Tra cứu Văn bản, Tiêu Chuẩn VN, Công văn CÔNG VĂN

Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...(Lưu ý khi tìm kiếm)

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề văn bản Số hiệu văn bản  
Ban hành từ: đến + Thêm điều kiện
Nếu bạn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm, vui lòng bấm vào đây để được hỗ trợ trực tiếp từ THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Bạn đang tìm kiếm : CÔNG VĂN

" NGHI QUYET 42 2013 "

Hệ thống tìm kiếm được các Văn Bản liên quan sau :

Nếu bạn cần Văn bản hay TCVN nào, Bấm vào đây

Kết quả 21-40 trong 1085 công văn

21

Công văn 3740/BTP-TĐKT xét, đề nghị tặng danh hiệu thi đua, hình thức khen thưởng năm 2013 do Bộ Tư pháp ban hành

(hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ). 9. Về thủ tục, hồ sơ và thời gian gửi hồ sơ đề nghị xét thi đua, khen thưởng 9.1. Thủ tục, hồ sơ đề nghị xét thi đua, khen thưởng được thực hiện theo quy định tại Nghị định số 42/2010/NĐ-CP, Nghị định số 39/2012/NĐ-CP, Thông tư số 02/2011/TT-BNV, Thông tư số 06/2011/TT-BTP và Quyết định số 2797/QĐ-BTP

Ban hành: 17/05/2013

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 09/12/2014

22

Công văn 3646/BNN-TCCB năm 2013 đề nghị cấp đổi lại Huân, Huy chương kháng chiến chống Mỹ do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

tháng 8 năm 2013 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn TT Họ và tên Quê quán Nơi ở hiện nay Hiện vật đề nghị cấp đổi Quyết định Số sổ vàng Người ký QĐ Đơn vị trình khen Lý do đổi

Ban hành: 12/08/2013

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 19/08/2013

23

Công văn 5111/BHXH-TCCB năm 2013 hướng dẫn nội dung tuyển dụng viên chức năm 2013 do Bảo hiểm xã hội Việt Nam ban hành

điều của Quy định ban hành kèm theo Quyết định số 345/QĐ-BHXH ngày 10/4/2013; Căn cứ Quyết định số…………… ngày………… của Tổng Giám đốc Bảo hiểm xã hội Việt Nam về việc phê duyệt kết quả tuyển dụng viên chức; Xét đề nghị của Trưởng phòng Tổ chức cán bộ (hoặc Trưởng phòng Tổ chức- Hành chính), QUYẾT ĐỊNH: Điều 1. Bổ nhiệm

Ban hành: 18/12/2013

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 19/12/2013

24

Công văn 336/TCT-TNCN về việc hướng dẫn quyết toán thuế thu nhập cá nhân năm 2013

V/v hướng dẫn quyết toán thuế thu nhập cá nhân năm 2013 Hà Nội, ngày 24 tháng 01 năm 2014 Kính gửi: Cục Thuế các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương. Việc quyết toán thuế Thu nhập cá nhân (TNCN) năm 2013 thực hiện theo các văn bản dưới đây: - Luật Thuế thu nhập cá nhân; Luật sửa đổi, bổ

Ban hành: 24/01/2014

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 28/01/2014

25

Công văn 3963/TCHQ-PC năm 2014 trả lời câu hỏi sau Hội nghị đối thoại doanh nghiệp năm 2013 do Tổng cục Hải quan ban hành

không chính xác nữa. Đề nghị được điều chỉnh định mức theo từng quý cho cùng 1 mã không phải làm lại báo cáo quyết toán các quy tắc đó. Trả lời 1. Việc hủy tờ khai sau khi thông quan: - Hủy tờ khai để thay tờ khai hải quan mới thực hiện theo quy định tại Điều 15 Thông tư số 128/2013/TT-BTC. Theo đó, thời điểm thay tờ khai hải

Ban hành: 14/04/2014

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 18/04/2014

26

Công văn 401/BGDĐT-SEQAP năm 2013 thực hiện kiến nghị của kiểm toán độc lập báo cáo tài chính năm 2012 do Chương trình Đảm bảo chất lượng giáo dục trường học ban hành

- Đề nghị các đơn vị ghi nhận đầy đủ kinh phí quyết toán sử dụng từ nguồn vốn đối ứng địa phương 30/10/2013 BQL chương trình Huyện Gửi báo cáo về kết quả thực hiện cho BQL Trung ương, BQL Huyện - Lập báo cáo tình hình giải ngân toàn tỉnh cần đối chiếu kiểm tra số liệu toàn

Ban hành: 20/09/2013

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 30/10/2013

27

Công văn 4341/BGTVT-CQLXD năm 2013 về hướng dẫn tạm thời triển khai thực hiện một số nội dung của Nghị định 15/2013/NĐ-CP đối với các dự án xây dựng công trình giao thông do Bộ GTVT quản lý

thực hiện một số nội dung của Nghị định 15/2013/NĐ-CP đối với các dự án xây dựng công trình giao thông do Bộ GTVT quản lý, cụ thể như sau: 1. Về phân cấp công trình giao thông để phục vụ công tác quản lý chất lượng theo quy định của Nghị định 15/2013/NĐ-CP: - Đối với các dự án đã quyết định đầu tư trước ngày Thông tư hướng dẫn về phân

Ban hành: 16/05/2013

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 03/09/2013

28

Công văn 6182/BTP-VP năm 2013 trả lời kiến nghị của Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương do Bộ Tư pháp ban hành

thiết. Do đó, Bộ Tư pháp đã có Công văn số 3797/BTP-VP ngày 21/5/2013 đề nghị Văn phòng Chính phủ báo cáo và Thủ tướng Chính phủ đã đồng ý đưa Quyết định về Chỉ tiêu thống kê quốc gia về thi hành pháp luật ra khỏi Chương trình công tác của Chính phủ và giao việc xây dựng Bộ chỉ tiêu về thi hành pháp luật thuộc trách nhiệm Bộ Kế hoạch và Đầu tư khi

Ban hành: 04/09/2013

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 11/10/2013

29

Công văn 5404/BCT-TTTN báo cáo Hội nghị Sơ kết Chương trình bình ổn thị trường năm 2012 và phương hướng triển khai năm 2013 do Bộ Công thương ban hành

2012 và phương hướng triển khai năm 2013 Hà Nội, ngày 20 tháng 06 năm 2013 Kính gửi: Thủ tướng Chính phủ Thực hiện các nhiệm vụ được giao tại Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 07 tháng 01 năm 2013 về những giải pháp chủ yếu chỉ đạo điều hành thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân

Ban hành: 20/06/2013

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 18/09/2013

30

Công văn 724/BTP-VP năm 2013 trả lời kiến nghị của Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương do Bộ Tư pháp ban hành

thể cho các Bộ, ngành trong việc xây dựng văn bản quy định chi tiết thi hành Luật Xử lý vi phạm hành chính và thời điểm trình; trình Chính phủ vào tháng 3 năm 2013 để Chính phủ xem xét, ban hành, đảm bảo thời điểm có hiệu lực của các Nghị định trùng với thời điểm có hiệu lực của Luật. Theo Quyết định này, Bộ Tư pháp được giao chủ trì soạn

Ban hành: 25/01/2013

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 13/06/2014

31

Công văn 2503/UBND-NLN năm 2013 hỗ trợ để bảo vệ và phát triển đất trồng lúa trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang giai đoạn 2013 - 2015

lúa trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang giai đoạn 2013 - 2015 Tuyên Quang, ngày 15 tháng 10 năm 2013 Kính gửi: Thường trực Tỉnh ủy Căn cứ Luật Ngân sách Nhà nước ngày 16 tháng 12 năm 2002; Căn cứ Nghị định số 42/2012/NĐ-CP ngày 11/5/2012 của Chính phủ về quản lý, sử dụng đất trồng lúa; Căn cứ

Ban hành: 15/10/2013

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 14/11/2013

32

Công văn 2173/QLCL-TTPC báo cáo năm 2013 tình hình, kết quả công tác tiếp nhận, xử lý, phản ánh kiến nghị về quy định hành chính và giải quyết thủ tục hành chính do Cục Quản lý Chất lượng Nông lâm sản và Thủy sản ban hành

Số: 2173/QLCL-TTPC V/v báo cáo tình hình, kết quả công tác tiếp nhận, xử lý, phản ánh kiến nghị về quy định hành chính và giải quyết thủ tục hành chính Hà Nội, ngày 19 tháng 11 năm 2013 Kính gửi: Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (Vụ Pháp chế) Thực hiện văn bản số 5148/BNN-PC ngày 04

Ban hành: 19/11/2013

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 25/11/2013

33

Công văn 2224/TCHQ-PC năm 2021 thực hiện Nghị định 128/2020/NĐ-CP do Tổng cục Hải quan ban hành

phục hậu quả ban hành kèm theo Phụ lục mẫu biên bản và quyết định sử dụng trong xử phạt vi phạm hành chính ban hành kèm theo Nghị định 97/2017/NĐ-CP ngày 18/8/2017. - Về việc xác định thẩm quyền áp dụng biện pháp khắc phục hậu quả: Thẩm quyền xử phạt (bao gồm cả thẩm quyền áp dụng biện pháp khắc phục hậu quả) được quy định tại Điều 42 Luật Xử

Ban hành: 13/05/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 14/05/2021

34

Công văn 8102/BYT-BH năm 2013 dự thảo Công văn hướng dẫn thanh toán vật tư y tế theo Thông tư 27/2013/TT-BYT do Bộ Y tế ban hành

3 Thông tư số 27/2013/TT-BYT". - Về Quyết định phê duyệt bảng giá dịch vụ kỹ thuật: Bảng giá dịch vụ kỹ thuật đã được Bệnh viện chuyển cho Bảo hiểm xã hội, vì vậy không cần phải nộp thêm nữa để tránh lãng phí. - Đoạn cuối của mục này: Sửa "mẫu số 01/VTYT" thành "mẫu số 02/VTYT". 3. Mục 2.2.1: Trong đoạn cuối của mục này: Đề nghị

Ban hành: 11/12/2013

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 28/12/2013

35

Công văn 5703/BGDĐT-TTr năm 2013 về Hướng dẫn thực hiện công tác thanh tra năm học 2013 - 2014 do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành

Nghị định số 42/2013/NĐ-CP ngày 09/5/2013 của Chính phủ quy định về tổ chức và hoạt động thanh tra giáo dục và các văn bản pháp luật về công tác thanh tra, giải quyết khiếu nại, giải quyết tố cáo, phòng chống tham nhũng. 2. Tiếp tục kiện toàn tổ chức, biên chế, nâng cao chất lượng đội ngũ thanh tra viên, cộng tác viên thanh tra giáo dục các

Ban hành: 20/08/2013

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 23/08/2013

36

Công văn 3175/BNN-KHCN năm 2013 báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ theo Nghị quyết 26-NQ/TW do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------- Số: 3175/BNN-KHCN V/v báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ theo Nghị quyết 26-NQ/TW Hà Nội, ngày 09 tháng 09 năm 2013 Kính gửi: Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường của Quốc hội

Ban hành: 09/09/2013

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 14/09/2013

37

Công văn 20846/CTHN-TTHT năm 2021 về kê khai thuế giá trị gia tăng theo Nghị định 126/2020/NĐ-CP do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành

sản xuất điện. …” + Tại Điều 42 quy định hiệu lực thi hành: “1. Nghị định này có hiệu lực thi hành từ ngày 05 tháng 12 năm 2020....” - Thực hiện hướng dẫn tại công văn số 1938/BTC-TCT ngày 26/2/2021 của Bộ Tài chính v/v thực hiện Thông tư số 156/2013/TT-BTC và các Thông tư khác: “1. Các Thông tư sau đây không phải là văn

Ban hành: 11/06/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 17/06/2021

38

Công văn 2562/TCT-CS năm 2013 áp dụng chính sách thuế do Tổng cục Thuế ban hành

2562/TCT-CS,Công văn 2562 2013,Tổng cục Thuế,Chính sách thuế,Thuế - Phí - Lệ Phí BỘ TÀI CHÍNH TỔNG CỤC THUẾ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 2562/TCT-CS V/v áp dụng chính sách thuế Hà

Ban hành: 09/08/2013

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 18/10/2013

39

Công văn 5127/BHXH-DVT năm 2013 hướng dẫn thanh toán chi phí vật tư y tế theo Thông tư 27/2013/TT-BYT do Bảo hiểm xã hội Việt Nam ban hành

vào viện trước ngày 15/11/2013 nhưng còn đang điều trị tại cơ sở KCB thì thực hiện theo Danh mục VTYT và các quy định tại Thông tư số 27/2013/TT-BYT. 4.2. Đối với các loại VTYT có trong các danh mục VTYT ban hành kèm theo Quyết định số 6282/2003/QĐ-BYT ngày 08/12/2003 của Bộ trưởng Bộ Y tế về việc ban hành Danh mục VTYT tiêu hao được BHXH

Ban hành: 18/12/2013

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 28/12/2013

40

Công văn 8570/BGDĐT-VP năm 2013 hướng dẫn xét khen thưởng thực hiện nhiệm vụ năm học 2013-2014 khối sở giáo dục và đào tạo do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành

Đào tạo (0,5 điểm). VIII. Công tác Thanh tra (Thanh tra chủ trì đánh giá, chấm điểm) 1. Xây dựng lực lượng, đảm bảo phương tiện, kinh phí cho hoạt động thanh tra (2 điểm) Đảm bảo lực lượng Thanh tra để thực hiện và hoàn thành nhiệm vụ công tác thanh tra năm học theo Nghị định 42/2013/NĐ-CP ngày 09/5/2013 sau đây gọi tắt là Nghị

Ban hành: 28/11/2013

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 05/12/2013

Chú thích

Ban hành: Ngày ban hành của văn bản.
Hiệu lực: Ngày có hiệu lực (áp dụng) của văn bản.
Tình trạng: Cho biết văn bản Còn hiệu lực, Hết hiệu lực hay Không còn phù hợp.
Đã biết: Văn bản đã biết ngày có hiệu lực hoặc đã biết tình trạng hiệu lực. Chỉ có Thành Viên Basic và Thành Viên TVPL Pro mới có thể xem các thông tin này.
Tiếng Anh: Văn bản Tiếng Việt được dịch ra Tiếng Anh.
Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công báo), nó có giá trị pháp lý.
Lược đồ: Giúp Bạn có được "Gia Phả" của Văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan.
Liên quan hiệu lực: Những Văn bản thay thế Văn bản này, hoặc bị Văn bản này thay thế, sửa đổi, bổ sung.
Tải về: Chức năng để bạn tải văn bản đang xem về máy cá nhân để sử dụng.

 

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

HỖ TRỢ NHANH

Hỗ trợ qua Zalo
Hỗ trợ trực tuyến
(028) 3930 3279
0906 22 99 66
0838 22 99 66

 

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 18.204.48.69