Tra cứu Văn bản, Tiêu Chuẩn VN, Công văn CÔNG VĂN

Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...(Lưu ý khi tìm kiếm)

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề văn bản Số hiệu văn bản  
Ban hành từ: đến + Thêm điều kiện
Nếu bạn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm, vui lòng bấm vào đây để được hỗ trợ trực tiếp từ THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Bạn đang tìm kiếm : CÔNG VĂN

" NGHI QUYET 42 2013 "

Hệ thống tìm kiếm được các Văn Bản liên quan sau :

Nếu bạn cần Văn bản hay TCVN nào, Bấm vào đây

Kết quả 141-160 trong 1085 công văn

141

Công văn 975/TTg-KTN năm 2013 chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa để thực hiện dự án đầu tư thủy điện Srêpôk do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Xét đề nghị của Bộ Tài nguyên và Môi trường tại công văn số 1788/BTNMT-TCQLĐĐ ngày 15 tháng 5 năm 2013 về việc chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa để thực hiện dự án đầu tư thủy điện Srêpôk 4A, Thủ tướng Chính phủ có ý kiến như sau: 1. Đồng ý Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Lắk quyết định chuyển mục đích sử dụng 299.034 m2 đất trồng lúa để thực

Ban hành: 04/07/2013

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 09/07/2013

142

Công văn 936/TTg-KTN năm 2013 chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa để thực hiện các dự án, công trình trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng do Thủ tướng Chính phủ ban hành

- Bộ Tài nguyên và Môi trường; - Ủy ban nhân dân tỉnh Sóc Trăng. Xét đề nghị của Bộ Tài nguyên và Môi trường tại công văn số 1750/BTNMT-TCQLĐĐ ngày 13 tháng 5 năm 2013 về việc chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa để thực hiện các dự án, công trình trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng, Thủ tướng Chính phủ có ý kiến như sau:

Ban hành: 26/06/2013

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 28/06/2013

143

Công văn 907/TTg-KTN năm 2013 chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa để thực hiện dự án trên địa bàn tỉnh Nghệ An do Thủ tướng Chính phủ ban hành

dân tỉnh Nghệ An. Xét đề nghị của Bộ Tài nguyên và Môi trường tại các công văn: số 1835/BTNMT-TCQLĐĐ ngày 17 tháng 5 năm 2013 và số 2035/BTNMT-TCQLĐĐ ngày 03 tháng 6 năm 2013 về việc chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa để thực hiện các dự án trên địa bàn tỉnh Nghệ An, Thủ tướng Chính phủ có ý kiến như sau: 1. Đồng ý

Ban hành: 24/06/2013

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/06/2013

144

Công văn 912/TTg-KTN năm 2013 chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa để thực hiện các dự án trên địa bàn tỉnh Hà Nam do Thủ tướng Chính phủ ban hành

dân tỉnh Hà Nam. Xét đề nghị của Bộ Tài nguyên và Môi trường tại công văn số 2223/BTNMT-TCQLĐĐ ngày 13 tháng 6 năm 2013 về việc chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa để thực hiện các dự án trên địa bàn tỉnh Hà Nam, Thủ tướng Chính phủ có ý kiến như sau: 1. Đồng ý Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Nam quyết định chuyển mục đích

Ban hành: 24/06/2013

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/06/2013

145

Công văn 811/TTg-KTN năm 2013 chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa để thực hiện các dự án, công trình trên địa bàn tỉnh Bình Định do Thủ tướng Chính phủ ban hành

nhân dân tỉnh Bình Định. Xét đề nghị của Bộ Tài nguyên và Môi trường tại công văn số 1570/BTNMT-TCQLĐĐ ngày 26 tháng 4 năm 2013 về việc xin chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa để thực hiện các dự án, công trình trên địa bàn tỉnh Bình Định, Thủ tướng Chính phủ có ý kiến như sau: 1. Đồng ý Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Định

Ban hành: 06/06/2013

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 08/06/2013

146

Công văn 2237/TTg-KTN năm 2013 chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa để thực hiện dự án trên địa bàn tỉnh Nghệ An do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Xét đề nghị của Bộ Tài nguyên và Môi trường tại công văn số 4873/BTNMT-TCQLĐĐ ngày 27 tháng 11 năm 2013 về việc chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa để thực hiện các dự án, công trình trên địa bàn tỉnh Nghệ An, Thủ tướng Chính phủ có ý kiến như sau: 1. Đồng ý Ủy ban nhân dân tỉnh Nghệ An quyết định chuyển mục đích sử dụng 97,61 ha đất trồng

Ban hành: 18/12/2013

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 20/12/2013

147

Công văn 613/VP-TH năm 2020 trả lời vướng mắc, kiến nghị của các Cục Hải quan tỉnh, thành phố do Văn phòng Tổng cục Hải quan ban hành

một cửa, cơ chế một cửa liên thông theo Quyết định 09/2015/QĐ-TTg ngày 25/3/2015 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Quy chế thực hiện cơ chê một cửa, cơ chê một cửa liên thông tại cơ quan hành chính nhà nước ở địa phương; Tuy nhiên, ngày 23/4/2018, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 61/2018/NĐ-CP về thực hiện cơ chế một cửa, một

Ban hành: 31/12/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 21/05/2021

148

Công văn 4245/TCHQ-PC năm 2013 vướng mắc vi phạm hành chính liên quan cá nhân xuất, nhập cảnh do Tổng cục Hải quan ban hành

theo thủ tục hành chính (đã được sửa đổi, bổ sung theo Nghị định số 19/2009/NĐ-CP ngày 19/02/2009); Thông tư số 42/2010/TT-BCA ngày 04/11/2010 của Bộ Công an quy định chi tiết thi hành một số điều của Quy chế tạm giữ người theo thủ tục hành chính. 2. Việc tạm hoãn xuất cảnh, nhập cảnh, chưa được xuất cảnh đề nghị căn cứ các quy định tại Pháp

Ban hành: 25/07/2013

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/07/2013

149

Công văn 477/GSQL-GQ1 năm 2013 về bột cá và bột gan mực nhập khẩu do Cục Giám sát quản lý về hải quan ban hành

VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 477/GSQL-GQ1 V/v bột cá và bột gan mực NK Hà Nội, ngày 30 tháng 05 năm 2013 Kính gửi: Công ty TNHH TM&DV giao nhận Lê Hòa (Địa chỉ: số 42 Võ Văn Kiệt, Quận 1, TP.HCM)

Ban hành: 30/05/2013

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 01/06/2013

150

Công văn 1993/TCT-CS năm 2014 giảm tiền thuê đất theo Thông tư 83/2012/TT-BTC và 16/2013/TT-BTC do Tổng cục Thuế ban hành

số 83/2012/TT-BTC và Thông tư số 16/2013/TT-BTC, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau: - Tại Điều 2 Thông tư số 83/2012/TT-BTC ngày 23/5/2012 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện việc miễn, giảm, gia hạn một số khoản thu Ngân sách Nhà nước theo Nghị quyết số 13/NQ-CP ngày 10/5/2012 của Chính phủ về một số giải pháp tháo gỡ khó khăn cho sản xuất

Ban hành: 29/04/2014

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 03/06/2014

151

Công văn 4684/TCT-CS năm 2013 giải đáp vướng mắc về xử phạt nộp chậm đối với tiền sử dụng đất do Tổng cục Thuế ban hành

cho cán bộ chiến sỹ Cục B42, B57 Tổng cục V - Bộ Công an khi thực hiện Nghị quyết số 02/NQ-CP và Thông tư số 16/2013/TT-BTC, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau: - Tại Điều 5, Thông tư số 83/2012/TT-BTC ngày 23/5/2012 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện việc miễn, giảm, gia hạn một số khoản thu Ngân sách Nhà nước theo Nghị quyết số 13/NQ-CP

Ban hành: 31/12/2013

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 24/01/2014

152

Công văn 925/KCB-QLCL năm 2014 báo cáo triển khai Thông tư 19/2013/TT-BYT do Cục Quản lý Khám, chữa bệnh ban hành

19/2013/TT-BYT (TT 19) cho các đơn vị trực thuộc không? Nếu có theo hình thức nào? a Tổ chức hội nghị chuyên đề phổ biến TT 19 1.Có 2.Không b - Nếu có, ghi ngày tổ chức:

Ban hành: 05/09/2014

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 31/10/2014

153

Công văn 2690/LĐTBXH-LĐTL năm 2013 hướng dẫn chi trả trợ cấp thôi việc do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành

2690/LDTBXH-LDTL,Công văn 2690 2013,Bộ Lao động - Thương binh và X,chi trả tiền trợ cấp thôi việc 2013,tiền trợ cấp nghỉ việc 2013,Bảo hiểm,Lao động - Tiền lương BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ban hành: 24/07/2013

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 25/07/2013

154

Công văn 7787/TCHQ-TXNK năm 2013 ân hạn và bảo lãnh thuế hàng nhập khẩu để sản xuất xuất khẩu do Tổng cục Hải quan ban hành

cơ sở sản xuất để áp dụng thời hạn nộp thuế 275 ngày được thực hiện theo quy định tại khoản 3 Điều 36 Thông tư 128/2013/TT-BTC ngày 10/9/2013 của Bộ Tài chính. Đề nghị công ty liên hệ trực tiếp với đơn vị hải quan nơi đăng ký tờ khai để được hướng dẫn, xem xét giải quyết. 2. Về gia hạn và tăng tiền bảo lãnh: Thủ tục gia hạn thời gian và

Ban hành: 17/12/2013

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 20/12/2013

155

Công văn 3942/TCT-CS năm 2013 miễn thuế, giảm thuế, gia hạn thuế đối với người nộp thuế gặp hỏa hoạn tại Trung tâm thương mại tỉnh Hải Dương do Tổng cục Thuế ban hành

Tại Mục I Chương VIII Luật Quản lý thuế số 78/2006/QH11 nêu trên; Tại khoản 19 Điều 1 Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Quản lý thuế số 21/2012/QH13 nêu trên quy định về thủ tục miễn thuế, giảm thuế; Tại Điều 42 Nghị định số 83/2013/NĐ-CP nêu trên quy định về việc xác định số thuế được miễn, giảm đối với trường hợp người nộp thuế

Ban hành: 20/11/2013

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 28/11/2013

156

Công văn 843/GSQL-TH năm 2013 hóa đơn thương mại được phát hành bởi nước thứ ba do Cục Giám sát quản lý về Hải quan ban hành

843/GSQL-TH V/v hóa đơn thương mại được phát hành bởi nước thứ ba. Hà Nội, ngày 29 tháng 08 năm 2013 Kính gửi: Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ giao nhận Lê Hòa. (Đ/c: 42 Võ Văn Kiệt, P. Nguyễn Thái Bình, Q1, TP. Hồ Chí Minh) Trả lời công văn số

Ban hành: 29/08/2013

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 04/09/2013

157

Công văn 6128/TCHQ-TXNK năm 2013 vướng mắc phát sinh trong việc thực hiện thu ngân sách nhà nước do Tổng cục Hải quan ban hành

tư số 128/2013/TT-BTC ngày 10/9/2013 của Bộ Tài chính. 2. Kiến nghị nêu tại điểm 4.2: - Về vướng mắc cấp giấy xác nhận hóa chất: Ngày 18/6/2013, Tổng cục đã có công văn số 3328/TCHQ-GSQL gửi Bộ Công Thương đề nghị sớm có văn bản thống nhất hướng dẫn chung nhằm tạo điều kiện thuận lợi, tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp nhập khẩu hóa

Ban hành: 18/10/2013

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 25/10/2013

158

Công văn 1954/BNN-KHCN năm 2013 về tuyển, xét chọn nhiệm vụ khoa học công nghệ cấp Bộ giai đoạn 2014-2018 do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

số nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp Bộ cho các tổng cục tại Quyết định số 1299/QĐ-BNN-KHCN ngày 07/6/2013. Đề nghị các Tổng cục thực hiện việc tuyển chọn, xét chọn các tổ chức, cá nhân chủ trì và thẩm định nội dung, tài chính các nhiệm vụ như sau: - Nhận bàn giao Hồ sơ tham gia tuyển chọn, xét chọn các nhiệm được giao tại Vụ Khoa học,

Ban hành: 11/06/2013

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 14/06/2013

159

Công văn 2507/BYT-TB-CT năm 2020 về triển khai Nghị quyết 60/NQ-CP về công khai danh sách, năng lực sản xuất của doanh nghiệp và đảm bảo chất lượng khẩu trang y tế do Bộ Y tế ban hành

2507/BYT-TB-CT,Công văn 2507 2020,Bộ Y tế,Triển khai Nghị quyết 60/NQ-CP,Công khai năng lực sản xuất của doanh nghiệp,Đảm bảo chất lượng khẩu trang y tế,Doanh nghiệp,Thể thao - Y tế BỘ Y TẾ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------

Ban hành: 07/05/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 23/05/2020

160

Công văn 4652/BKHĐT-QLĐT năm 2019 về thúc đẩy triển khai áp dụng đấu thầu qua mạng đáp ứng chỉ tiêu nêu tại Nghị quyết 01/NQ-CP do Bộ Kế hoạch và Đầu tư ban hành

4652/BKHĐT-QLĐT V/v thúc đẩy triển khai áp dụng đấu thầu qua mạng đáp ứng chỉ tiêu nêu tại Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 01/01/2019 của Chính phủ Hà Nội, ngày 05 tháng 7 năm 2019 Kính gửi: - Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ; - Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành

Ban hành: 05/07/2019

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 06/09/2019

Chú thích

Ban hành: Ngày ban hành của văn bản.
Hiệu lực: Ngày có hiệu lực (áp dụng) của văn bản.
Tình trạng: Cho biết văn bản Còn hiệu lực, Hết hiệu lực hay Không còn phù hợp.
Đã biết: Văn bản đã biết ngày có hiệu lực hoặc đã biết tình trạng hiệu lực. Chỉ có Thành Viên Basic và Thành Viên TVPL Pro mới có thể xem các thông tin này.
Tiếng Anh: Văn bản Tiếng Việt được dịch ra Tiếng Anh.
Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công báo), nó có giá trị pháp lý.
Lược đồ: Giúp Bạn có được "Gia Phả" của Văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan.
Liên quan hiệu lực: Những Văn bản thay thế Văn bản này, hoặc bị Văn bản này thay thế, sửa đổi, bổ sung.
Tải về: Chức năng để bạn tải văn bản đang xem về máy cá nhân để sử dụng.

 

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

HỖ TRỢ NHANH

Hỗ trợ qua Zalo
Hỗ trợ trực tuyến
(028) 3930 3279
0906 22 99 66
0838 22 99 66

 

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 18.204.48.69