15

Nghị
quyết

08/NQ-HĐND

26/7/1990

Về tăng cường hoạt động và quản lý công tác văn hoá, văn nghệ và thông tin đại chúng trong tình hình hiện nay.

Hết hiệu lực. Vì hết thời hạn có hiệu lực đã được quy định trong văn bản.

16

Nghị
quyết

09/NQ-HĐND

26/7/1990

Về việc phê chuẩn quyết toán ngân sách năm 1989 của tỉnh.

Hết hiệu lực. Vì hết thời hạn có hiệu lực đã được quy định trong văn bản.

17

Nghị
quyết

10/NQ-HĐND

18/10/1990

Về việc bổ sung một số chủ trương, biện pháp cấp bách cần phải tập trung trong quý IV/1990 nhằm bảo đảm thực hiện thắng lợi Nghị quyết kinh tế - xã hội năm 1990 của Hội đồng nhân dân tỉnh.

Hết hiệu lực. Vì hết thời hạn có hiệu lực đã được quy định trong văn bản.

18

Nghị
quyết

12/NQ-HĐND

31/01/1991

Về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 1991.

Hết hiệu lực. Vì hết thời hạn có hiệu lực đã được quy định trong văn bản.

19

Nghị
quyết

13/HĐND-NQ

31/01/1991

Về dự toán ngân sách năm 1991.

Hết hiệu lực. Vì hết thời hạn có hiệu lực đã được quy định trong văn bản.

20

Nghị
quyết

14/HĐND-NQ

31/01/1991

Về hoạt động pháp luật năm 1991.

Hết hiệu lực. Vì hết thời hạn có hiệu lực đã được quy định trong văn bản.

21

Nghị
quyết

15/NQ-HĐND

16/5/1991

Về việc sắp xếp tổ chức tinh giản biên chế hành chính, sự nghiệp của tỉnh.

Hết hiệu lực. Vì hết thời hạn có hiệu lực đã được quy định trong văn bản.

22

Nghị
quyết

16/NQ-HĐND

16/5/1991

Về việc phát động phong trào thi đua lập thành tích chào mừng đại hội lần thứ VII của Đảng và đại hội lần thứ V (vòng 2) Đảng bộ tỉnh.

Hết hiệu lực. Vì hết thời hạn có hiệu lực đã được quy định trong văn bản.

23

Nghị
quyết

17/NQ-HĐND

28/8/1991

Về dự toán ngân sách năm 1991.

Hết hiệu lực. Vì hết thời hạn có hiệu lực đã được quy định trong văn bản.

24

Nghị
quyết

18/NQ-HĐND

28/8/1991

Phê chuẩn quyết toán ngân sách Nhà nước tỉnh Bến Tre năm 1990.

Hết hiệu lực. Vì hết thời hạn có hiệu lực đã được quy định trong văn bản.

25

Nghị
quyết

20/NQ-HĐND

28/8/1991

Về việc ban hành Huy chương của tỉnh.

Hết hiệu lực. Vì hết thời hạn có hiệu lực đã được quy định trong văn bản.

26

Nghị
quyết

21/NQ-HĐND

16/01/1992

Về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 1992.

Hết hiệu lực. Vì hết thời hạn có hiệu lực đã được quy định trong văn bản.

27

Nghị
quyết

47/NQ-HĐND

29/4/1992

Về phương hướng, nhiệm vụ, mục tiêu chủ yếu phát triển kinh tế - xã hội 5 năm (1991-1995).

Hết hiệu lực. Vì hết thời hạn có hiệu lực đã được quy định trong văn bản.

28

Nghị
quyết

48/NQ-HĐND

08/5/1992

Về dự toán ngân sách năm 1992.

Hết hiệu lực. Vì hết thời hạn có hiệu lực đã được quy định trong văn bản.

29

Nghị
quyết

26/NQ-HĐND

31/7/1992

Về việc bổ sung 1 số chủ trương, biện pháp nhằm đảm bảo thực hiện thắng lợi Nghị quyết về kinh tế - xã hội năm 1992 của HĐND tỉnh.

Hết hiệu lực. Vì hết thời hạn có hiệu lực đã được quy định trong văn bản.

30

Nghị
quyết

27/NQ-HĐND

31/7/1992

Về các đề án quản lý chuyên ngành.

Hết hiệu lực. Vì hết thời hạn có hiệu lực đã được quy định trong văn bản.

31

Nghị
quyết

28/HĐND-NQ

17/10/1992

Về củng cố tổ chức và nâng cao hiệu quả hoạt động của HĐND các cấp trong tỉnh.

Hết hiệu lực. Vì hết thời hạn có hiệu lực đã được quy định trong văn bản.

32

Nghị
quyết

29/NQ-HĐND

17/10/1992

Về việc đẩy mạnh cuộc đấu tranh chống tham nhũng và tăng cường công tác bảo vệ trật tự an toàn xã hội

Hết hiệu lực. Vì hết thời hạn có hiệu lực đã được quy định trong văn bản.

33

Nghị
quyết

30/NQ-HĐND

17/10/1992

Phê chuẩn quyết toán Ngân sách Nhà nước tỉnh Bến Tre năm 1991

Hết hiệu lực. Vì hết thời hạn có hiệu lực đã được quy định trong văn bản.

34

Nghị
quyết

31/NQ-HĐND

13/01/1993

Về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 1993

Hết hiệu lực. Vì hết thời hạn có hiệu lực đã được quy định trong văn bản.

35

Nghị
quyết

32/NQ-HĐND

13/01/1993

Về chương trình hành động vì trẻ em đến năm 1995.

Hết hiệu lực. Vì hết thời hạn có hiệu lực đã được quy định trong văn bản.

36

Nghị
quyết

33/NQ-HĐND

13/01/1993

Về việc thông qua chương trình hoạt động của Uỷ ban nhân dân tỉnh về chống tham nhũng, buôn lậu và các tiêu cực khác.

Hết hiệu lực. Vì hết thời hạn có hiệu lực đã được quy định trong văn bản.

37

Nghị
quyết

34/NQ-HĐND

07/4/1993

Về dự toán ngân sách Nhà nước tỉnh Bến Tre năm 1993.

Hết hiệu lực. Vì hết thời hạn có hiệu lực đã được quy định trong văn bản.

38

Nghị
quyết

35/NQ-HĐND

22/7/1993

Về việc bổ sung một số chủ trương, biện pháp nhằm đảm bảo thực hiện thắng lợi Nghị quyết về kinh tế - xã hội năm 1993 của HĐND tỉnh.

Hết hiệu lực. Vì hết thời hạn có hiệu lực đã được quy định trong văn bản.

39

Nghị
quyết

36/NQ-HĐND

22/7/1993

Về việc gia hạn nhiệm kỳ Hội Thẩm nhân dân - Toà án nhân dân tỉnh.

Hết hiệu lực. Vì hết thời hạn có hiệu lực đã được quy định trong văn bản.

40

Nghị
quyết

37/NQ-HĐND

01/11/1993

Về việc bổ sung một số chủ trương, biện pháp nhằm đảm bảo thực hiện tốt các đề án chuyên ngành đã được thông qua tại kỳ họp thứ 9 và thứ 10 HĐND tỉnh Khoá IV.

Hết hiệu lực. Vì hết thời hạn có hiệu lực đã được quy định trong văn bản.

41

Nghị
quyết

38/NQ-HĐND

01/11/1993

Về đề án “Phát triển sự nghiệp văn hoá thông tin thể thao ở cơ sở trong 2 năm 1994-1995”.

Hết hiệu lực. Vì hết thời hạn có hiệu lực đã được quy định trong văn bản.

42

Nghị
quyết

40/NQ-HĐND

30/11/1993

Về một số đề án kinh tế thực hiện Nghị quyết Trung ương V.

Hết hiệu lực. Vì hết thời hạn có hiệu lực đã được quy định trong văn bản.

43

Nghị
quyết

41/NQ-HĐND

16/01/1994

Về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 1994.

Hết hiệu lực. Vì hết thời hạn có hiệu lực đã được quy định trong văn bản.

44

Nghị
quyết

42/NQ-HĐND

16/01/1994

Về dự toán ngân sách nhà nước tỉnh Bến Tre năm 1994.

Hết hiệu lực. Vì hết thời hạn có hiệu lực đã được quy định trong văn bản.

45

Nghị
quyết

43/NQ-HĐND

13/4/1994

Phê chuẩn quyết toán ngân sách Nhà nước tỉnh Bến Tre năm 1993.

Hết hiệu lực. Vì hết thời hạn có hiệu lực đã được quy định trong văn bản.

46

Nghị
quyết

44/NQ-HĐND

13/4/1994

Về đề án phát triển Du lịch - Dịch vụ tỉnh Bến Tre đến năm 2000.

Hết hiệu lực. Vì hết thời hạn có hiệu lực đã được quy định trong văn bản.

47

Nghị
quyết

45/NQ-HĐND

18/7/1994

Về việc bổ sung một số chủ trương, biện pháp nhằm đảm bảo thực hiện thắng lợi Nghị quyết về kinh tế - xã hội năm 1994 của HĐND tỉnh.

Hết hiệu lực. Vì hết thời hạn có hiệu lực đã được quy định trong văn bản.

48

Nghị
quyết

47/NQ-HĐND

22/9/1994

Về đánh giá tổng kết tình hình tổ chức, hoạt động của HĐND tỉnh và UBND tỉnh nhiệm kỳ 1989-1994.

Hết hiệu lực. Vì hết thời hạn có hiệu lực đã được quy định trong văn bản.

49

Nghị quyết

02/NQ-HĐND

16/12/1994

Về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 1995

Hết hiệu lực. Vì hết thời hạn có hiệu lực đã được quy định trong văn bản.

50

Nghị
quyết

03/NQ-HĐND

04/7/1995

Về việc bổ sung một số chủ trương, biện pháp nhằm đảm bảo thực hiện thắng lợi Nghị quyết về kinh tế - xã hội năm 1995 của HĐND tỉnh.

Hết hiệu lực. Vì hết thời hạn có hiệu lực đã được quy định trong văn bản.

51

Nghị
quyết

04/NQ-HĐND

04/7/1995

Phê chuẩn quyết toán ngân sách nhà nước tỉnh Bến Tre năm 1994.

Hết hiệu lực. Vì hết thời hạn có hiệu lực đã được quy định trong văn bản.

52

Nghị
quyết

08/NQ-HĐND

08/01/1996

Về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 1996.

Hết hiệu lực. Vì hết thời hạn có hiệu lực đã được quy định trong văn bản

53

Nghị
quyết

09/NQ-HĐND

08/01/1996

Về dự toán ngân sách nhà nước tỉnh Bến Tre năm 1996.

Hết hiệu lực. Vì hết thời hạn có hiệu lực đã được quy định trong văn bản

54

Nghị
quyết

10/NQ-HĐND

05/6/1996

Về định hướng phát triển kinh tế - xã hội 3 huyện vùng ven biển tỉnh Bến Tre năm 1996-2000-2010.

Hết hiệu lực. Đã được kết thúc thực hiện bởi Nghị quyết số 12/2007/NQ-HĐND

55

Nghị
quyết

11/NQ-HĐND

05/8/1996

Về việc bổ sung một số biện pháp tiếp tục thực hiện thắng lợi các đề án kinh tế và nhiệm vụ kinh tế - xã hội trong 6 tháng cuối năm 1996.

Hết hiệu lực. Vì hết thời hạn có hiệu lực đã được quy định trong văn bản.

56

Nghị
quyết

12/NQ-HĐND

05/8/1996

Phê chuẩn quyết toán ngân sách nhà nước tỉnh Bến Tre năm 1995.

Hết hiệu lực. Vì hết thời hạn có hiệu lực đã được quy định trong văn bản.

57

Nghị
quyết

16/NQ-HĐND

25/01/1997

Về phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 1996-2000.

Hết hiệu lực. Vì hết thời hạn có hiệu lực đã được quy định trong văn bản.

58

Nghị
quyết

17/NQ-HĐND

25/01/1997

Về phát triển kinh tế - xã hội năm 1997.

Hết hiệu lực. Vì hết thời hạn có hiệu lực đã được quy định trong văn bản.

59

Nghị
quyết

18/NQ-HĐND

25/01/1997

Về dự toán ngân sách nhà nước tỉnh Bến Tre năm 1997.

Hết hiệu lực. Vì hết thời hạn có hiệu lực đã được quy định trong văn bản.

60

Nghị
quyết

21/NQ-HĐND

19/7/1997

Phê chuẩn quyết toán ngân sách nhà nước tỉnh Bến Tre năm 1996.

Hết hiệu lực. Vì hết thời hạn có hiệu lực đã được quy định trong văn bản

61

Nghị
quyết

22/NQ-HĐND

19/7/1997

Về việc bổ sung một số biện pháp tiếp tục thực hiện thắng lợi nhiệm vụ kinh tế - xã hội trong 6 tháng cuối năm 1997.

Hết hiệu lực. Vì hết thời hạn có hiệu lực đã được quy định trong văn bản

62

Nghị
quyết

25/NQ-HĐND

25/10/1997

Về dự toán ngân sách nhà nước tỉnh Bến Tre năm 1998.

Hết hiệu lực. Vì hết thời hạn có hiệu lực đã được quy định trong văn bản.

63

Nghị
quyết

28/NQ-HĐND

21/01/1998

Về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 1998.

Hết hiệu lực. Vì hết thời hạn có hiệu lực đã được quy định trong văn bản.

64

Nghị
quyết

29/NQ-HĐND

06/8/1998

Về các đề án của Uỷ ban nhân dân tỉnh trình tại kỳ họp thứ 10 Hội đồng nhân dân tỉnh khoá V.

Hết hiệu lực:

- Khoản 1, Mục I Đề án phát triển khoa học công nghệ giai đoạn 1998 đến năm 2000 - 2010 đã được bổ sung bởi Mục III của Nghị quyết số 63/2005/NQ-HĐND. Mục III của Nghị quyết số 63/2005/NQ-HĐND đã bị kết thúc bởi Nghị quyết số 01/2012/NQ-HĐND .

- Khoản 2, Mục I Đề án tổng quan quy hoạch, đào tạo cán bộ năm 2000 và đến năm 2010 đã có Đề án đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức giai đoạn từ năm 2010-2015 thông qua tại Nghị quyết số 22/2009/NQ-HĐND .

- Khoản 3, Mục I Đề án xây dựng gia đình văn hoá giai đoạn 1998-2000-2005 đã có Nghị quyết số 36/NQ-HĐND ngày 16/4/1999.

- Mục II là phần tổ chức thực hiện.

65

Nghị
quyết

30/NQ-HĐND

06/8/1998

Về các tờ trình của Uỷ ban nhân dân tỉnh trình tại kỳ họp thứ 10 Hội đồng nhân dân tỉnh khoá V.

Hết hiệu lực. Các nội dung trong Nghị quyết đã không còn thực hiện.

66

Nghị
quyết

31/NQ-HĐND

06/8/1998

Về việc bổ sung một số biện pháp tiếp tục thực hiện thắng lợi nhiệm vụ kinh tế - xã hội trong 6 tháng cuối năm 1998.

Hết hiệu lực. Vì hết thời hạn có hiệu lực đã được quy định trong văn bản.

67

Nghị
quyết

32/NQ-HĐND

06/8/1998

Phê chuẩn quyết toán ngân sách nhà nước tỉnh Bến Tre năm 1997.

Hết hiệu lực. Vì hết thời hạn có hiệu lực đã được quy định trong văn bản.

68

Nghị
quyết

33/NQ-HĐND

11/02/1999

Về phương hướng phát triển kinh tế xã hội năm 1999.

Hết hiệu lực. Vì hết thời hạn có hiệu lực đã được quy định trong văn bản.

69

Nghị
quyết

34/NQ-HĐND

11/02/1999

Về dự toán ngân sách nhà nước tỉnh năm 1999.

Hết hiệu lực. Vì hết thời hạn có hiệu lực đã được quy định trong văn bản.

70

Nghị
quyết

36/NQ-HĐND

16/4/1999

Về đề án xây dựng gia đình văn hoá tỉnh Bến Tre giai đoạn 1999-2000-2010.

Hết hiệu lực. Đã được điều chỉnh bởi Nghị quyết số 53/2002/NQ-HĐND và Nghị quyết này đã bị kết thúc bởi Nghị quyết số 01/2012/NQ-HĐND .

71

Nghị
quyết

38/NQ-HĐND

02/8/1999

Phê chuẩn quyết toán ngân sách Nhà nước tỉnh Bến Tre năm 1998.

Hết hiệu lực. Vì hết thời hạn có hiệu lực đã được quy định trong văn bản.

72

Nghị
quyết

39/NQ-HĐND

02/8/1999

Về việc bổ sung một số chủ trương, biện pháp tiếp tục thực hiện thắng lợi nhiệm vụ kinh tế - xã hội trong 6 tháng cuối năm 1999

Hết hiệu lực. Vì hết thời hạn có hiệu lực đã được quy định trong văn bản.

73

Nghị
quyết

09/NQ-HĐND

21/02/2000

Về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2000.

Hết hiệu lực. Vì hết thời hạn có hiệu lực đã được quy định trong văn bản.

74

Nghị
quyết

10/NQ-HĐND

21/02/2000

Về dự toán ngân sách Nhà nước tỉnh Bến Tre năm 2000.

Hết hiệu lực. Vì hết thời hạn có hiệu lực đã được quy định trong văn bản.

75

Nghị
quyết

12/NQ-HĐND

21/02/2000

Về chương trình hoạt động của Hội đồng nhân dân tỉnh năm 2000.

Hết hiệu lực. Vì hết thời hạn có hiệu lực đã được quy định trong văn bản

76

Nghị
quyết

14/2000/NQ-HĐND

31/7/2000

Phê chuẩn quyết toán ngân sách Nhà nước tỉnh Bến Tre năm 1999.

Hết hiệu lực. Vì hết thời hạn có hiệu lực đã được quy định trong văn bản

77

Nghị
quyết

35/2001/NQ-HĐND

20/02/2001

Về nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội năm 2001.

Hết hiệu lực. Vì hết thời hạn có hiệu lực đã được quy định trong văn bản.

78

Nghị
quyết

36/2001/NQ-HĐND

20/02/2001

Về dự toán và phương án phân bổ ngân sách Nhà nước tỉnh 2001.

Hết hiệu lực. Vì hết thời hạn có hiệu lực đã được quy định trong văn bản.

79

Nghị
quyết

42/2001/NQ-HĐND

19/7/2001

Về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2001-2005.

Hết hiệu lực. Đã có Nghị quyết số 57/2005/NQ-HĐND .

80

Nghị
quyết

44/2001/NQ-HĐND

19/7/2001

Phê chuẩn quyết toán ngân sách Nhà nước tỉnh Bến Tre năm 2000.

Hết hiệu lực. Vì hết thời hạn có hiệu lực đã được quy định trong văn bản.

81

Nghị
quyết

45/2001/NQ-HĐND

19/7/2001

Về việc bổ sung một số biện pháp tiếp tục thực hiện thắng lợi nhiệm vụ kinh tế xã hội trong 6 tháng cuối năm 2001.

Hết hiệu lực. Vì hết thời hạn có hiệu lực đã được quy định trong văn bản.

82

Nghị
quyết

46/2002/NQ-HĐND

22/01/2002

Về dự toán và phương án phân bổ ngân sách tỉnh năm 2002.

Hết hiệu lực. Vì hết thời hạn có hiệu lực đã được quy định trong văn bản.

83

Nghị
quyết

48/2002/NQ-HĐND

22/01/2002

Về nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội năm 2002.

Hết hiệu lực. Vì hết thời hạn có hiệu lực đã được quy định trong văn bản.

84

Nghị
quyết

51/2002/NQ-HĐND

24/7/2002

Phê chuẩn quyết toán ngân sách nhà nước tỉnh Bến Tre năm 2001.

Hết hiệu lực. Vì hết thời hạn có hiệu lực đã được quy định trong văn bản.

85

Nghị
quyết

52/2002/NQ-HĐND

24/7/2002

Về đề án phát triển giáo dục mầm non 2002-2005.

Hết hiệu lực. Nội dung này đã được thay thế bởi Nghị quyết số 07/2007/NQ-HĐND .

86

Nghị
quyết

54/2002/NQ-HĐND

24/7/2002

Về việc bổ sung một số biện pháp tiếp tục thực hiện thắng lợi nhiệm vụ kinh tế xã hội trong 6 tháng cuối năm 2002.

Hết hiệu lực. Vì hết thời hạn có hiệu lực đã được quy định trong văn bản.

87

Nghị
quyết

56/2002/NQ-HĐND

25/12/2002

Về nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội năm 2003.

Hết hiệu lực. Vì hết thời hạn có hiệu lực đã được quy định trong văn bản.

88

Nghị
quyết

58/2002/NQ-HĐND

25/12/2002

Về dự toán và phương án phân bổ ngân sách tỉnh năm 2003.

Hết hiệu lực. Vì hết thời hạn có hiệu lực đã được quy định trong văn bản

89

Nghị
quyết

69/2003/NQ-HĐND

17/7/2003

Về việc bổ sung một số biện pháp tiếp tục thực hiện thắng lợi nhiệm vụ kinh tế - xã hội trong 6 tháng cuối năm 2003.

Hết hiệu lực. Vì hết thời hạn có hiệu lực đã được quy định trong văn bản.

90

Nghị
quyết

70/2003/NQ-HĐND

17/7/2003

Phê chuẩn quyết toán ngân sách Nhà nước tỉnh Bến Tre năm 2002.

Hết hiệu lực. Vì hết thời hạn có hiệu lực đã được quy định trong văn bản.

91

Nghị
quyết

78/2003/NQ-HĐND

16/12/2003

Về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2004.

Hết hiệu lực. Vì hết thời hạn có hiệu lực đã được quy định trong văn bản.

92

Nghị
quyết

79/2003/NQ-HĐND

16/12/2003

Về phân cấp nguồn thu, nhiệm vụ chi và định mức phân bổ dự toán chi ngân sách các cấp chính quyền địa phương.

Hết hiệu lực. Đã có Nghị quyết số 02/2007/NQ-HĐND quy định phân cấp nguồn thu, nhiệm vụ chi cho giai đoạn 2007-2010.

93

Nghị
quyết

80/2003/NQ-HĐND

16/12/2003

Về kế hoạch vốn đầu tư xây dựng cơ bản của tỉnh năm 2004.

Hết hiệu lực. Vì hết thời hạn có hiệu lực đã được quy định trong văn bản.

94

Nghị
quyết

81/2003/NQ-HĐND

16/12/2003

Về dự toán và phương án phân bổ ngân sách tỉnh năm 2004.

Hết hiệu lực. Vì hết thời hạn có hiệu lực đã được quy định trong văn bản.

95

Nghị
quyết

10/2004/NQ-HĐND

02/7/2004

Phê chuẩn quyết toán ngân sách Nhà nước tỉnh Bến Tre năm 2003.

Hết hiệu lực. Vì hết thời hạn có hiệu lực đã được quy định trong văn bản.

96

Nghị
quyết

12/2004/NQ-HĐND

02/7/2004

Về bổ sung một số biện pháp tiếp tục thực hiện thắng lợi nhiệm vụ kinh tế xã hội trong 6 tháng cuối năm 2004.

Hết hiệu lực. Vì hết thời hạn có hiệu lực đã được quy định trong văn bản.

97

Nghị
quyết

14/2004/NQ-HĐND

28/12/2004

Về dự toán và phương án phân bổ ngân sách Nhà nước tỉnh 2005.

Hết hiệu lực. Vì hết thời hạn có hiệu lực đã được quy định trong văn bản.

98

Nghị
quyết

15/2004/NQ-HĐND

28/12/2004

Về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2005.

Hết hiệu lực. Vì hết thời hạn có hiệu lực đã được quy định trong văn bản.

99

Nghị
quyết

16/2004/NQ-HĐND

28/12/2004

Về kế hoạch vốn đầu tư xây dựng cơ bản của tỉnh năm 2005.

Hết hiệu lực. Vì hết thời hạn có hiệu lực đã được quy định trong văn bản.

100

Nghị
quyết

18/2004/NQ-HĐND

28/12/2004

Về chương trình hoạt động giám sát và kinh phí hoạt động của HĐND tỉnh năm 2005.

Hết hiệu lực. Vì hết thời hạn có hiệu lực đã được quy định trong văn bản.

101

Nghị
quyết

20/2005/NQ-HĐND

07/7/2005

Bổ sung một số giải pháp nhằm tiếp tục thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội trong 6 tháng cuối năm 2005.

Hết hiệu lực. Vì hết thời hạn có hiệu lực đã được quy định trong văn bản.

102

Nghị
quyết

21/2005/NQ-HĐND

07/7/2005

Ban hành Quy chế hoạt động của Thường trực HĐND, các Ban của HĐND, Tổ Đại biểu HĐND, Đại biểu HĐND và Văn phòng HĐND tỉnh Bến Tre, Khoá VII.

Hết hiệu lực. Đã có Nghị quyết số 15/2012/NQ-HĐND .

103

Nghị
quyết

22/2005/NQ-HĐND

07/7/2005

Phê chuẩn quyết toán ngân sách nhà nước tỉnh Bến Tre năm 2004.

Hết hiệu lực. Vì hết thời hạn có hiệu lực đã được quy định trong văn bản.

104

Nghị
quyết

23/2005/NQ-HĐND

07/7/2005

Về việc tiếp tục thực hiện Đề án xây dựng gia đình văn hoá tỉnh Bến Tre giai đoạn 2005-2010.

Hết hiệu lực. Đã được bãi bỏ bởi Nghị quyết số 01/2012/NQ-HĐND .

105

Nghị
quyết

45/2005/NQ-HĐND

12/10/2005

Về các tờ trình của UBND tỉnh trình tại kỳ họp thứ 5 - HĐND tỉnh, Khoá VII.

Hết hiệu lực: Mục I, V hết hiệu lực. Vì hết thời hạn có hiệu lực quy định trong văn bản. Mục II đã được thay thế bởi Nghị quyết số 01/2008/NQ-HĐND .
 Mục III đã có Nghị quyết số 09/2007/NQ-HĐND điều chỉnh.

106

Nghị
quyết

46/2005/NQ-HĐND

12/10/2005

Về Đề án tiếp tục thực hiện chương trình phát triển và nâng cao chất lượng giáo dục - đào tạo, dạy nghề, giải quyết việc làm, chăm sóc sức khoẻ nhân dân; xoá đói giảm nghèo; dự án hỗ trợ nhà ở cho hộ nghèo và kế hoạch phát triển mạng lưới trường, lớp giai đoạn 2006-2010.

Hết hiệu lực. Đã được kết thúc thực hiện bởi Nghị quyết số 01/2012/NQ-HĐND .

107

Nghị
quyết

48/2005/NQ-HĐND

12/10/2005

Về phương hướng, nhiệm vụ tiếp tục phát triển xuất khẩu; kết cấu hạ tầng kỹ thuật chủ yếu trên địa bàn nông thôn; nâng cao chất lượng giống cây trồng, vật nuôi giai đoạn 2006-2010 và quy hoạch phát triển điện lực tỉnh Bến Tre giai đoạn 2006-2010, có xét đến năm 2015.

Hết hiệu lực:

- Khoản 4 Mục II bị kết thúc thực hiện bởi Nghị quyết số 19/2010/NQ-HĐND.

- Khoản 1, 2, 3 Mục II đã bị kết thúc bởi Nghị quyết số 01/2010/NQ-HĐND ngày 05/5/2010.

- Mục I về đánh giá tình hình: hết hiệu lực. Vì hết thời hạn có hiệu lực trong văn bản.

108

Nghị
quyết

57/2005/NQ-HĐND

23/12/2005

Về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 5 năm (2006-2010)

Hết hiệu lực. Đã có Nghị quyết số 15/2010/NQ-HĐND về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2011-2015.

109

Nghị
quyết

58/2005/NQ-HĐND

23/12/2005

Về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2006

Hết hiệu lực. Vì hết thời hạn có hiệu lực đã được quy định trong văn bản.

110

Nghị
quyết

59/2005/NQ-HĐND

23/12/2005

Về dự toán và phương án phân bổ ngân sách tỉnh năm 2006

Hết hiệu lực. Vì hết thời hạn có hiệu lực đã được quy định trong văn bản

111

Nghị
quyết

60/2005/NQ-HĐND

23/12/2005

Về kế hoạch vốn đầu tư xây dựng cơ bản của tỉnh năm 2006

Hết hiệu lực. Vì hết thời hạn có hiệu lực đã được quy định trong văn bản

112

Nghị
quyết

62/2005/NQ-HĐND

23/12/2005

Về phương án huy động sức dân để xây dựng giao thông nông thôn và kiến thiết thị chính giai đoạn 2006-2010

Hết hiệu lực:

- Các chỉ tiêu huy động sức dân quy định tại Mục II đã được bãi bỏ bởi Nghị quyết số 02/2008/NQ-HĐND .

- Mục I về đánh giá tình hình thực hiện 2001-2005: hết hiệu lực. Vì hết thời hạn có hiệu lực đã được quy định trong văn bản.

113

Nghị
quyết

64/2005/NQ-HĐND

23/12/2005

Về chương trình hoạt động giám sát và kinh phí hoạt động của HĐND tỉnh năm 2006

Hết hiệu lực. Vì hết thời hạn có hiệu lực đã được quy định trong văn bản.

114

Nghị quyết

75/2006/NQ-HĐND

14/7/2006

Bổ sung một số giải pháp nhằm tiếp tục thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội trong 6 tháng cuối năm 2006.

Hết hiệu lực. Vì hết thời hạn có hiệu lực đã được quy định trong văn bản.

115

Nghị quyết

76/2006/NQ-HĐND

14/7/2006

Phê chuẩn quyết toán ngân sách Nhà nước tỉnh Bến Tre năm 2005

Hết hiệu lực. Vì hết thời hạn có hiệu lực đã được quy định trong văn bản.

116

Nghị quyết

78/2006/NQ-HĐND

14/7/2006

Về phát triển và nâng cao chất lượng phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá” tỉnh Bến Tre giai đoạn 2006-2010

Hết hiệu lực. Đã bị bãi bỏ bởi Nghị quyết số 01/2012/NQ-HĐND ngày 10/7/2012

117

Nghị quyết

80/2006/NQ-HĐND

14/7/2006

Về một số nhiệm vụ trọng tâm công tác tư pháp và cải cách tư pháp từ nay đến tháng 6/2007

Hết hiệu lực. Vì hết thời hạn có hiệu lực đã được quy định trong văn bản

118

Nghị quyết

85/2006/NQ-HĐND

13/10/2006

Về việc phân cấp nguồn thu, nhiệm vụ chi của ngân sách xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh kể từ năm 2007

Hết hiệu lực. Đã có Nghị quyết số 02/2007/NQ-HĐND về phân cấp nguồn thu, nhiệm vụ chi và định mức phân bổ cho giai đoạn 2007-2010.

119

Nghị quyết

86/2006/NQ-HĐND

13/10/2006

Về điều chỉnh khoán chi hành chính theo hướng khoán quỹ lương riêng, công việc riêng và định mức khoán chi quản lý hành chính năm 2007

Hết hiệu lực. Vì hết thời hạn có hiệu lực đã được quy định trong văn bản.

120

Nghị quyết

87/2006/NQ-HĐND

13/10/2006

Về các Đề án đẩy mạnh xã hội hoá hoạt động giáo dục, y tế, văn hoá, thể dục thể thao, dạy nghề tỉnh Bến tre giai đoạn 2006-2010 và kiện toàn tổ chức bộ máy làm công tác tôn giáo tỉnh Bến Tre.

Hết hiệu lực. Đã bị bãi bỏ bởi Nghị quyết số 01/2012/NQ-HĐND ngày 10/7/2012

121

Nghị quyết

01/2007/NQ-HĐND

04/01/2007

Về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2007

Hết hiệu lực. Vì hết thời hạn có hiệu lực đã được quy định trong văn bản

122

Nghị quyết

02/2007/NQ-HĐND

04/01/2007

Về phân cấp nguồn thu, nhiệm vụ chi và định mức phân bổ dự toán ngân sách tỉnh Bến Tre giai đoạn 2007-2010

Hết hiệu lực. Đã có Nghị quyết số 21/2010/NQ-HĐND ngày 09/12/2010 về việc phân cấp nguồn thu, nhiệm vụ chi và định mức phân bổ dự toán chi thường xuyên ngân sách tỉnh Bến Tre giai đoạn 2011-2015.

123

Nghị quyết

03/2007/NQ-HĐND

04/01/2007

Về dự toán và phương án phân bổ ngân sách tỉnh năm 2007

Hết hiệu lực. Vì hết thời hạn có hiệu lực đã được quy định trong văn bản

124

Nghị quyết

04/2007/NQ-HĐND

04/01/2007

Về kế hoạch vốn đầu tư xây dựng cơ bản của tỉnh thuộc ngân sách Nhà nước năm 2007

Hết hiệu lực. Vì hết thời hạn có hiệu lực đã được quy định trong văn bản

125

Nghị quyết

07/2007/NQ-HĐND

04/01/2007

Về kế hoạch phát triển giáo dục mầm non giai đoạn 2006-2010.

Hết hiệu lực. Đã được kết thúc thực hiện bởi Nghị quyết số 01/2010/NQ-HĐND ngày 05/5/2010

126

Nghị quyết

09/2007/NQ-HĐND

02/5/2007

Quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí đấu giá trên địa bàn tỉnh Bến Tre.

Hết hiệu lực. Đã được thay thế bởi Nghị quyết số 14/2012/NQ-HĐND ngày 10/07/2012

127

Nghị quyết

10/2007/NQ-HĐND

20/7/2007

Bổ sung một số biện pháp tiếp tục thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội trong 6 tháng cuối năm 2007

Hết hiệu lực. Vì hết thời hạn có hiệu lực đã được quy định trong văn bản

128

Nghị quyết

11/2007/NQ-HĐND

20/7/2007

Về sửa đổi, bổ sung kế hoạch vốn đầu tư xây dựng cơ bản năm 2007

Hết hiệu lực. Vì hết thời hạn có hiệu lực đã được quy định trong văn bản

129

Nghị quyết

16/2007/NQ-HĐND

14/12/2007

Phê chuẩn quyết toán ngân sách Nhà nước tỉnh Bến Tre năm 2006

Hết hiệu lực. Vì hết thời hạn có hiệu lực đã được quy định trong văn bản.

130

Nghị quyết

17/2007/NQ-HĐND

14/12/2007

Về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2008

Hết hiệu lực. Vì hết thời hạn có hiệu lực đã được quy định trong văn bản.

131

Nghị quyết

18/2007/NQ-HĐND

14/12/2007

Về dự toán và phương án phân bổ ngân sách tỉnh năm 2008

Hết hiệu lực. Vì hết thời hạn có hiệu lực đã được quy định trong văn bản.

132

Nghị quyết

19/2007/NQ-HĐND

14/12/2007

Về kế hoạch vốn đầu tư xây dựng cơ bản thuộc ngân sách Nhà nước tỉnh năm 2008

Hết hiệu lực. Vì hết thời hạn có hiệu lực đã được quy định trong văn bản.

133

Nghị quyết

20/2007/NQ-HĐND

14/12/2007

Về quy định chế độ dinh dưỡng đối với vận động viên, huấn luyện viên thể thao

Hết hiệu lực. Đã được thay thế bởi Nghị quyết số 10/2009/NQ-HĐND ngày 22/7/2009.

134

Nghị quyết

03/2008/NQ-HĐND

11/4/2008

Về việc quy định chế độ phụ cấp đối với cán bộ, công chức làm việc tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả ở các cấp đã áp dụng cơ chế “Một cửa”.

Hết hiệu lực. Đã được thay thế bởi Nghị quyết số 05/2009/NQ-HĐND ngày 13/02/2009

135

Nghị quyết

07/2008/NQ-HĐND

23/7/2008

Về một số giải pháp cần tập trung thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng cuối năm 2008

Hết hiệu lực. Vì hết thời hạn có hiệu lực đã được quy định trong văn bản.

136

Nghị quyết

09/2008/NQ-HĐND

23/7/2008

Về việc phân cấp quyết định mua sắm tài sản duy trì hoạt động thường xuyên của cơ quan Nhà nước bằng vốn Nhà nước

Hết hiệu lực. Bị bãi bỏ bởi Nghị quyết số 05/2010/NQ-HĐND ngày 27/7/2010.

137

Nghị quyết

11/2008/NQ-HĐND

23/7/2008

Về bổ sung biện pháp tiếp tục thực hiện Chương trình phát triển và nâng cao chất lượng giáo dục - đào tạo, dạy nghề, giải quyết việc làm, chăm sóc sức khoẻ nhân dân và Kế hoạch phát triển mạng lưới trường lớp giai đoạn 2006-2010

Hết hiệu lực. Đã được kết thúc thực hiện bởi Nghị quyết số 01/2012/NQ-HĐND ngày 10/7/2012

138

Nghị quyết

12/2008/NQ-HĐND

23/7/2008

Về quy định mức đóng góp các khoản chi phí đối với người nghiện ma túy tự nguyện cai nghiện

Hết hiệu lực. Đã bị bãi bỏ bởi Nghị quyết số 25/2012/NQ-HĐND ngày 08/12/2012

139

Nghị quyết

14/2008/NQ-HĐND

26/8/2008

Về việc Quy định mức thu phí bảo vệ môi trường đối với khai thác khoáng sản trên địa bàn tỉnh Bến Tre

Hết hiệu lực. Đã được thay thế bởi Nghị quyết số 14/2012/NQ-HĐND ngày 10/07/2012

140

Nghị quyết

15/2008/NQ-HĐND

09/12/2008

Về Kế hoạch vốn đầu tư xây dựng cơ bản thuộc ngân sách Nhà nước tỉnh năm 2009.

Hết hiệu lực. Vì hết thời hạn có hiệu lực đã được quy định trong văn bản.

141

Nghị quyết

16/2008/NQ-HĐND

09/12/2008

Về dự toán và phương án phân bổ ngân sách tỉnh Bến Tre năm 2009.

Hết hiệu lực. Vì hết thời hạn có hiệu lực đã được quy định trong văn bản.

142

Nghị quyết

17/2008/NQ-HĐND

09/12/2008

Về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2009.

Hết hiệu lực. Vì hết thời hạn có hiệu lực đã được quy định trong văn bản.

143

Nghị quyết

18/2008/NQ-HĐND

09/12/2008

Về việc cho chủ trương về điều chỉnh giá các loại đất áp dụng trên địa bàn tỉnh Bến Tre năm 2009.

Hết hiệu lực. Đã được thay thế bởi Nghị quyết số 20/2009/NQ-HĐND ngày 08/12/2009.

144

Nghị quyết

19/2008/NQ-HĐND

09/12/2008

Phê chuẩn quyết toán ngân sách Nhà nước tỉnh Bến Tre năm 2007.

Hết hiệu lực. Vì hết thời hạn có hiệu lực đã được quy định trong văn bản.

145

Nghị quyết

03/2009/NQ-HĐND

13/02/2009

Về tổng kết Dự án hỗ trợ nhà ở cho hộ nghèo; bổ sung giải pháp tiếp tục thực hiện công tác giảm nghèo giai đoạn 2009-2010.

Hết hiệu lực. Đã được bãi bỏ bởi Nghị quyết số 01/2012/NQ-HĐND ngày 10/7/2012

146

Nghị quyết

07/2009/NQ-HĐND

13/02/2009

Quy định mức khoán chi hành chính thực hiện trong năm 2009 và 2010.

Hết hiệu lực. Vì hết thời hạn có hiệu lực đã được quy định trong văn bản.

147

Nghị quyết

08/2009/NQ-HĐND

22/7/2009

Về điều chỉnh kế hoạch vốn đầu tư xây dựng cơ bản thuộc nguồn vốn ngân sách Nhà nước năm 2009.

Hết hiệu lực. Vì hết thời hạn có hiệu lực đã được quy định trong văn bản.

148

Nghị quyết

10/2009/NQ-HĐND

22/7/2009

Về Quy định chế độ dinh dưỡng đặc thù đối với vận động viên, huấn luyện viên thể thao thành tích cao.

Hết hiệu lực. Đã được thay thế bởi Nghị quyết số 24/2012/NQ-HĐND ngày 08/12/2012.

149

Nghị quyết

13/2009/NQ-HĐND

22/7/2009

Về điều chỉnh dự toán thu, chi ngân sách năm 2009 do thành lập huyện và các xã, phường mới.

Hết hiệu lực. Vì hết thời hạn có hiệu lực đã được quy định trong văn bản.

150

Nghị quyết

14/2009/NQ-HĐND

22/7/2009

Về bổ sung một số nhiệm vụ, giải pháp cần tập trung thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng cuối năm 2009.

Hết hiệu lực. Vì hết thời hạn có hiệu lực đã được quy định trong văn bản.

151

Nghị quyết

16/2009/NQ-HĐND

08/12/2009

Về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2010.

Hết hiệu lực. Vì hết thời hạn có hiệu lực đã được quy định trong văn bản

152

Nghị quyết

17/2009/NQ-HĐND

08/12/2009

Về kế hoạch vốn đầu tư xây dựng cơ bản thuộc ngân sách Nhà nước tỉnh Bến Tre năm 2010.

Hết hiệu lực. Vì hết thời hạn có hiệu lực đã được quy định trong văn bản.

153

Nghị quyết

18/2009/NQ-HĐND

08/12/2009

Phê chuẩn quyết toán ngân sách Nhà nước tỉnh Bến Tre năm 2008.

Hết hiệu lực. Vì hết thời hạn có hiệu lực đã được quy định trong văn bản.

154

Nghị quyết

19/2009/NQ-HĐND

08/12/2009

Về dự toán và phương án phân bổ ngân sách tỉnh Bến Tre năm 2010.

Hết hiệu lực. Vì hết thời hạn có hiệu lực đã được quy định trong văn bản.

155

Nghị quyết

20/2009/NQ-HĐND

08/12/2009

Về điều chỉnh giá các loại đất áp dụng trên địa bàn tỉnh Bến Tre năm 2010.

Hết hiệu lực. Đã có Nghị quyết số 16/2010/NQ-HĐND .

156

Nghị quyết

21/2009/NQ-HĐND

08/12/2009

Về bổ sung giải pháp thực hiện các Đề án đẩy mạnh xã hội hoá hoạt động giáo dục, y tế, văn hoá, thể dục thể thao và dạy nghề tỉnh Bến Tre; bổ sung các mục tiêu, giải pháp tiếp tục thực hiện kế hoạch phát triển và nâng cao chất lượng phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá” tỉnh Bến Tre giai đoạn 2006-2010.

Hết hiệu lực. Đã được kết thúc thực hiện bởi Nghị quyết số 01/2012/NQ-HĐND ngày 10/7/2012.

157

Nghị quyết

03/2010/NQ-HĐND

27/7/2010

Về bổ sung một số biện pháp tiếp tục thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội trong 6 tháng cuối năm 2010

Hết hiệu lực. Vì hết thời hạn có hiệu lực đã được quy định trong văn bản.

158

Nghị quyết

07/2010/NQ-HĐND

27/7/2010

Về bổ sung kinh phí kiểm kê đất đai và xây dựng bản đồ hiện trạng sử dụng đất năm 2010 vào dự toán và phương án phân bổ ngân sách tỉnh Bến Tre năm 2010

Hết hiệu lực. Vì hết thời hạn có hiệu lực đã được quy định trong văn bản

159

Nghị quyết

09/2010/NQ-HĐND

27/7/2010

Về việc điều chỉnh kế hoạch vốn đầu tư xây dựng cơ bản thuộc nguồn vốn ngân sách Nhà nước năm 2010

Hết hiệu lực. Vì hết thời hạn có hiệu lực đã được quy định trong văn bản

160

Nghị quyết

13/2010/NQ-HĐND

09/12/2010

Về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2011.

Hết hiệu lực. Vì hết thời hạn có hiệu lực đã được quy định trong văn bản.

161

Nghị quyết

14/2010/NQ-HĐND

09/12/2010

Phê chuẩn quyết toán ngân sách Nhà nước tỉnh Bến Tre năm 2009.

Hết hiệu lực. Vì hết thời hạn có hiệu lực đã được quy định trong văn bản.

162

Nghị quyết

16/2010/NQ-HĐND

09/12/2010

Về giá các loại đất năm 2011 tỉnh Bến Tre.

Hết hiệu lực. Đã được thay thế bởi Nghị quyết số 15/2011/NQ-HĐND ngày 09/12/2011.

163

Nghị quyết

17/2010/NQ-HĐND

09/12/2010

Về dự toán và phương án phân bổ ngân sách tỉnh Bến Tre năm 2011.

Hết hiệu lực. Vì hết thời hạn có hiệu lực đã được quy định trong văn bản.

164

Nghị quyết

18/2010/NQ-HĐND

09/12/2010

Về kế hoạch vốn đầu tư xây dựng cơ bản thuộc ngân sách Nhà nước tỉnh năm 2011.

Hết hiệu lực. Vì hết thời hạn có hiệu lực đã được quy định trong văn bản.

165

Nghị quyết

01/2011/NQ-HĐND

15/7/2011

Về bổ sung một số biện pháp tiếp tục thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội trong 6 tháng cuối năm 2011.

Hết hiệu lực. Vì hết thời hạn có hiệu lực đã được quy định trong văn bản

166

Nghị quyết

05/2011/NQ-HĐND

15/7/2011

Về sửa đổi, bổ sung Kế hoạch vốn đầu tư xây dựng cơ bản thuộc nguồn vốn ngân sách nhà nước năm 2011

Hết hiệu lực. Vì hết thời hạn có hiệu lực đã được quy định trong văn bản

167

Nghị quyết

08/2011/NQ-HĐND

09/12/2011

Về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2012

Hết hiệu lực. Vì hết thời hạn có hiệu lực đã được quy định trong văn bản.

168

Nghị quyết

09/2011/NQ-HĐND

09/12/2011

Về dự toán ngân sách và phương án phân bổ ngân sách tỉnh Bến Tre năm 2012

Hết hiệu lực. Vì hết thời hạn có hiệu lực đã được quy định trong văn bản

169

Nghị quyết

11/2011/NQ-HĐND

09/12/2011

Về phê chuẩn quyết toán ngân sách tỉnh Bến Tre năm 2010

Hết hiệu lực. Vì hết thời hạn có hiệu lực đã được quy định trong văn bản.

170

Nghị quyết

15/2011/NQ-HĐND

09/12/2011

Về giá các loại đất áp dụng trên địa bàn tỉnh Bến Tre năm 2012.

Hết hiệu lực. Đã được thay thế bởi Nghị quyết số 22/2012/NQ-HĐND .

171

Nghị quyết

20/2011/NQ-HĐND

09/12/2011

Về kế hoạch vốn đầu tư phát triển thuộc ngân sách Nhà nước tỉnh Bến Tre năm 2012

Hết hiệu lực. Vì hết thời hạn có hiệu lực đã được quy định trong văn bản.

172

Nghị quyết

 02/2012/NQ-HĐND

10/7/2012

Về bổ sung một số giải pháp tiếp tục thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội trong 6 tháng cuối năm 2012

Hết hiệu lực. Vì hết thời hạn có hiệu lực đã được quy định trong văn bản.

173

Nghị quyết

 03/2012/NQ-HĐND

10/7/2012

Về điều chỉnh, bổ sung kế hoạch vốn đầu tư phát triển thuộc nguồn vốn ngân sách nhà nước năm 2012

Hết hiệu lực. Vì hết thời hạn có hiệu lực đã được quy định trong văn bản.

 

DANH MỤC

VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT DO UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH BẾN TRE BAN HÀNH TỪ NĂM 1976 ĐẾN NGÀY 31/12/2012 HẾT HIỆU LỰC THI HÀNH
(Ban hành kèm theo Quyết định số 1184/QĐ-UBND ngày 10 tháng 7 năm 2013 của Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh Bến Tre)

STT

Tên văn bản

Số, ký hiệu văn bản

Ngày, tháng, năm ban hành

Trích yếu nội dung văn bản

Lý do hết hiệu lực

1

Chỉ thị

21-UB/CT

10/3/1979

Về việc đẩy mạnh thực hiện chỉ tiêu kế hoạch công tác thuỷ lợi năm 1979 tỉnh đã giao cho các huyện, thị.

Hết hiệu lực. Do hết thời hạn có hiệu lực quy định trong văn bản

2

Chỉ thị

38-CTUB

07/9/1979

Về việc tập trung chống hạn, chủ động phòng chống lũ, mưa, úng cho lúa mùa chính vụ

Hết hiệu lực. Do hết thời hạn có hiệu lực quy định trong văn bản

3

Chỉ thị

19/UB-CT

28/6/1980

Về công tác phòng, chống bão lụt

Hết hiệu lực. Do hết thời hạn có hiệu lực quy định trong văn bản

4

Quyết định

192-QĐ/UB

01/02/1982

Về việc giao chỉ tiêu kế hoạch công tác thuỷ lợi quý I năm 1982 cho các huyện, thị trong tỉnh

Hết hiệu lực. Do hết thời hạn có hiệu lực quy định trong văn bản

5

Chỉ thị

08/UB-CT

19/02/1982

Về việc chích ngừa gia súc năm 1982

Hết hiệu lực. Do hết thời hạn có hiệu lực quy định trong văn bản

6

Chỉ thị

20/CLB

29/6/1982

Về công tác chống, phòng lụt bão năm 1982

Hết hiệu lực. Do hết thời hạn có hiệu lực quy định trong văn bản

7

Quyết định

1027/QĐ-UB

30/9/1989

Về việc đính chính sai sót, sửa chữa về hộ tịch

Hết hiệu lực. Bị bãi bỏ bởi Quyết định số 2091/QĐ-UBND ngày 22/6/2005 của UBND tỉnh

8

Chỉ thị

109/UB-CT

16/11/1989

Về việc thực hiện tiêm chủng mở rộng 1989-1990

Hết hiệu lực. Do hết thời hạn có hiệu lực quy định trọng văn bản

9

Quyết định

582/QĐ-UB

13/8/1990

Về việc ban hành Bản quy định tạm thời về phân cấp quản lý trường PTTH và phổ thông cấp 2-3

Hết hiệu lực. Bị bãi bỏ bởi Quyết định số 2091/QĐ-UBND ngày 22/6/2005 của UBND tỉnh

10

Chỉ thị

06/UB-CT

04/4/1991

Về phòng, chống dịch bệnh năm 1991

Hết hiệu lực. Do hết thời hạn có hiệu lực quy định trong văn bản

11

Quyết định

285/ UB-QĐ

16/4/1991

Về việc tổng kiểm tra môn bài năm 1991

Hết hiệu lực. Do hết thời hạn có hiệu lực quy định trong văn bản

12

Chỉ thị

12/CT- UB

06/7/1992

Về việc tăng cường công tác dân số và kế hoạch hoá gia đình

Hết hiệu lực. Bị bãi bỏ bởi Quyết định số 2091/QĐ-UBND ngày 22/6/2005 của UBND tỉnh

13

Quyết định

1012/QĐ-UB

04/12/1992

Về việc thu thuế Môn bài năm 1993

Hết hiệu lực. Do hết thời gian có hiệu lực quy định trong văn bản

14

Chỉ thị

03/CT-UB

19/02/1994

Về việc tăng cường công tác xử lý nợ tín dụng ngoài quốc doanh.

Hết hiệu lực. Do hết thời hạn có hiệu lực quy định trong văn bản.

15

Quyết định

590/QĐ-UB

25/8/1994

Về việc ban hành Bản đơn giá xáng cạp

Hết hiệu lực. Được thay thế bởi Quyết định số 4221/2005/QĐ-UBND ngày 05/12/2005 của UBND tỉnh

16

Quyết định

937/QĐ-UB

07/11/1994

Về việc ban hành Quy định về bảo vệ phát triển nguồn lợi thuỷ sản, đăng kiểm và cấp các loại giấy phép có liên quan đến các hoạt động nghề cá trong Tỉnh Bến Tre

Hết hiệu lực. Bị bãi bỏ bởi Quyết định số 2091/QĐ-UBND ngày 22/6/2005 của UBND tỉnh

17

Quyết định

1000/QĐ-UB

29/11/1994

Về việc phân loại các đường phố để tính thuế đất

Hết hiệu lực. Bị bãi bỏ bởi Quyết định số 2091/QĐ-UBND ngày 22/6/2005 của UBND tỉnh

18

Chỉ thị

04/CT-UB

28/3/1995

Về việc quản lý việc sử dụng đất trồng lúa nước

Hết hiệu lực. Được thay thế bởi Chỉ thị số 12/CT-UB ngày 20/5/1995 của UBND tỉnh về việc thi hành Chỉ thị 247/TTg ngày 28/4/1995 của Thủ tướng Chính phủ.

19

Quyết định

315/QĐ-UB

12/4/1995

Về việc ban hành Quy chế quản lý đề tài nghiên cứu khoa học và công nghệ của tỉnh Bến Tre

Hết hiệu lực: Bị bãi bỏ bởi Quyết định số 2091/QĐ-UBND ngày 22/6/2005 của UBND tỉnh

20

Quyết định

620/QĐ-UB

17/6/1995

Về việc ban hành Bản quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của tổ chức thú y xã, phường, thị trấn

Hết hiệu lực. Được thay thế bởi Quyết định số 21/2010/QĐ-UBND ngày 30/7/2010 của UBND tỉnh

21

Quyết định

790/QĐ-UB

31/7/1995

Về việc ban hành Bảng giá xây dựng nhà ở mới

Hết hiệu lực. Được thay thế bởi Quyết định số 2915/QĐ-UB ngày 20/10/2003 của UBND tỉnh

22

Quyết định

282/QĐ-UB

29/02/1996

Về việc điều chỉnh, bổ sung Bảng giá xây dựng mới nhà ở ban hành kèm theo Quyết định số 790/QĐ-UB ngày 31/7/1995 của Uỷ ban nhân dân tỉnh

Hết hiệu lực. Được thay thế bởi Quyết định số 2915/QĐ-UB ngày 20/10/2003 của UBND tỉnh

23

Quyết định

743/QĐ-UB

27/5/1996

Về việc ban hành Quy định về tổ chức và hoạt động của các trung tâm, cơ sở và lớp dạy ngoại ngữ, tin học trên địa bàn tỉnh Bến Tre.

Hết hiệu lực. Bị bãi bỏ bởi Quyết định số 683/QĐ-UBND ngày 11/4/2008 của UBND tỉnh

24

Quyết định

1069/QĐ-UB

20/7/1996

Về việc điều chỉnh giá cước qua các bến phà: Rạch Miễu, Hàm Luông và An Hoá

Hết hiệu lực. Bị bãi bỏ bởi Quyết định số 2091/QĐ-UBND ngày 22/6/2005 của UBND tỉnh

25

Chỉ thị

01/CT-UB

02/01/1997

Về việc tăng cường công tác thống kê để đáp ứng yêu cầu đổi mới cơ chế quản lý

Hết hiệu lực. Bị bãi bỏ bởi Quyết định số 2091/QĐ-UBND ngày 22/6/2005 của UBND tỉnh

26

Chỉ thị

02/CT-UB

27/01/1997

Về việc triển khai thực hiện Nghị định số 31/CP của Chính phủ về tổ chức và hoạt động công chứng Nhà nước tại tỉnh Bến Tre

Hết hiệu lực. Bị bãi bỏ bởi Quyết định số 2091/QĐ-UBND ngày 22/6/2005 của UBND tỉnh

27

Chỉ thị

03/CT-UB

03/02/1997

Về việc cấm sử dụng vỏ, bã hạt điều làm chất đốt.

Hết hiệu lực. Được thay thế bởi Chỉ thị số 03/2009/CT-UBND ngày 09/4/2009 của UBND tỉnh

28

Quyết định

464/QĐ-UB

28/3/1997

Về việc ban hành Bảng giá tính lệ phí trước bạ xe ô tô, xe gắn máy

Hết hiệu lực. Được thay thế bởi Quyết định số 521/QĐ-UB ngày 04/4/1998

29

Quyết định

1755/QĐ-UB

18/10/1997

Về việc điều chỉnh Bảng giá tính lệ phí trước bạ xe ô tô, xe gắn máy ban hành kèm theo Quyết định số 464/QĐ-UB ngày 28/3/1997 của UBND tỉnh

Hết hiệu lực. Được thay thế bởi Quyết định số 521/QĐ-UB ngày 04/4/1998

30

Quyết định

1756/QĐ-UB

18/10/1997

Về việc ban hành Bảng giá tính lệ phí trước bạ tàu thuyền, máy thủy.

Hết hiệu lực. Được thay thế bởi Quyết định số 29/2012/QĐ-UBND ngày 15/10/2012 của UBND tỉnh

31

Quyết định

2398/QĐ-UB

27/12/1997

Về việc Quy định giá nước máy

Hết hiệu lực. Được thay thế bởi Quyết định số 2221/QĐ-UB ngày 23/12/1998 của UBND tỉnh

32

Quyết định

520/QĐ-UB

04/4/1998

Về việc khoán sản lượng tính thuế đối với nghề khai thác thuỷ sản

Hết hiệu lực. Do hết thời hạn có hiệu lực đã được quy định trong văn bản (văn bản áp dụng từ năm 1998-2000)

33

Quyết định

521/QĐ-UB

04/4/1998

Về việc ban hành Bảng giá tính lệ phí trước bạ xe ô tô, xe gắn máy

Hết hiệu lực. Đã có Quyết định số 2298/2002/QĐ-UB ngày 28/6/2002 của UBND tỉnh Bến Tre điều chỉnh.

34

Quyết định

862/QĐ-UB

05/6/1998

Về việc ban hành Quy chế quản lý Nhà nước về điện trên địa bàn tỉnh.

Hết hiệu lực. Được thay thế bởi Quyết định số 13/2009/QĐ-UBND ngày 04/8/2009 của UBND tỉnh

35

Chỉ thị

18/CT-UB

13/7/1998

Về việc xây dựng tủ sách pháp luật ở xã, phường, thị trấn trong tỉnh.

Hết hiệu lực. Được thay thế bởi Chỉ thị số 07/2010/CT-UBND ngày 05/11/2010 của UBND tỉnh.

36

Chỉ thị

27/CT-UB

08/12/1998

Về việc thực hiện chương trình hoạt động phòng, chống tội phạm ma tuý 1998-2000

Hết hiệu lực. Do hết thời hạn có hiệu lực đã được quy định trong văn bản

37

Quyết định

2221/QĐ-UB

23/12/1998

Về việc Quy định giá nước máy

Hết hiệu lực. Được thay thế bởi Quyết định số 818/2002/QĐ-UB ngày 01/3/2002 của UBND tỉnh

38

Quyết định

668/QĐ-UB

01/4/1999

Về việc ban hành Quy chế bán đấu giá tài sản sung quỹ Nhà nước.

Hết hiệu lực. Được thay thế bởi Quyết định số 16/2011/QĐ-UBND ngày 14/7/2011 của UBND tỉnh

39

Quyết định

917/QĐ-UB

03/5/1999

Về việc điều chỉnh và bổ sung phụ thu tiền điện trên địa bàn tỉnh Bến Tre

Hết hiệu lực. Bị hủy bỏ bởi Quyết định số 3693/2001/QĐ-UB ngày 14/8/2001 của UBND tỉnh

40

Quyết định

986/QĐ-UB

08/5/1999

Về việc ban hành Bộ đơn giá khảo sát xây dựng

Hết hiệu lực. Được thay thế bởi Quyết định số 2340/QĐ-UB ngày 17/5/2001 của UBND tỉnh

41

Chỉ thị

23/CT-UB

05/10/1999

Về nhiệm vụ phổ cập giáo dục trung học cơ sở từ nay đến năm 2001 và 2010.

Hết hiệu lực. Do hết thời hạn có hiệu lực đã được quy định trong văn bản.

42

Quyết định

2629/QĐ-UB

04/11/1999

Về việc ban hành Quy chế về quản lý giống tôm biển của tỉnh Bến Tre

Hết hiệu lực. Bị bãi bỏ bởi Quyết định số 2091/QĐ-UBND ngày 22/6/2005 của UBND tỉnh

43

Chỉ thị

25/1999/CT-UB

01/12/1999

Về việc tăng cường tổ chức thực hiện Nghị định số 83/1998/NĐ-CP ngày 10/10/1998 của Chính phủ về đăng ký hộ tịch.

Hết hiệu lực. Bị bãi bỏ bởi Quyết định số 1198/Q Đ-UBND ngày 25/6/2008 của UBND tỉnh.

44

Quyết định

3043/QĐ-UB

08/12/1999

Về việc Quy định tạm thời nâng mức giá thu một phần viện phí

Hết hiệu lực. Được thay thế bởi Quyết định số 19/2008/QĐ-UBND ngày 19/8/2008 của UBND tỉnh

45

Quyết định

3123/QĐ-UB

14/12/1999

Về việc ban hành Quy định chính sách khuyến khích đầu tư nước ngoài trên địa bàn tỉnh Bến Tre.

Hết hiệu lực. Được thay thế bởi Quyết định số 1277/2002/QĐ-UB ngày 04/4/2002 của UBND tỉnh.

46

Quyết định

649/QĐ-UB

17/3/2000

Về việc Quy định mức giá thu một phần viện phí.

Hết hiệu lực. Được thay thế bởi Quyết định số 19/2008/QĐ-UBND ngày 19/8/2008 của UBND tỉnh

47

Quyết định

691/QĐ-UB

20/3/2000

Về việc điều chỉnh, bổ sung bảng giá tính lệ phí trước bạ, xe gắn máy ban hành kèm theo Quyết định số 521/QĐ-UB ngày 04/4/1998 của UBND tỉnh

Hết hiệu lực. Bị bãi bỏ bởi Quyết định số 1800/2002/QĐ-UB ngày 15/5/2002 của UBND tỉnh.

48

Chỉ thị

04/2000/CT-UBND

26/4/2000

Về việc tăng cường công tác thi hành án dân sự trên địa bàn tỉnh.

Hết hiệu lực. Bị bãi bỏ bởi Quyết định 1389/QĐ-UBND ngày 22/6/2009 của UBND tỉnh

49

Chỉ thị

09/2000/CT-UB

09/6/2000

Về việc quản lý sản xuất và kinh doanh mặt hàng rượu trên địa bàn tỉnh Bến Tre.

Hết hiệu lực. Bị bãi bỏ bởi Quyết định số 442/QĐ-UBND ngày 06/3/2009 của UBND tỉnh.

50

Quyết định

2148/2000/QĐ-UB

25/7/2000

Về việc phân cấp đường theo quy hoạch giao thông vận tải tỉnh Bến Tre đến năm 2010.

Hết hiệu lực. Do hết thời hạn có hiệu lực đã được quy định trong văn bản

51

Quyết định

3064/2000/QĐ-UB

13/9/2000

Về việc điều chỉnh, bổ sung bảng giá tính lệ phí trước bạ xe gắn máy

Hết hiệu lực. Bị bãi bỏ bởi Quyết định số 1800/2002/QĐ-UB ngày 15/5/2002 của UBND tỉnh.

52

Quyết định

4386/2000/QĐ-UB

28/11/2000

Về việc thu thuế môn bài năm 2001

Hết hiệu lực. Bị bãi bỏ bởi Quyết định số 1800/2002/QĐ-UB ngày 15/5/2002 của UBND tỉnh.

53

Quyết định

4522/2000/QĐ-UB

06/12/2000

Về việc Quy định mức tiền lương, tiền công tối đa trong tính thuế thu nhập doanh nghiệp áp dụng cho các cơ sở sản xuất kinh doanh và các doanh nghiệp ngoài quốc doanh thực hiện nộp thuế theo phương pháp khấu trừ thuế

Hết hiệu lực. Bị bãi bỏ bởi Quyết định số 1800/2002/QĐ-UB ngày 15/5/2002 của UBND tỉnh.

54

Quyết định

435/2001/QĐ-UB

01/02/2001

Về việc khoán sản lượng tính thuế đối với ngành nghề khai thác thuỷ sản tự nhiên

Hết hiệu lực. Do hết thời hạn có hiệu lực đã được quy định trong văn bản

55

Quyết định

1157/QĐ-UB

12/3/2001

Ban hành Quy chế làm việc của Uỷ ban nhân dân tỉnh Bến Tre.

Hết hiệu lực. Được thay thế bởi Quyết định số 3020/2004/QĐ-UB ngày 04/8/2004 của UBND tỉnh

56

Quyết định

1232/2001/QĐ-UB

22/3/2001

Về việc ban hành Quy định tạm thời về tiêu chuẩn định mức sử dụng xe mô tô trong các cơ quan hành chính sự nghiệp

Hết hiệu lực. Bị bãi bỏ bởi Quyết định số 1800/2002/QĐ-UB ngày 15/5/2002 của UBND tỉnh.

57

Chỉ thị

02/2001/CT-UB

09/4/2001

Về việc tổ chức thực hiện Nghị định số 75/2000/NĐ-CP của Chính phủ về công chứng, chứng thực.

Hết hiệu lực. Bị bãi bỏ bởi Quyết định số 1198/QĐ-UBND ngày 25/6/2008 của UBND tỉnh.

58

Quyết định

1853/2001/QĐ-UB

18/4/2001

Về việc ban hành Quy định tiêu chuẩn và quy trình xét duyệt công nhận chính quyền xã, phường, thị trấn vững mạnh.

Hết hiệu lực. Được thay thế bởi Quyết định số 24/2008/QĐ-UBND ngày 06/11/2008 của UBND tỉnh

59

Chỉ thị

12/2001/CT-UB

26/6/2001

Về việc thực hiện năm tập trung công tác đăng ký khai sinh cho trẻ em trên địa bàn tỉnh Bến Tre

Hết hiệu lực. Do hết thời hạn có hiệu lực đã được quy định trong văn bản

60

Quyết định

3864/2001/QĐ-UB

17/8/2001

Về việc phân loại đường để tính giá cước năm 2001

Hết hiệu lực. Được thay thế bởi Quyết định số 3578/2005/QĐ-UBND ngày 19/10/2005 của UBND tỉnh

61

Quyết định

4051/2001/QĐ-UB

04/9/2001

Về việc ban hành Quy định về chính sách trợ cấp đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức và thu hút cán bộ, công chức có trình độ, năng lực tốt.

Hết hiệu lực. Bị bãi bỏ bởi Quyết định số 2444/QĐ-UBND ngày 12/12/2008 của UBND tỉnh

62

Quyết định

4083/2001/QĐ-UB

07/9/2001

Về việc miễn, giảm thuế sử dụng đất nông nghiệp năm 2001

Hết hiệu lực. Do hết thời hạn có hiệu lực đã được quy định trong văn bản

63

Quyết định

4091/2001/QĐ-UB

10/9/2001

Về việc miễn, giảm thuế sử dụng đất nông nghiệp năm 2001

Hết hiệu lực. Do hết thời hạn có hiệu lực quy định trong văn bản

64

Chỉ thị

14/2001/CT-UB

10/9/2001

Về tổng điều tra nông thôn, nông nghiệp và thuỷ sản năm 2001

Hết hiệu lực. Bị bãi bỏ bởi Quyết định số 1800/2002/QĐ-UB ngày 15/5/2002 của UBND tỉnh.

65

Chỉ thị

15/2001/CT-UB

24/9/2001

Về việc tổ chức đợt rà soát, kiểm tra việc quản lý và sử dụng đất của Uỷ ban nhân dân các xã, phường, thị trấn trong địa bàn tỉnh Bến Tre

Hết hiệu lực. Bị bãi bỏ bởi Chỉ thị số 04/2009/CT-UBND ngày 20/4/2009 của UBND tỉnh

66

Quyết định

4631/2001/QĐ-UB

17/10/2001

Về việc miễn, giảm thuế sử dụng đất nông nghiệp trồng dừa năm 2001

Hết hiệu lực. Bị bãi bỏ bởi Quyết định số 1800/2002/QĐ-UB ngày 15/5/2002 của UBND tỉnh.

67

Quyết định

4632/2001/QĐ-UB

17/10/2001

Về việc miễn, giảm thuế sử dụng đất nông nghiệp trồng dừa năm 2001

Hết hiệu lực. Bị bãi bỏ bởi Quyết định số 1800/2002/QĐ-UB ngày 15/5/2002 của UBND tỉnh.

68

Quyết định

5517/2001/QĐ-UB

10/12/2001

Về việc giá lúa thu thuế sử dụng đất nông nghiệp, thuế nhà đất năm 2002 và giá thu nợ thuế năm 2001 trở về trước

Hết hiệu lực. Do hết thời hạn có hiệu lực đã được quy định trong văn bản

69

Chỉ thị

20/2001/CT-UB

20/12/2001

Về việc tiếp tục đảm bảo trật tự an toàn giao thông trên địa bàn Bến Tre

Hết hiệu lực. Bị bãi bỏ bởi Quyết định số 2091/QĐ-UBND ngày 22/6/2005 của UBND tỉnh

70

Quyết định

281/2002/QĐ-UB

18/01/2002

Về việc ban hành Quy định về quản lý chất lượng tôm giống của tỉnh Bến Tre.

Hết hiệu lực. Bị bãi bỏ bởi Quyết định số 07/2008/QĐ-UBND ngày 25/3/2008 của UBND tỉnh

71

Quyết định

1043/2002/QĐ-UB

19/3/2002

Về việc bổ sung Điều 7 Bản quy định về quản lý chất lượng tôm giống ban hành kèm theo Quyết định số 281/2002/QĐ-UB ngày 18/01/2002.

Hết hiệu lực. Bị bãi bỏ bởi Quyết định số 07/2008/QĐ-UBND ngày 25/3/2008 của UBND tỉnh

72

Quyết định

1276/2002/QĐ-UB

04/4/2002

Về việc Quy định một số chính sách khuyến khích đầu tư trong nước trên địa bàn tỉnh Bến Tre

Hết hiệu lực. Được thay thế bởi Quyết định số 1981/2004/QĐ-UB ngày 01/6/2004 của UBND tỉnh

73

Quyết định

1277/2002/QĐ-UB

04/4/2002

Về việc Quy định một số chính sách khuyến khích đầu tư nước ngoài trên địa bàn tỉnh Bến Tre

Hết hiệu lực. Được thay thế bởi Quyết định số 1229/2006/QĐ-UBND ngày 15/5/2006 của UBND tỉnh

74

Quyết định

1446/2002/QĐ-UB

17/4/2002

Về việc ban hành Quy chế tạm thời về quản lý và phát triển cây xanh trên địa bàn tỉnh Bến Tre.

Hết hiệu lực. Bị bãi bỏ bởi Quyết định số 41/2007/QĐ-UBND ngày 01/11/2007 của UBND tỉnh

75

Chỉ thị

08/2002/CT-UB

23/5/2002

Về việc quản lý và sử dụng đất công, đất công ích của UBND xã, phường, thị trấn và đất cồn, bãi bồi trên sông, biển trên địa bàn tỉnh Bến Tre

Hết hiệu lực. Bị bãi bỏ bởi Chỉ thị số 04/2009/CT-UBND ngày 20/4/2009 của UBND tỉnh

76

Quyết định

2298/2002/QĐ-UB

28/6/2002

Về việc ban hành Bảng giá chuẩn tính thuế GTGT, thuế thu nhập doanh nghiệp, lệ phí trước bạ xe hai bánh gắn máy.

Hết hiệu lực. Được thay thế bởi Quyết định số 666/2006/QĐ-UBND ngày 08/03/2006 của UBND tỉnh

77

Chỉ thị

13/2002/CT-UB

09/7/2002

Về việc tăng cường công tác quản lý chất lượng các dự án đầu tư và xây dựng.

Hết hiệu lực. Được thay thế bởi Chỉ thị số 16/2003/CT-UB ngày 30/12/2003 của UBND tỉnh

78

Chỉ thị

18/2002/CT-UB

11/10/2002

Về việc tăng cường quản lý, duy tu, bảo dưỡng đường bộ.

Hết hiệu lực. Được thay thế bởi Chỉ thị số 01/2013/CT-UBND ngày 06/02/2013 của UBND tỉnh

79

Quyết định

3689/2002/QĐ-UB

06/11/2002

Ban hành Quy chế quản lý, sử dụng nguồn viện trợ phi Chính phủ nước ngoài (NGO) trên địa bàn tỉnh Bến Tre.

Hết hiệu lực. Bị bãi bỏ bởi Quyết định số 1412/QĐ-UBND ngày 17/6/2010 của UBND tỉnh.

80

Quyết định

3799/2002/QĐ-UB

18/11/2002

Ban hành Quy định về bảo vệ môi trường đối với hoạt động sản xuất than thiêu kết trên địa bàn tỉnh Bến Tre

Hết hiệu lực. Được thay thế bởi Quyết định số 05/2009/QĐ-UBND ngày 10/4/2009 của UBND tỉnh

81

Quyết định

3800/2002/QĐ-UB

18/11/2002

Về việc ban hành Quy định về bảo vệ môi trường đối với hoạt động chăn nuôi trên địa bàn tỉnh Bến Tre.

Hết hiệu lực. Được thay thế bởi Quyết định số 2695/2005/QĐ-UBND ngày 12/8/2005 của UBND tỉnh.

82

Quyết định

4052/2002/QĐ-UB

11/12/2002

Về việc ban hành Quy định phân cấp quản lý Nhà nước về hoạt động điện lực và sử dụng điện trên địa bàn tỉnh Bến Tre.

Hết hiệu lực. Được thay thế bởi Quyết định số 13/2009/QĐ-UBND ngày 04/8/2009 của UBND tỉnh

83

Quyết định

4318/2002/QĐ-UB

31/12/2002

Ban hành Quy định về việc sử dụng xe thô sơ, xe gắn máy, xe môtô hai bánh, xe môtô ba bánh, xe lôi máy, xe máy kéo để vận chuyển hành khách, hàng hoá.

Hết hiệu lực: Được thay thế bởi Quyết định số 25/2008/QĐ-UBND ngày 26/11/2008 của UBND tỉnh

84

Quyết định

442/2003/QĐ-UB

24/02/2003

Về việc ban hành Bộ đơn giá công tác sửa chữa trong xây dựng cơ bản.

Hết hiệu lực. Bị bãi bỏ bởi Quyết định số 2301/QĐ-UBND ngày 14/12/2007 của UBND tỉnh.

85

Chỉ thị

06/2003/CT-UB

09/4/2003

Về việc tổ chức thực hiện một số biện pháp xử lý nợ vay vốn sửa chữa, đóng mới tàu thuyền, mua sắm ngư cụ từ nguồn vốn tín dụng ưu đãi theo Quyết định số 985/QĐ-TTg ngày 20/11/1997 của Thủ tướng Chính phủ.

Hết hiệu lực. Do hết thời hạn có hiệu lực đã được quy định trong văn bản

86

Quyết định

2103/2003/QĐ-UB

31/7/2003

Về việc sửa đổi, bổ sung Quy định về chính sách trợ cấp đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức và thu hút cán bộ, công chức có trình độ, năng lực tốt

Hết hiệu lực. Bị bãi bỏ bởi Quyết định số 2444/QĐ-UBND ngày 12/12/2008 của UBND tỉnh

87

Quyết định

2108/2003/QĐ-UB

31/7/2003

Về việc ban hành Quy định về khai thác thuỷ sản tại vùng nước ven biển và nội địa tỉnh Bến Tre.

Hết hiệu lực. Bị thay thế bởi Quyết định số 29/2010/QĐ-UBND ngày 21/10/2010 của UBND tỉnh

88

Quyết định

2592/2003/QĐ-UB

24/9/2003

Về việc ban hành Quy định áp dụng một số biện pháp nhằm đảm bảo trật tự an toàn giao thông đường bộ trên địa bàn tỉnh Bến Tre.

Hết hiệu lực. Bị bãi bỏ bởi Quyết định số 1846/2006/QĐ-UBND ngày 15/8/2006 của UBND tỉnh

89

Chỉ thị

12/2003/CT-UB

02/10/2003

Về việc triển khai thực hiện Chương trình phổ biến, giáo dục pháp luật của Chính phủ giai đoạn 2003-2007 trên địa bàn tỉnh Bến Tre.

Hết hiệu lực. Bị bãi bỏ bởi Quyết định số 1198/QĐ-UBND ngày 25/6/2008 của UBND tỉnh.

90

Quyết định

2915/QĐ-UB

20/10/2003

Về việc ban hành bảng giá nhà ở xây dựng mới.

Hết hiệu lực. Được thay thế bởi Quyết định số 02/2008/QĐ-UBND ngày 11/01/2008 của UBND tỉnh

91

Chỉ thị

13/2003/CT-UB

21/11/2003

Về việc tăng cường công tác trợ giúp pháp lý cho người nghèo và đối tượng chính sách.

Hết hiệu lực. Bị bãi bỏ bởi Quyết định số 1198/QĐ-UBND ngày 25/6/2008 của UBND tỉnh.

92

Chỉ thị

14/CT-UB

02/12/2003

Về việc tăng cường sự lãnh chỉ đạo của UBND các cấp, sở, ngành tỉnh đối với công tác cải cách hành chính trên địa bàn tỉnh Bến Tre.

Hết hiệu lực. Do hết thời hạn có hiệu lực đã được quy định trong văn bản

93

Quyết định

3682/2003/QĐ-UB

18/12/2003

Về việc điều chỉnh giá cước qua phà năm 2004.

Hết hiệu lực. Bị bãi bỏ bởi Quyết định số 20/2008/QĐ-UBND ngày 26/8/2008 của UBND tỉnh

94

Quyết định

340/2004/QĐ-UB

05/02/2004

Về việc khoán sản lượng tính thuế đối với ngành nghề đánh bắt thuỷ sản tự nhiên

Hết hiệu lực. Được thay thế bởi Quyết định số 13/2007/QĐ-UBND ngày 23/3/2007 của UBND tỉnh

95

Quyết định

986/2004/QĐ-UB

23/3/2004

Về việc bổ sung Quy định về chính sách trợ cấp đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức và thu hút cán bộ, công chức có trình độ, năng lực tốt.

Hết hiệu lực. Bị bãi bỏ bởi Quyết định số 2444/QĐ-UBND ngày 12/12/2008 của UBND tỉnh

96

Quyết định

1138/2004/QĐ-UB

06/4/2004

Về việc ban hành Quy định chính sách trợ cấp cho cán bộ cấp xã nghỉ việc.

Hết hiệu lực. Do hết thời hạn có hiệu lực đã được quy định trong văn bản (thực hiện từ 01/01/2004 đến 31/12/2005)

97

Quyết định

2234/2004/QĐ-UB

18/6/2004

Về việc ban hành Quy định về Giá trên địa bàn tỉnh Bến Tre.

Hết hiệu lực. Được thay thế bởi Quyết định số 03/2009/QĐ-UBND ngày 09/4/2009 của UBND tỉnh

98

Quyết định

1573/2004/QĐ-UB

11/5/2004

Về việc Quy định một số chính sách ưu đãi đầu tư đối với ngành chế biến dừa trên địa bàn tỉnh.

Hết hiệu lực. Bị bãi bỏ bởi Quyết định 1058/QĐ-UBND ngày 05/7/2007

99

Quyết định

1981/2004/QĐ-UB

01/6/2004

Về việc Quy định một số chính sách khuyến khích đầu tư trong nước trên địa bàn tỉnh Bến Tre.

Hết hiệu lực. Được thay thế bởi Quyết định số 1229/2006/QĐ-UBND ngày 15/5/2006 của UBND tỉnh

100

Quyết định

1996/2004/QĐ-UB

02/6/2004

Về việc Quy định một số chính sách ưu đãi khi đầu tư vào Khu công nghiệp Giao Long

Hết hiệu lực. Được thay thế bởi Quyết định số 06/2008/QĐ-UBND ngày 13/3/2008 của UBND tỉnh

101

Quyết định

3020/2004/QĐ-UB

04/8/2004

Về việc ban hành Quy chế làm việc của Uỷ ban nhân dân tỉnh Bến Tre

Hết hiệu lực. Được thay thế bởi Quyết định số 21/2007/QĐ-UBND ngày 30/5/2007 của UBND tỉnh ban hành Quy chế làm việc của Uỷ ban nhân dân tỉnh Bến Tre.

102

Chỉ thị

11/2004/CT-UB

18/8/2004

Về việc tổ chức thực hiện công tác kiểm tra, xử lý văn bản quy phạm pháp luật trên địa bàn tỉnh Bến Tre.

Hết hiệu lực. Bị bãi bỏ bởi Quyết định số 2566/QĐ-UBND ngày 27/12/2012 của UBND tỉnh

103

Quyết định

3195/2004/QĐ-UB

18/8/2004

Về việc ban hành Quy chế kiểm tra, xử lý văn bản quy phạm pháp luật.

Hết hiệu lực. Được thay thế bởi Quyết định số 12/2011/QĐ-UBND ngày 10/6/2011 của UBND tỉnh.

104

Quyết định

3314/2004/QĐ-UB

31/8/2004

Về việc ban hành Quy chế quản lý các chương trình, đề tài, dự án nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ của tỉnh Bến Tre.

Hết hiệu lực. Được thay thế bởi Quyết định số 31/2007/QĐ-UBND ngày 29/8/2007 của UBND tỉnh

105

Quyết định

3315/2004/QĐ-UB

31/8/2004

Về việc ban hành Quy định xác định các đề tài khoa học - công nghệ và dự án sản xuất thử nghiệm của tỉnh Bến Tre.

Hết hiệu lực. Được thay thế bởi Quyết định số 32/2007/QĐ-UBND ngày 29/8/2007 của UBND tỉnh.

106

Quyết định

3316/2004/QĐ-UB

31/8/2004

Về việc ban hành Quy định về phương thức làm việc của Hội đồng khoa học và công nghệ tư vấn xác định các đề tài khoa học - công nghệ và các dự án sản xuất thử nghiệm của tỉnh Bến Tre.

Hết hiệu lực. Được thay thế bởi Quyết định số 33/2007/QĐ-UBND ngày 29/8/2007 của UBND tỉnh

107

Quyết định

3317/2004/QĐ-UB

31/8/2004

Về việc ban hành Quy định tuyển chọn tổ chức và cá nhân chủ trì thực hiện các đề tài khoa học và dự án sản xuất thử nghiệm của tỉnh Bến Tre.

Hết hiệu lực. Được thay thế bởi Quyết định số 34/2007/QĐ-UBND ngày 29/8/2007

108

Quyết định

3318/2004/QĐ-UB

31/8/2004

Về việc ban hành Quy định về phương thức làm việc của Hội đồng Khoa học và Công nghệ tư vấn tuyển chọn tổ chức và cá nhân chủ trì thực hiện các đề tài khoa học và dự án sản xuất thử nghiệm của tỉnh Bến Tre.

Hết hiệu lực. Được thay thế bởi Quyết định số 35/2007/QĐ-UBND ngày 29/8/2007

109

Quyết định

3319/2004/QĐ-UB

31/8/2004

Về việc ban hành Quy định đánh giá nghiệm thu đề tài, dự án khoa học và công nghệ của tỉnh Bến Tre.

Hết hiệu lực. Được thay thế bởi Quyết định số 36/2007/QĐ-UBND ngày ngày 29/8/2007 của UBND tỉnh

110

Quyết định

3320/2004/QĐ-UB

31/8/2004

Về việc ban hành Quy định về phương thức làm việc của Hội đồng khoa học và công nghệ đánh giá nghiệm thu đề tài, dự án khoa học và công nghệ của tỉnh Bến Tre.

Hết hiệu lực: Được thay thế bởi Quyết định số 37/2007/QĐ-UBND ngày 29/8/2007 của UBND tỉnh

111

Quyết định

3822/2004/QĐ-UB

06/10/2004

Về việc ban hành Quy định về chế độ báo cáo phục vụ yêu cầu chỉ đạo, điều hành của Uỷ ban nhân dân tỉnh.

Hết hiệu lực. Được thay thế bởi Quyết định số 08/2011/QĐ-UBND ngày 22/4/2011 của UBND tỉnh.

112

Quyết định

4277/2004/QĐ-UB

04/11/2004

Về việc ban hành Quy định thi công công trình trên đường bộ đang khai thác.

Hết hiệu lực. Được thay thế bởi Quyết định số 967/2006/QĐ-UBND ngày 03/4/2006 của UBND tỉnh

113

Quyết định

4666/2004/QĐ-UB

30/11/2004

Về việc Quy định giá lúa thu thuế sử dụng đất nông nghiệp, thuế nhà đất năm 2005 và giá thuế còn nợ năm 2004 trở về trước.

Hết hiệu lực. Đã có Quyết định số 4308/2005/QĐ-UBND ngày 14/12/2005 của UBND tỉnh điều chỉnh

114

Quyết định

4688/2004/QĐ-UBND

30/11/2004

Về việc thu thuế môn bài năm 2005

Hết hiệu lực. Do hết thời hạn có hiệu lực đã được quy định trong văn bản

115

Quyết định

4920/2004/QĐ-UB

15/12/2004

Về việc Quy định đầu tư phát triển giao thông nông thôn từ nguồn vốn ngân sách và vốn huy động nhân dân đóng góp.

Hết hiệu lực. Bị bãi bỏ bởi Quyết định số 255/QĐ-UBND ngày 05/02/2009 của UBND tỉnh.

116

Quyết định

5125/2004/QĐ-UB

30/12/2004

Về việc ban hành Bảng quy định giá các loại đất.

Hết hiệu lực. Do hết thời hạn có hiệu lực đã được quy định trong văn bản.

117

Quyết định

5126/2004/QĐ-UB

30/12/2004

Về việc giao dự toán Chương trình mục tiêu quốc gia năm 2005.

Hết hiệu lực. Do hết thời hạn có hiệu lực đã được quy định trong văn bản

118

Quyết định

5127/2004/QĐ-UB

30/12/2004

Về việc giao dự toán ngân sách nhà nước năm 2005.

Hết hiệu lực. Do hết thời hạn có hiệu lực đã được quy định trong văn bản

119

Quyết định

5128/2004/QĐ-UB

30/12/2004

Về việc giao dự toán ngân sách nhà nước năm 2005.

Hết hiệu lực. Do hết thời hạn có hiệu lực đã được quy định trong văn bản

120

Quyết định

5129/2004/QĐ-UB

30/12/2004

Về việc giao dự toán thu ngân sách nhà nước năm 2005.

Hết hiệu lực. Do hết thời hạn có hiệu lực đã được quy định trong văn bản

121

Quyết định

5132/2004/QĐ-UB

30/12/2004

Về việc giao dự toán phấn đấu thu ngân sách nhà nước năm 2005

Hết hiệu lực. Do hết thời hạn có hiệu lực đã được quy định trong văn bản

122

Quyết định

67/2005/QĐ-UBND

10/01/2005

Về việc ban hành Quy định về số lượng, chế độ, chính sách đối với cán bộ chuyên trách, công chức; cán bộ không chuyên trách ở xã, phường, thị trấn, ấp, khu phố thuộc tỉnh Bến Tre

Hết hiệu lực. Được thay thế bởi Quyết định số 02/2011/QĐ-UBND ngày 17/01/2011 của UBND tỉnh

123

Chỉ thị

01/2005/CT-UB

26/01/2005

Về việc tăng cường công tác quản lý bình ổn giá trong dịp tết Nguyên Đán Ất Dậu 2005.

Hết hiệu lực. Do hết thời hạn có hiệu lực đã được quy định trong văn bản

124

Chỉ thị

04/2005/CT-UB

23/02/2005

Về việc tổ chức kỷ niệm 70 năm ngày Truyền thống lực lượng Dân quân tự vệ (28/3/1935-28/3/2005).

Hết hiệu lực. Do hết thời hạn có hiệu lực đã được quy định trong văn bản

125

Quyết định

602/2005/QĐ-UB

02/3/2005

Về việc ban hành Quy định sử dụng hệ thống thư điện tử của tỉnh Bến Tre.

Hết hiệu lực. Được thay thế bởi Quyết định số 23/2010/QĐ-UBND ngày 19/8/2010 của UBND tỉnh.

126

Quyết định

886/2005/QĐ-UB

25/3/2005

Về việc ban hành Quy định thu phí bảo vệ môi trường đối với nước thải công nghiệp trên địa bàn tỉnh Bến Tre.

Hết hiệu lực. Bị bãi bỏ bởi Quyết định số 219/QĐ-UBND ngày 27/01/2011 của UBND tỉnh

127

Quyết định

919/2005/QĐ-UB

30/3/2005

Về việc ban hành Quy định về bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Bến Tre.

Hết hiệu lực. Được thay thế bởi Quyết định số 23/2008/QĐ-UBND ngày 05/9/2008 của UBND tỉnh.

128

Chỉ thị

05/2005/CT-UB

01/4/2005

Về việc tổ chức kỷ niệm ngày Quốc tế thiếu nhi 1/6, tháng hành động vì trẻ em, hoạt động hè năm 2005 và ngày Gia đình Việt Nam 28/6.

Hết hiệu lực. Do hết thời hạn có hiệu lực đã được quy định trong văn bản

129

Chỉ thị

06/2005/CT-UB

29/4/2005

Về việc tổ chức triển khai phát hành Công trái giáo dục năm 2005 trên địa bàn tỉnh Bến Tre.

Hết hiệu lực. Do hết thời gian có hiệu lực đã được quy định trong văn bản

130

Chỉ thị

07/2005/CT-UB

16/5/2005

Về việc tổ chức các kỳ thi tốt nghiệp và tuyển sinh các cấp học, bậc học năm 2005.

Hết hiệu lực. Do hết thời gian có hiệu lực đã được quy định trong văn bản

131

Chỉ thị

09/2005/CT-UB

18/5/2005

Về việc sơ kết 5 năm thực hiện Nghị định số 15/2001/NĐ-CP của Chính phủ về giáo dục quốc phòng.

Hết hiệu lực. Do hết thời hạn có hiệu lực đã được quy định trong văn bản.

132

Chỉ thị

12/2005/CT-UBND

22/6/2005

Về việc vận động toàn dân giao nộp vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ.

Hết hiệu lực. Do hết thời hạn có hiệu lực đã được quy định trong văn bản

133

Chỉ thị

14/2005/CT-UBND

01/7/2005

Về việc tổ chức kỷ niệm 60 năm ngày Thành lập Công an nhân dân Việt Nam - ngày Hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc (19/8/1945-19/8/2005)

Hết hiệu lực. Do hết thời hạn có hiệu lực đã được quy định trong văn bản

134

Quyết định

2360/2005/QĐ-UBND

14/7/2005

Về việc ban hành Quy định xét chọn, trao giải thưởng Trương Vĩnh Ký.

Hết hiệu lực. Được thay thế bởi Quyết định số 1349/QĐ-UBND ngày 17/7/2008 của UBND tỉnh.

135

Chỉ thị

16/2005/CT-UBND

19/7/2005

Về việc tổ chức triển khai phát hành trái phiếu Chính phủ năm 2005 trên địa bàn tỉnh Bến Tre.

Hết hiệu lực. Do hết thời hạn có hiệu lực đã được quy định trong văn bản.

136

Quyết định

2419/2005/QĐ-UBND

20/7/2005

Về việc điều chỉnh, bổ sung, đính chính Quyết định số 5125/2004/QĐ-UB ngày 30/12/2004 của UBND tỉnh v/v ban hành Bảng quy định giá các loại đất.

Hết hiệu lực. Do hết thời hạn có hiệu lực đã được quy định trong văn bản.

137

Quyết định

2549/2005/QĐ-UBND

02/8/2005

Về việc ban hành Quy định chế độ công tác phí, hội nghị phí.

Hết hiệu lực. Bị bãi bỏ bởi Quyết định số 24/QĐ-UBND ngày 04/01/2008 của UBND tỉnh.

138

Quyết định

2695/2005/QĐ-UBND

12/8/2005

Về việc ban hành Quy định về bảo vệ môi trường đối với hoạt động chăn nuôi trên địa bàn tỉnh Bến Tre.

Hết hiệu lực. Được thay thế bởi Quyết định số 04/2008/QĐ-UBND ngày 25/02/2008 của UBND tỉnh

139

Chỉ thị

21/2005/CT-UBND

29/8/2005

Về việc áp dụng biện pháp cắt vụ để phòng ngừa dịch bệnh tôm.

Hết hiệu lực. Do hết thời hạn có hiệu lực đã được quy định trong văn bản (đã có Chỉ thị số 27/5005/CT-UBND ngày 29/11/2005 của UBND tỉnh điều chỉnh).

140

Quyết định

2939/2005/QĐ-UBND

31/8/2005

Về việc điều chỉnh, bổ sung Quy định đầu tư phát triển giao thông nông thôn từ nguồn vốn ngân sách và vốn huy động nhân dân đóng góp.

Hết hiệu lực. Bị bãi bỏ bởi Quyết định số 255/QĐ-UBND ngày 05/02/2009 của UBND tỉnh

141

Quyết định

3273/2005/QĐ-UBND

27/9/2005

Về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 1996/2004/QĐ-UB ngày 02/6/2004 của Uỷ ban nhân dân tỉnh về việc Quy định một số chính sách khuyến khích đầu tư vào Khu công nghiệp Giao Long.

Hết hiệu lực. Được thay thế bởi Quyết định số 06/2008/QĐ-UBND ngày 13/3/2008 của UBND tỉnh

142

Chỉ thị

27/2005/CT-UBND

29/11/2005

Về việc cho phép tiếp tục sản xuất, kinh doanh và thả nuôi tôm sú trên địa bàn tỉnh Bến Tre.

Hết hiệu lực. Do hết thời hạn có hiệu lực đã được quy định trong văn bản.

143

Quyết định

4424/2005/QĐ-UBND

26/12/2005

Về việc thu thuế môn bài năm 2006.

Hết hiệu lực. Do hết thời hạn có hiệu lực đã được quy định trong văn bản

144

Quyết định

4505/2005/QĐ-UBND

29/12/2005

Về việc giao dự toán thu ngân sách Nhà nước năm 2006

Hết hiệu lực. Do hết thời hạn có hiệu lực đã được quy định trong văn bản

145

Quyết định

4506/2005/QĐ-UBND

29/12/2005

Về việc giao dự toán phấn đấu thu ngân sách nhà nước năm 2006.

Hết hiệu lực. Do hết thời hạn có hiệu lực đã được quy định trong văn bản

146

Quyết định

4522/2005/QĐ-UBND

30/12/2005

Về việc giao chỉ tiêu kế hoạch nhà nước năm 2006.

Hết hiệu lực. Do hết thời hạn có hiệu lực đã được quy định trong văn bản

147

Quyết định

4524/2005/QĐ-UBND

30/12/2005

Về việc giao dự toán ngân sách nhà nước năm 2006.

Hết hiệu lực. Do hết thời hạn có hiệu lực đã được quy định trong văn bản

148

Quyết định

4525/2005/QĐ-UBND

30/12/2005

Về việc giao dự toán ngân sách nhà nước năm 2006.

Hết hiệu lực. Do hết thời hạn có hiệu lực đã được quy định trong văn bản

149

Chỉ thị

01/2006/CT-UBND

03/01/2006

Về công tác thi đua, khen thưởng năm 2006.

Hết hiệu lực. Do hết thời hạn có hiệu lực đã được quy định trong văn bản

150

Chỉ thị

02/2006/CT-UBND

13/01/2006

Về việc bình ổn giá, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí và đón tết Nguyên đán Bính Tuất năm 2006

Hết hiệu lực. Do hết thời hạn có hiệu lực đã được quy định trong văn bản

151

Quyết định

237/2006/QĐ-UBND

18/01/2006

Về việc ban hành Bảng quy định giá các loại đất năm 2006

Hết hiệu lực. Được thay thế bởi Quyết định số 02/2007/QĐ-UBND ngày 25/01/2007 của UBND tỉnh

152

Quyết định

666/2006/QĐ-UBND

08/3/2006

Về việc ban hành Bảng giá chuẩn tính lệ phí trước bạ xe hai bánh gắn máy

Hết hiệu lực. Được thay thế bởi Quyết định số 10/2007/QĐ-UBND ngày 06/3/2007 của UBND tỉnh

153

Chỉ thị

04/2006/CT-UBND

07/4/2006

Về việc cung cấp điện an toàn và sử dụng điện tiết kiệm trong mùa khô năm 2006.

Hết hiệu lực. Do hết thời hạn có hiệu lực đã được quy định trong văn bản

154

Chỉ thị

07/2006/CT-UBND

03/5/2006

Về việc xây dựng và củng cố tổ chức pháp chế

Hết hiệu lực. Bị bãi bỏ bởi Quyết định số 2566/QĐ-UBND ngày 27/12/2012 của UBND tỉnh

155

Chỉ thị

08/2006/CT-UBND

03/5/2006

Về việc tổ chức triển khai phát hành trái phiếu kho bạc năm 2006 trên địa bàn tỉnh Bến Tre.

Hết hiệu lực. Do hết thời hạn có hiệu lực đã được quy định trong văn bản

156

Chỉ thị

09/2006/CT-UBND

10/5/2006

Về tổ chức xét công nhận tốt nghiệp trung học cơ sở, thi tốt nghiệp trung học phổ thông, bổ túc trung học phổ thông và tuyển sinh các cấp, bậc học năm 2006

Hết hiệu lực. Do hết thời hạn có hiệu lực đã được quy định trong văn bản

157

Quyết định

1229/2006/QĐ-UBND

15/5/2006

Ban hành Quy định một số chính sách khuyến khích đầu tư trên địa bàn tỉnh Bến Tre

Hết hiệu lực. Được thay thế bởi Quyết định số 06/2008/QĐ-UBND ngày 13/3/2008 của UBND tỉnh

158

Quyết định

1284/2006/QĐ-UBND

24/5/2006

Ban hành Quy định về việc chi kinh phí bảo đảm cho công tác phổ biến, giáo dục pháp luật trên địa bàn tỉnh Bến Tre.

Hết hiệu lực. Bị bãi bỏ bởi Quyết định số 1682/QĐ-UBND ngày 28/7/2011 của UBND tỉnh

159

Quyết định

1397/2006/QĐ-UBND

09/6/2006

Bổ sung Chỉ thị số 07/2006/CT-UBND ngày 03/5/2006 của UBND tỉnh Bến Tre v/v xây dựng, củng cố tổ chức pháp chế.

Hết hiệu lực. Bị bãi bỏ bởi Quyết định số 2566/QĐ-UBND ngày 27/12/2012 của UBND tỉnh

160

Quyết định

1659/2006/QĐ-UBND

18/7/2006

Về việc ban hành Bộ đơn giá xây dựng công trình - Phần lắp đặt thống nhất trên địa bàn tỉnh Bến Tre

Hết hiệu lực. Bị bãi bỏ bởi Quyết định số 2301/QĐ-UBND ngày 14/12/2007 của UBND tỉnh.

161

Quyết định

1660/2006/QĐ-UBND

18/7/2006

Về việc ban hành Bộ đơn giá xây dựng công trình - Phần khảo sát xây dựng thống nhất trên địa bàn tỉnh Bến Tre

Hết hiệu lực. Bị bãi bỏ bởi Quyết định số 2301/QĐ-UBND ngày 14/12/2007 của UBND tỉnh.

162

Quyết định

1661/2006/QĐ-UBND

18/7/2006

Về việc ban hành Bảng giá dự toán ca máy và thiết bị xây dựng trên địa bàn tỉnh Bến Tre

Hết hiệu lực. Bị bãi bỏ bởi Quyết định số 2301/QĐ-UBND ngày 14/12/2007 của UBND tỉnh.

163

Quyết định

1662/2006/QĐ-UBND

18/7/2006

Về việc ban hành Bộ đơn giá xây dựng công trình - Phần xây dựng thống nhất trên địa bàn tỉnh Bến Tre

Hết hiệu lực. Bị bãi bỏ bởi Quyết định số 2301/QĐ-UBND ngày 14/12/2007 của UBND tỉnh.

164

Quyết định

1672/2006/QĐ-UBND

21/7/2006

Ban hành Quy định một số chính sách khuyến khích đầu tư vào Cụm công nghiệp An Hiệp huyện Châu Thành.

Hết hiệu lực. Được thay thế bởi Quyết định số 06/2008/QĐ-UBND ngày 13/3/2008 của UBND tỉnh

165

Quyết định

1774/QĐĐC-UBND

03/8/2006

Về việc đính chính Quyết định số 1672/2006/QĐ-UBND ngày 21/7/2006 của UBND tỉnh Bến Tre ban hành Quy định một số chính sách khuyến khích đầu tư và Cụm công nghiệp An Hiệp huyện Châu Thành.

Hết hiệu lực. Được thay thế bởi Quyết định số 06/2008/QĐ-UBND ngày 13/3/2008 của UBND tỉnh

166

Chỉ thị

16/2006/ CT-UBND

09/8/2006

Về việc thống nhất áp dụng thời gian gián đoạn sau vụ nuôi tôm sú trên địa bàn tỉnh Bến Tre.

Hết hiệu lực. Được thay thế bởi Chỉ thị số 25/2006/ CT-UBND ngày 22/11/2006 của UBND tỉnh

167

Quyết định

1811/2006/QĐ-UBND

09/8/2006

Về việc ban hành Quy định chế độ thu, nộp, quản lý, sử dụng lệ phí và biểu mức thu lệ phí đăng ký hộ tịch

Hết hiệu lực. Được thay thế bởi Quyết định số 05/2007/QĐ-UBND ngày 31/01/2007 của UBND tỉnh.

168

Chỉ thị

19/2006/CT-UBND

28/8/2006

Về việc thực hiện nhiệm vụ trọng tâm của ngành giáo dục và đào tạo trong năm học 2006-2007

Hết hiệu lực. Do hết thời hạn có hiệu lực đã được quy định trong văn bản

169

Quyết định

1912/2006/QĐ-UBND

31/8/2006

Về việc ban hành Quy định chế độ họp trong hoạt động của các cơ quan hành chính nhà nước.

Hết hiệu lực. Được thay thế bởi Quyết định 06/2011/QĐ-UBND ngày 16/3/2011 của UBND tỉnh.

170

Quyết định

2168/2006/QĐ-UBND

20/10/2006

Ban hành Quy chế quản lý các khu, cụm công nghiệp địa phương trên địa bàn tỉnh Bến Tre.

Hết hiệu lực. Được thay thế bởi Quyết định số 19/2010/QĐ-UBND ngày 21/6/2010 của UBND tỉnh.

171

Chỉ thị

22/2006/CT-UBND

20/10/2006

Về việc nghiêm cấm sản xuất và nuôi tôm thẻ chân trắng.

Hết hiệu lực. Bị bãi bỏ bởi Quyết định số 05/2008/QĐ-UBND ngày 07/3/2008 của UBND tỉnh

172

Quyết định

2236/2006/QĐ-UBND

03/11/2006

Ban hành Quy chế công nhận các danh hiệu trong phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá tỉnh Bến Tre” giai đoạn 2006-2010.

Hết hiệu lực. Được thay thế bởi Quyết định số 32/2012/QĐ-UBND ngày 23/10/2012 của UBND tỉnh.

173

Chỉ thị

23/CT-UBND

08/11/2006

Về xây dựng xã, phường phù hợp với trẻ em.

Hết hiệu lực. Được thay thế bởi Chỉ thị số 28/2006/CT-UBND ngày 08/12/2006 của UBND tỉnh

174

Quyết định

2295/2006/QĐ-UBND

15/11/2006

Về việc ban hành Quy định đơn giá vận chuyển ngang trong công trường xây dựng

Hết hiệu lực. Bị bãi bỏ bởi Quyết định số 2301/QĐ-UBND ngày 14/12/2007 của UBND tỉnh

175

Quyết định

2362/2006/QĐ-UBND

20/11/2006

Ban hành Quy định công nhận diện tích đất ở và hạn mức đất ở giao cho mỗi hộ gia đình, cá nhân tự xây dựng nhà ở trên địa bàn tỉnh Bến Tre

Hết hiệu lực. Được thay thế bởi Quyết định số 29/2011/QĐ-UBND ngày 03/10/2011 của UBND tỉnh.

176

Quyết định

2364/2006/QĐ-UBND

20/11/2006

Ban hành Quy định về phân cấp quản lý tổ chức, quản lý cán bộ, công chức, viên chức tỉnh Bến Tre.

Hết hiệu lực. Bị bãi bỏ bởi Quyết định số 04/2012 ngày 01/02/2012 của UBND tỉnh.

177

Chỉ thị

25/2006/CT-UBND

22/11/2006

Về việc cho phép tiếp tục sản xuất, kinh doanh và thả nuôi tôm sú trên địa bàn tỉnh Bến Tre

Hết hiệu lực. Do hết thời hạn có hiệu lực đã được quy định trong văn bản

178

Quyết định

02/2007/QĐ-UBND

25/01/2007

Ban hành Bảng quy định giá các loại đất năm 2007.

Hết hiệu lực. Được thay thế bởi Quyết định số 09/2008/QĐ-UBND ngày 28/4/2008 của UBND tỉnh

179

Quyết định

03/2007/QĐ-UBND

26/01/2007

Ban hành Quy định quản lý đấu thầu trên địa bàn tỉnh Bến Tre.

Hết hiệu lực. Bị bãi bỏ bởi Quyết định số 2939/QĐ-UBND ngày 30/11/2009 của UBND tỉnh

180

Quyết định

04/2007/QĐ-UBND