Tra cứu Văn bản, Tiêu Chuẩn VN, Công văn VĂN BẢN PHÁP LUẬT

Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...(Lưu ý khi tìm kiếm)

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề văn bản Số hiệu văn bản  
Ban hành từ: đến + Thêm điều kiện
Nếu bạn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm, vui lòng bấm vào đây để được hỗ trợ trực tiếp từ THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Bạn đang tìm kiếm : VĂN BẢN PHÁP LUẬT

" BO NOI VU "

Hệ thống tìm kiếm được các Văn Bản liên quan sau :

Nếu bạn cần Văn bản hay TCVN nào, Bấm vào đây

Kết quả 161-180 trong 207448 văn bản

161

Thông tư 06/2016/TT-BNV quy định chế độ thông tin, báo cáo công tác ngành Nội vụ do Bộ trưởng Bộ Nội vụ ban hành

06/2016/TT-BNV,Thông tư 06 2016,Bộ Nội vụ,Ngành Nội vụ,Chế độ thông tin báo cáo,Báo cáo công tác,Bộ máy hành chính BỘ NỘI VỤ ---------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 06/2016/TT-BNV Hà Nội, ngày

Ban hành: 24/11/2016

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 26/12/2016

162

Quyết định 2680/QĐ-BNV năm 2017 về Kế hoạch kiểm tra công tác thực hiện Dự án 513 tại tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương do Bộ Nội vụ ban hành

2680/QD-BNV,Quyết định 2680 2017,Bộ Nội vụ,Tiến độ thực hiện dự án ,Dự án 513,Quản lý thực hiện dự án,Bộ máy hành chính BỘ NỘI VỤ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 2680/QĐ-BNV Hà Nội, ngày

Ban hành: 19/10/2017

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 28/10/2017

163

Quyết định 928/QĐ-BNV năm 2020 về Kế hoạch thực hiện Chỉ thị 33/CT-TTg về tăng cường quản lý, tái sử dụng, tái chế, xử lý và giảm thiểu chất thải nhựa do Bộ trưởng Bộ Nội vụ ban hành

928/QD-BNV,Quyết định 928 2020,Bộ Nội vụ,Kế hoạch thực hiện Chỉ thị 33/CT-TTg,Quản lý tái sử dụng chất thải nhựa,Tái chế xử lý và giảm thiểu chất thải nhựa,Tài nguyên - Môi trường BỘ NỘI VỤ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------

Ban hành: 03/11/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 07/11/2020

164

Thông tư 02/2020/TT-BNV sửa đổi Thông tư 09/2014/TT-BNV hướng dẫn về quản lý Chứng chỉ hành nghề lưu trữ và hoạt động dịch vụ lữu trữ do Bộ trưởng Bộ Nội vụ ban hành

02/2020/TT-BNV,Thông tư 02 2020,Bộ Nội vụ,Sửa đổi Thông tư 09/2014/TT-BNV,Quản lý Chứng chỉ hành nghề lưu trữ,Sửa đổi quy đinh hoạt động dịch vụ lưu trữ,Bộ máy hành chính BỘ NỘI VỤ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số:

Ban hành: 14/07/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/07/2020

165

Quyết định 687/QĐ-BNV năm 2015 về Đề cương tuyên truyền kỷ niệm 70 năm ngày thành lập Bộ Nội vụ và ngày truyền thống ngành Tổ chức nhà nước (28/8/1945 -28/8/2015) do Bộ trưởng Bộ Nội vụ ban hành

687/QD-BNV,Quyết định 687 2015,Bộ Nội vụ,Ngày thành lập Bộ Nội vụ,Ngày truyền thống ngành ,Ngành Tổ chức Nhà nước,Ngày truyền thống Tổ chức nhà nước,Tuyên truyền kỷ niệm,Bộ máy hành chính,Văn hóa - Xã hội BỘ NỘI VỤ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ban hành: 06/08/2015

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 17/08/2015

166

Quyết định 113/QĐ-BNV năm 2011 về Quy chế quản lý và sử dụng trụ sở Bộ Nội vụ do Bộ trưởng Bộ Nội vụ ban hành

113/QD-BNV,Quyết định 113 2011,Bộ Nội vụ,Quy chế quản lý và sử dụng,Trụ sở Bộ Nội vụ ,Bộ máy hành chính BỘ NỘI VỤ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc -------------- Số: 113/QĐ-BNV Hà Nội, ngày 30 tháng 01 năm

Ban hành: 30/01/2011

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 17/02/2011

167

Quyết định 2413/QĐ-BNV năm 2017 về tài liệu bồi dưỡng lãnh đạo, quản lý đơn vị sự nghiệp công lập thuộc huyện do Bộ trưởng Bộ Nội vụ ban hành

2413/QD-BNV,Quyết định 2413 2017,Bộ Nội vụ,Tài liệu bồi dưỡng,Tài liệu bồi dưỡng lãnh đạo,Đơn vị sự nghiệp công lập,Bộ máy hành chính,Giáo dục BỘ NỘI VỤ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 2413/QĐ-BNV

Ban hành: 08/08/2017

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 23/10/2017

168

Quyết định 2595/QĐ-BNV năm 2017 về phê duyệt Danh mục chế độ báo cáo định kỳ thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Nội vụ

2595/QD-BNV,Quyết định 2595 2017,Bộ Nội vụ,Chế độ báo cáo,Chế độ báo cáo định kỳ ,Báo cáo định kỳ,Bộ máy hành chính BỘ NỘI VỤ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 2595/QĐ-BNV Hà Nội, ngày 29

Ban hành: 29/09/2017

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 12/10/2017

169

Kế hoạch 2754/KH-BNV năm 2014 triển khai Chiến lược công tác dân tộc đến năm 2020 do Bộ Nội vụ ban hành

2754/KH-BNV,Bộ Nội vụ,Chiến lược công tác dân tộc ,Bộ máy hành chính,Văn hóa - Xã hội BỘ NỘI VỤ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 2754/KH-BNV Hà Nội, ngày 21 tháng 07 năm 2014

Ban hành: 21/07/2014

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 24/10/2014

170

Quyết định 2191/QĐ-BNV năm 2017 công bố thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Bộ Nội vụ về lĩnh vực chính quyền địa phương

2191/QD-BNV,Quyết định 2191 2017,Bộ Nội vụ,Công bố thủ tục hành chính Bộ nội vụ,Thủ tục hành chính lĩnh vực chính quyền địa phương,Công bố thủ tục hành chính thuộc quản lý Bộ Nội vụ,Bộ máy hành chính BỘ NỘI VỤ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ban hành: 07/07/2017

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 03/09/2020

171

Quyết định 1397/QĐ-BNV năm 2010 về Chương trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật năm 2011 của Bộ Nội vụ do Bộ trưởng Bộ Nội vụ ban hành

1397/QD-BNV,Quyết định 1397 2010,Bộ Nội vụ,Xây dựng văn bản quy phạm pháp luật,Bộ máy hành chính BỘ NỘI VỤ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 1397/QĐ-BNV Hà Nội, ngày 03 tháng 12 năm 2010

Ban hành: 03/12/2010

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 29/12/2010

172

Quyết định 949/QĐ-TTg năm 2017 giải thể Trường Đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức trực thuộc Bộ Nội vụ do Thủ tướng Chính phủ ban hành

949/QĐ-TTg Hà Nội, ngày 05 tháng 07 năm 2017 QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC GIẢI THỂ TRƯỜNG ĐÀO TẠO, BỒI DƯỠNG CÁN BỘ, CÔNG CHỨC TRỰC THUỘC BỘ NỘI VỤ THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 19 tháng 6 năm 2015; Căn cứ Nghị định số 55/2012/NĐ-CP ngày 28 tháng 6 năm 2012 của Chính phủ quy

Ban hành: 05/07/2017

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 08/07/2017

173

Quyết định 1875/QĐ-BNV năm 2017 Kế hoạch tổng kết đánh giá 13 năm thi hành Luật Thi đua, Khen thưởng do Bộ trưởng Bộ Nội vụ ban hành

1875/QD-BNV,Quyết định 1875 2017,Bộ Nội vụ,Luật thi đua khen thưởng,Tổng kết đánh giá,Tổng kết thi hành Luật,Văn hóa - Xã hội BỘ NỘI VỤ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 1875/QĐ-BNV Hà Nội, ngày

Ban hành: 26/05/2017

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 05/06/2017

174

Thông tư 03/2020/TT-BNV quy định chi tiết về thẩm quyền, trình tự, thủ tục, biện pháp bảo vệ vị trí công tác của người tố cáo là cán bộ, công chức, viên chức do Bộ trưởng Bộ Nội vụ ban hành

03/2020/TT-BNV,Thông tư 03 2020,Bộ Nội vụ,Bảo vệ người tố cáo là cán bộ công viên chức,Trình tự bảo vệ người tố cáo là cán bộ,Bảo vệ vị trí công tác của người tố cáo là cán bộ,Bộ máy hành chính BỘ NỘI VỤ -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------

Ban hành: 21/07/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 21/07/2020

175

Quyết định 444/QĐ-BNV về Kế hoạch thông tin, tuyên truyền cải cách hành chính năm 2014 của Bộ Nội vụ

444/QD-BNV,Quyết định 444 2014,Bộ Nội vụ,Cải cách hành chính,Kế hoạch cải cách hành chính,Bộ máy hành chính BỘ NỘI VỤ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 444/QĐ-BNV Hà Nội, ngày 23 tháng 04 năm 2014

Ban hành: 23/04/2014

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 03/07/2014

176

Quyết định 427/QĐ-BNV năm 2014 thành lập Ban Chỉ đạo ứng dụng công nghệ thông tin của Bộ Nội vụ

427/QD-BNV,Quyết định 427 2014,Bộ Nội vụ,Thành lập ban chỉ đạo,Công nghệ thông tin,Bộ máy hành chính BỘ NỘI VỤ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 427/QĐ-BNV Hà Nội, ngày 21 tháng 04 năm 2014

Ban hành: 21/04/2014

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 13/11/2014

177

Quyết định 101/QĐ-BNV về Kế hoạch tổ chức thi nâng ngạch công chức năm 2014 do Bộ trưởng Bộ Nội vụ ban hành

101/QD-BNV,Quyết định 101 2014,Bộ Nội vụ,Thi nâng ngạch công chức,Kế hoạch thi nâng ngạch công chức,Lao động - Tiền lương,Bộ máy hành chính BỘ NỘI VỤ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 101/QĐ-BNV

Ban hành: 11/02/2014

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 18/02/2014

178

Quyết định 972/QĐ-BNV năm 2017 phê duyệt Điều lệ (sửa đổi, bổ sung) Hội Người cao tuổi Việt Nam do Bộ trưởng Bộ Nội vụ ban hành

972/QD-BNV,Quyết định 972 2017,Bộ Nội vụ,Văn hóa - Xã hội BỘ NỘI VỤ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 972/QĐ-BNV Hà Nội, ngày 24 tháng 03 năm 2017 QUYẾT ĐỊNH

Ban hành: 24/03/2017

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/03/2017

179

Báo cáo 894/BC-BNV tình hình thực hiện công tác cải cách hành chính Quý I năm 2014 do Bộ Nội vụ ban hành

894/BC-BNV,Bộ Nội vụ,Báo cáo công tác cải cách hành chính ,Thực hiện công tác cải cách hành chính ,Bộ máy hành chính BỘ NỘI VỤ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 894/BC-BNV Hà Nội, ngày 19 tháng

Ban hành: 19/03/2014

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 03/04/2014

180

Quyết định 1471/QĐ-BNV năm 2017 Tài liệu bồi dưỡng lãnh đạo, quản lý cấp phòng thuộc đơn vị sự nghiệp công lập do Bộ trưởng Bộ Nội vụ ban hành

1471/QD-BNV,Quyết định 1471 2017,Bộ Nội vụ,Tài liệu bồi dưỡng lãnh đạo,Đào tạo bồi dưỡng lãnh đạo ,Đơn vị sự nghiệp công lập,Bộ máy hành chính BỘ NỘI VỤ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 1471/QĐ-BNV

Ban hành: 20/04/2017

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 03/05/2017

Chú thích

Ban hành: Ngày ban hành của văn bản.
Hiệu lực: Ngày có hiệu lực (áp dụng) của văn bản.
Tình trạng: Cho biết văn bản Còn hiệu lực, Hết hiệu lực hay Không còn phù hợp.
Đã biết: Văn bản đã biết ngày có hiệu lực hoặc đã biết tình trạng hiệu lực. Chỉ có Thành Viên Basic và Thành Viên TVPL Pro mới có thể xem các thông tin này.
Tiếng Anh: Văn bản Tiếng Việt được dịch ra Tiếng Anh.
Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công báo), nó có giá trị pháp lý.
Lược đồ: Giúp Bạn có được "Gia Phả" của Văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan.
Liên quan hiệu lực: Những Văn bản thay thế Văn bản này, hoặc bị Văn bản này thay thế, sửa đổi, bổ sung.
Tải về: Chức năng để bạn tải văn bản đang xem về máy cá nhân để sử dụng.

 

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

HỖ TRỢ NHANH

Dịch Vụ
Hỗ trợ trực tuyến
Điện thoại Điện thoại (028) 3930 3279
Di động Di động 0906 22 99 66
0838 22 99 66
 

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 3.215.79.116