Tra cứu Văn bản, Tiêu Chuẩn VN, Công văn VĂN BẢN PHÁP LUẬT

Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...(Lưu ý khi tìm kiếm)

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề văn bản Số hiệu văn bản  
Ban hành từ: đến + Thêm điều kiện
Nếu bạn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm, vui lòng bấm vào đây để được hỗ trợ trực tiếp từ THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Bạn đang tìm kiếm : VĂN BẢN PHÁP LUẬT

" BO NOI VU "

Hệ thống tìm kiếm được các Văn Bản liên quan sau :

Nếu bạn cần Văn bản hay TCVN nào, Bấm vào đây

Kết quả 21-40 trong 207482 văn bản

21

Quyết định 1151/QĐ-BNV năm 2019 về Tài liệu bồi dưỡng lãnh đạo, quản lý cấp phòng do Bộ Nội vụ ban hành

1151/QD-BNV,Quyết định 1151 2019,Bộ Nội vụ,Tài liệu bồi dưỡng lãnh đạo quản lý cấp phòng,Quy định Tài liệu bồi dưỡng lãnh đạo cấp phòng,Quy định Tài liệu bồi dưỡng quản lý cấp phòng,Bộ máy hành chính BỘ NỘI VỤ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ban hành: 31/12/2019

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 16/03/2021

22

Thông tư 11/2019/TT-BNV bãi bỏ văn bản quy phạm pháp luật do Bộ trưởng Bộ Nội vụ ban hành

11/2019/TT-BNV,Thông tư 11 2019,Bộ Nội vụ,Văn bản quy phạm pháp luật,Bãi bỏ văn bản quy phạm,Bãi bỏ văn bản,Bộ máy hành chính BỘ NỘI VỤ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 11/2019/TT-BNV Hà Nội

Ban hành: 30/09/2019

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 03/10/2019

23

Quyết định 1069/QĐ-BNV năm 2019 về Quy chế quản lý hoạt động khoa học và công nghệ của Bộ Nội vụ

1069/QD-BNV,Quyết định 1069 2019,Bộ Nội vụ,Quy chế quản lý,Khoa học Công nghệ,Hoạt động,Bộ máy hành chính BỘ NỘI VỤ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 1069/QĐ-BNV Hà Nội, ngày 10 tháng 12 năm 2019

Ban hành: 10/12/2019

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 26/12/2019

24

Quyết định 1037/QĐ-BNV năm 2019 về Chương trình bồi dưỡng lãnh đạo, quản lý cấp phòng do Bộ Nội vụ ban hành

1037/QD-BNV,Quyết định 1037 2019,Bộ Nội vụ,Chương trình bồi dưỡng lãnh đạo,Chương trình bồi dưỡng quản lý cấp phòng,Bồi dưỡng lãnh đạo quản lý cấp phòng Bộ Nội vụ,Bộ máy hành chính BỘ NỘI VỤ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------

Ban hành: 26/11/2019

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 06/05/2020

25

Kế hoạch 5134/KH-BNV năm 2019 về tổ chức các hoạt động kỷ niệm 75 năm ngày thành lập Bộ Nội vụ

5134/KH-BNV,Bộ Nội vụ,Kỷ niệm 75 năm ngày thành lập Bộ Nội vụ,Hoạt động kỷ niệm ngày thành lập Bộ Nội vụ,Bộ Nội vụ tổ chức kỷ niệm ngày thành lập,Bộ máy hành chính BỘ NỘI VỤ -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------------

Ban hành: 22/10/2019

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 26/06/2020

26

Quyết định 147/QĐ-BNV về tuyển dụng và phân công nhiệm vụ Giám sát viên cấp Trung ương phục vụ cuộc Điều tra cơ sở hành chính năm 2021 do Bộ Nội vụ ban hành

147/QD-BNV,Quyết định 147 2021,Bộ Nội vụ,Nhiệm vụ Giám sát viên Điều tra cơ sở hành chính,Phân công Giám sát viên Điều tra cơ sở hành chính,Tuyển dụng Giám sát viên Điều tra cơ sở hành chính 2021,Bộ máy hành chính BỘ NỘI VỤ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ban hành: 24/02/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 25/02/2021

27

Quyết định 2720/QĐ-BNV năm 2018 về Tài liệu bồi dưỡng ngạch chuyên viên chính do Bộ trưởng Bộ Nội vụ ban hành

2720/QD-BNV,Quyết định 2720 2018,Bộ Nội vụ,Bồi dưỡng ngạch chuyên viên chính,Tài liệu bồi dưỡng ngạch chuyên viên chính,Đào tạo bồi dưỡng cán bộ công chức,Bộ máy hành chính,Giáo dục BỘ NỘI VỤ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------

Ban hành: 28/12/2018

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 05/11/2020

28

Quyết định 2721/QĐ-BNV năm 2018 về Tài liệu bồi dưỡng ngạch chuyên viên do Bộ trưởng Bộ Nội vụ ban hành

2721/QD-BNV,Quyết định 2721 2018,Bộ Nội vụ,Ngạch chuyên viên ,Tài liệu bồi dưỡng,Tài liệu bồi dưỡng kiến thức,Giáo dục BỘ NỘI VỤ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 2721/QĐ-BNV Hà Nội, ngày 28 tháng

Ban hành: 28/12/2018

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 23/11/2019

29

Quyết định 2695/QĐ-BNV năm 2018 về phân công công tác của Bộ trưởng và các Thứ trưởng Bộ Nội vụ

2695/QD-BNV,Quyết định 2695 2018,Bộ Nội vụ,Phân công công tác,Phân công công tác lãnh đạo,Công việc Bộ trưởng,Bộ máy hành chính BỘ NỘI VỤ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 2695/QĐ-BNV Hà Nội

Ban hành: 27/12/2018

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 12/01/2019

30

Quyết định 2641/QĐ-BNV năm 2018 về Chương trình bồi dưỡng ngạch chuyên viên chính do Bộ trưởng Bộ Nội vụ ban hành

2641/QD-BNV,Quyết định 2641 2018,Bộ Nội vụ,Chương trình bồi dưỡng ngạch chuyên viên chính,Chương trình bồi dưỡng,Chương trình Bồi dưỡng nghiệp vụ,Bộ máy hành chính,Giáo dục BỘ NỘI VỤ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------

Ban hành: 14/12/2018

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 28/06/2019

31

Thông tư 12/2018/TT-BNV bãi bỏ văn bản quy phạm pháp luật do Bộ trưởng Bộ Nội vụ ban hành

12/2018/TT-BNV,Thông tư 12 2018,Bộ Nội vụ,Bãi bỏ văn bản,Bãi bỏ văn bản quy phạm pháp luật,Giải quyết khiếu nại kỷ luật công chức,Bộ máy hành chính BỘ NỘI VỤ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 12/2018/TT-BNV

Ban hành: 09/10/2018

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 18/10/2018

32

Quyết định 2640/QĐ-BNV năm 2018 về Chương trình bồi dưỡng ngạch chuyên viên do Bộ Nội vụ ban hành

2640/QD-BNV,Quyết định 2640 2018,Bộ Nội vụ,Bồi dưỡng ngạch chuyên viên,Chương trình bồi dưỡng ngạch chuyên viên,Bồi dưỡng ngạch chuyên viên Bộ Nội vụ,Bộ máy hành chính BỘ NỘI VỤ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số:

Ban hành: 14/12/2018

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 04/05/2020

33

Quyết định 2642/QĐ-BNV năm 2018 về Kế hoạch ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của Bộ Nội vụ năm 2019

2642/QD-BNV,Quyết định 2642 2018,Bộ Nội vụ,Ứng dụng công nghệ thông tin,Kế hoạch ứng dụng công nghệ thông tin,Cơ quan ứng dụng công nghệ thông tin ,Công nghệ thông tin BỘ NỘI VỤ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số:

Ban hành: 14/12/2018

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 25/02/2019

34

Thông tư 11/2018/TT-BNV Bộ chỉ tiêu thống kê về thanh niên Việt Nam do Bộ trưởng Bộ Nội vụ ban hành

11/2018/TT-BNV,Thông tư 11 2018,Bộ Nội vụ,Bộ chỉ tiêu thống kê ,Chỉ tiêu thống kê về thanh niên ,Hệ thống chỉ tiêu thống kê,Văn hóa - Xã hội BỘ NỘI VỤ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 11/2018/TT-BNV Hà

Ban hành: 14/09/2018

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 03/10/2018

35

Quyết định 499/QĐ-BNV năm 2021 phê duyệt Điều lệ (sửa đổi, bổ sung) của Hội Văn học nghệ thuật các dân tộc thiểu số Việt Nam do Bộ Nội vụ ban hành

499/QD-BNV,Quyết định 499 2021,Bộ Nội vụ,Điều lệ Hội Văn học nghệ thuật dân tộc thiểu số,Điều lệ sửa đổi Hội Văn học nghệ thuật dân tộc thiểu số,Điều lệ bổ sung Hội Văn học các dân tộc thiểu số,Văn hóa - Xã hội BỘ NỘI VỤ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ban hành: 12/04/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 14/04/2021

36

Quyết định 286/QĐ-BNV năm 2016 Quy chế quản lý hoạt động khoa học và công nghệ của Bộ Nội vụ do Bộ trưởng Bộ Nội vụ ban hành

286/QD-BNV,Quyết định 286 2016,Bộ Nội vụ,Lĩnh vực khoa học và công nghệ,Quản lý hoạt động,Nhiệm vụ khoa học và công nghệ,Công nghệ thông tin,Bộ máy hành chính BỘ NỘI VỤ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 286/QĐ-BNV

Ban hành: 08/03/2016

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 22/05/2017

37

Quyết định 474/QĐ-BNV năm 2021 phê duyệt Điều lệ (sửa đổi, bổ sung) Hiệp hội Vườn thú Việt Nam do Bộ Nội vụ ban hành

474/QD-BNV,Quyết định 474 2021,Bộ Nội vụ,Phê duyệt Điều lệ sửa đổi Hiệp hội Vườn thú Việt Nam,Điều lệ bổ sung Hiệp hội Vườn thú Việt Nam,Điều lệ Hiệp hội Vườn thú Việt Nam 2021,Văn hóa - Xã hội BỘ NỘI VỤ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------

Ban hành: 31/03/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 14/04/2021

38

Quyết định 473/QĐ-BNV năm 2021 phê duyệt Điều lệ (sửa đổi, bổ sung) Hiệp hội Trang trại và Doanh nghiệp nông nghiệp Việt Nam do Bộ Nội vụ ban hành

473/QD-BNV,Quyết định 473 2021,Bộ Nội vụ,Điều lệ sửa đổi Hiệp hội Trang trại Việt Nam,Điều lệ bổ sung Hiệp hội Trang trại,Hiệp hội Trang trại và Doanh nghiệp nông nghiệp,Doanh nghiệp BỘ NỘI VỤ -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------

Ban hành: 31/03/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 13/04/2021

39

Quyết định 437/QĐ-BNV năm 2021 công nhận Điều lệ (sửa đổi, bổ sung) Quỹ Hiểu về trái tim do Bộ Nội vụ ban hành

437/QD-BNV,Quyết định 437 2021,Bộ Nội vụ,Công nhận Điều lệ sửa đổi Quỹ Hiểu về trái tim,Công nhận Điều lệ bổ sung Quỹ Hiểu về trái tim,Điều lệ sửa đổi bổ sung Quỹ Hiểu về trái tim,Văn hóa - Xã hội BỘ NỘI VỤ -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------

Ban hành: 28/03/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 13/04/2021

40

Văn bản hợp nhất 2/VBHN-BNV năm 2021 hợp nhất Nghị định quy định về nghỉ hưu ở tuổi cao hơn đối với cán bộ, công chức do Bộ Nội vụ ban hành

2/VBHN-BNV,Văn bản hợp nhất 2 2021,Bộ Nội vụ,Nghị định nghỉ hưu ở tuổi cao hơn đối với cán bộ,Nghị định nghỉ hưu ở tuổi cao hơn đối với công chức,Nghỉ hưu ở tuổi cao hơn đối với cán bộ công chức,Lao động - Tiền lương,Bộ máy hành chính BỘ NỘI VỤ -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập -

Ban hành: 17/03/2021

Hợp nhất: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 23/03/2021

Chú thích

Ban hành: Ngày ban hành của văn bản.
Hiệu lực: Ngày có hiệu lực (áp dụng) của văn bản.
Tình trạng: Cho biết văn bản Còn hiệu lực, Hết hiệu lực hay Không còn phù hợp.
Đã biết: Văn bản đã biết ngày có hiệu lực hoặc đã biết tình trạng hiệu lực. Chỉ có Thành Viên Basic và Thành Viên TVPL Pro mới có thể xem các thông tin này.
Tiếng Anh: Văn bản Tiếng Việt được dịch ra Tiếng Anh.
Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công báo), nó có giá trị pháp lý.
Lược đồ: Giúp Bạn có được "Gia Phả" của Văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan.
Liên quan hiệu lực: Những Văn bản thay thế Văn bản này, hoặc bị Văn bản này thay thế, sửa đổi, bổ sung.
Tải về: Chức năng để bạn tải văn bản đang xem về máy cá nhân để sử dụng.

 

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

HỖ TRỢ NHANH

Dịch Vụ
Hỗ trợ trực tuyến
Điện thoại Điện thoại (028) 3930 3279
Di động Di động 0906 22 99 66
0838 22 99 66
 

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 35.170.64.36