Tra cứu Văn bản, Tiêu Chuẩn VN, Công văn CÔNG VĂN

Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...(Lưu ý khi tìm kiếm)

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề văn bản Số hiệu văn bản  
Ban hành từ: đến + Thêm điều kiện
Nếu bạn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm, vui lòng bấm vào đây để được hỗ trợ trực tiếp từ THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Bạn đang tìm kiếm : CÔNG VĂN

" NGHI QUYET 42 2013 "

Hệ thống tìm kiếm được các Văn Bản liên quan sau :

Nếu bạn cần Văn bản hay TCVN nào, Bấm vào đây

Kết quả 121-140 trong 1086 công văn

121

Công văn 1727/TTg-KTN năm 2013 chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa để thực hiện dự án, công trình trên địa bàn thành phố Hà Nội do Thủ tướng Chính phủ ban hành

đích sử dụng đất trồng lúa để thực hiện các dự án, công trình trên địa bàn thành phố Hà Nội Hà Nội, ngày 24 tháng 10 năm 2013 Kính gửi: - Bộ Tài nguyên và Môi trường; - Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội. Xét đề nghị của Bộ Tài nguyên và Môi trường

Ban hành: 24/10/2013

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 29/10/2013

122

Công văn 1681/TTg-KTN năm 2013 về chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa để thực hiện dự án trên địa bàn tỉnh Lào Cai do Thủ tướng Chính phủ ban hành

V/v chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa để thực hiện dự án trên địa bàn tỉnh Lào Cai Hà Nội, ngày 18 tháng 10 năm 2013 Kính gửi: - Bộ Tài nguyên và Môi trường; - Ủy ban nhân dân tỉnh Lào Cai. Xét đề nghị của Bộ Tài nguyên và Môi trường tại công

Ban hành: 18/10/2013

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 23/10/2013

123

Công văn 1685/TTg-KTN năm 2013 chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa để thực hiện các dự án, công trình trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên do Thủ tướng Chính phủ ban hành

V/v chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa để thực hiện các dự án, công trình trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên Hà Nội, ngày 18 tháng 10 năm 2013 Kính gửi: - Bộ Tài nguyên và Môi trường; - Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Nguyên. Xét đề nghị của Bộ Tài nguyên

Ban hành: 18/10/2013

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 23/10/2013

124

Công văn 1680/TTg-KTN năm 2013 chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa để thực hiện các dự án, công trình trên địa bàn tỉnh Hải Dương do Thủ tướng Chính phủ ban hành

chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa để thực hiện các dự án, công trình trên địa bàn tỉnh Hải Dương Hà Nội, ngày 17 tháng 10 năm 2013 Kính gửi: - Bộ Tài nguyên và Môi trường; - Ủy ban nhân dân tỉnh Hải Dương. Xét đề nghị của Bộ Tài nguyên và Môi

Ban hành: 17/10/2013

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 23/10/2013

125

Công văn 1677/TTg-KTN năm 2013 chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa để thực hiện dự án trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh do Thủ tướng Chính phủ ban hành

lúa để thực hiện dự án trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh Hà Nội, ngày 17 tháng 10 năm 2013 Kính gửi: - Bộ Tài nguyên và Môi trường; - Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ninh. Xét đề nghị của Bộ Tài nguyên và Môi trường tại công văn số 3783/BTNMT-TCQLĐĐ ngày

Ban hành: 17/10/2013

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 23/10/2013

126

Công văn 1582/TTg-KTN năm 2013 chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa để thực hiện dự án, công trình trên địa bàn tỉnh Quảng Trị do Thủ tướng Chính phủ ban hành

chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa để thực hiện các dự án, công trình trên địa bàn tỉnh Quảng Trị Hà Nội, ngày 03 tháng 10 năm 2013 Kính gửi: - Bộ Tài nguyên và Môi trường; - Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Trị. Xét đề nghị của Bộ Tài nguyên và Môi trường

Ban hành: 03/10/2013

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 05/10/2013

127

Công văn 1581/TTg-KTN năm 2013 chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa để thực hiện dự án trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long do Thủ tướng Chính phủ ban hành

văn số 3615/BTNMT-TCQLĐĐ ngày 20 tháng 9 năm 2013 về việc chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa để thực hiện các dự án trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long, Thủ tướng Chính phủ có ý kiến như sau: 1. Đồng ý Ủy ban nhân dân tỉnh Vĩnh Long quyết định chuyển mục đích sử dụng 217.909,5 m2 đất trồng lúa để thực hiện 02 dự án như đề nghị của Bộ Tài nguyên

Ban hành: 03/10/2013

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 05/10/2013

128

Công văn 1493/TTg-KTN năm 2013 chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa để thực hiện dự án trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa do Văn phòng Chính phủ ban hành

Số: 1493/TTg-KTN V/v chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa để thực hiện các dự án trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa Hà Nội, ngày 24 tháng 09 năm 2013 Kính gửi: - Bộ Tài nguyên và Môi trường; - Ủy ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa. Xét đề nghị của Bộ Tài

Ban hành: 24/09/2013

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 01/10/2013

129

Công văn 1489/TTg-KTN năm 2013 chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa, để thực hiện dự án, công trình trên địa bàn tỉnh Thái Bình do Thủ tướng Chính phủ ban hành

24 tháng 7 năm 2013 về việc chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa để thực hiện các dự án, công trình trên địa bàn tỉnh Thái Bình, Thủ tướng Chính phủ có ý kiến như sau: 1. Đồng ý Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Bình quyết định chuyển mục đích sử dụng 557,99 ha đất trồng lúa để thực hiện 523 dự án, công trình như đề nghị của Bộ Tài nguyên và Môi

Ban hành: 23/09/2013

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/09/2013

130

Công văn 1492/TTg-KTN năm 2013 chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa để thực hiện dự án trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh do Thủ tướng Chính phủ ban hành

2013 về việc chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa để thực hiện các dự án trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh, Thủ tướng Chính phủ có ý kiến như sau: 1. Đồng ý Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Ninh quyết định chuyển mục đích sử dụng 33,1 ha đất trồng lúa để thực hiện 02 dự án tại xã Hương Mạc, thị xã Từ Sơn như đề nghị của Bộ Tài nguyên và Môi trường nêu tại

Ban hành: 23/09/2013

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/09/2013

131

Công văn 1490/TTg-KTN năm 2013 chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ để thực hiện dự án trên địa bàn tỉnh Hòa Bình do Thủ tướng Chính phủ ban hành

rừng phòng hộ để thực hiện các dự án trên địa bàn tỉnh Hòa Bình Hà Nội, ngày 23 tháng 09 năm 2013 Kính gửi: - Bộ Tài nguyên và Môi trường; - Ủy ban nhân dân tỉnh Hòa Bình. Xét đề nghị của Bộ Tài nguyên và Môi trường tại công văn số 2597/BTNMT-TCQLĐĐ

Ban hành: 23/09/2013

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/09/2013

132

Công văn 1491/TTg-KTN năm 2013 chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ để thực hiện dự án trên địa bàn tỉnh Sơn La do Thủ tướng Chính phủ ban hành

rừng phòng hộ để thực hiện các dự án trên địa bàn tỉnh Sơn La Hà Nội, ngày 23 tháng 09 năm 2013 Kính gửi: - Bộ Tài nguyên và Môi trường; - Ủy ban nhân dân tỉnh Sơn La. Xét đề nghị của Bộ Tài nguyên và Môi trường tại công văn số 2442/BTNMT-TCQLĐĐ ngày 27

Ban hành: 23/09/2013

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/09/2013

133

Công văn 1484/TTg-KTN năm 2013 chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa để thực hiện dự án trên địa bàn tỉnh Phú Thọ do Thủ tướng Chính phủ ban hành

thực hiện dự án trên địa bàn tỉnh Phú Thọ Hà Nội, ngày 23 tháng 09 năm 2013 Kính gửi: - Bộ Tài nguyên và Môi trường; - Ủy ban nhân dân tỉnh Phú Thọ. Xét đề nghị của Bộ Tài nguyên và Môi trường tại công văn số 2054/BTNMT-TCQLĐĐ ngày 04 tháng 6 năm 2013

Ban hành: 23/09/2013

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/09/2013

134

Công văn 1487/TTg-KTN năm 2013 chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa và đất rừng phòng hộ để thực hiện dự án trên địa bàn tỉnh Yên Bái do Thủ tướng Chính phủ ban hành

đất rừng phòng hộ để thực hiện dự án trên địa bàn tỉnh Yên Bái Hà Nội, ngày 23 tháng 09 năm 2013 Kính gửi: - Bộ Tài nguyên và Môi trường; - Ủy ban nhân dân tỉnh Yên Bái. Xét đề nghị của Bộ Tài nguyên và Môi trường tại công văn số 2426/BTNMT-TCQLĐĐ ngày

Ban hành: 23/09/2013

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/09/2013

135

Công văn 1488/TTg-KTN năm 2013 chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa để thực hiện dự án trên địa bàn tỉnh Quảng Bình do Thủ tướng Chính phủ ban hành

thực hiện các dự án trên địa bàn tỉnh Quảng Bình Hà Nội, ngày 23 tháng 09 năm 2013 Kính gửi: - Bộ Tài nguyên và Môi trường; - Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Bình. Xét đề nghị của Bộ Tài nguyên và Môi trường tại công văn số 2598/BTNMT-TCQLĐĐ ngày 09 tháng 7

Ban hành: 23/09/2013

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/09/2013

136

Công văn 3461/BTC-ĐT phân bổ kế hoạch vốn trái phiếu Chính phủ kế hoạch năm 2013 tỉnh Lạng Sơn do Bộ Tài chính ban hành

Trong kế hoạch năm 2013, đề nghị Tỉnh chỉ phân bổ vốn cho các dự án thuộc lĩnh vực kiên cố hóa trường lớp học và nhà công vụ giáo viên với số vốn tối đa là 5.517 triệu đồng (48.220 triệu đồng - 42.703 triệu đồng). Đối với số vốn 42.703 triệu đồng Tỉnh đã giải ngân trong kế hoạch năm 2012, sau khi Thủ tướng Chính phủ có ý kiến về đề nghị của Bộ Tài

Ban hành: 19/03/2013

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 28/05/2014

137

Công văn 1476/TTg-KTN năm 2013 chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa để thực hiện dự án trên địa bàn tỉnh Nam Định do Thủ tướng Chính phủ ban hành

1476/TTg-KTN V/v chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa để thực hiện các dự án trên địa bàn tỉnh Nam Định Hà Nội, ngày 20 tháng 09 năm 2013 Kính gửi: - Bộ Tài nguyên và Môi trường; - Ủy ban nhân dân tỉnh Nam Định. Xét đề nghị của Bộ Tài nguyên và Môi

Ban hành: 20/09/2013

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 24/09/2013

138

Công văn 1479/TTg-KTN năm 2013 chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa để thực hiện dự án trên địa bàn tỉnh Nghệ An do Thủ tướng Chính phủ ban hành

số 3102/BTNMT-TCQLĐĐ ngày 13 tháng 8 năm 2013 về việc chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa để thực hiện các dự án, công trình trên địa bàn tỉnh Nghệ An, Thủ tướng Chính phủ có ý kiến như sau: 1. Đồng ý Ủy ban nhân dân tỉnh Nghệ An quyết định chuyển mục đích sử dụng 96,33 ha đất trồng lúa để thực hiện 26 dự án, công trình như đề nghị của Bộ

Ban hành: 20/09/2013

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 24/09/2013

139

Công văn 1480/TTg-KTN năm 2013 chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa để thực hiện dự án trên địa bàn tỉnh Hưng Yên do Thủ tướng Chính phủ ban hành

chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa để thực hiện các dự án trên địa bàn tỉnh Hưng Yên Hà Nội, ngày 20 tháng 09 năm 2013 Kính gửi: - Bộ Tài nguyên và Môi trường; - Ủy ban nhân dân tỉnh Hưng Yên. Xét đề nghị của Bộ Tài nguyên và Môi trường tại công văn

Ban hành: 20/09/2013

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 24/09/2013

140

Công văn 1478/TTg-KTN năm 2013 về chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa để thực hiện dự án trên địa bàn tỉnh Hải Dương do Thủ tướng Chính phủ ban hành

đúng quy định tại Nghị định số 42/2012/NĐ-CP ngày 11 tháng 5 năm 2012 của Chính phủ. 3. Bộ Tài nguyên và Môi trường báo cáo việc chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa của các địa phương theo đúng chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại công văn số 5620/VPCP-KTN ngày 10 tháng 7 năm 2013./. Nơi nhận: - Như trên;

Ban hành: 20/09/2013

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 24/09/2013

Chú thích

Ban hành: Ngày ban hành của văn bản.
Hiệu lực: Ngày có hiệu lực (áp dụng) của văn bản.
Tình trạng: Cho biết văn bản Còn hiệu lực, Hết hiệu lực hay Không còn phù hợp.
Đã biết: Văn bản đã biết ngày có hiệu lực hoặc đã biết tình trạng hiệu lực. Chỉ có Thành Viên Basic và Thành Viên TVPL Pro mới có thể xem các thông tin này.
Tiếng Anh: Văn bản Tiếng Việt được dịch ra Tiếng Anh.
Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công báo), nó có giá trị pháp lý.
Lược đồ: Giúp Bạn có được "Gia Phả" của Văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan.
Liên quan hiệu lực: Những Văn bản thay thế Văn bản này, hoặc bị Văn bản này thay thế, sửa đổi, bổ sung.
Tải về: Chức năng để bạn tải văn bản đang xem về máy cá nhân để sử dụng.

 

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

HỖ TRỢ NHANH

Hỗ trợ qua Zalo
Hỗ trợ trực tuyến
(028) 3930 3279
0906 22 99 66
0838 22 99 66

 

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 18.204.48.69