Tra cứu Văn bản, Tiêu Chuẩn VN, Công văn VĂN BẢN PHÁP LUẬT

Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...(Lưu ý khi tìm kiếm)

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề văn bản Số hiệu văn bản  
Ban hành từ: đến + Thêm điều kiện
Nếu bạn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm, vui lòng bấm vào đây để được hỗ trợ trực tiếp từ THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Bạn đang tìm kiếm : VĂN BẢN PHÁP LUẬT

" BO NOI VU "

Hệ thống tìm kiếm được các Văn Bản liên quan sau :

Nếu bạn cần Văn bản hay TCVN nào, Bấm vào đây

Kết quả 201-220 trong 207625 văn bản

201

Quyết định 1045/QĐ-BNV năm 2013 tài liệu đào tạo, bồi dưỡng lãnh đạo cấp phòng do Bộ trưởng Bộ Nội vụ ban hành

1045/QD-BNV,Quyết định 1045 2013,Bộ Nội vụ,Bộ máy hành chính,Giáo dục BỘ NỘI VỤ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 1045/QĐ-BNV Hà Nội, ngày 18 tháng 9 năm 2013 QUYẾT ĐỊNH

Ban hành: 18/09/2013

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 06/11/2013

202

Quyết định 1059/QĐ-BNV năm 2016 quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức của Vụ Công chức - Viên chức do Bộ trưởng Bộ Nội vụ ban hành

1059/QD-BNV,Quyết định 1059 2016,Bộ Nội vụ,Công chức viên chức,Vụ Công chức Viên chức,Cơ cấu tổ chức,Nhiệm vụ quyền hạn,Bộ máy hành chính BỘ NỘI VỤ ---------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 1059/QĐ-BNV

Ban hành: 29/04/2016

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 10/05/2016

203

Quyết định 975/QĐ-BNV năm 2013 về Chương trình bồi dưỡng ngạch chuyên viên chính do Bộ trưởng Bộ Nội vụ ban hành

975/QD-BNV,Quyết định 975 2013,Bộ Nội vụ,Chương trình bồi dưỡng ngạch chuyên viên chính,Bộ máy hành chính,Giáo dục BỘ NỘI VỤ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 975/QĐ-BNV Hà Nội, ngày 28 tháng 8

Ban hành: 28/08/2013

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 20/11/2013

204

Quyết định 973/QĐ-BNV năm 2013 cho phép thành lập Liên đoàn Bóng ném Việt Nam do Bộ trưởng Bộ Nội vụ ban hành

973/QD-BNV,Quyết định 973 2013,Bộ Nội vụ,Thể thao - Y tế BỘ NỘI VỤ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 973/QĐ-BNV Hà Nội, ngày 27 tháng 08 năm 2013 QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC

Ban hành: 27/08/2013

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 02/10/2013

205

Quyết định 974/QĐ-BNV năm 2013 cho phép thành lập Hội Kế toán địa chất Việt Nam do Bộ trưởng Bộ Nội vụ ban hành

974/QD-BNV,Quyết định 974 2013,Bộ Nội vụ,Bộ máy hành chính BỘ NỘI VỤ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 974/QĐ-BNV Hà Nội, ngày 27 tháng 08 năm 2013 QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC

Ban hành: 27/08/2013

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 02/10/2013

206

Quyết định 959/QĐ-BNV năm 2013 cho phép thành lập Hội kỷ lục gia Việt Nam do Bộ trưởng Bộ Nội vụ ban hành

959/QD-BNV,Quyết định 959 2013,Bộ Nội vụ,Hội kỷ lục gia,Văn hóa - Xã hội BỘ NỘI VỤ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 959/QĐ-BNV Hà Nội, ngày 23 tháng 08 năm 2013 QUYẾT ĐỊNH

Ban hành: 23/08/2013

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 03/10/2013

207

Quyết định 1146/QĐ-BNV năm 2013 Quy chế hoạt động của Hội đồng Thi đua, khen thưởng cơ quan Bộ Nội vụ

1146/QD-BNV,Quyết định 1146 2013,Bộ Nội vụ,Quy chế Hội đồng Thi đua Khen thưởng ,Bộ máy hành chính,Văn hóa - Xã hội BỘ NỘI VỤ -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------- Số: 1146/QĐ-BNV Hà Nội, ngày 21 tháng

Ban hành: 21/10/2013

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 04/11/2013

208

Quyết định 376/QĐ-BNV năm 2020 về Kế hoạch tổng kết thực hiện Chiến lược phát triển thanh niên Việt Nam giai đoạn 2011-2020, xây dựng Chiến lược phát triển thanh niên Việt Nam giai đoạn 2021-2030 do Bộ Nội vụ ban hành

376/QD-BNV,Quyết định 376 2020,Bộ Nội vụ,Chiến lược phát triển thanh niên Việt Nam ,Tổng kết Chiến lược phát triển thanh niên 2011-2020,Xây dựng Chiến lược phát triển thanh niên 2021-2030,Văn hóa - Xã hội BỘ NỘI VỤ -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ban hành: 04/06/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 06/06/2020

209

Quyết định 601/QĐ-BNV năm 2016 quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Vụ Kế hoạch - Tài chính do Bộ trưởng Bộ Nội vụ ban hành

601/QD-BNV,Quyết định 601 2016,Bộ Nội vụ,Chức năng nhiệm vụ quyền hạn,Cơ cấu tổ chức,Vụ Kế hoạch Tài chính,Cơ cấu Vụ Kế hoạch Tài chính ,Chức năng Vụ Kế hoạch Tài chính,Tiền tệ - Ngân hàng,Bộ máy hành chính,Tài chính nhà nước BỘ NỘI VỤ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự

Ban hành: 06/04/2016

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 15/04/2016

210

Quyết định 900/QĐ-BNV năm 2013 tài liệu bồi dưỡng ngạch chuyên viên do Bộ trưởng Bộ Nội vụ ban hành

900/QD-BNV,Quyết định 900 2013,Bộ Nội vụ,Lao động - Tiền lương,Bộ máy hành chính BỘ NỘI VỤ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 900/QĐ-BNV Hà Nội, ngày 06 tháng 08 năm 2013

Ban hành: 06/08/2013

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 14/09/2013

211

Quyết định 350/QĐ-BNV năm 2020 về Danh sách cơ quan quản lý nhà nước về ngành, lĩnh vực hoạt động của hội, quỹ xã hội, quỹ từ thiện do Bộ Nội vụ ban hành

350/QD-BNV,Quyết định 350 2020,Bộ Nội vụ,Danh sách cơ quan quản lý về hoạt động của hội,Danh sách cơ quan quản lý về hoạt động quỹ xã hội,Danh sách cơ quan quản lý quỹ từ thiện,Tài chính nhà nước BỘ NỘI VỤ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------

Ban hành: 25/05/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 25/05/2020

212

Thông tư 04/2016/TT-BNV hướng dẫn nội dung về thanh tra chuyên ngành trong lĩnh vực tôn giáo do Bộ trưởng Bộ Nội vụ ban hành

04/2016/TT-BNV,Thông tư 04 2016,Bộ Nội vụ,Thanh tra chuyên ngành,Lĩnh vực tôn giáo,Hướng dẫn thanh tra ,Bộ máy hành chính BỘ NỘI VỤ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 04/2016/TT-BNV Hà Nội, ngày 10

Ban hành: 10/06/2016

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 16/06/2016

213

Báo cáo 3515/BC-BNV năm 2013 thực hiện công tác cải cách hành chính Quí III năm 2013 do Bộ Nội vụ ban hành

3515/BC-BNV,Bộ Nội vụ,Bộ máy hành chính BỘ NỘI VỤ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 3515/BC-BNV Hà Nội, ngày 26 tháng 09 năm 2013 BÁO CÁO THỰC HIỆN CÔNG TÁC CẢI

Ban hành: 26/09/2013

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 24/10/2013

214

Quyết định 797/QĐ-BNV năm 2013 phê duyệt Điều lệ Hội Doanh nhân tư nhân Việt Nam do Bộ trưởng Bộ Nội vụ ban hành

797/QD-BNV,Quyết định 797 2013,Bộ Nội vụ,Doanh nghiệp,Bộ máy hành chính BỘ NỘI VỤ ------ CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 797/QĐ-BNV Hà Nội, ngày 01 tháng 07 năm 2013 QUYẾT

Ban hành: 01/07/2013

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 13/08/2013

215

Quyết định 1666/QĐ-BNV năm 2009 ban hành Quy chế quản lý hoạt động khoa học, công nghệ của Bộ Nội vụ do Bộ trưởng Bộ Nội vụ ban hành

1666/QD-BNV,Quyết định 1666 2009,Bộ Nội vụ,Quy chế quản lý,Hoạt động khoa học công nghệ,Công nghệ thông tin BỘ NỘI VỤ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc -------------- Số: 1666/QĐ-BNV Hà Nội, ngày 02 tháng 12

Ban hành: 02/12/2009

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 24/03/2010

216

Quyết định 1150/QĐ-BNV năm 2019 về phê duyệt Đề án “Xác định Chỉ số cải cách hành chính của các bộ, cơ quan ngang bộ, Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương” do Bộ trưởng Bộ Nội vụ ban hành

1150/QD-BNV,Quyết định 1150 2019,Bộ Nội vụ,Xác định Chỉ số cải cách hành chính các bộ,Xác định Chỉ số cải cách hành chính cơ quan ngang bộ,Chỉ số cải cách hành chính của các bộ,Bộ máy hành chính BỘ NỘI VỤ -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------------

Ban hành: 30/12/2019

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/06/2020

217

Quyết định 71/QĐ-BNV năm 2016 quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Vụ Tổ chức phi chính phủ do Bộ trưởng Bộ Nội vụ ban hành

71/QD-BNV,Quyết định 71 2016,Bộ Nội vụ,Chức năng nhiệm vụ quyền hạn,Vụ Tổ chức phi chính phủ,Bộ Nội vụ ,Quỹ xã hội quỹ từ thiện ,Bộ máy hành chính BỘ NỘI VỤ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 71/QĐ-BNV

Ban hành: 26/01/2016

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 03/03/2016

218

Quyết định 67/QĐ-BNV năm 2016 quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Vụ Tiền lương do Bộ trưởng Bộ Nội vụ ban hành

67/QD-BNV,Quyết định 67 2016,Bộ Nội vụ,Vụ Tiền lương,Vụ Tiền lương ,Cải cách chính sách tiền lương,Bộ máy hành chính BỘ NỘI VỤ ---------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 67/QĐ-BNV Hà Nội, ngày 26

Ban hành: 26/01/2016

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 03/03/2016

219

Quyết định 68/QĐ-BNV năm 2016 quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Vụ Chính quyền địa phương do Bộ trưởng Bộ Nội vụ ban hành

68/QD-BNV,Quyết định 68 2016,Bộ Nội vụ,Chức năng nhiệm vụ quyền hạn,Vụ Chính quyền địa phương ,Bộ Nội vụ,Địa giới hành chính ,Tổ chức chính quyền địa phương,Bộ máy hành chính BỘ NỘI VỤ ---------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------

Ban hành: 26/01/2016

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 03/03/2016

220

Quyết định 69/QĐ-BNV năm 2020 về Kế hoạch xây dựng các nghị định hướng dẫn Luật Cán bộ, công chức và Luật Viên chức sửa đổi năm 2019 do Bộ trưởng Bộ Nội vụ ban hành

69/QD-BNV,Quyết định 69 2020,Bộ Nội vụ,Kế hoạch xây dựng Nghị định ,Luật cán bộ công chức,Luật viên chức 2010,Bộ máy hành chính BỘ NỘI VỤ -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 69/QĐ-BNV Hà Nội, ngày

Ban hành: 21/01/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 06/02/2020

Chú thích

Ban hành: Ngày ban hành của văn bản.
Hiệu lực: Ngày có hiệu lực (áp dụng) của văn bản.
Tình trạng: Cho biết văn bản Còn hiệu lực, Hết hiệu lực hay Không còn phù hợp.
Đã biết: Văn bản đã biết ngày có hiệu lực hoặc đã biết tình trạng hiệu lực. Chỉ có Thành Viên Basic và Thành Viên TVPL Pro mới có thể xem các thông tin này.
Tiếng Anh: Văn bản Tiếng Việt được dịch ra Tiếng Anh.
Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công báo), nó có giá trị pháp lý.
Lược đồ: Giúp Bạn có được "Gia Phả" của Văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan.
Liên quan hiệu lực: Những Văn bản thay thế Văn bản này, hoặc bị Văn bản này thay thế, sửa đổi, bổ sung.
Tải về: Chức năng để bạn tải văn bản đang xem về máy cá nhân để sử dụng.

 

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

HỖ TRỢ NHANH

Dịch Vụ
Hỗ trợ trực tuyến
Điện thoại Điện thoại (028) 3930 3279
Di động Di động 0906 22 99 66
0838 22 99 66
 

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 34.239.170.169