Tra cứu Văn bản, Tiêu Chuẩn VN, Công văn VĂN BẢN PHÁP LUẬT

Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...(Lưu ý khi tìm kiếm)

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề văn bản Số hiệu văn bản  
Ban hành từ: đến + Thêm điều kiện
Nếu bạn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm, vui lòng bấm vào đây để được hỗ trợ trực tiếp từ THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Bạn đang tìm kiếm : VĂN BẢN PHÁP LUẬT

" BO NOI VU "

Hệ thống tìm kiếm được các Văn Bản liên quan sau :

Nếu bạn cần Văn bản hay TCVN nào, Bấm vào đây

Kết quả 141-160 trong 207441 văn bản

141

Nghị định 58/2014/NĐ-CP quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Nội vụ

58/2014/ND-CP,Nghị định 58 2014,Chính phủ,Bộ Nội vụ,Bộ máy hành chính CHÍNH PHỦ -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------- Số: 58/2014/NĐ-CP Hà Nội, ngày 16 tháng 06 năm 2014 NGHỊ

Ban hành: 16/06/2014

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 17/06/2014

142

Quyết định 1221/QĐ-BNV năm 2014 phê duyệt “Kế hoạch thanh tra, kiểm tra năm 2015 của Bộ Nội vụ"

1221/QD-BNV,Quyết định 1221 2014,Bộ Nội vụ,Kế hoạch thanh tra,Thanh tra kiểm tra,Kế hoạch thanh tra kiểm tra ,Bộ máy hành chính BỘ NỘI VỤ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 1221/QĐ-BNV Hà Nội

Ban hành: 25/11/2014

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 31/12/2014

143

Thông tư 02/2018/TT-BNV về quy định mã số chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành công nghệ thông tin do Bộ Nội vụ ban hành

02/2018/TT-BNV,Thông tư 02 2018,Bộ Nội vụ,Công nghệ thông tin,Mã số chức danh nghề nghiệp,Chức danh nghề nghiệp,Bộ máy hành chính BỘ NỘI VỤ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 02/2018/TT-BNV Hà

Ban hành: 08/01/2018

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 29/01/2018

144

Quyết định 14/QĐ-BNV năm 2021 về công bố thủ tục hành chính quy định tại Nghị định 106/2020/NĐ-CP quy định về vị trí việc làm và số lượng người làm việc trong đơn vị sự nghiệp công lập thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ Nội vụ

14/QD-BNV,Quyết định 14 2021,Bộ Nội vụ,Thủ tục hành chính theo Nghị định 106/2020/NĐ-CP,Thủ tục hành chính người làm việc trong đơn vị,Số lượng người làm việc đơn vị sự nghiệp công lập,Bộ máy hành chính BỘ NỘI VỤ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ban hành: 06/01/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 07/01/2021

145

Quyết định 923/QĐ-BNV năm 2014 công bố thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Bộ Nội vụ

923/QD-BNV,Quyết định 923 2014,Bộ Nội vụ,Bộ Nội vụ,Bộ thủ tục hành chính ,Công bố thủ tục hành chính,Bộ máy hành chính BỘ NỘI VỤ -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------- Số: 923/QĐ-BNV Hà Nội, ngày 29 tháng

Ban hành: 29/08/2014

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 09/09/2014

146

Thông tư 08/2017/TT-BNV về hướng dẫn Nghị định 91/2017/NĐ-CP hướng dẫn Luật thi đua, khen thưởng do Bộ trưởng Bộ Nội vụ ban hành

08/2017/TT-BNV,Thông tư 08 2017,Bộ Nội vụ,Thi đua khen thưởng,Công tác thi đua khen thưởng,Lĩnh vực thi đua khen thưởng,Bộ máy hành chính BỘ NỘI VỤ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 08/2017/TT-BNV Hà

Ban hành: 27/10/2017

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 01/11/2017

147

Nghị quyết 387/2021/NQ-HĐND quy định về chế độ chính sách đối với người làm việc thuộc sự nghiệp y tế và sự nghiệp giáo dục ngoài số lượng được Bộ Nội vụ giao trong năm 2021 do tỉnh Hòa Bình ban hành

387/2021/NQ-HDND,Nghị quyết 387 2021,Tỉnh Hòa Bình,Chính sách với người làm việc thuộc sự nghiệp y tế,Chính sách với người ngoài số lượng Bộ Nội vụ giao,Người làm việc thuộc sự nghiệp giáo dục Hòa Bình,Lao động - Tiền lương,Thể thao - Y tế HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH HÒA BÌNH ------- CỘNG

Ban hành: 05/02/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 22/04/2021

148

Quyết định 1121/QĐ-BNV năm 2020 công bố thủ tục hành chính quy định tại Nghị định 62/2020/NĐ-CP quy định về vị trí việc làm và biên chế công chức thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bô Nội vụ

1121/QD-BNV,Quyết định 1121 2020,Bộ Nội vụ,Công bố thủ tục hành chính về vị trí việc làm Bộ Nội vụ,Thủ tục hành chính về biên chế công chức Bộ Nội vụ,Thủ tục hành chính về vị trí việc làm biên chế công chức,Bộ máy hành chính BỘ NỘI VỤ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do -

Ban hành: 24/12/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 25/12/2020

149

Quyết định 94/QĐ-BNV về Kế hoạch duy trì áp dụng và cải tiến Hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn chất lượng TCVN ISO 9001:2015 vào hoạt động của Bộ Nội vụ năm 2021

94/QD-BNV,Quyết định 94 2021,Bộ Nội vụ,Cải tiến Hệ thống quản lý hoạt động Bộ Nội vụ,Tiêu chuẩn chất lượng TCVN ISO 9001:2015,Hoạt động của Bộ Nội vụ năm 2021 BỘ NỘI VỤ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số:

Ban hành: 03/02/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 06/02/2021

150

Quyết định 1109/QĐ-BNV năm 2020 công bố thủ tục hành chính quy định tại Nghị định 93/2019/NĐ-CP về tổ chức, hoạt động của quỹ xã hội, quỹ từ thiện thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Bộ Nội vụ

1109/QD-BNV,Quyết định 1109 2020,Bộ Nội vụ,Công bố thủ tục hành chính tổ chức quỹ xã hội,Công bố thủ tục hành chính tổ chức quỹ từ thiện,Công bố thủ tục hành chính hoạt động quỹ xã hội,Bộ máy hành chính,Văn hóa - Xã hội BỘ NỘI VỤ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh

Ban hành: 21/12/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 23/12/2020

151

Văn bản hợp nhất 06/VBHN-BNV năm 2017 về hợp nhất Nghị định hướng dẫn thi hành Luật thanh niên do Bộ Nội vụ ban hành

06/VBHN-BNV,Văn bản hợp nhất 06 2017,Bộ Nội vụ,Hướng dẫn thi hành,Hướng dẫn thi hành Luật ,Thanh niên,Bộ máy hành chính BỘ NỘI VỤ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 06/VBHN-BNV Hà Nội

Ban hành: 05/12/2017

Hợp nhất: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 13/01/2018

152

Thông tư 5/2020/TT-BNV bãi bỏ khoản 7 Điều 2 Thông tư 12/2019/TT-BNV hướng dẫn Nghị định 91/2017/NĐ-CP hướng dẫn Luật Thi đua, khen thưởng do Bộ trưởng Bộ Nội vụ ban hành

5/2020/TT-BNV,Thông tư 5 2020,Bộ Nội vụ,Bãi bỏ khoản 7 Điều 2 Thông tư 12/2019/TT-BNV,Sửa đổi Thông tư 12/2019/TT-BNV,Sửa đổi Thông tư hướng dẫn Luật Thi đua khen thưởng,Bộ máy hành chính BỘ NỘI VỤ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------

Ban hành: 09/11/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 09/11/2020

153

Quyết định 1065/QĐ-BNV năm 2020 công bố thủ tục hành chính quy định tại Nghị định 138/2020/NĐ-CP về tuyển dụng, sử dụng và quản lý công chức thuộc chức năng quản lý nhà nước của Bộ Nội vụ

1065/QD-BNV,Quyết định 1065 2020,Bộ Nội vụ,Thủ tục hành chính tuyển dụng công chức,Công bố thủ tục hành chính quản lý công chức,Công bố thủ tục hành chính theo 138/2020/NĐ-CP,Bộ máy hành chính BỘ NỘI VỤ -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------------

Ban hành: 10/12/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 11/12/2020

154

Quyết định 1066/QĐ-BNV năm 2020 công bố thủ tục hành chính quy định tại Nghị định 115/2020/NĐ-CP về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Bộ Nội vụ

1066/QD-BNV,Quyết định 1066 2020,Bộ Nội vụ,Công bố thủ tục hành chính quản lý viên chức,Thủ tục hành chính tuyển dụng viên chức,Công bố thủ tục hành chính theo 115/2020/NĐ-CP,Bộ máy hành chính BỘ NỘI VỤ -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------------

Ban hành: 10/12/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 11/12/2020

155

Quyết định 1068/QĐ-BNV năm 2020 công bố thủ tục hành chính quy định tại Nghị định 158/2018/NĐ-CP về thẩm định thành lập, tổ chức lại, giải thể tổ chức hành chính thuộc chức năng quản lý nhà nước của Bộ Nội vụ

1068/QD-BNV,Quyết định 1068 2020,Bộ Nội vụ,Công bố thủ tục hành chính tổ chức hành chính,Công bố thủ tục hành chính theo 158/2018/NĐ-CP,Thủ tục hành chính thành lập tổ chức hành chính,Bộ máy hành chính BỘ NỘI VỤ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ban hành: 10/12/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 11/12/2020

156

Quyết định 1067/QĐ-BNV năm 2020 công bố thủ tục hành chính quy định tại Nghị định 120/2020/NĐ-CP về thẩm định thành lập, tổ chức lại, giải thể đơn vị sự nghiệp công lập thuộc chức năng quản lý nhà nước của Bộ Nội vụ

1067/QD-BNV,Quyết định 1067 2020,Bộ Nội vụ,Công bố thủ tục hành chính theo 120/2020/NĐ-CP,Thủ tục hành chính về thành lập đơn vị công lập,Thủ tục hành chính giải thể đơn vị sự nghiệp,Bộ máy hành chính BỘ NỘI VỤ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ban hành: 10/12/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 11/12/2020

157

Quyết định 53/QĐ-BNV năm 2021 về Kế hoạch ứng dụng Công nghệ thông tin, phát triển Chính phủ số và bảo đảm an toàn thông tin mạng giai đoạn 2021-2025 của Bộ Nội vụ

53/QD-BNV,Quyết định 53 2021,Bộ Nội vụ,Ứng dụng Công nghệ thông tin Chính phủ số,Bảo đảm an toàn thông tin mạng 2021 2025,Kế hoạch ứng dụng công nghệ thông tin,Công nghệ thông tin BỘ NỘI VỤ -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------------

Ban hành: 20/01/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 23/01/2021

158

Quyết định 51/QĐ-BNV năm 2021 về Kế hoạch xây dựng ngân hàng câu hỏi và đáp ứng sử dụng trong kỳ thi nâng ngạch công chức, thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức do Bộ Nội vụ ban hành

51/QD-BNV,Quyết định 51 2021,Bộ Nội vụ,Xây dựng câu hỏi trong kỳ thi nâng ngạch công chức,Xây dựng câu hỏi trong kỳ thi thăng hạng viên chức,Kỳ thi nâng ngạch công chức thăng hạng viên chức,Bộ máy hành chính BỘ NỘI VỤ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ban hành: 20/01/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 21/01/2021

159

Quyết định 1644/QĐ-BNV năm 2011 về Quy chế công bố, công khai thủ tục hành chính của Bộ Nội vụ và Quy chế xử lý phản ánh, kiến nghị của cá nhân, tổ chức về quy định hành chính của Bộ Nội vụ do Bộ trưởng Bộ Nội vụ ban hành

1644/QD-BNV,Quyết định 1644 2011,Bộ Nội vụ,Công khai thủ tục hành chính,Công bố thủ tục hành chính,Xử lý phản ánh kiến nghị,Bộ Nội vụ,Bộ máy hành chính BỘ NỘI VỤ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 1644/QĐ-BNV

Ban hành: 09/09/2011

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 23/09/2011

160

Thông tư 06/2017/TT-BNV về quy định mã số chức danh nghề nghiệp giáo viên dự bị đại học do Bộ trưởng Bộ Nội vụ ban hành

06/2017/TT-BNV,Thông tư 06 2017,Bộ Nội vụ,Chức danh nghề nghiệp,Mã số chức danh nghề nghiệp,Giáo viên dự bị đại học,Giáo dục BỘ NỘI VỤ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 06/2017/TT-BNV Hà

Ban hành: 27/09/2017

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 29/09/2017

Chú thích

Ban hành: Ngày ban hành của văn bản.
Hiệu lực: Ngày có hiệu lực (áp dụng) của văn bản.
Tình trạng: Cho biết văn bản Còn hiệu lực, Hết hiệu lực hay Không còn phù hợp.
Đã biết: Văn bản đã biết ngày có hiệu lực hoặc đã biết tình trạng hiệu lực. Chỉ có Thành Viên Basic và Thành Viên TVPL Pro mới có thể xem các thông tin này.
Tiếng Anh: Văn bản Tiếng Việt được dịch ra Tiếng Anh.
Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công báo), nó có giá trị pháp lý.
Lược đồ: Giúp Bạn có được "Gia Phả" của Văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan.
Liên quan hiệu lực: Những Văn bản thay thế Văn bản này, hoặc bị Văn bản này thay thế, sửa đổi, bổ sung.
Tải về: Chức năng để bạn tải văn bản đang xem về máy cá nhân để sử dụng.

 

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

HỖ TRỢ NHANH

Dịch Vụ
Hỗ trợ trực tuyến
Điện thoại Điện thoại (028) 3930 3279
Di động Di động 0906 22 99 66
0838 22 99 66
 

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 3.236.214.224