Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 7796/VPCP-QHĐP năm 2017 về giải quyết kiến nghị của địa phương do Văn phòng Chính phủ ban hành

Số hiệu: 7796/VPCP-QHĐP Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Văn phòng Chính phủ Người ký: Mai Tiến Dũng
Ngày ban hành: 26/07/2017 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 7796/VPCP-QHĐP
V/v giải quyết kiến nghị của các địa phương

Hà Nội, ngày 26 tháng 7 năm 2017

 

Kính gửi:

- Các Bộ: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Quốc phòng, Công an, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Tài nguyên và Môi trưng, Giao thông vận tải, Công Thương, Giáo dục và Đào tạo, Nội vụ, Xây dựng, Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Ngoại giao, Lao động
- Thương binh và Xã hội, Y tế, Khoa học và Công nghệ;
- Ngân hàng Nhà nước Việt Nam;
- Thanh tra Chính phủ;
- Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

Về các kiến nghị của Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương tại Hội nghị trực tuyến của Chính phủ với các địa phương vào ngày 03 tháng 7 năm 2017, Thủ tướng Chính phủ giao các bộ, cơ quan ngang bộ: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Quốc phòng, Công an, Công Thương, Giao thông vận tải, Giáo dục và Đào tạo, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Nội vụ, Tài nguyên và Môi trường, Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Xây dựng, Y tế, Lao động - Thương binh và Xã hội, Khoa học và Công nghệ, Xây dựng, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, Thanh tra Chính phủ; căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao và quy định hiện hành nghiên cứu, xem xét, phối hợp với các cơ quan liên quan đxử lý các kiến nghị (kèm theo) và trả lời để địa phương biết; trường hợp vượt thẩm quyền, báo cáo Thủ tướng Chính phủ.

Văn phòng Chính phủ thông báo để các Bộ, cơ quan biết, thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng CP;
- VPCP: BTCN, các PCN, Trợ lý TTgCP, TGĐ Cổng TTĐT, các Vụ: CN, NN, KTTH, KGVX, NC, PL, QHQT, TCCV, TH, V.I, TKBT;
- Lưu: VT, QHĐP (3b). Th

BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
Mai Tiến Dũng

 

TỔNG HỢP KIẾN NGHỊ CỦA ĐỊA PHƯƠNG

TẠI HỘI NGHỊ TRỰC TUYẾN CỦA CHÍNH PHỦ VỚI CÁC ĐỊA PHƯƠNG NGÀY 03 THÁNG 7 NĂM 2017
(Kèm theo Công văn số 7796/VPCP-QHĐP ngày 26 tháng 7 năm 2017)

1. Bộ Kế hoạch và Đầu tư

a) Cơ chế, chính sách:

- Cn rà soát, điều chỉnh lại quy hoạch vùng đồng bằng sông Cửu Long để có sự đầu tư đủ và đúng để đồng bằng sông Cửu Long phát triển kịp các vùng khác; Xem xét, phê duyệt chủ trương cho phép xây dựng đề án “Liên kết phát triển bền vững tiểu vùng Duyên hải cửa sông Cửu Long, gồm 04 tỉnh: Bến Tre, Tiền Giang, Trà Vinh và Vĩnh Long” (Trà Vinh, Bến Tre).

- Sớm ban hành Nghị định hướng dẫn chi tiết Luật hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa để có cơ sở triển khai thực hiện (Sơn La).

- Ưu tiên thực hiện các dự án do Trung ương quản lý có tính kết nối liên vùng qua địa bàn thành phố, tạo động lực phát triển vùng theo quy hoạch, kế hoạch phát triển giao thông vận tải vùng ĐBSCL đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt; Quan tâm giải quyết các dự án đầu tư ổn định đời sống dân di cư tự do trên địa bàn có dự án; xem xét, ưu tiên hỗ trợ cho các tỉnh ĐBSCL, trong đó có tỉnh Bến Tre giải quyết nhanh tình hình sạt lở bờ sông, bờ biển đang diễn ra nghiêm trọng như hiện nay và bố trí kinh phí cho tỉnh thực hiện các công trình phòng chống, sạt lở, tái bố trí dân cư vùng có nguy cơ sạt lở cao (Cần Thơ, Lâm Đồng, Bến Tre).

- Nghiên cứu, điều chỉnh thống nhất, tạo điều kiện cho các địa phương thu hút đầu tư của DN nước ngoài trong các văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến đầu tư và đất đai (có sự mâu thuẫn giữa 02 văn bản: Khoản 4 Điều 25 NĐ số 118/2015/NĐ-CP ngày 12 tháng 11 năm 2015 và điểm b, Khoản 1, Điều 13 NĐ số 43/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2014) đối với các dự án có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài tại khu vực ven biển (Khu kinh tế Chân Mây Lăng Cô - Thừa Thiên Huế).

- Nghiên cứu kiến nghị trước ngày 25 tháng 7 hàng năm chỉ cần trình HĐND cấp tỉnh thông qua tổng vốn của từng nguồn vốn cho kế hoạch đầu tư công năm sau, chưa cần thiết danh mục chi tiết (Long An).

- Về việc sớm ban hành Quyết định phân bổ kế hoạch trung hạn nguồn vốn nước ngoài giai đoạn 2016 - 2020 và kế hoạch vn nước ngoài năm 2017 đđịa phương triển khai dự án đúng tiến độ thực hiện theo cam kết với nhà tài trợ và cơ quan chủ quản (Quảng Nam có 5 dự án: Dự án quản lý thiên tai (WB5), dự án thành phần cải thiện nông nghiệp có tưới tỉnh quảng nam (WB7), dự án sửa chữa và nâng cao an toàn đập (WB8), dự án hỗ trợ, xử lý chất thải bệnh viện (WB), dự án đầu tư xây dựng cầu dân sinh và quản lý tài sản đường địa phương (LRAMP) do các Bộ, ngành làm chủ quản) (Quảng Nam).

- Về việc ban hành các cơ chế, chính sách đặc thù về đầu tư hạ tầng, cơ chế hoạt động của khu trung chuyển hàng hóa, khu chế xuất để thúc đẩy trao đi thương mại Việt Nam - Trung Quốc - ASEAN; chính sách hỗ trợ phát triển các sản phẩm chủ lực của vùng trung du, miền núi Bắc Bộ, Nam Bộ theo chui giá trị để huy động nguồn lực đầu tư, phát huy tiềm năng, thế mạnh của các vùng miền; hỗ trợ công tác xúc tiến và kêu gọi đầu tư các dự án đầu tư trong lĩnh vực công nghiệp phụ trợ phục vụ cho các ngành dệt may, điện tử gia dụng; thu hút các dự án du lịch tâm linh tại Khu du lịch quốc gia (Tây Ninh, Lạng Sơn, Lào Cai).

- Tăng nguồn vốn đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016-2020 để các địa phương giảm bớt khó khăn về nguồn vốn, đảm bảo cân đối đủ vốn cho các dự án của địa phương (Lạng Sơn, Quảng Nam, Hải Phòng, Khánh Hoà, Tuyên Quang, Sơn La).

- Đề nghị Trung ương ủy quyền, phân cấp cho các địa phương được điều chỉnh kế hoạch vốn từ ngân sách TW, vốn trái phiếu CP (nằm trong tổng mức đã TW phân bổ) để địa phương chủ động hơn trong công tác điều hành, phân bkế hoạch vốn hàng năm và nâng cao hiệu quả sử dụng các nguồn vốn từ ngân sách TW (Tiền Giang).

- Sớm hoàn thiện các dự án Luật Quy hoạch, Luật Đầu tư công, Luật Đầu tư khắc phục các tồn tại, khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện như Luật Đầu tư công: đề nghị sửa đổi điều khoản quy định việc thẩm định chủ trương đầu tư và thẩm định nguồn vốn trong quá trình triển khai thực hiện các dự án đầu tư từ các nguồn vốn đầu tư công; điều chỉnh lại quy định về thời hạn thanh toán vốn đầu tư công; cho phép thời gian phê duyệt dự án đầu tư (báo cáo kinh tế - kỹ thuật, hồ sơ xây dựng công trình) để tháo gỡ vướng mắc về giải ngân vốn đầu tư; Về nợ đọng xây dựng cơ bản...; Luật Đầu tư: Mở rộng phạm vi, đối tượng điều chỉnh; xác định cụ thể thẩm quyền quyết định chủ trương đầu tư dự án; bổ sung điều, khoản quy định về việc quản lý dự án đầu tư theo quyết định chủ trương đầu tư của cấp có thẩm quyền; phân cấp cho địa phương liên quan đến các thủ tục hành chính về việc đầu tư dự án; Xây dựng cụ thể quy trình, cách thức, thời gian thực hiện thủ tục thanh lý tài sản sau khi chấm dứt hoạt động đầu tư; Điều chỉnh số lượng, thành phần hồ sơ dự án cho phù hợp; bổ sung nhiệm vụ, quyền hạn của HĐND cấp huyện, xã trong Chương V của Luật đầu tư công; Trong quá trình tổ chức thực hiện quy định của Chính phủ về đầu tư theo hình thức đối tác công tư (PPP) còn gặp nhiều vướng mắc, khó huy động được nguồn lực ngoài ngân sách; cn sm sửa đổi, bổ sung các quy định liên quan đến hình thức đầu tư này để huy động tối đa các nguồn lực cho đầu tư phát triển, trong đó, ngoài quỹ đất, cn bổ sung các loại khoáng sản làm vật liệu xây dựng thông thường (mỏ đất, cát, mỏ đá), nhà công sản,... làm tài sản thanh toán cho nhà đầu tư (Hà Nam, Nghệ An, Lào Cai, Hưng Yên, Quảng Ngãi, Quảng Ninh, Thanh hóa, Thừa Thiên Huế, Long An, Vĩnh Phúc).

- Điều chỉnh sự không thống nhất giữa Luật Đầu tư với các luật như: Luật Bảo vệ Môi trường, Luật đất đai, Luật Khoáng sản,... về trình tự thủ tục cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư; Bộ sớm đề xuất quy định thống nhất về trình tự thủ tục đầu tư để áp dụng chung trên toàn quốc; quy định cụ thể hơn về thời điểm ký quỹ thực hiện dự án. Đồng thời quy định cụ thể về đối tượng, thời gian được tạm hoãn tiền ký quỹ và các biện pháp xử lý khi không thực hiện tiến độ thực hiện dự án như cam kết (Vĩnh Phúc).

- Đề nghị nghiên cứu, sửa đổi các Luật khác như: Luật Đấu thầu và các nghị định hướng dẫn về nâng hạn mức chỉ định thầu đối với các gói thầu xây lắp, tư vấn; Luật Đầu tư công sửa đổi cho phép cấp tỉnh được tổ chức thẩm định phê duyệt Báo cáo nghiên cứu tiền khả thi đối với dự án nhóm A sử dụng toàn bộ ngân sách địa phương; thẩm quyền cho UBND tỉnh A được tổ chức thẩm định phê duyệt dự án thực hiện trên địa bàn hai tỉnh A-B (sau khi có ý kiến thống nhất của UBND tỉnh B về dự án) (Vĩnh Phúc).

- Xem xét, bổ sung quy định về cơ chế ưu đãi đối với các dự án thuộc ngành nghề đặc biệt ưu đãi đầu tư quy định tại Phụ lục I, NĐ số 118/2015/NĐ-CP đầu tư tại địa bàn có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn (Phú Thọ).

- Về việc kiến nghị cho phép các dự án khởi công mới quy mô nhóm C thuộc các chương trình mục tiêu quốc gia được thực hiện quy trình phê duyệt chủ trương đầu tư theo quy định tại Điều 3 Nghị định số 161/2016/NĐ-CP của Chính phủ (không phải thông qua các bộ, ngành Trung ương thẩm định nguồn vốn và khả năng cân đi vốn). Đng thời, cho phép kéo dài thời gian hoàn thiện hồ sơ thủ tục của các dự án khởi công mới trong năm 2017 thuộc chương trình mục tiêu quốc gia đến 30 tháng 9 năm 2017; xem xét sửa đổi lại Nghị định số 136/NĐ-CP ngày 31/12/2015 theo hướng giao cho địa phương tự thẩm định nguồn vốn và khả năng cân đối nguồn vốn đối với dự án đầu tư từ nguồn vốn Chương trình MTQG. (Nghệ An, Hà Giang, Sơn La).

- Đề nghị có hướng dẫn cho địa phương về số liệu 10% dự phòng được tách riêng trong biểu thông báo kế hoạch trung hạn nhưng chưa xác định cụ thể là nguồn vốn được giữ lại tại ngân sách địa phương hay tại ngân sách Trung ương(Đồng Nai); Kiến nghị Thủ tướng Chính phủ xem xét, cho phép địa phương được bố trí từ vốn dự phòng NSTW (10% chưa phân b) trong kế hoạch trung hạn của Tỉnh, để bổ sung kế hoạch năm 2017 và các năm tiếp theo cho các dự án thuộc chương trình mục tiêu phát triển lâm nghiệp bền vững giai đoạn 2016-2020 (Hà Giang).

- Công tác giao vốn Ngân sách Trung ương muộn (đến nay chưa giao kế hoạch vốn đầu tư trung hạn đt 2; vốn Trái phiếu Chính phủ; vốn hỗ trợ người có công năm 2017...), hoặc kế hoạch vốn giao muộn nhưng yêu cầu giải ngân rất khẩn trương nên các địa phương lại phải đề nghị gia hạn giải ngân (Lào Cai, Hưng Yên, Đồng Nai, Quảng Ngãi, Hà Giang, Tuyên Quang).

- Tăng nguồn vốn đầu tư cho Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững hoặc giảm đối tượng đầu tư (Các xã ngoài Chương trình 30a và Chương trình 135) (Long An)

- Nghiên cứu, đề xuất các chính sách tận dụng nguồn lực xã hội hóa trong các lĩnh vực như giáo dục, y tế (Đồng Tháp).

- Xem xét đồng ý chủ trương thực hiện 01 dự án casino có quy mô nhỏ giá trị dưới 2 tỷ USD nằm trong khu trung tâm thương mại quốc tế đô thị mới Mộc Bài; thu hút đầu tư các dự án cơ sở hạ tầng nhằm phát triển kinh tế xã hội cho địa phương: đường từ tuyến tránh Xuyên Á đến cửa khu Chàng Riệc và đoạn kết nối vi tỉnh Bình Dương, dự án tưới tiêu khu vực Tây Sông Vàm Cỏ, dự án đường cao tốc TPHCM-Mộc Bài và nhánh kết nối đến thành phố Tây Ninh, điều chỉnh điểm đầu dự án cao tốc TPHCM- Mộc Bài từ đường vành đai 3 đến đường Lê Văn Khương (TPHCM) hoặc khu vực gần Quốc lộ 1 đường vành đai 2, đưa vào đầu tư nhánh kết nối từ Gò Dầu đến thành phố Tây Ninh với chiều dài khoảng 20km, dự án đường Xuyên Á, dự án đường Tun tra biên giới, dự án Nhà máy điện từ rác thải (Tây Ninh).

b) Các công trình, dự án cụ thể:

- Đề nghị hỗ trợ và ủng hộ tỉnh Vĩnh Phúc thu hút dự án xây dựng trường và vận hành thương mại trường đua ngựa quốc tế và các công trình thể thao giải trí, dịch vụ có liên quan tại Vĩnh Phúc (hiện nay dự án đang trong quá trình lấy ý kiến của các Bộ ngành trung ương).

- Hỗ trợ địa phương thu hút các dự án đầu tư hạ tầng khu công nghiệp (Vĩnh Phúc).

- Sớm thông báo, chuyển nguồn vốn tín dụng đầu tư phát triển của Nhà nước thực hiện Chương trình kiên cố hóa kênh mương và đường giao thông nông thôn theo Quyết định 1871/QĐ-BKHĐT ngày 23 tháng 12 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư (Cần Thơ, Hưng Yên).

- Cho phép UBND thành phố Hải Phòng là cơ quan nhà nước có thẩm quyền nghiên cứu, triển khai các thủ tục để thực hiện Dự án đầu tư xây dựng đường và cầu Tân Vũ - Lạch Huyện số 2 theo hình thức đối tác công tư (PPP) nhằm phục vụ phát triển trung tâm du lịch quốc tế qun đảo Cát Bà, phát triển kinh tế - xã hội huyện Cát Hải và thành phố Hải Phòng (Hải Phòng).

- Chủ trì, phối hợp với Bộ Tài chính, làm việc với UBND thành phố Hải Phòng về việc đầu tư xây dựng cầu Nguyễn Trãi, cầu Vũ Yên bằng nguồn vốn ODA của JICA trong triển khai kế hoạch năm 2018 (Hải Phòng).

- Về cấp giấp chứng nhận đầu tư Dự án tuyến đường bộ ven biển (Hải Phòng).

- Bổ sung quy hoạch mở rộng sân golf 36 hố do Tập đoàn Vingroup làm chủ đầu tư tại đảo Vũ Yên thành 72 hố vào Quy hoạch sân golf Việt Nam đến năm 2020 (Hải Phòng).

- Về việc phê duyệt việc điều chỉnh địa gii khu kinh tế Đình Vũ-Cát Hải gắn với việc mở rộng khu công nghiệp Tràng Duệ (giai đoạn 3) (Hải Phòng).

- Về việc hỗ trợ một phần từ nguồn vốn dự phòng ngân sách Trung ương trung hạn, giai đoạn 2016-2020 cho Dự án đầu tư xây dựng khu đô thị mở rộng thành phố sang phía Bc sông Cấm đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại quyết định số 1131/QĐ-TTg ngày 24/6/2016 (Hải Phòng).

- Về xem xét hỗ trợ vốn để xây dựng Bệnh viện Tim mạch mới (600 giường) bằng nguồn vốn Trung ương hoặc nguồn ODA do Bệnh viện tim mạch An Giang đã xuống cấp trong khi nhu cầu điều trị lĩnh vực tim mạch tăng cao (An Giang, Đồng Tháp, Kiên Giang, Cần Thơ).

- Về việc hỗ trợ kêu gọi đầu tư sân bay Chu Lai theo quy hoạch (hiện đang quá tải so với quy hoạch và phát triển; về việc đầu tư tuyến QL40B (Km11- Km35) qua địa bàn tỉnh Quảng Nam có vai trò quan trọng do đi qua 5 huyện, thành phố, lưu lượng phương tiện rt lớn nhưng mặt đường nhỏ, hẹp, rt bức xúc về giao thông, đi lại (Quảng Nam).

- Về xem xét phê duyệt chủ trương đầu tư dự án Hỗ trợ kỹ thuật Hạ tầng cơ bản cho phát triển toàn diện các tỉnh Đông Bắc: Hà Giang, Cao Bằng, Bắc Kạn, Lạng Sơn” do ADB tài trợ; xem xét hỗ trtừ ngân sách Trung ương cho phần thuế VAT đối với chi phí xây lắp của dự án trên (Hà Giang, Cao Bằng, Bắc Kạn, Lạng Sơn).

- Về đề nghị tăng mức vốn hỗ trợ của Trung ương cho đầu tư kết cấu hạ tầng Khu kinh tế cửa khẩu Đồng Đăng - Lạng Sơn, nhất là đầu tư hạ tầng tại các cửa khẩu quốc tế song phương và các cửa khẩu phụ có lưu lượng người, phương tiện, hàng hóa lớn; hỗ trợ nguồn lực để sớm hoàn thiện hệ thống kết cấu hạ tầng tại cửa khẩu chính Chi Ma; xây dựng hoàn chỉnh cơ sở hạ tầng ga vận tải quốc tế Đồng Đăng đạt tiêu chuẩn ga hạng I để thuận lợi cho xuất nhập khẩu hàng hóa của cả nước; quan tâm, bố trí vốn đầu tư hoàn thành hệ thống đường tuần tra biên giới (Lạng Sơn).

- Đề nghị xem xét, bố trí vốn cho dự án xây dựng nút giao khác mức giữa đường sắt Hà Nội - Đồng Đăng (Km162+052) với Quốc lộ 1B (Km1+115) giai đoạn 3 được Bộ Giao thông vận tải phê duyệt dự án đầu tư tại Quyết định 3354/QĐ-BGTVT ngày 25/10/2013 (Lạng Sơn).

- Hỗ trợ các dự án có tính chất đột phá phát triển kinh tế - xã hội: Khu du lịch trọng điểm quốc gia Tam Chúc; Khu đại học Nam Cao; Khu Y tế chất lượng cao; quan tâm giới thiệu các doanh nghiệp về đầu tư tại địa phương. Định hướng các nhà đầu tư Nhật Bản, Hàn Quốc về đầu tư tại Khu công nghiệp hỗ trợ Đồng Văn III (dành riêng cho nhà đầu tư Nhật Bản) và Khu công nghiệp Đồng Văn IV (dành riêng cho nhà đầu tư Hàn Quốc) (Hà Nam).

- Thông qua kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016-2020 và bố trí kế hoạch vốn năm 2017 để triển khai thi công, hoàn thành các dự án, công trình: Dự án đường giao thông nối Vinh - Cửa Lò (giai đoạn I); Dự án đường ven biển đoạn Nghi Sơn (Thanh Hóa) - Cửa Lò (Nghệ An); Dự án đường Mường Xén - Ta Đo - Khe Kin; Dự án xây dựng cu thị trn Con Cuông - Thanh Nam; đầu tư hoàn thành giai đoạn 1 Dự án Tuyến đường bộ nối hai đường cao tốc Hà Nội - Hải Phòng và cao tốc Cầu Giẽ - Ninh Bình, đoạn qua địa phận tỉnh Hưng Yên (giai đoạn 1); dự án Tu bổ, mở rộng quy tập nghĩa trang liệt sỹ huyện Vị Xuyên (Giai đoạn I) của tỉnh Hà Giang; Dự án Hỗ trợ xử lý chất thải Bệnh viện trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa Dự án Rà phá bom mìn, vật nổ còn sót lại sau chiến tranh trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa, giai đoạn 2016-2020; Dự án Thoát lũ sông Tân Lâm (giai đoạn 2); các dự án chống sạt lở ven bin do tình hình bão lũ và áp thp nhiệt đới diễn biến bất thường (Nghệ An, Hưng Yên, Hà Giang, Khánh Hoà, Thừa Thiên Huế).

- Xem xét, bố trí trước cho tỉnh Đồng Nai trong nguồn tiền 5000 tỷ đồng để chuẩn bị xây dựng các Khu tái định cư Lộc An - Bình Sơn (diện tích 282 ha) và thực hiện đo đạc, kiểm kê, xác định nguồn gốc đất các hộ dân có đất bị thu hồi thuộc giai đoạn 1 dự án cảng HKQT Long Thành (Đồng Nai).

- Xem xét giữ nguyên kế hoạch trung hạn nguồn cân đối ngân sách địa phương là 8.590.965 triệu đồng như số thông báo của Bộ Kế hoạch và Đầu tư, tạo điều kiện để tỉnh đủ nguồn lực cần thiết, hoàn thành các nhiệm vụ, mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2016-2020 (Quảng Ngãi).

- Về việc bố trí vốn cho dự án Hợp phần Di dân, tái định cư Hồ chứa nước Nước Trong: kiến nghị xem xét việc bố trí vốn hỗ trợ có mục tiêu từ ngân sách trung ương hoặc vốn trái phiếu Chính phủ giai đoạn 2016-2020 để tỉnh có điều kiện hoàn thành dự án (Quảng Ngãi).

- Về bố trí vốn để thu hồi khoản tạm ứng cho tỉnh Quảng Ngãi 185 tỷ đồng (50% số thuế tiêu thụ đặc biệt của Nhà máy lọc hóa dầu Dung Quất năm 2009): Để thu hồi các khoản ứng trước theo đúng Nghị quyết số 62/NQ-CP ngày 07/9/2015 của Chính phủ, sớm hoàn ứng các khoản ứng trước từ vốn ngân sách Trung ương của tỉnh Quảng Ngãi, tnh đề nghị sớm bố trí vốn để thu hồi khoản tạm ứng cho tỉnh là 185 tỷ đồng (Quảng Ngãi).

- Đề nghị sớm phê duyệt chủ trương đầu tư dự án đầu tư cơ sở hạ tầng KCN Phú Thuận để tạo điều kiện thu hút đầu tư, phát triển kinh tế và gia tăng năng lực sản xuất cho địa phương (Bến Tre).

- Ưu tiên bố trí vốn sớm triển khai dự án cải tạo, nâng cấp Quốc lộ 53 (đoạn Trà Vinh - Long Toàn) và tuyến tránh Quốc lộ 53 qua thành phố Trà Vinh vì đây là đoạn rất quan trọng là huyết mạch của tỉnh, là tuyến đường vào kênh đào cho tàu có trọng tải ln vào sông Hậu, vào Khu Kinh tế ven biển Định An, vào Cảng Đnh An, qua 5/9 đơn vị hành chính cấp huyện của Trà Vinh; dự án đã được giải phóng mặt bằng từ năm 2009 (Trà Vinh).

- Đề nghị Bộ sớm trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Dự án phát triển cây dược liệu gn với xóa đói giảm nghèo, xây dựng nông thôn mới tại 6 huyện 30a tỉnh Hà Giang (dự án nhóm A, thuộc thẩm quyền quyết định của Thủ tướng Chính phủ được quy định tại Khoản 4 Điều 8 Luật Đầu tư công (Hà Giang).

- Về việc bố trí 50% tổng mức đầu tư (tương ứng với 968 tỷ đồng) để thực hiện dự án Đường cất hạ cánh số 2 - Cảng hàng không quốc tế Cam Ranh; về việc chỉ đạo Ban Quản lý KKT Vân Phong chấm dứt và thu hồi Giấy chứng nhận đầu tư đối với dự án xây dựng CSHT Khu công nghiệp Nam Cam Ranh (Khánh Hoà).

- Đầu tư vào các tuyến đường: từ Ninh Bình đi Thanh Hóa do đang xuống cấp; về việc sớm báo cáo Quốc hội việc đầu tư dự án tuyến đường Thanh Hóa đi Hà Tĩnh (Thanh Hoá).

- Đề nghị cho phép bổ sung kế hoạch vốn ODA năm 2017 cho tỉnh Vĩnh Phúc theo tiến độ thực hiện các chương trình, dự án và cam kết với nhà tài trợ nước ngoài.

- Chủ trì, phối hợp với Bộ Tài chính, làm việc với UBND tỉnh Lâm Đồng về việc thống nhất hạn mức cho địa phương vay đối với Dự án cải thiện cơ sở hạ tầng (giai đoạn 1) nhằm phát triển sản xuất nông nghiệp của tỉnh Lâm Đồng sử dụng vn ODA vay Nhật Bản.

- Chủ trì, phối hợp với Bộ Tài chính, Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc btrí vốn cho Dự án ODA “Hành lang bảo tn đa dạng sinh học Tiu vùng Mê Công mở rộng - giai đoạn 2” tỉnh Thừa Thiên Huế.

2. Bộ Tài chính:

- Đề nghị sớm phê duyệt kế hoạch sắp xếp, đổi mới DNNN và có hướng dẫn bổ sung quy định về cổ phần hóa, thoái vốn, bán, giải thể, phá sản DN phù hợp với hệ thống luật mới ban hành (Phú Thọ).

- Cho phép lùi thời hạn thu hồi các khoản ứng trước ngân sách Trung ương của địa phương đến sau năm 2020 để tập trung cao nguồn lực đầu tư các công trình kết cấu hạ tầng giao thông (Hải Phòng).

- Trên cơ sở số dự kiến hụt thu ngân sách năm 2017 của tỉnh Vĩnh Phúc, đề nghị Bộ Tài chính báo cáo Thủ tướng Chính phủ trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội cấp bù hụt thu ngân sách năm 2017 do nguyên nhân khách quan cho tỉnh Vĩnh Phúc.

- Phối hợp với Bộ Công an xem xét, tăng kinh phí hoạt động phòng, chống tội phạm hàng năm cho địa phương để tiếp tục thực hiện có hiệu quả Chỉ thị số 48-CT/TW của Bộ Chính trị, NQ số 09/CP và Chương trình quốc gia phòng, chng tội phạm của Chính phủ (Tin Giang).

- Nghiên cứu, xây dựng cơ chế tài chính đối với khoản vốn tín dụng đầu tư phát triển đã giao cho địa phương tại QĐ số 2525/QĐ-TTg ngày 31 tháng 12 năm 2015 (Sơn La).

- Đề nghị xem xét, bổ sung quy định riêng về mức phí cấp Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm đối với các cơ sở sản xuất thực phẩm nhỏ lẻ với mức phí dao động từ 500.000đ đến 700.000đ/cơ sở/lần để các cơ sở sản xuất thực phẩm nhỏ lẻ có điều kiện sản xuất, nâng cao thu nhập cho gia đình và thuận lợi trong việc chấp hành các quy định của pháp luật về an toàn thực phẩm (Long An).

- Về việc xem xét cho phép tạm dừng những khu đất, tài sản gắn với đất chưa được phê duyệt kế hoạch khai thác sau ngày 07/3/2017 theo nội dung công văn số 342/TTg-V.I ngày 07/3/2017 về việc tạm dừng thực hiện thủ tục bán đấu giá tài sản trên đất, chuyển nhượng quyền sử dụng đất theo quyết định số 09/2007/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ (An Giang).

- Phối hợp với Bộ Kế hoạch và Đầu tư, làm việc với UBND tỉnh Lâm Đồng về việc thống nhất hạn mức cho địa phương vay đối với Dự án cải thiện cơ sở hạ tầng (giai đoạn 1) nhằm phát triển sản xuất nông nghiệp của tỉnh Lâm Đồng sử dụng vốn ODA vay Nhật Bản.

- Phối hợp với Bộ Kế hoạch và Đầu tư, làm việc với UBND thành phố Hải Phòng về việc đầu tư xây dựng cầu Nguyễn Trãi, cầu Vũ Yên bằng nguồn vốn ODA của JICA trong triển khai kế hoạch năm 2018.

- Chủ trì, phối hợp với Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành văn bản triển khai thực hiện đổi mới đồng bộ cơ chế quản lý tài chính nhằm thúc đẩy hoạt động nghiên cứu và chuyển giao công nghệ, giúp doanh nghiệp tăng cường tim lực công nghệ, tăng sức cạnh tranh trong hội nhập (Cn Thơ).

- Về việc chuyển nguồn vốn tín dụng đầu tư phát triển của Nhà nước thực hiện Chương trình kiên cố hóa kênh mương và đường giao thông nông thôn theo hướng dẫn về quy định thủ tục vay vốn thực hiện Chương trình (Cần Thơ, Quảng Nam, Hưng Yên, Bến Tre).

- Đối với linh kiện nhập khẩu lắp ráp ô tô cho phép thực hiện giảm thuế từ ngày 01/10/2017 (Quảng Nam).

- Về hoàn thiện các dự án Luật: Luật số 71/2014/QH13 sửa đổi bổ sung một số điều của các luật về thuế: mặt hàng phân bón thuộc đối tượng không chịu thuế giá trị gia tăng, DN sản xuất phân bón không được khấu trừ thuế đầu vào, mà phải hạch toán vào chi phí. Vì vậy để tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp đề nghị điều chỉnh đối với sn phẩm phân bón thuộc đối tượng chịu thuế GTGT với mức thuế suất 0% thay cho quy định hiện hành là không thuộc đối tượng chịu thuế VAT đầu ra (Lào Cai).

- Xem xét sửa đổi Khoản 3, Điều 18, NĐ số 46/2014/NĐ-CP quy định: miễn, giảm tiền thuê đất, thuê mặt nước chỉ được thực hiện cho doanh nghiệp thuê đất trực tiếp với Nhà nước (quy định này chưa khuyến khích, thu hút đầu tư được đối với doanh nghiệp công nghệ cao vào các khu công nghiệp) (Phú Thọ).

- Chủ trì, phối hợp với Bộ Công Thương trong việc thực hiện ngay việc áp thuế tự vệ đối với mặt hàng DAP, đng thời không cho nhập khu Phân bón DAP (vì theo thống kê hiện nay lượng nhập khẩu phân bón DAP nhập khẩu đạt xấp xỉ nhu cầu tiêu thụ trong nước: Năm 2015 nhập khẩu khoảng 979 nghìn tấn, năm 2016 nhập khẩu khoảng 821 nghìn tấn; 5 tháng đầu năm 2017 nhập khẩu 400 nghìn tấn DAP). Ngoài ra, các sản phẩm DAP trong nước không được hoàn thuế VAT đầu vào làm tăng giá thành sản phẩm, giảm sức cạnh tranh của sản phẩm. Do đó, đề nghị xem xét thay đổi Luật Thuế VAT (điều chỉnh mặt hàng phân bón từ đối tượng không chịu thuế giá trị gia tăng sang đối tượng chịu thuế GTGT 5%...); Tiếp tục duy trì việc áp thuế tự vệ đối với sản phẩm phôi thép (Lào Cai).

- Nghiên cứu vấn đề thu phí trong việc cung cấp công nghệ thông tin cho người dân (Đồng Tháp).

- Phối hợp với Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc bố trí vốn cho Dự án ODA “Hành lang bảo tồn đa dạng sinh học Tiểu vùng Mê Công mở rộng - giai đoạn 2” tỉnh Thừa Thiên Huế.

- Sớm hướng dẫn định mức chi ngân sách cho việc bảo vệ khoáng sản chưa khai thác theo quy định tại điểm a, khoản 1 Điều 17 của Nghị định 158 (Phú Thọ).

- Chủ trì, phối hợp với Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội sớm triển khai việc cấp kinh phí thực hiện chính sách về nhà ở đối với người có công theo Quyết định số 22/2013/QĐ-TTg ngày 26/4/2013 của Chính phủ (Phú Thọ).

- Về việc tăng thêm thời gian hàng gửi kho ngoại quan (Lạng Sơn).

3. Bộ Quốc phòng:

- Về việc tiếp tục đầu tư, hoàn chỉnh tuyến đường Nam Đông - A Lưới có ý nghĩa chiến lược trong phát triển kinh tế xã hội, đảm bảo quốc phòng an ninh tại địa bàn và khu vực, là tuyến đường hành lang Đông - Tây từ 2 tỉnh Xalavan và Sê Koong (nước bạn Lào) và Quốc lộ 1 về cảng quốc tế Chân Mây Lăng Cô và Đà Nng (Thừa Thiên Huế).

4. Bộ Công an:

- Chủ trì, phối hợp với Bộ Tài chính xem xét, tăng kinh phí hoạt động phòng, chống tội phạm hàng năm cho địa phương để tiếp tục thực hiện có hiệu quả Chỉ thị số 48-CT/TW của Bộ Chính trị, NQ số 09/CP và Chương trình quốc gia phòng, chống tội phạm của Chính phủ (Tiền Giang).

- Chủ trì, phối hợp với Bộ Tài chính xem xét, hướng dẫn việc để lại nguồn thu ngân sách từ xử phạt vi phạm giao thông xác định rõ ràng công an địa phương hay Trung ương hưởng nguồn thu này (An Giang, Lạng Sơn).

5. Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn:

- Sớm triển khai các dự án: Dự án quản lý thiên tai (WB5), dự án thành phần cải thiện nông nghiệp có tưới (WB7), dự án sửa chữa và nâng cao an toàn đập (WB8) (Quảng Nam).

- Tập trung chỉ đạo giải quyết hiệu quả việc hỗ trợ tìm kiếm thị trường tiêu thụ nông sản vùng ĐBSCL (Cần Thơ).

- Các giải pháp triển khai các giải pháp công trình, phi công trình để hạn chế tình hình sạt lở tại vùng ĐBSCL xảy ra ngày càng nghiêm trọng (Cn Thơ, An Giang, Bến Tre).

- Ban hành các chính sách hỗ trợ phát triển các sản phẩm chủ lực của vùng trung du, miền núi Bắc Bộ theo chuỗi giá trị để huy động nguồn lực đầu tư, phát huy tiềm năng, thế mạnh của vùng này (Lạng Sơn).

- Có định hướng sản xuất đối với các sản phẩm nông nghiệp cho các địa phương trên cơ sở cân đối cung - cầu, nhằm hạn chế tình trạng sản xuất thừa, không tiêu thụ được hoặc giá giảm sâu gây thiệt hại cho người nông dân, điển hình như trường hợp sản phẩm thịt heo hiện nay; nghiên cứu, tìm giải pháp khắc phục tình trạng hàng hóa nông sản được mùa mất giá như thời gian qua (Bến Tre, Trà Vinh).

- Về Quản lý, bảo vệ rừng, chuyển đổi mục đích đất lâm nghiệp: Đề nghị kịp thời bố trí vốn để triển khai các chương trình, dự án thuộc Chương trình phát triển lâm nghiệp bền vững giai đoạn 2016 - 2020; sớm sửa đổi, bổ sung chính sách chi trả dịch vụ môi trường rừng theo hướng giao cho UBND cấp tỉnh điều tiết nguồn thu từ dịch vụ môi trường rng từ các lưu vực khác nhau trên địa bàn tỉnh, để có mức chi cho hộ nhận khoán QLBVR hợp lý để tạo sự công bằng, khích lệ người QLBVR; cho phép các dự án đầu tư liên quan đến rừng và đất lâm nghiệp đã triển khai và đang thực hiện dở dang được tiếp tục thực hiện (Lâm Đồng).

- Sớm trình Quốc hội ban hành Luật trồng trọt và Luật chăn nuôi; Đề nghị sớm trình Thủ tướng Chính phủ về việc bổ sung tỉnh Vĩnh Phúc vào Quy hoạch tổng thể vùng nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao tại Quyết định số 575/QĐ-TTg ngày 04/5/2015 của Thủ tướng Chính phủ; trình Chính phủ ban hành Nghị định thay thế Nghị định số 210/2013/NĐ-CP ngày 19/12/2013 về chính sách khuyến khích doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn. Có cơ chế ưu đãi cho doanh nghiệp vay vốn để đầu tư vào lĩnh vực nông nghiệp và phát triển nông thôn; Cho phép thí điểm cơ chế đối tác công tư trong phát triển cơ sở hạ tầng nông thôn, xây dựng các cụm công nghiệp - dịch vụ tại các vùng chuyên canh, phát triển các chuỗi giá trị nông nghiệp chủ lực, hiện vẫn nằm ngoài quy định của Quyết định số 71/2010/QĐ-TTg (Vĩnh Phúc).

- Ban hành Thông tư hoặc trình Thủ tướng Chính phủ ban hành quyết định quy định những nội dung, mức hỗ trợ thực hiện xây dựng, phát triển chuỗi sản xuất, cung ứng nông lâm thủy sản đảm bảo an toàn thực phẩm để các địa phương có căn cứ thực hiện (Vĩnh Phúc).

- Rà soát, ban hành chặt chẽ các danh mục về phân bón, thuốc BVTV, thuốc thú y... Tiếp tục rà soát, sửa đổi, ban hành các quy chuẩn thực phẩm thuộc phạm vi quản lý của Bộ để quản lý chặt chẽ, hiệu quả và an toàn thực phẩm (Vĩnh Phúc).

- Phân cấp, giao cho các tỉnh, thành phố đánh giá và chịu trách nhiệm về việc cấp giấy chứng nhận tiêu chuẩn VietGap cho các cơ sở sản xuất nông lâm thủy sản tại địa phương để giảm chi phí cho cơ sở sản xuất, gắn trách nhiệm của cơ quan quản lý địa phương với cơ sở sản xuất (Vĩnh Phúc).

- Sớm phê duyệt quy hoạch tổng thể phát triển đa mục tiêu Hồ Dầu Tiếng để làm cơ sở cho tỉnh mời gọi đầu tư dự án phát triển du lịch sinh thái (Tây Ninh).

6. Bộ Tài nguyên và Môi trường

- Sớm ban hành Thông tư hướng dẫn về quản lý cát, sỏi lòng sông (Phú Thọ).

- Đề nghị sửa đổi chính sách về đất đai, tạo thuận lợi cho tích tụ, tập trung ruộng đất, mở rộng hạn điền cho sản xuất nông nghiệp quy mô ln (Vĩnh Phúc).

- Xem xét, sửa đổi, cắt giảm thủ tục hành chính liên quan đến các khâu thu hồi đất, đền bù, giải phóng mặt bằng tạo điều kiện cho doanh nghiệp sớm đưa dự án vào hoạt động sản xuất, kinh doanh với các nội dung cụ thể như: các dự án đầu tư ở địa bàn các tnh có nguồn vốn từ ngân sách nhà nước sm hoàn tất công tác giải phóng mặt bằng, xây dựng đầu tư đúng tiến độ được thực hiện bồi thường bằng đất không cùng mục đích sử dụng đất với loại đất thu hồi nhưng phải tổ chức xác định giá đất cụ thể cho cả loại đất thu hồi và loại đất bồi thường, đồng thời thực hiện thanh toán khoản chênh lệch (nếu có) (Hưng Yên, Quảng Nam, Long An),

- Liên quan đến lĩnh vực bảo vệ môi trường, tỉnh Phú Thọ đề xuất các nội dung sau:

+ Kiến nghị có quy định phân công nhiệm vụ cụ thể về BVMT cho các Sở, ban, ngành khác (Xây dựng, Nông nghiệp, Công thương,...) ở địa phương đtriển khai đồng bộ các nhiệm vụ về BVMT theo quy định.

+ Thống nhất quy định về đối tượng lập báo cáo ĐTM, Kế hoạch BVMT và thẩm quyền thẩm định, phê duyệt, xác nhận giữa Nghị định 18/2015/NĐ-CP ngày 14/02/2015 của Chính phủ và Thông tư số 27/2015/TT-BTNMT ngày 29/5/2015 của Bộ Tài nguyên và Môi trường (Đặc biệt là một số loại hình sản xuất, kinh doanh thuộc Mục số 14, 33, 64, 88 Phụ lục II Nghị định 18/2015/NĐ-CP ngày 14/02/2015 của Chính phủ).

+ Bổ sung quy định xử phạt đối với hành vi “Không thực hiện quan trắc, giám sát môi trường”, “Không chuyển giao chất thải nguy hại quá thời hạn phải xử lý” tại Nghị định số 155/2016/NĐ-CP ngày 18/11/2016 của Chính phủ về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực môi trường.

+ Xây dựng quy định cụ thể về chương trình giám sát chất phát thải và các thành phần môi trường tại hướng dẫn lập Kế hoạch BVMT thuộc thẩm quyền đăng ký UBND cấp huyện đối với các dự án có nguy cơ gây ô nhiễm môi trường lớn (cơ sở sản xuất vật liệu xây dựng, chế biến nông sản; chăn nuôi gia súc, gia cầm, thủy sản, tái chế phế liệu...).

+ Sớm ban văn bản hướng dẫn thực hiện về việc cấp chứng chỉ điều kiện hoạt động của các đơn vị tư vấn ĐTM; Danh mục và hướng dẫn thực hiện quan trắc phát thải đối với cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ có nguy cơ ảnh hưởng đến môi trường; Tiêu chí phân loại doanh nghiệp, hướng dẫn thực hiện chương trình quan trắc đặc biệt là đối với các dự án đã được phê duyệt ĐTM.

+ Thống nhất thời gian yêu cầu cấp tỉnh báo cáo về các nội dung quản lý, BVMT tại địa phương (Báo cáo về quản lý chất thải nguy hại, báo cáo ký quỹ phục hồi môi trưng, báo cáo công tác BVMT làng nghề,...) tại các Thông tư hướng dẫn thực hiện.

+ Bỏ quy định thời gian thực hiện lập Đề án Bảo vệ môi trường. Thay vào đó, quy định những đối tượng phải lập Đề án BVMT chi tiết, Đề án BVMT đơn giản sẽ bị xử phạt do không có thủ tục báo cáo ĐTM hoặc Kế hoạch BVMT.

+ Tăng cường xây dựng, hoàn thiện và ban hành đồng bộ các văn bản quy phạm pháp luật về BVMT (Thông tư về quản lý chất thải rắn thông thường và chất thải sinh hoạt, Thông tư quy định trách nhiệm theo dõi các chỉ tiêu thống kê, giám sát về bảo vệ môi trường, Quy chuẩn lò đốt rác thải,...). Điều chỉnh các văn bản pháp luật về môi trường đã có cho phù hợp với điều kiện thực tế hiện nay như: Quy định rõ thẩm quyền, trách nhiệm của các cơ quan quản lý, bảo vệ pháp luật về môi trường; quy định về thu phí bảo vệ môi trường đối với khí thải.

+ Tiếp tục xây dựng các hướng dẫn kỹ thuật chuyên ngành về lập báo cáo ĐTM, kế hoạch bảo vệ môi trường và thực hiện công tác sau thẩm định báo cáo ĐTM để hỗ thực thực hiện các công tác này.

+ Nghiên cứu, rà soát chương trình thanh tra, kiểm tra của Bộ Tài nguyên và Môi trường và các cơ quan được Bộ giao chức năng thanh tra, kiểm tra đgiảm bớt tần suất, số lượng cơ sở kiểm tra, trong đó cn tập trung các đối tượng do Bộ phê duyệt ĐTM, đối tượng xả thải lớn tiềm ẩn nhiều nguy cơ gây ô nhiễm môi trường và các đối tượng có khả năng gây ô nhiễm môi trường liên vùng, liên tỉnh.

+ Tăng cường hỗ trợ địa phương đào tạo, nâng cao năng lực quản lý môi trường, đầu tư nâng cao cơ sở vật chất, trang thiết bị quan trắc, phân tích môi trường phục vụ công tác quản lý môi trường. Đặc biệt là trang thiết bị và nguồn nhân lực tiếp nhận thông tin từ các hệ thống đo đạc tự động, báo cáo chất thải điện tử.

- Kiến nghị Bộ xem xét thẩm quyền thẩm định ĐTM của các dự án nhà máy điện than để địa phương sớm triển khai đầu tư với quan điểm nhất quán của tỉnh là các dự án sản xuất được tiếp nhận trong tương lai phải đảm bảo điều kiện: công nghệ hiện đại của thế giới, tác động đến môi trường (nước, không khí, sức khoẻ con người) là thấp nhất và tuân thủ pháp luật của Việt Nam, đặc biệt là Luật bảo vệ môi trường (Long An).

- Về Luật đất đai năm 2013: Sớm rà soát kiến nghị sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đất đai sửa đổi, khắc phục các tồn tại, khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện như sửa đổi về hạn mức tách thửa đối với đất nông nghiệp, hạn mức giao đất trồng cây hàng năm, trình tự cưỡng chế thực hiện quyết định kiểm đếm bắt buộc; thu hồi đất vắng chủ; điều kiện chuyển mục đích sử dụng đất (Thừa Thiên Huế, Lào Cai); Có các giải pháp tháo gỡ trong việc thực hiện quy định tại Điều 73 Luật Đất đai năm 2013 về sử dụng đất thông qua hình thức nhận chuyển nhượng, thuê quyền sử dụng đất, nhận góp vốn bằng tiền sử dụng đất để sản xuất kinh doanh; về thoả thuận nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất thực hiện dự án theo quy định tại Điều 62 của Luật đất đai năm 2013 theo hướng đối với các dự án phát triển kinh tế-xã hội thuộc nhà nước thu hồi đất theo quy định tại Điều 62 Luật đất đai chủ đầu tư thực hiện dự án được tự thoả thuận nhận chuyển nhượng với người sử dụng đất, đối với phần diện tích không thoả thuận được, nhà nước thực hiện thu hồi và bồi thường theo quy định hiện hành (Long An, Quảng Nam); sửa đổi các quy định tại NĐ số 45/2014/NĐ-CP của CP ngày 15/4/2014 quy định về thu tiền sử dụng đất, NĐ số 46/2014/NĐ-CP của CP ngày 15/5/2014 về thu tiền thuê đất, thuê mặt nước, NĐ số 135/2016/NĐ-CP ngày 09/9/2016 của CP về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của các NĐ quy định về thu tiền sử dụng đất, thu tiền thuê đất, thuê mặt nước theo hướng giao cho một cơ quan tổ chức thực hiện định giá cụ thể là Sở Tài chính hoặc Sở Tài nguyên và Môi trường để tránh chồng chéo nhiệm vụ giúp quá trình triển khai thực hiện được thuận lợi; đồng thời nội dung này nên quy định cụ thể trong nội dung sửa đổi Luật đất đai 2013 để các địa phương thống nhất thực hiện; đề nghị bổ sung vào Luật đất đai năm 2013: các quy định cụ thể về thời điểm thành lập, thành phần của HĐ bồi thường, h tr, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất; chưa có hướng dẫn cụ thể về việc xử lý phần giá trị còn lại của giá trị đã đầu tư vào đất hoặc tài sản gắn liền với đất theo quy định tại Khoản 3 Điều 66, NĐ số 43/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của CP quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật đất đai; bổ sung quy định các trường hợp không đấu giá quyền sử dụng đất thêm trường hợp thầu dự án có sử dụng đất đầu tư xây nhà ở; quy định cụ thể cách xác định thời hạn sử dụng đất của doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài khi nhận chuyển nhượng vốn đầu tư của dự án là giá trị quyền sử dụng đất trong trường hợp bên chuyển nhượng vốn đầu tư của dự án là giá trị quyền sử dụng đất đã được cấp GCN với thời hạn sử dụng đất lâu dài (do trước đây bên chuyển nhượng vốn đầu tư của dự án nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất ở của hộ gia đình, cá nhân) (Phú Thọ).

Hiện nay đang diễn ra tình trạng khai thác đất trái phép để đắp nền công trình; các địa phương đã phát hiện, ngăn chặn nhưng việc xử lý rất khó vì quy định của pháp luật về nội dung này chưa rõ ràng: theo Luật Đất đai, đây là hành vi hủy hoại đất nhưng trong nghị định xử phạt hành chính về đất đai không có quy định xử phạt hành vi này; theo Luật khoáng sản chưa quy định rõ đất để san nền có là khoáng sản nên không vận dụng vào quy định về xử phạt hành chính về lĩnh vực khoáng sản được. Khi không áp dụng hành vi xử phạt được sẽ không tiến hành tịch thu tang vật, tạm giữ phương tiện nên các đối tượng vẫn tiếp tục vi phạm, rất khó ngăn chặn triệt để. Đđảm bảo xử lý nghiêm các hành vi này, đề nghị Chính phủ bổ sung hành vi này vào Nghị định về xử phạt hành chính trong lĩnh vực đất đai, quy định mức phạt nặng để đảm bảo tính răn đe (Phú Thọ).

- Đề nghị nên quy định phân cấp thực hiện trong công tác thanh tra, đặc biệt là thanh tra chuyên ngành lĩnh vực tài nguyên môi trưng cho các cấp (cấp TW, cấp tỉnh huyện) để thuận lợi trong quá trình thực hiện (Phú Thọ).

- Bổ sung quy định cụ thể về trình tự, thủ tục thực hiện các đơn vị sự nghiệp công lập tự chủ tài chính, các DNNN khi cphần hóa phải chuyển sang thuê đất (Phú Thọ).

- Về chủ trương giao quyền sử dụng đất cho chủ đầu tư quản lý sử dụng đất để tạo thuận lợi cho thu hút đầu tư đối với dự án sân bay Chu Lai (Quảng Nam).

- Xem xét, trình cấp có thẩm quyền phê duyệt điều chỉnh Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 của các địa phương (Hà Nam, Phú Thọ),

- Đề nghị cho tỉnh được điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất để phù hợp phát triển tạo nguồn thu phát triển đất nước khi thương mại dịch vụ rất thuận lợi, đặc biệt khi có các tuyến đường cao tốc (Biên Hòa - Vũng Tàu, thành phố Hồ Chí Minh - Long Thành - Dầu Giây, Vành đai 3, Vành đai 4, Dầu Giây - Liên Khương, Dầu Giây - Phan Thiết...) Sân bay Long Thành nên cơ hội phát triển các ngành công nghiệp, dịch vụ, thương mại nâng giá trị gia tăng cao là rất tốt (Đồng Nai).

- Sớm thẩm định và làm các thủ tục cấp phép các mỏ Apatit cho Công ty TNHH 1 TV Apatit Việt Nam để đảm bảo đủ các thủ tục khai thác các loại quặng Apatit (Lào Cai).

- Đề nghị hỗ trợ tỉnh xử lý môi trường khu công nghiệp Tằng Loỏng, gồm: (i) Hỗ trợ giải pháp tổng thể xử lý môi trường (đánh giá tác động môi trường tổng thể, đu tư hạ tầng); (ii) Hỗ trợ kinh phí di chuyển các hộ dân đang bị ảnh hưởng ô nhiễm môi trường trong phạm vi khoảng cách 200m so với ranh giới KCN (Lào Cai).

- Phối hợp với Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính về việc bố trí vốn cho Dự án ODA “Hành lang bảo tồn đa dạng sinh học Tiểu vùng Mê Công mở rộng - giai đoạn 2” tỉnh Thừa Thiên Huế.

7. Bộ Giao thông vận tải:

- Tổng kết việc thực hiện các dự án nạo vét luồng đường thủy nội địa đang thực hiện; không chủ trương xã hội hóa các dự án nạo vét luồng (thực chất là khai thác cát). Giao UBND cấp tỉnh quản lý cấp phép khai thác cho doanh nghiệp theo Luật khoáng sản vẫn đảm bảo việc khơi thông luồng, đảm bảo chuẩn tc lung chạy tàu theo quy định pháp luật về đường thủy nội địa, đảm bảo hành lang thoát lũ, tăng nguồn thu ngân sách nhà nước, tạo việc làm cho người lao động địa phương, đảm bảo quản lý tốt về an ninh trật tự, thuận lợi cho công tác quản lý và xác định trách nhiệm của cơ quan quản lý (Phú Thọ).

- Xem xét, sửa đổi bổ sung NĐ số 86/2014/NĐ-CP ngày 10/9/2014 của CP và Thông tư số 63/2014/TT-BGTVT ngày 07/11/2014 của Bộ Giao thông vận tải nhằm chống tình trạng các đơn vị kinh doanh vận tải thực hiện hợp đồng vận tải khách như tuyến xe cố định gây mất trật tự vận tải trên địa bàn tỉnh (Tiền Giang).

- Đầu tư dự án đường cao tốc Trung Lương - Mỹ Thuận và hướng tới khởi công, hoàn thành dự án đường cao tc Mỹ Thuận - Cn Thơ trong giai đoạn 2016 - 2020. Sớm thực hiện dự án tăng cường mặt đường Quốc lộ 1 đoạn ngã ban Trung Lương - cầu Mỹ Thuận (Cần Thơ, Tiền Giang).

- Về công tác duy tu, sửa chữa các tuyến đường Quốc lộ trên địa bàn tỉnh như Quốc lộ 27, tuyến Quốc lộ 27C từ Đà Lạt đi tỉnh Khánh Hòa hiện nay đang bị sạt lở và xuống cấp rất nghiêm trọng (Lâm Đồng).

- Quan tâm triển khai và đẩy nhanh tiến độ các dự án phát triển hạ tầng kinh tế - xã hội liên vùng để thúc đẩy phát triển toàn vùng và các địa phương như: Tuyến đường nối 2 cao tốc (Cầu Giẽ - Ninh Bình và cao tốc Hà Nội - Hải Phòng); Tuyến đường nối Mỹ Đình (Hà Nội) - Ba Sao (Hà Nam)- Bái Đính (Ninh Bình); Nạo vét, cải tạo lưu vực sông Nhuệ, Đáy (Hà Nam).

- Dự án tuyến đường sắt đô thị Bến Thành - Suối Tiên: đề nghị chấp thuận cho nghiên cứu, bổ sung kéo dài tuyến Metro số 1 từ Suối Tiên đến Ngã tư Vũng Tàu với chiều dài tuyến khoảng 4,7km. Đây là dự án có nguồn vốn đầu tư lớn, đề nghị chấp thuận cấp phát vốn từ nguồn vốn ODA (Đồng Nai).

- Sớm triển khai đầu tư xây dựng cầu Rạch Miễu 2 (nối Tiền Giang - Bến Tre) để giải quyết tình trạng ùn tắt giao thông trên cầu Rạch Miễu hiện nay, góp phần thuận lợi cho giao thông thông suốt tuyến Quốc lộ 60, phát triển liên kết vùng, mở rộng giao thương hàng hóa trong khu vực, đồng thời giảm ùn tắc và giảm tai nạn giao thông (Bến Tre).

- Xem xét, bổ sung hạng mục lắp đặt hệ thống chiếu sáng tuyến tránh Quốc lộ 1 thị xã Cai Lậy vào nguồn vốn BOT đầu tư Quốc lộ 1 đoạn tránh thị xã Cai lậy nhằm góp phần giảm tai nạn giao thông trên địa bàn tỉnh Tiền Giang.

- Công bố và lắp đặt chỉ giới đường sông các tuyến đường thủy nội địa do Trung ương quản lý như kênh Chợ Gạo, Nguyễn Văn Tiếp, kênh Nguyễn Tấn Thành, kênh 28 trên địa bàn tỉnh Tiền Giang.

- Đầu tư các dự án: nâng cấp mở rộng kênh Chợ Gạo (giai đoạn 2) và 02 tuyến đường thủy nội địa do Trung ương quản lý gồm: Kênh 28 và Kênh Nguyễn Tất Thành để tạo thuận lợi cho các tàu bè lưu thông từ sông Tiền vào tuyến hành lang 2 vừa được Bộ Giao thông vận tải nâng cấp (Tiền Giang).

- Sớm triển khai dự án đầu tư xây dựng cầu dân sinh và quản lý tài sản đường địa phương (LRAMP) (Quảng Nam).

8. Bộ Công Thương:

- Phối hợp với Bộ Kế hoạch và Đầu tư nghiên cứu, ban hành các cơ chế, chính sách đặc thù về đầu tư hạ tầng, cơ chế hoạt động của khu trung chuyển, hàng hóa, khu chế xuất để thúc đẩy trao đổi thương mại Việt Nam - Trung Quốc - ASEAN; chính sách hỗ trợ phát triển các sản phẩm chủ lực của vùng trung du, miền núi Bắc Bộ theo chuỗi giá trị để huy động nguồn lực đầu tư, phát huy tiềm năng, thế mạnh của vùng này (Lạng Sơn, Lào Cai).

- Kiến nghị Bộ sớm xem xét, tham mưu trình Thủ tướng Chính phủ quyết định vị trí cụ thể của Trung tâm điện lực Long An (Sau khi chọn vị trí chính thức thì Thủ tướng CP mới xem xét quyết định chọn nhà đầu tư cụ thể).

- Tăng cường quản lý thị trường, giá cả, kênh phân phối, hạn chế tình trạng dư thừa nguồn cung, ép giá, làm giá, gây thiệt hại cho người sản xuất (Cần Thơ).

- Ban hành các cơ chế, chính sách điều hành linh hoạt các hoạt động thương mại biên giới, phù hợp với thực tiễn quản lý tại địa phương, như: Mở rộng danh mục hàng hóa được tạm nhập tái xuất, chuyển khẩu (Lạng Sơn).

- Về việc ban hành các chính sách phù hợp, kịp thời để ổn định thị trường, đảm bảo cạnh tranh cho các doanh nghiệp sản xuất ô tô khi lộ trình giảm thuế nhập khẩu ô tô trong khu vực ASEAN về 0% từ năm 2018 (Quảng Nam).

- Xem xét, sớm phê duyệt giá mua điện gió để tạo điều kiện cho các nhà đầu tư sớm triển khai thực hiện các dự án đã được cấp phép, nhằm từng bước khai thác và sử dụng hiệu quả nguồn năng lượng sạch ở địa phương (Bến Tre).

- Về việc không cho nhập khẩu Phân bón DAP (vì theo thống kê hiện nay lượng nhập khẩu phân bón DAP nhập khẩu đạt xấp xỉ nhu cầu tiêu thụ trong nước: Năm 2015 nhập khu khoảng 979 nghìn tn, năm 2016 nhập khẩu khoảng 821 nghìn tấn; 5 tháng đu năm 2017 nhập khẩu 400 nghìn tấn DAP). Ngoài ra, các sản phẩm DAP trong nước không được hoàn thuế VAT đầu vào làm tăng giá thành sản phẩm, giảm sức cạnh tranh của sản phẩm (Lào Cai).

- Về việc không cho phép xuất khẩu quặng apatit (trừ đối với quặng apatit có hàm lượng thấp, hiện nay trong nước chưa có công nghệ tuyển khoáng để nâng cao hàm lượng, không có nhu cầu sử dụng) để chế biến sâu quặng loại 1, loại 2 (Lào Cai).

- Đề nghị có cơ chế chính sách tháo gỡ khó khăn về việc tiêu thụ sản phẩm than của TKV và Tập đoàn Đông Bc (Quảng Ninh).

- Bố trí vốn Đầu tư trạm bơm điện có quy mô vừa và nhỏ để phục vụ bơm nước tưới tiêu góp phần nâng cao đời sống cho người dân ở vùng sâu, vùng xa, đảm bảo an ninh, ổn định chính trị trên địa bàn (Long An).

- Về việc thực tế quản lý nhà nước chưa đáp ứng nguyên tắc một cơ sở sản xuất, kinh doanh chỉ chịu sự quản lý của một cơ quan quản lý nhà nước

- Chủ trì, phối hợp với Bộ Công an, Y tế và các cơ quan liên quan sớm ra văn bản hướng dẫn chung về xác định giá trị tang vật vi phạm là thuốc lá điếu nhập lậu để làm căn cứ xác định thẩm quyền và khởi tố hình sự theo quy định của pháp luật (Long An).

- Đề nghị sớm trình Chính phủ ban hành Nghị định thay thế Nghị định 23/2007/NĐ-CP và Bộ Công thương ban hành Thông tư thay thế thông tư 08/2013/TT-BCT theo hướng giảm thủ tục cho nhà đầu tư, rút ngắn thời gian giải quyết theo tinh thần của Luật Đầu tư và Luật Doanh nghiệp (Vĩnh Phúc).

- Kiến nghị Thủ tướng Chính phủ ban hành Chỉ thị thay thế Chỉ thị số 03/CT-TTg ngày 30/3/2015 của Thủ tướng Chính phủ về khoáng sản cho phù hợp với tình hình mới, trong đó đề xuất một số nội dung:

+ Quy định rõ trách nhiệm của các Bộ, ngành và UBND cấp tỉnh đối với hoạt động nạo vét, khơi thông luồng đường thủy nội địa.

+ Giao Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định về nguyên tắc chung đối với quy chế phối hợp ở các địa bàn giáp ranh làm cơ sở để các tỉnh xây dựng quy chế và ký kết thực hiện (địa phương nào là cơ quan chủ trì dự thảo, xây dựng quy chế phối hợp) (Phú Thọ).

- Đẩy nhanh tiến độ tái cơ cấu 02 DN tại Lào Cai: Công ty TNHH khoáng sản và luyện kim Việt Trung và Công ty cổ phần DAP số 2 (nằm trong 12 DN tái cơ cấu ngành Công Thương) (Lào Cai).

- Đề nghị không nhập khẩu phôi thép để bảo hộ sản xuất trong nước (Lào Cai).

- Hoàn thiện các thủ tục để dự án lọc hóa dầu Nghi Sơn sớm đi vào hoạt động (Thanh Hoá).

9. Bộ Nội vụ

- Về việc rà soát, hoàn thiện chức năng, nhiệm vụ, tổ chức bộ máy của các ngành, địa phương. Báo cáo việc tổ chức Trung tâm Xúc tiến và Hỗ trợ đầu tư trên cơ sở hợp nhất Trung tâm xúc tiến đầu tư và hỗ trợ doanh nghiệp (Sở Kế hoạch và Đầu tư) với Trung tâm xúc tiến du lịch (Sở Du lịch) và Trung tâm xúc tiến thương mại (Sở Công Thương) để đáp ng yêu cầu nâng cao hiệu quả công tác xúc tiến đầu tư và hỗ trợ doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh trong giai đoạn hiện nay và thời gian tới (Khánh Hoà).

- Về việc phê duyệt Đề án điều chỉnh địa giới hành chính thành phố Cam Ranh để xây dựng và phát triển huyện đảo Trường Sa; Đề án điều chỉnh địa giới hành chính thị xã Ninh Hòa để thành lập huyện Tân Định; Đề án điều chỉnh địa giới hành chính huyện Vạn Ninh để thành lập Đặc khu hành chính - kinh tế Bắc Vân Phong (Khánh Hòa).

- Đề nghị được phép tăng biên chế hoặc cho phép địa phương ký hợp đồng làm việc đối với giáo viên mầm non (Thanh hóa, Phú Thọ).

10. Bộ Xây dựng

- Về xây nhà ở xã hội cho công nhân: đề nghị cho phép địa phương được xử lý, hoán đổi thành tiền phần diện tích 20% đối với cả những dự án có diện tích trên 10ha; và cho phép xem xét bán đấu giá quỹ đất 20% nhận bàn giao từ các dự án nhà ở thương mại có vị trí không phù hợp đối với việc xây dựng nhà ở xã hội. Tiền thu được sẽ bổ sung vào Quỹ phát triển nhà ở để đầu tư nhà ở xã hội tại vị trí khác thuận lợi hơn (Đồng Nai).

- Đề nghị Bộ Xây dựng sớm có giải pháp tháo gỡ tình trạng thiếu cát xây dựng như hiện nay và hướng dẫn điều chỉnh tổng mức đầu tư, bù giá do giá cát đang tăng mạnh; đồng thời, nghiên cứu, đề xuất các loại vật liệu thay thế cát xây dựng và cát san lắp đang khan hiếm; xem xét biến động giá cát xây dựng là trường hợp bất khả kháng (để không tịch thu bảo lãnh dự thầu nếu nhà thầu từ chối ký hợp đồng do thua lỗ (An Giang, Bến Tre).

- Về việc xem xét và quyết định điều chỉnh cục bộ một số khu vực ở thành phố Nha Trang theo đề nghị của UBND tỉnh Khánh Hòa.

- Đề nghị sớm nghiên cứu, chỉ đạo xây dựng điều chỉnh các quy định về dự án đầu tư phát triển nhà ở thương mại và dự án khu đô thị mới để đảm bảo thống nhất, đồng bộ giữa Nghị định số 11/2013/NĐ-CP ngày 14/01/2013 về quản lý phát triển đô thị và Nghị định số 99/2015/NĐ-CP ngày 20/10/2015 về quy định chi tiết và hướng dẫn một số điều của Luật Nhà ở; có quy định riêng về việc lựa chọn chủ đầu tư đối với dự án nhà ở xã hội và quy định rõ về thủ tục chấp thuận chủ trương đầu tư dự án nhà ở xã hội (Vĩnh Phúc).

- Đề nghị Bộ Xây dựng báo cáo Thủ tướng Chính phủ cho phép được chỉ định thầu quy hoạch hoặc như quy định của Luật Quy hoạch đô thị cho phép chỉ định thầu đối với đơn vị tư vấn trúng thi tuyển quy hoạch và cho phép các đơn vị sự nghiệp tham gia dự thầu tư vấn quy hoạch; đồng thời bổ sung vào Nghị định 63 cho phép chỉ định thầu sau khi thi tuyển quy hoạch; bổ sung quy định phải có sản phẩm ý tưởng khi dự thầu tư vấn lập quy hoạch; có hướng dẫn cụ thể loại, quy mô quy hoạch phải thông qua HĐND; đồng thời hướng dẫn cụ thể về việc thi tuyển quy hoạch (Vĩnh Phúc).

- Đề nghị Bộ Xây dựng và Bộ Kế hoạch và Đầu tư bổ sung quy định các nhà thầu phải có hồ sơ sản phẩm ý tưởng quy hoạch được chấm đạt yêu cầu trong hồ sơ đề xuất kỹ thuật mới đưa vào vòng chấm hồ sơ đề xuất tài chính (đánh giá được năng lực đơn vị tư vấn thông qua sản phẩm thực tế) (Vĩnh Phúc).

- Sớm ban hành Thông tư hướng dẫn về quản lý quy hoạch, không gian kiến trúc cảnh quan đô thị trong đó quy định cụ thể về giới thiệu địa điểm ĐTXD công trình và thoả thuận quy hoạch tổng mặt bằng và kiến trúc công trình (Vĩnh Phúc).

- Xem xét, điều chỉnh quy định về cấp chứng chỉ hành nghề môi giới bất động sản tại Thông tư số 11/2015/TT-BXD ngày 30/12/2015 của Bộ Xây dựng (Vĩnh Phúc).

- Chủ trì, phối hợp với Bộ Tài chính sớm cấp kinh phí thực hiện chính sách về nhà ở đối với người có công theo Quyết định số 22/2013/QĐ-TTg ngày 26/4/2013 của Chính phủ (Phú Thọ).

11. Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch

- Phối hợp với Bộ Giao thông vận tải, Bộ Ngoại giao xem xét, cho phép thực hiện cơ chế đặc thù tổ chức hoạt động du lịch xe tự lái giữa tỉnh Lạng Sơn với Khu tự trị dân tộc Choang - Quảng Tây, Trung Quốc (Lạng Sơn).

- Quy hoạch tổng thể Khu du lịch trọng điểm quốc gia Tam Chúc (Hà Nam).

12. Lao động - Thương binh và Xã hội:

- Chủ trì, phối hợp với Bộ Giáo dục và Đào tạo hướng dẫn, triển khai công tác phân luồng học sinh sau tốt nghiệp THCS vào học nghề theo Chỉ thị số 10-CT/TW ngày 05 tháng 12 năm 2011 của Bộ Chính trị.

- Chủ trì, phối hợp với các Bộ Công an, Quốc phòng chỉ đạo Công an tỉnh, Bộ Chỉ huy quân sự các tỉnh chủ động trong việc thực hiện giải quyết hồ sơ tồn đọng đề nghị công nhận liệt sỹ, thương binh (146 liệt sỹ, 83 thương binh, trong đó có 201 hồ sơ thiết lập sau ngày 01/7/2013 không có giấy tờ liên quan) thuộc ngành quản lý (Long An).

- Đề nghị hàng năm hỗ trợ kinh phí hoạt động chương trình phòng, chống tệ nạn mại dâm, ma túy nhằm nâng cao hiệu quả công tác, hỗ trợ kinh phí, tài liệu hướng dẫn mô hình hỗ trợ người bán dâm hòa nhập cộng đồng (Vĩnh Phúc).

- Ban hành các văn bản về: thực hiện điều trị nghiện các chất dạng thuốc phiện bằng thuốc thay thế Methadone trong Trung tâm Giáo dục - LĐXH; quy định rõ ràng về việc tiếp nhận, quản lý người nghiện không có nơi cư trú ổn định đưa vào cơ sở xã hội (theo Nghị quyết 98) trong thời gian chờ lập hồ sơ để phân loại xử lý chuyn về gia đình, cộng đồng, tới cơ sở điều trị nghiện tự nguyện hoặc chuyển Tòa án xem xét, quyết định đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc theo quy định của pháp luật; quy định giải quyết người nghiện ma túy hoàn thành cai nghiện bắt buộc tại Trung tâm thực hiện theo Quyết định của Tòa án nhân dân cấp huyện; Cung cấp tài liệu về kiến thức, kỹ năng tuyên truyền, tư vấn, giáo dục, giúp đỡ đối tượng tái hòa nhập cộng đồng cho thành viên các Đội công tác xã hội (Vĩnh Phúc).

- Sớm nghiên cứu, sửa đổi một số nội dung trong NĐ số 31/2013/NĐ-CP ngày 09/4/2013: đề nghị điều chỉnh lại mức trợ cấp hàng tháng đối với người hoạt động kháng chiến, bị địch bắt tù, đày chia làm nhiều mức tương xứng với sự cống hiến của họ (hiện nay các đối tượng này đang hưởng trợ cấp một mức) cũng như giải quyết chế độ ưu đãi đối với con của người hoạt động cách mạng bị địch bắt tù đày (hiện nay không được hưởng chế độ ưu đãi giáo dục, ưu tiên trong tuyển sinh và tạo việc làm); Đề nghị nghiên cứu bổ sung chế độ bảo hiểm y tế, mai táng phí đối với vợ liệt sĩ tái giá (hiện nay các đối tượng này chỉ được hưởng trợ cấp hàng tháng, không có chế độ bảo hiểm y tế, mai táng phí) (Đắk Lăk).

- Có định hướng và hướng dẫn các địa phương xây dựng các tiêu chí, bộ chỉ số về chương trình Bảo vệ trẻ em giai đoạn 2017-2020 để các địa phương căn cứ triển khai thực hiện; sớm hoàn thiện phần mềm quản lý số liệu trẻ em để các địa phương thuận tiện trong việc cập nhật các số liệu liên quan đến trẻ em.

13. Bộ Y tế:

- Chủ trì, phối hợp với các Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính sớm trình Chính phủ phê duyệt nguồn vốn để thực hiện các Chương trình mục tiêu Y tế - Dân số giai đoạn 2016 - 2020 (Tiền Giang).

- Chủ trì, phối hợp với Bộ Nội vụ tham mưu trình Chính phủ về lộ trình thực hiện Thông tư số 51/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 11/12/2015 của Liên Bộ Y tế và Nội vụ hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức Sở Y tế thuộc UBND tỉnh, thành phố trực thuộc TW và Phòng Y tế thuộc UBND các huyện, thị xã, thành phố trực thuộc tỉnh (Tiền Giang).

- Điều chỉnh, bổ sung danh mục trang thiết bị theo QĐ số 437/QĐ-BYT ngày 20/2/2002, QĐ số 1020/QĐ-BYT ngày 22/3/2008 và QĐ số 3333/QĐ-BYT ngày 08/9/2008 cho phù hợp với Danh mục phân tuyến kỹ thuật theo Thông tư 43/2013/TT-BYT ngày 11/12/2013 của Bộ trưởng Bộ Y tế quy định chi tiết phân tuyến chuyên môn kỹ thuật đối với hệ thng cơ sở khám, chữa bệnh và bộ tiêu chí quốc gia y tế xã giai đoạn đến năm 2020, hướng dẫn thực hiện để tạo điều kiện nâng cấp trang thiết bị và phát triển hoạt động y tế, góp phần nâng cao chất lượng phục vụ bệnh nhân (Tiền Giang).

- Sớm triển khai dự án dự án hỗ trợ, xử lý chất thải bệnh viện (WB) (Quảng Nam).

14. Bộ Ngoại giao:

- Phối hợp với Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch cho phép thực hiện cơ chế đặc thù tổ chức hoạt động du lịch xe tự lái giữa tỉnh Lạng Sơn với Khu tự trị dân tộc Choang - Quảng Tây, Trung Quốc (Lạng Sơn).

- Xem xét, mở rộng chính sách miễn thị thực cho các nước có lượng khách lớn đến Việt Nam để góp phần thu hút khách du lịch; tập trung một số quốc gia như: Nhật, Anh, Pháp, Đức, Tây Ban Nha, Hàn Quốc (Thừa Thiên Huế).

15. Bộ Khoa học và Công nghệ:

- Phối hợp với Bộ Tài chính về việc ban hành văn bản triển khai thực hiện đổi mới đồng bộ cơ chế quản lý tài chính nhằm thúc đẩy hoạt động nghiên cứu và chuyển giao công nghệ, giúp doanh nghiệp tăng cường tiềm lực công nghệ, tăng sức cạnh tranh trong hội nhập (Cn Thơ).

- Chủ trì, phối hợp với Bộ Tài chính, Bộ Tài nguyên và Môi trường và các cơ quan liên quan thống nhất về các cơ chế ưu đãi về tài chính, đất đai... cho doanh nghiệp khoa học và công nghệ theo hướng đơn giản hóa tối đa cho doanh nghiệp (Tiền Giang).

16. Bộ Giáo dục và Đào tạo:

- Chủ trì, phối hợp với Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội sớm ban hành quy định về khi lượng kiến thức văn hóa trung học phthông mà học sinh tốt nghiệp trung học cơ sở trình độ trung cấp phải tích lũy để học liên thông lên trình độ cao đẳng để các trường thuận lợi trong việc xây dựng kế hoạch đào tạo trình độ trung cấp cho học sinh có nhu cầu học liên thông lên trình độ cao đẳng (Long An).

- Đề nghị sớm trình Chính phủ ban hành Nghị định mới để đồng bộ các chế độ, chính sách được quy định về chế độ cho giáo viên tại các Nghị định số 61/2006/NĐ-CP ngày 20/6/2006; số 19/2013/NĐ-CP ngày 23/2/2013; số 116/2010/NĐ-CP ngày 24/12/2010. Trong khi chưa ban hành văn bản thay thế, đề nghị có hướng dẫn cụ thể Nghị định số 116/2010/NĐ-CP về phạm vi, đối tượng áp dụng, cách tính thời gian để xác định hưởng chế độ trợ cấp làm cơ sở để địa phương áp dụng thống nhất, đồng bộ. Sớm ban hành quy định về tiếp tục thực hiện chính sách hỗ trợ đối với giáo viên mầm non ngoài biên chế thay thế Quyết định 60/2011/QĐ-TTg ngày 26/10/2011 của Chính phủ và quy định về chính sách bảo lưu phụ cấp ưu đãi đối với nhà giáo được điều động về cơ quan quản lý giáo dục thay thế Quyết định số 42/2011/QĐ-TTg ngày 05/8/2011 đã hết thời hạn áp dụng (Phú Thọ).

17. Ngân hàng Nhà nước Việt Nam:

- Đẩy nhanh quá trình tái cơ cấu lại các tổ chức tín dụng, ngân hàng kém hiệu quả, kiểm soát tỷ lệ nợ xấu, ưu tiên vốn tín dụng cho sản xuất (Cần Thơ).

18. Thanh tra Chính phủ;

- Kiến nghị Thanh tra Chính phủ cử đoàn công tác tiếp xúc để giải quyết các trường hợp khiếu kiện kéo dài do bị ảnh hưởng bởi dự án mở rộng tuyến Quốc lộ 1 qua địa bàn tỉnh Tiền Giang.

19. Văn phòng Chính phủ:

- Sớm có văn bản hướng dẫn việc tổ chức thực hiện QĐ s559/QĐ-TTg ngày 24/4/2017 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt “Đề án đơn giản hóa chế độ báo cáo trong hoạt động của các cơ quan hành chính nhà nước” để các địa phương có cơ sở thực hiện hoạt động được đồng bộ, thống nhất (Tuyên Quang).

- Điều chỉnh quy định việc thực hiện chế độ Báo cáo định kỳ theo quý, 6 tháng và cả năm (Tây Ninh, Tuyên Quang); không thực hiện chế độ báo cáo theo tháng vì đã được cập nhập, tổng hợp kết quả trên Hệ thống quản lý cơ sở dữ liệu theo dõi, kết ni liên thông từ VPCP tới các Bộ, ngành và địa phương (Tuyên Quang).

- Đề nghị VPCP chỉ đạo các cơ quan liên quan nghiên cứu đồng bộ phần mềm theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ do Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ giao với phần mềm của địa phương hoặc đầu tư cho địa phương phần mềm theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ như phần mềm của Chính phủ, liên thông với tỉnh để thuận lợi hơn khi cập nhập nhiệm vụ do Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ giao; thống nhất và kết nối các phần mềm với VPCP, Bộ Ngành với các địa phương để chia sẻ thông tin; thực hiện tích hợp các phần mềm hiện đang dùng để giảm các thao tác và biên chế (ví dụ phần mềm dùng chung, hệ thống tiếp nhận giải quyết phản ánh kiến nghị của doanh nghiệp, Hệ thống... của người dân; Cổng dữ liệu quốc gia và Hệ thống dữ liệu giải quyết TTHC của Bộ ngành địa phương...); nâng cấp phần mềm theo dõi cho địa phương phải xuất ra được các báo cáo thống kê theo kỳ: 01 tháng, 03 tháng, 6 tháng, 9 tháng và 01 năm trong đó các tiêu chí như: tổng số nhiệm vụ giao? số nhiệm vụ đã hoàn thành, số nhiệm vụ chưa hoàn thành bao gồm đúng hạn và quá hạn (Tây Ninh, Vĩnh Phúc).

- Cần tính toán hợp lý thời gian từ ngày phát hành chính thức đến hạn trả lời, trong đó cân đối thời gian văn bản đi, thời gian tỉnh ban hành công văn của UBND tỉnh chỉ đạo các Sở, ban, ngành, địa phương cấp dưới đảm bảo thời gian cho xử lý chính thức (Vĩnh Phúc).

 

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 7796/VPCP-QHĐP năm 2017 về giải quyết kiến nghị của địa phương do Văn phòng Chính phủ ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


1.030

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 3.231.230.177