Tra cứu Văn bản, Tiêu Chuẩn VN, Công văn VĂN BẢN PHÁP LUẬT

Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...(Lưu ý khi tìm kiếm)

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề văn bản Số hiệu văn bản  
Ban hành từ: đến + Thêm điều kiện
Nếu bạn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm, vui lòng bấm vào đây để được hỗ trợ trực tiếp từ THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Bạn đang tìm kiếm : VĂN BẢN PHÁP LUẬT

" BO NOI VU "

Hệ thống tìm kiếm được các Văn Bản liên quan sau :

Nếu bạn cần Văn bản hay TCVN nào, Bấm vào đây

Kết quả 181-200 trong 207435 văn bản

181

Quyết định 1275/QĐ-BNV năm 2017 Tài liệu bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh Lưu trữ viên trung cấp (hạng IV) do Bộ trưởng Bộ Nội vụ ban hành

1275/QD-BNV,Quyết định 1275 2017,Bộ Nội vụ,Tài liệu bồi dưỡng,Lưu trữ viên trung cấp hạng IV,Tiêu chuẩn chức danh lưu trữ,Bộ máy hành chính BỘ NỘI VỤ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 1275/QĐ-BNV Hà

Ban hành: 12/04/2017

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 07/06/2017

182

Quyết định 1276/QĐ-BNV năm 2017 Tài liệu bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh Lưu trữ viên (hạng III) do Bộ trưởng Bộ Nội vụ ban hành

1276/QD-BNV,Quyết định 1276 2017,Bộ Nội vụ,Tài liệu bồi dưỡng,Tiêu chuẩn chức danh lưu trữ,Lưu trữ viên hạng III,Bộ máy hành chính BỘ NỘI VỤ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 1276/QĐ-BNV Hà Nội, ngày

Ban hành: 12/04/2017

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 09/06/2017

183

Quyết định 1277/QĐ-BNV năm 2017 Tài liệu bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh Lưu trữ viên chính (hạng II) do Bộ trưởng Bộ Nội vụ ban hành

1277/QD-BNV,Quyết định 1277 2017,Bộ Nội vụ,Bồi dưỡng theo tiêu chuẩn ,Lưu trữ viên chính ,Tiêu chuẩn Chức danh,Tiêu chuẩn chức danh lưu trữ,Bộ máy hành chính BỘ NỘI VỤ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 1277/QĐ-BNV

Ban hành: 12/04/2017

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 15/06/2017

184

Quyết định 2375/QĐ-BNV năm 2014 về Tài liệu bồi dưỡng ngạch chuyên viên cao cấp do Bộ trưởng Bộ Nội Vụ ban hành

2375/QD-BNV,Quyết định 2375 2013,Bộ Nội vụ,Tài liệu bồi dưỡng chuyên viên cao cấp ,Lao động - Tiền lương,Bộ máy hành chính BỘ NỘI VỤ -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------- Số: 2375/QĐ-BNV Hà Nội

Ban hành: 31/12/2013

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 11/03/2014

185

Quyết định 2367/QĐ-BNV năm 2013 về Tài liệu bồi dưỡng ngạch chuyên viên chính do Bộ trưởng Bộ Nội vụ ban hành

2367/QD-BNV,Quyết định 2367 2013,Bộ Nội vụ,Lao động - Tiền lương,Bộ máy hành chính BỘ NỘI VỤ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 2367/QĐ-BNV Hà Nội, ngày 31 tháng 12 năm 2013

Ban hành: 31/12/2013

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 14/03/2014

186

Văn bản hợp nhất 01/VBHN-BNV năm 2017 quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Pháp lệnh Cựu chiến binh do Bộ Nội vụ ban hành

01/VBHN-BNV,Văn bản hợp nhất 01 2017,Bộ Nội vụ,Cựu chiến binh,Hội Cựu chiến binh,Pháp lệnh Cựu chiến binh,Bộ máy hành chính,Văn hóa - Xã hội BỘ NỘI VỤ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 01/VBHN-BNV

Ban hành: 01/06/2017

Hợp nhất: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 23/06/2017

187

Văn bản hợp nhất 01/VBHN-BNV năm 2014 hợp nhất Nghị định về công tác văn thư do Bộ Nội vụ ban hành

01/VBHN-BNV,Văn bản hợp nhất 01 2014,Bộ Nội vụ,Công tác văn thư,Quản lý công tác văn thư,Quy chế công tác văn thư lưu trữ,Bộ máy hành chính BỘ NỘI VỤ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 01/VBHN-BNV

Ban hành: 25/02/2014

Hợp nhất: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 11/04/2014

188

Quyết định 487/QĐ-BNV năm 2020 về cấp Giấy phép thành lập và công nhận Điều lệ Quỹ Từ thiện bệnh nhân nghèo bị đột quỵ khu vực đồng bằng sông Cửu Long do Bộ trưởng Bộ Nội vụ ban hành

487/QD-BNV,Quyết định 487 2020,Bộ Nội vụ,Giấy phép thành lập công nhận Điều lệ Quỹ Từ thiện,Điều lệ Quỹ Từ thiện bệnh nhân nghèo đột quỵ,Công nhận Điều lệ Quỹ Từ thiện bệnh nhân đột quỵ,Tài chính nhà nước,Thể thao - Y tế,Văn hóa - Xã hội BỘ NỘI VỤ -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc

Ban hành: 06/07/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 08/07/2020

189

Quyết định 1895/QĐ-BNV năm 2013 phê duyệt Điều lệ Hội Kế toán địa chất Việt Nam do Bộ trưởng Bộ Nội vụ ban hành

1895/QD-BNV,Quyết định 1895 2013,Bộ Nội vụ,Bộ máy hành chính,Văn hóa - Xã hội BỘ NỘI VỤ -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------- Số: 1895/QĐ-BNV Hà Nội, ngày 04 tháng 12 năm 2013

Ban hành: 04/12/2013

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 18/03/2014

190

Quyết định 620/QĐ-TTg năm 2017 danh sách đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Bộ Nội vụ do Thủ tướng Chính phủ ban hành

620/QD-TTg,Quyết định 620 2017,Thủ tướng Chính phủ,Đơn vị sự nghiệp công lập,Đơn vị sự nghiệp thuộc Bộ Nội vụ,Trường Đại học Nội vụNội,Bộ máy hành chính THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------

Ban hành: 10/05/2017

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 11/05/2017

191

Quyết định 86/QĐ-BNV năm 2014 về Kế hoạch thực hiện Chương trình phát triển thanh niên Bộ Nội vụ giai đoạn 2014 - 2015

86/QD-BNV,Quyết định 86 2014,Bộ Nội vụ,Phát triển thanh niên Bộ Nội vụ,Chương trình phát triển thanh niên,Văn hóa - Xã hội BỘ NỘI VỤ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ------------------ Số: 86/QĐ-BNV Hà Nội, ngày 27

Ban hành: 27/01/2014

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 02/02/2015

192

Văn bản hợp nhất 01/VBHN-BNV năm 2016 hợp nhất Nghị định về chế độ tiền lương đối với cán bộ, công, viên chức và lực lượng trang do Bộ Nội vụ ban hành

01/VBHN-BNV,Văn bản hợp nhất 01 2016,Bộ Nội vụ,Chế độ tiền lương,Chế độ tiền lương cán bộ,Lực lượng trang,Tiền lương lực lượng trang,Cán bộ công viên chức ,Lao động - Tiền lương,Bộ máy hành chính BỘ NỘI VỤ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ban hành: 17/10/2016

Hợp nhất: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 17/11/2016

193

Kế hoạch 2208/KH-BNV năm 2017 về sơ kết 5 năm thực hiện Nghị định 56/2012/NĐ-CP do Bộ Nội vụ ban hành

2208/KH-BNV,Bộ Nội vụ,Báo cáo sơ kết 5 năm ,Sơ kết 5 năm ,Sơ kết thực hiện ,Bộ máy hành chính BỘ NỘI VỤ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 2208/KH-BNV Hà Nội, ngày 24 tháng 04 năm 2017

Ban hành: 24/04/2017

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 04/11/2017

194

Quyết định 39/QĐ-BNV năm 2014 về Chương trình bồi dưỡng lãnh đạo cấp sở và tương đương do Bộ Nội vụ ban hành

39/QD-BNV,Quyết định 39 2014,Bộ Nội vụ,Đào tạo bồi dưỡng lãnh đạo ,Bộ máy hành chính BỘ NỘI VỤ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 39/QĐ-BNV Hà Nội, ngày 15 tháng 01 năm 2014

Ban hành: 15/01/2014

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 23/09/2014

195

Thông tư 01/2014/TT-BNV hướng dẫn xét tặng Kỷ niệm chương về lĩnh vực thuộc thẩm quyền quản lý của Bộ Nội vụ

01/2014/TT-BNV,Thông tư 01 2014,Bộ Nội vụ,Xét tặng Kỷ niệm chương,Bộ máy hành chính,Văn hóa - Xã hội BỘ NỘI VỤ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 01/2014/TT-BNV Hà Nội, ngày 10 tháng 01 năm 2014

Ban hành: 10/01/2014

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 24/01/2014

196

Quyết định 457/QĐ-BNV năm 2010 ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Trang thông tin điện tử của Bộ Nội vụ do Bộ trưởng Bộ Nội vụ ban hành

457/QD-BNV,Quyết định 457 2010,Bộ Nội vụ,Quy chế tổ chức và hoạt động,Trang thông tin điện tử,Công nghệ thông tin BỘ NỘI VỤ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc -------------- Số: 457/QĐ-BNV Hà Nội, ngày 04 tháng

Ban hành: 04/05/2010

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 20/09/2010

197

Quyết định 1107/QĐ-BNV năm 2013 Chương trình bồi dưỡng ngạch chuyên viên cao cấp do Bộ trưởng Bộ Nội vụ ban hành

1107/QD-BNV,Quyết định 1107 2013,Bộ Nội vụ,Ngạch chuyên viên cao cấp ,Bộ máy hành chính BỘ NỘI VỤ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 1107/QĐ-BNV Hà Nội, ngày 08 tháng 10 năm 2013

Ban hành: 08/10/2013

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 04/11/2013

198

Quyết định 1110/QĐ-BNV năm 2013 công bố thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Nội vụ

1110/QD-BNV,Quyết định 1110 2013,Bộ Nội vụ,Công bố thủ tục hành chính ,Bộ máy hành chính BỘ NỘI VỤ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 1110/QĐ-BNV Hà Nội, ngày 08 tháng 10 năm 2013

Ban hành: 08/10/2013

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 04/11/2013

199

Quyết định 1683/QĐ-BNV năm 2013 phê duyệt “Kế hoạch thanh tra, kiểm tra năm 2014 của Bộ Nội vụ"

1683/QD-BNV,Quyết định 1683 2013,Bộ Nội vụ,Kế hoạch thanh tra kiểm tra 2014,Bộ máy hành chính BỘ NỘI VỤ -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------- Số: 1683/QĐ-BNV Hà Nội, ngày 25 tháng 11 năm 2013

Ban hành: 25/11/2013

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 03/12/2013

200

Quyết định 1045/QĐ-BNV năm 2013 tài liệu đào tạo, bồi dưỡng lãnh đạo cấp phòng do Bộ trưởng Bộ Nội vụ ban hành

1045/QD-BNV,Quyết định 1045 2013,Bộ Nội vụ,Bộ máy hành chính,Giáo dục BỘ NỘI VỤ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 1045/QĐ-BNV Hà Nội, ngày 18 tháng 9 năm 2013 QUYẾT ĐỊNH

Ban hành: 18/09/2013

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 06/11/2013

Chú thích

Ban hành: Ngày ban hành của văn bản.
Hiệu lực: Ngày có hiệu lực (áp dụng) của văn bản.
Tình trạng: Cho biết văn bản Còn hiệu lực, Hết hiệu lực hay Không còn phù hợp.
Đã biết: Văn bản đã biết ngày có hiệu lực hoặc đã biết tình trạng hiệu lực. Chỉ có Thành Viên Basic và Thành Viên TVPL Pro mới có thể xem các thông tin này.
Tiếng Anh: Văn bản Tiếng Việt được dịch ra Tiếng Anh.
Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công báo), nó có giá trị pháp lý.
Lược đồ: Giúp Bạn có được "Gia Phả" của Văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan.
Liên quan hiệu lực: Những Văn bản thay thế Văn bản này, hoặc bị Văn bản này thay thế, sửa đổi, bổ sung.
Tải về: Chức năng để bạn tải văn bản đang xem về máy cá nhân để sử dụng.

 

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

HỖ TRỢ NHANH

Dịch Vụ
Hỗ trợ trực tuyến
Điện thoại Điện thoại (028) 3930 3279
Di động Di động 0906 22 99 66
0838 22 99 66
 

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 3.235.184.215