Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 42/BXD-QLN 2015 hướng dẫn việc bán nhà ở cũ thuộc sở hữu nhà nước

Số hiệu: 42/BXD-QLN Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Xây dựng Người ký: Nguyễn Mạnh Hà
Ngày ban hành: 04/06/2015 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ XÂY DỰNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 42/BXD-QLN
V/v: hướng dẫn việc bán nhà ở cũ thuộc sở hữu nhà nước

Hà Nội, ngày 04 tháng 6 năm 2015

 

Kính gửi: Sở Xây dựng thành phố Hồ Chí Minh

Bộ Xây dựng nhận được công văn số 4690/SXD-QLN&CS ngày 11/5/2015 của Sở Xây dựng thành phố Hồ Chí Minh đề nghị hướng dẫn về việc bán nhà ở cũ thuộc sở hữu nhà nước (nội dung cụ thể đã nêu tại công văn số 9655/SXD-QLN&CS ngày 30/10/2014, công văn số 2521/SXD-QLN&CS ngày 16/3/2015). Về vấn đề này, Bộ Xây dựng trả lời như sau:

1. Qua nghiên cứu các trường hợp mà Sở Xây dựng nêu tại 02 công văn nêu trên thì đều có liên quan đến đối tượng được mua và giá bán nhà ở cũ thuộc sở hữu nhà nước. Do đó, căn cứ vào Nghị định số 34/2013/NĐ-CP ngày 22/4/2013 của Chính phủ về quản lý sử dụng nhà ở thuộc sở hữu nhà nước, việc xử lý các trường hợp này thực hiện như sau:

a) Về đối tượng được mua và điều kiện nhà ở thuộc diện được bán thì thực hiện theo quy định tại Điều 25 Nghị định số 34/2013/NĐ-CP của Chính phủ.

b) Về giá bán nhà ở cũ thì căn cứ vào thời điểm Nhà nước bố trí sử dụng nhà ở để áp dụng giá bán, cụ thể là:

- Trường hợp được Nhà nước bố trí sử dụng nhà ở trước ngày 05/7/1994 thì giá bán nhà ở cũ thực hiện theo quy định tại khoản 2 Điều 27 Nghị định số 34/2013/NĐ-CP của Chính phủ;

- Trường hợp được Nhà nước bố trí sử dụng nhà ở từ ngày 05/7/1994 đến trước ngày 19/01/2007 thì giá bán nhà ở cũ thực hiện theo quy định tại khoản 2 Điều 34 Nghị định số 34/2013/NĐ-CP của Chính phủ.

- Trường hợp được Nhà nước bố trí sử dụng nhà ở từ ngày 19/01/2007 thì thực hiện giải quyết theo quy định pháp luật về quản lý tài sản nhà đất thuộc sở hữu nhà nước.

2. Đề nghị Sở Xây dựng thành phố Hồ Chí Minh đối chiếu quy định tại Nghị định số 34/2013/NĐ-CP với hồ sơ cụ thể của từng trường hợp nhà ở nêu tại các công văn nêu trên để báo cáo UBND thành phố xem xét, giải quyết theo đúng quy định./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT, QLN (2b).

TL. BỘ TRƯỞNG
CỤC TRƯỞNG CỤC QUẢN LÝ NHÀ VÀ THỊ TRƯỜNG BẤT ĐỘNG SẢN
Nguyễn Mạnh Hà

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 42/BXD-QLN ngày 04/06/2015 hướng dẫn việc bán nhà ở cũ thuộc sở hữu nhà nước do Bộ Xây dựng ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.147

DMCA.com Protection Status
IP: 18.205.26.39
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!