Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 1503/BTP-QLXLVPHC&TDTHPL năm 2015 sử dụng biểu mẫu kèm theo Thông tư 20/2014/TT-BTP và 42/2014/TT-BCA do Bộ Tư pháp ban hành

Số hiệu: 1503/BTP-QLXLVPHC&TDTHPL Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Tư pháp Người ký: Nguyễn Thúy Hiền
Ngày ban hành: 08/05/2015 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TƯ PHÁP
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1503/BTP-QLXLVPHC&TDTHPL
V/v sử dụng các biểu mẫu ban hành kèm theo Thông tư số 20/2014/TT-BTP và Thông tư số 42/2014/TT-BCA

Hà Nội, ngày 08 tháng 05 năm 2015

 

Kính gửi: Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

Thời gian vừa qua, Bộ Tư pháp nhận được phản ánh của các địa phương v việc một số biểu mẫu được ban hành kèm Thông tư số 42/2014/TT-BCA ngày 25/9/2014 của Bộ trưởng Bộ Công an quy định về biểu mẫu sử dụng trong Công an nhân dân khi áp dụng và thi hành biện pháp xử lý hành chính giáo dục tại xã, phường, thị trấn (Thông tư số 42/2014/TT-BCA) có sự trùng lặp với các biểu mẫu được ban hành kèm theo Thông tư số 20/2014/TT-BTP ngày 25/9/2014 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp ban hành các biểu mẫu để sử dụng trong quá trình áp dụng biện pháp xử lý hành chính giáo dục tại xã, phường, thị trấn, biện pháp thay thế xử lý hành chính quản lý tại gia đình đối với người chưa thành niên theo quy định của Nghị định số 111/2013/NĐ-CP ngày 30/9/2013 của Chính phủ quy định chế độ áp dụng biện pháp xử lý hành chính giáo dục tại xã, phường, thị trấn (Thông tư s 20/2014/TT-BTP).

Đ việc triển khai thi hành Luật Xử lý vi phạm hành chính và các văn bản quy định chi tiết, hướng dẫn Luật được thuận lợi, đáp ứng kịp thời yêu cầu thực tiễn ở các địa phương, Bộ Tư pháp và Bộ Công an đã có sự phối hợp chặt chẽ để giải quyết vướng mắc trong việc sử dụng các biểu mẫu ban hành kèm theo 02 Thông tư nói trên. Trên cơ sở thống nhất với Bộ Công an, Bộ Tư pháp có ý kiến về việc sử dụng các biểu mẫu được ban hành kèm theo Thông tư số 20/2014/TT-BTP và Thông tư số 42/2014/TT-BCA như sau:

1. Thông tư số 20/2014/TT-BTP ban hành các biểu mẫu để cơ quan, tổ chc, cá nhân có liên quan sử dụng khi áp dụng và thi hành biện pháp xử lý hành chính giáo dục tại xã, phường, thị trấn và biện pháp quản lý tại gia đình. Theo đó, các biểu mẫu số: 02, 03a, 03b, 04, 07a, 07b, 08a, 08b, 10, 11, 12, 16, 20 21 của Thông tư này được sử dụng khi áp dụng và thi hành biện pháp xử lý hành chính giáo dục tại xã, phường, thị trấn biện pháp quản lý tại gia đình.

2. Thông tư số 42/2014/TT-BCA quy định về biểu mẫu sử dụng trong lực lượng Công an nhân dân khi áp dụng và thi hành biện pháp xử lý hành chính giáo dục tại xã, phường, thị trấn và biện pháp quản lý tại gia đình. Theo đó, các biểu mẫu số 01/GDTX, 02/GDTX, 04/GDTX, 05/GDTX, 06/GDTX, 08/GDTX, 10/GDTX, 11/GDTX, 12/GDTX, 13/GDTX, 14/GDTX, 15/GDTX, 16/GDTX, 17/GDTX, 18/GDTX, 19/GDTX 20/GDTX của Thông tư này được sử dụng khi áp dụng và thi hành biện pháp xử lý hành chính giáo dục tại xã, phường, thị trấn và biện pháp quản lý tại gia đình.

Trên đây là một số nội dung về việc sử dụng các biểu mẫu trong quá trình áp dụng biện pháp giáo dục tại, xã, phường, thị trấn và biện pháp quản lý tại gia đình theo Nghị định số 111/2013/NĐ-CP của Chính phủ quy định chế độ áp dụng biện pháp xử lý hành chính giáo dục tại xã, phường, thị trấn. Bộ Tư pháp trân trọng đề nghị Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương quan tâm chỉ đạo Ủy ban nhân dân các xã, phường, thị trấn và các cơ quan, đơn vị chức năng có liên quan biết, thực hiện./.

(Gửi kèm Công văn số 663/BCA-V9 ngày 13/4/2015 của Bộ Công an về việc tham gia ý kiến dự thảo Công văn gửi địa phương về cách thức sử dụng biểu mẫu ban hành kèm theo Thông tư số 20/2014/TT-BTP và Thông tư số 42/2014/TT-BCA)

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ trưởng (để báo cáo);
- Bộ Công an (để phối hợp);
- Lưu: VT, Cục QLXLVPHC&TDTHPL (2b).

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Nguyễn Thúy Hiền

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 1503/BTP-QLXLVPHC&TDTHPL năm 2015 sử dụng biểu mẫu kèm theo Thông tư 20/2014/TT-BTP và 42/2014/TT-BCA do Bộ Tư pháp ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


5.044

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 3.229.142.104