Tra cứu Văn bản, Tiêu Chuẩn VN, Công văn VĂN BẢN PHÁP LUẬT

Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...(Lưu ý khi tìm kiếm)

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề văn bản Số hiệu văn bản  
Ban hành từ: đến + Thêm điều kiện
Nếu bạn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm, vui lòng bấm vào đây để được hỗ trợ trực tiếp từ THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Bạn đang tìm kiếm : VĂN BẢN PHÁP LUẬT

" BO NOI VU "

Hệ thống tìm kiếm được các Văn Bản liên quan sau :

Nếu bạn cần Văn bản hay TCVN nào, Bấm vào đây

Kết quả 81-100 trong 207546 văn bản

81

Quyết định 3970/QĐ-BNV năm 2016 Kế hoạch ứng dụng Công nghệ thông tin trong hoạt động của Bộ Nội vụ năm 2017

3970/QD-BNV,Quyết định 3970 2016,Bộ Nội vụ,Kế hoạch ứng dụng công nghệ thông tin,Mức độ ứng dụng công nghệ thông tin ,Tình hình ứng dụng công nghệ thông tin ,Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin,Công nghệ thông tin BỘ NỘI VỤ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do -

Ban hành: 07/11/2016

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 17/11/2016

82

Kế hoạch 3999/KH-BNV năm 2019 thực hiện Quyết định 1847/QĐ-TTg và 733/QĐ-TTg do Bộ Nội vụ ban hành

3999/KH-BNV,Bộ Nội vụ,Thực hiện Quyết định,Văn hóa,Văn hóa công sở,Bộ máy hành chính,Văn hóa - Xã hội BỘ NỘI VỤ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 3999/KH-BNV Hà Nội, ngày 21 tháng 08 năm

Ban hành: 21/08/2019

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 30/08/2019

83

Kế hoạch 3962/KH-BNV năm 2019 về Kế hoạch tổ chức Hội nghị điển hình tiên tiến và Đại hội thi đua yêu nước Bộ Nội vụ lần thứ IV

3962/KH-BNV,Bộ Nội vụ,Hội nghị điển hình tiên tiến lần IV Bộ Nội vụ,Triển khai Đại hội thi đua yêu nước,Đại hội thi đua yêu nước Bộ Nội vụ lần thứ IV,Bộ máy hành chính BỘ NỘI VỤ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số:

Ban hành: 20/08/2019

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 11/07/2020

84

Quyết định 448/QĐ-BNV năm 2019 công bố danh mục thủ tục hành chính tiếp nhận tại Bộ phận Một cửa và trên hệ thống Một cửa điện tử của Bộ Nội vụ

448/QD-BNV,Quyết định 448 2019,Bộ Nội vụ,Công bố thủ tục hành chính ,Hệ thống một cửa điện tử ,Bộ Nội vụ,Bộ máy hành chính BỘ NỘI VỤ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 448/QĐ-BNV Hà Nội, ngày 27

Ban hành: 27/05/2019

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 12/06/2019

85

Quyết định 3036/QĐ-BNV năm 2016 về phân công công tác của Bộ trưởng và Thứ trưởng Bộ Nội vụ

3036/QD-BNV,Quyết định 3036 2016,Bộ Nội vụ,Phân công công tác,Quy chế làm việc,Phân công công tác của Bộ trưởng,Phân công công tác lãnh đạo,Bộ máy hành chính BỘ NỘI VỤ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số:

Ban hành: 26/08/2016

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 15/11/2016

86

Kế hoạch 1444/KH-BNV về đo lường sự hài lòng của người dân, tổ chức đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước năm 2019 do Bộ Nội vụ ban hành

1444/KH-BNV,Bộ Nội vụ,Sự hài lòng của người dân,Sự hài lòng của người dân tổ chức,Cơ quan nhà nước,Bộ máy hành chính BỘ NỘI VỤ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 1444/KH-BNV Hà Nội, ngày 03

Ban hành: 03/04/2019

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 29/04/2019

87

Kế hoạch 3501/KH-BNV năm 2019 về phòng ngừa, đấu tranh với tội phạm và vi phạm pháp luật liên quan đến hoạt động "tín dụng đen" do Bộ Nội vụ ban hành

3501/KH-BNV,Bộ Nội vụ,Các tội phạm về ma túy,Chống tội phạm ,Dấu hiệu tội phạm,Văn hóa - Xã hội BỘ NỘI VỤ -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 3501/KH-BNV Hà Nội, ngày 31 tháng 7 năm 2019

Ban hành: 31/07/2019

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 16/08/2019

88

Quyết định 468/QĐ-BNV năm 2018 quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trường Đại học Nội vụNội do Bộ Nội vụ ban hành

468/QD-BNV,Quyết định 468 2018,Bộ Nội vụ,Trường Đại học,Cơ chế hoạt động Trường Đại học,Chính sách trường đại học trọng điểm,Giáo dục BỘ NỘI VỤ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 468/QĐ-BNV Hà Nội

Ban hành: 03/04/2018

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 08/06/2018

89

Quyết định 470/QĐ-BNV năm 2019 về Kế hoạch xây dựng Đề án Chiến lược quốc gia thu hút, trọng dụng nhân tài do Bộ trưởng Bộ Nội vụ ban hành

470/QD-BNV,Quyết định 470 2019,Bộ Nội vụ,Xây dựng đề án,Chiến lược quốc gia,Chế độ thu hút nhân tài,Lao động - Tiền lương BỘ NỘI VỤ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 470/QĐ-BNV Hà Nội, ngày 05 tháng

Ban hành: 05/06/2019

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 12/06/2019

90

Thông tư 07/2019/TT-BNV quy định về chế độ báo cáo thống kê và quản lý hồ sơ viên chức do Bộ trưởng Bộ Nội vụ ban hành

07/2019/TT-BNV,Thông tư 07 2019,Bộ Nội vụ,Chế độ báo cáo,Quản lý hồ sơ,Viên chức,Bộ máy hành chính BỘ NỘI VỤ -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 07/2019/TT-BNV Hà Nội, ngày 01 tháng 6 năm 2019

Ban hành: 01/06/2019

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 11/06/2019

91

Báo cáo 2713/BC-BNV về tỉnh hình, kết quả thực hiện Đề án 30 tại Bộ Nội vụ do Bộ Nội vụ ban hành

2713/BC-BNV,Bộ Nội vụ,Bộ máy hành chính BỘ NỘI VỤ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ------------------- Số: 2713/BC-BNV Hà Nội, ngày 21 tháng 08 năm 2009 BÁO CÁO TÌNH

Ban hành: 21/08/2009

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 05/09/2009

92

Quyết định 287/QĐ-BNV năm 2019 về Kế hoạch thực hiện Hiệp định Đối tác Toàn diện và Tiến bộ xuyên Thái Bình Dương (CPTPP) của Bộ Nội vụ

287/QD-BNV,Quyết định 287 2019,Bộ Nội vụ,Hiệp định đối tác xuyên Thái Bình Dương,Vướng mắc thực hiện Hiệp định ,Hướng dẫn thực hiện Hiệp định,Thương mại BỘ NỘI VỤ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 287/QĐ-BNV

Ban hành: 04/04/2019

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 06/05/2019

93

Văn bản hợp nhất 02/NĐHN-BNV năm 2019 hợp nhất Nghị định quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý công chức do Bộ Nội vụ ban hành

02/NDHN-BNV,Văn bản hợp nhất 02 2019,Bộ Nội vụ,Tuyển dụng công chức,Quy định tuyển dụng công chức ,Quản lý công chức,Bộ máy hành chính BỘ NỘI VỤ -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 02/NĐHN-BNV Hà

Ban hành: 21/05/2019

Hợp nhất: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 06/06/2019

94

Văn bản hợp nhất 03/NĐHN-BNV năm 2019 hợp nhất Nghị định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức do Bộ Nội vụ ban hành

03/NDHN-BNV,Văn bản hợp nhất 03 2019,Bộ Nội vụ,Tuyển dụng,Tuyển dụng viên chức,Quản lý viên chức,Bộ máy hành chính BỘ NỘI VỤ -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 03/NĐHN-BNV Hà Nội, ngày 21 tháng 5

Ban hành: 21/05/2019

Hợp nhất: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 06/06/2019

95

Văn bản hợp nhất 01/VBHN-BNV năm 2019 hợp nhất Thông tư hướng dẫn về tổ chức và hoạt động của thôn, tổ dân phố do Bộ Nội vụ ban hành

01/VBHN-BNV,Văn bản hợp nhất 01 2019,Bộ Nội vụ,Tổ dân phố,Thôn tổ dân phố ,Tổ chức thôn bản tổ dân phố ,Bộ máy hành chính BỘ NỘI VỤ -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 01/VBHN-BNV Hà Nội, ngày 16

Ban hành: 16/04/2019

Hợp nhất: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 24/05/2019

96

Quyết định 103/QĐ-BNV năm 2019 công bố kết quả hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Nội vụ kỳ 2014-2018

103/QD-BNV,Quyết định 103 2019,Bộ Nội vụ,Công bố kết quả hệ thống hóa,Công tác hệ thống hóa văn bản ,Hệ thống hóa,Bộ máy hành chính BỘ NỘI VỤ -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 103/QĐ-BNV Hà Nội

Ban hành: 29/01/2019

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 19/03/2019

97

Thông tư 02/2019/TT-BNV quy định về tiêu chuẩn dữ liệu thông tin đầu vào và yêu cầu bảo quản tài liệu lưu trữ điện tử do Bộ trưởng Bộ Nội vụ ban hành

02/2019/TT-BNV,Thông tư 02 2019,Bộ Nội vụ,Dữ liệu thông tin,Công tác lưu trữ,Lưu trữ,Công nghệ thông tin BỘ NỘI VỤ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 02/2019/TT-BNV Hà Nội, ngày 24 tháng 01 năm 2019

Ban hành: 24/01/2019

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 02/02/2019

98

Quyết định 05/QĐ-BNV năm 2019 về cấp Giấp phép thành lập và công nhận Điều lệ Quỹ Hỗ trợ phát triển sinh kế vì cộng đồng do Bộ trưởng Bộ Nội vụ ban hành

05/QD-BNV,Quyết định 05 2019,Bộ Nội vụ,Thành lập Quỹ,Giấy phép thành lập Quỹ ,Quỹ hỗ trợ,Tài chính nhà nước BỘ NỘI VỤ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 05/QĐ-BNV Hà Nội, ngày 04 tháng

Ban hành: 04/01/2019

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 15/01/2019

99

Quyết định 2003/QĐ-BNV năm 2015 về thành lập Ban Chỉ đạo thực hiện Dự án 513 do Bộ trưởng Bộ Nội vụ ban hành

2003/QD-BNV,Quyết định 2003 2015,Bộ Nội vụ,Thành lập ban chỉ đạo,Dự án 513,Thực hiện dự án,Bất động sản,Bộ máy hành chính BỘ NỘI VỤ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 2003/QĐ-BNV Hà Nội, ngày 31

Ban hành: 31/12/2015

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 08/08/2016

100

Thông tư 03/2018/TT-BNV quy định về chế độ báo cáo thống kê ngành Nội vụ do Bộ trưởng Bộ Nội vụ ban hành

03/2018/TT-BNV,Thông tư 03 2018,Bộ Nội vụ,Chế độ báo cáo,Chế độ báo cáo thống kê,Ngành Nội vụ,Bộ máy hành chính BỘ NỘI VỤ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 03/2018/TT-BNV Hà Nội, ngày 06

Ban hành: 06/03/2018

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 06/03/2018

Chú thích

Ban hành: Ngày ban hành của văn bản.
Hiệu lực: Ngày có hiệu lực (áp dụng) của văn bản.
Tình trạng: Cho biết văn bản Còn hiệu lực, Hết hiệu lực hay Không còn phù hợp.
Đã biết: Văn bản đã biết ngày có hiệu lực hoặc đã biết tình trạng hiệu lực. Chỉ có Thành Viên Basic và Thành Viên TVPL Pro mới có thể xem các thông tin này.
Tiếng Anh: Văn bản Tiếng Việt được dịch ra Tiếng Anh.
Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công báo), nó có giá trị pháp lý.
Lược đồ: Giúp Bạn có được "Gia Phả" của Văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan.
Liên quan hiệu lực: Những Văn bản thay thế Văn bản này, hoặc bị Văn bản này thay thế, sửa đổi, bổ sung.
Tải về: Chức năng để bạn tải văn bản đang xem về máy cá nhân để sử dụng.

 

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

HỖ TRỢ NHANH

Dịch Vụ
Hỗ trợ trực tuyến
Điện thoại Điện thoại (028) 3930 3279
Di động Di động 0906 22 99 66
0838 22 99 66
 

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 3.236.214.224