Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Đang tải văn bản...

Số hiệu: 13/BXD-HĐXD Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Xây dựng Người ký: Bùi Trung Dung
Ngày ban hành: 03/07/2014 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ XÂY DỰNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 13/BXD-HĐXD
V/v hướng dẫn thực hiện một số nội dung liên quan đến Nghị định số 15/2013/NĐCP và Thông tư số 13/2013/TT-BXD của Bộ Xây dựng.

Hà Nội, ngày 03 tháng 7 năm 2014

 

Kính gửi: Phòng Kinh tế và Hạ tầng - Ủy ban nhân dân huyện Đak Pơ

Bộ Xây dựng nhận được công văn số 42/KTHT-XD ngày 23/4/2014 của phòng Kinh tế và Hạ tầng, huyện Đak Pơ, tỉnh Gia Lai về việc hướng dẫn thực hiện một số nội dung liên quan đến Nghị định số 15/2013/NĐ-CP ngày 06/02/2013 của Chính phủ về Quản lý chất lượng công trình và Thông tư số 13/2013/TT-BXD ngày 15/8/2013 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng Quy định thẩm tra, thẩm định và phê duyệt thiết kế xây dựng công trình. Sau khi xem xét, Bộ Xây dựng có ý kiến như sau:

1. Về công tác tổ chức thẩm định thiết kế - dự toán các công trình xây dựng trên địa bàn huyện (cấp III, cấp IV) có sử dụng nguồn vốn ngân sách do UBND huyện làm chủ đầu tư, UBND huyện được phép sử dụng phòng chuyên môn (phòng Kinh tế và Hạ tầng) có đầy đủ năng lực để thẩm định một số nội dung theo quy định tại Khoản 1 Điều 20 Nghị định số 15/2013/NĐ-CP. Việc thẩm tra thiết kế của cơ quan quản lý nhà nước về xây dựng được thực hiện theo quy định tại Điều 21 Nghị định số 15/2013/NĐ-CP.

Theo hướng dẫn tại Quyết định số 957/QĐ-BXD ngày 29/9/2009 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng công bố Định mức chi phí quản lý dự án và tư vấn đầu tư xây dựng công trình thì chi phí quản lý dự án đã bao gồm chi phí công tác tổ chức thẩm định thiết kế của chủ đầu tư.

2. Đối với các công trình, hạng mục công trình cấp III do UBND các xã, thị trấn, các cơ quan chuyên môn và các đơn vị khác trên địa bàn huyện được giao làm chủ đầu tư có sử dụng nguồn vốn ngân sách nhà nước, việc thẩm tra thiết kế xây dựng công trình không thuộc thẩm quyền của phòng Kinh tế và Hạ tầng huyện. Đối với các công trình thuộc đối tượng quy định tại Khoản 1 Điều 21 Nghị định số 15/2013/NĐ-CP, việc thẩm tra thiết kế công trình thuộc thẩm quyền của cơ quan chuyên môn về xây dựng, cụ thể là Sở Xây dựng và các Sở quản lý công trình xây dựng chuyên ngành. Việc thu phí thẩm tra thiết kế của cơ quan quản lý nhà nước về xây dựng được áp dụng theo quy định tại Thông tư số 75/2014/TT-BTC ngày 12/6/2014 của Bộ Tài chính Quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm tra thiết kế công trình xây dựng

Trên đây là ý kiến Bộ Xây dựng, đề nghị Phòng Kinh tế và Hạ tầng huyện Đak Pơ nghiên cứu và tổ chức thực hiện theo quy định./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT, HĐXD (BĐD)

TL. BỘ TRƯỞNG
CỤC TRƯỞNG
CỤC QUẢN LÝ HOẠT ĐỒNG XÂY DỰNG
Bùi Trung Dung

 

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 13/BXD-HĐXD ngày 03/07/2014 hướng dẫn thực hiện Nghị định 15/2013/NĐ-CP và Thông tư 13/2013/TT-BXD do Bộ Xây dựng ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.617

DMCA.com Protection Status
IP: 35.174.62.162
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!