Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 2003/QĐ-BNV thành lập Ban chỉ đạo triển khai thực hiện Dự án 513 2015

Số hiệu: 2003/QĐ-BNV Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Bộ Nội vụ Người ký: Nguyễn Thái Bình
Ngày ban hành: 31/12/2015 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

BỘ NỘI VỤ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2003/QĐ-BNV

Hà Nội, ngày 31 tháng 12 năm 2015

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC THÀNH LẬP BAN CHỈ ĐẠO TRIỂN KHAI THỰC HIỆN DỰ ÁN 513

BỘ TRƯỞNG BỘ NỘI VỤ

Căn cứ Nghị định số 58/2014/NĐ-CP ngày 16 tháng 6 năm 2014 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Nội vụ;

Căn cứ Quyết định số 513/QĐ-TTg ngày 02 tháng 5 năm 2012 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Dự án “Hoàn thiện, hiện đại hóa hồ sơ, bản đồ địa giới hành chính và xây dựng cơ sở dữ liệu về địa giới hành chính” (sau đây viết tắt là Dự án 513);

Xét đề nghị của Vụ trưởng Vụ Chính quyền địa phương và Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Thành lập Ban Chỉ đạo triển khai thực hiện Dự án 513 gồm nhng ông, bà có tên dưới đây:

1. Ông Nguyễn Duy Thăng, Thứ trưởng Bộ Nội vụ, Trưởng ban;

2. Ông Trương Chí Trung, Thứ trưởng Bộ Tài chính, Phó Trưởng ban;

3. Ông Nguyễn Linh Ngọc, Thứ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường, Phó Trưởng ban;

Các Ủy viên:

4. Ông Nguyễn Thế Phương, Thứ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư;

5. Ông Đinh Trung Tụng, Thứ trưởng Bộ Tư pháp;

6. Ông Nguyễn Chí Đức, Vụ trưởng Vụ Nội chính Văn phòng Chính phủ;

7. Ông Phan Văn Hùng, Vụ trưởng Vụ Chính quyền địa phương, Bộ Nội vụ.

8. Ông Phan Đức Hiếu, Cục trưởng Cục Đo đạc và Bản đồ Việt Nam, Bộ Tài nguyên và Môi trường;

9. Ông Hoàng Viết Quang, Phó Cục trưởng Cục Tác chiến, Bộ Tổng Tham mưu Quân đội nhân dân Việt Nam;

10. Ông Đường Minh Hưng, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục An ninh, Bộ Công an;

11. Ông Nguyễn Anh Dũng, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Biên giới quốc gia, Bộ Ngoại giao;

Điều 2. Nhiệm vụ của Ban Chỉ đạo.

1. Xây dựng Kế hoạch triển khai thực hiện Dự án 513 phù hợp theo yêu cầu, nhiệm vụ hằng năm quy định tại Quyết định số 513/QĐ-TTg ngày 02 tháng 5 năm 2012 của Thủ tướng Chính phủ và Văn bản s 8624/VPCP-NC ngày 21 tháng 10 năm 2015 của Văn phòng Chính phủ về việc kéo dài thời gian triển khai thực hiện Dự án 513;

2. Tổ chức phi hợp các Bộ, ngành, địa phương triển khai thực hiện Dự án 513; chỉ đạo, hướng dẫn, đôn đốc, kiểm tra, đánh giá kết quả thực hiện Dự án 513 tại các Bộ, ngành, địa phương;

3. Lập kế hoạch tài chính, ngân sách đảm bảo nhiệm vụ triển khai thực hiện Dự án 513 hằng năm, báo cáo Bộ Tài chính theo quy định;

4. Tổ chức thẩm định công nhận số lượng, chất lượng các sản phẩm của Dự án 513, trình Bộ trưởng Bộ Nội vụ xem xét, quyết định;

5. Định kỳ hàng năm trình Bộ trưởng Bộ Nội vụ kết quả triển khai thực hiện Dự án 513 để xem xét, báo cáo Thủ tướng Chính phủ theo quy định.

6. Ban Chỉ đạo được sử dụng con dấu của Bộ Nội vụ, Bộ Tài chính và Bộ Tài nguyên và Môi trường trong quá trình thực hiện nhiệm vụ được giao.

Điều 3. Kinh phí hoạt động

Kinh phí hoạt động của Ban Chỉ đạo thuộc nguồn kinh phí bảo đảm triển khai thực hiện Dự án 513.

Điều 4. Điều khoản thi hành

1. Quyết định này thay thế Quyết định số 784/QĐ-BNV ngày 31 tháng 8 năm 2012 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ về việc thành lập Ban Chỉ đạo triển khai thực hiện Dự án 513 và có hiệu lực thi hành từ ngày ký;

2. Ban Chỉ đạo tự giải thể sau khi hoàn thành nhiệm vụ được giao.

Chánh Văn phòng Bộ, Vụ trưởng Vụ Chính quyền địa phương, Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ, Vụ trưởng Vụ Kế hoạch - Tài chính, Ban Quản lý Dự án 513 và các ông, bà có tên tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:
- Như Điều 4;
- UBND các tỉnh, TP trực thuộc TW;
- Bộ
trưởng Nguyễn Thái Bình;
- Thứ trưởng Nguyễn Duy Thăng;
- Lưu: VT, Vụ TCCB (5b).

BỘ TRƯỞNG
Nguyễn Thái Bình

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 2003/QĐ-BNV ngày 31/12/2015 về thành lập Ban Chỉ đạo thực hiện Dự án 513 do Bộ trưởng Bộ Nội vụ ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


2.009

DMCA.com Protection Status
IP: 34.239.148.127
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!