Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Số hiệu: 1205/BNN-TT Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Người ký: Vũ Văn Tám
Ngày ban hành: 11/04/2013 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1205/BNN-TT
V/v ý kiến của UBND thành phố Hà Nội thực hiện Nghị định số 42/2012/NĐ-CP ngày 11/5/2012 của Chính phủ về quản lý, sử dụng đất trồng lúa

Hà Nội, ngày 11 tháng 04 năm 2013

 

Kính gửi: Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội

Phúc đáp công văn số 415/UBND-TNMT ngày 15 tháng 01 năm 2013 của Quý Ủy ban về việc báo cáo những khó khăn, vướng mắc, đề xuất biện pháp giải quyết khi thực hiện Nghị định số 42/2012/NĐ-CP ngày 11 tháng 5 năm 2012 của Chính phủ về quản lý, sử dụng đất trồng lúa, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn có ý kiến như sau:

1. Nghị định số 42/2012/NĐ-CP ngày 11/5/2012 của Chính phủ về quản lý, sử dụng đất trồng lúa được ban hành (gọi tắt là Nghị định số 42/2012/NĐ-CP) có hiệu lực từ 1/7/2012. Vì vậy, các đề xuất, kiến nghị của Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội liên quan đến việc sửa đổi, bổ sung khoản 3 Điều 4 và khoản 3, điểm b khoản 4 Điều 5 thuộc thẩm quyền của Chính phủ. Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn không đủ thẩm quyền cho phép như đề nghị của Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội.

2. Liên quan đến việc hướng dẫn thực hiện các quy định tại khoản 2 Điều 8 và khoản 2 Điều 9, tại khoản 2 Điều 12 của Nghị định số 42/2012/NĐ-CP, Chính phủ giao Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ trì hướng dẫn việc xây dựng phương án sử dụng lớp đất mặt và bù bổ sung diện tích đất chuyên trồng lúa nước bị mất do chuyển mục đích sử dụng; giao Bộ Tài chính hướng dẫn nộp, quản lý và sử dụng kinh phí trong trường hợp chủ đầu tư không thực hiện phương án nói trên tại địa phương có dự án. Tình hình triển khai thực hiện nhiệm vụ trên như sau:

- Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư số 205/2012/TT-BTC ngày 23 tháng 11 năm 2012 hướng dẫn thực hiện chính sách hỗ trợ để bảo vệ và phát triển đất trồng lúa theo Nghị định số 42/2012/NĐ-CP, trong đó có quy định về nộp, quản lý và sử dụng kinh phí như nêu trên.

- Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đang hoàn thiện dự thảo Thông tư hướng dẫn việc xây dựng phương án sử dụng lớp đất mặt và bù bổ sung diện tích đất chuyên trồng lúa nước bị mất do chuyển mục đích sử dụng theo Nghị định số 42/2012/NĐ-CP; dự kiến sẽ được ban hành trong tháng 4/2013. Dự thảo Thông tư đã quy định rõ chủ đầu tư phải xây dựng phương án thực hiện đồng thời các quy định tại khoản 2 Điều 8 và khoản 2 Điều 9. Dự thảo cũng làm rõ khi sử dụng lớp đất mặt của diện tích được giao, cho thuê để cải tạo đất lúa khác thành đất chuyên trồng lúa nước thì diện tích đất trồng lúa này được tính vào diện tích bù bổ sung diện tích đất chuyên trồng lúa nước bị mất.

Thời điểm lập phương án là sau khi có ý kiến chấp thuận địa điểm đầu tư, lựa chọn chủ đầu tư của cấp có thẩm quyền trình Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương xét duyệt trước khi ra quyết định giao đất, cho thuê đất. Chủ đầu tư tổ chức thực hiện sau khi được giao đất, cho thuê đất dưới sự kiểm tra, giám sát của cơ quan có thẩm quyền.

3. Khoản 2 Điều 3 Nghị định số 42/2012/NĐ-CP quy định đất chuyên trồng lúa nước là đất đang trồng hoặc có đủ điều kiện trồng được hai vụ lúa nước trong năm. Như vậy, trường hợp đất nguyên là chuyên trồng lúa nước mặc dù đã được chuyển sang trồng cây ngắn ngày khác nhưng hiện nay vẫn đủ điều kiện về đất đai, thủy lợi, giao thông nội đồng … để trồng 2 vụ lúa/năm trở lên thì vẫn được tính là đất chuyên trồng lúa nước.

4. Để hướng dẫn các địa phương thực hiện Nghị định số 42/2012/NĐ-CP, Bộ Tài nguyên và Môi trường đã ban hành công văn số 4556/BTNMT-TCQLĐĐ ngày 27 tháng 11 năm 2012 hướng dẫn các địa phương về việc chuyển mục đích sử dụng đất thực hiện các dự án đầu tư có sử dụng đất trồng lúa. Đề nghị Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội chỉ đạo tổ chức thực hiện theo đúng quy định và hướng dẫn tại công văn nêu trên.

Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn xin ghi nhận các phản ánh về những khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai Nghị định số 42/2012/NĐ-CP, đề nghị Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội báo cáo Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ xem xét, chỉ đạo các Bộ, ngành giải quyết.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ trưởng Cao Đức Phát (để b/c);
- Văn phòng Chính phủ;
- Sở TNMT thành phố Hà Nội;
- Lưu VT, TT.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Vũ Văn Tám

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 1205/BNN-TT ngày 11/04/2013 ý kiến của Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội thực hiện Nghị định 42/2012/NĐ-CP về quản lý, sử dụng đất trồng lúa do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


5.204

DMCA.com Protection Status
IP: 44.212.94.18
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!