Tra cứu Văn bản, Tiêu Chuẩn VN, Công văn VĂN BẢN PHÁP LUẬT

Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...(Lưu ý khi tìm kiếm)

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề văn bản Số hiệu văn bản  
Ban hành từ: đến + Thêm điều kiện
Nếu bạn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm, vui lòng bấm vào đây để được hỗ trợ trực tiếp từ THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Bạn đang tìm kiếm : VĂN BẢN PHÁP LUẬT

" BO NOI VU "

Hệ thống tìm kiếm được các Văn Bản liên quan sau :

Nếu bạn cần Văn bản hay TCVN nào, Bấm vào đây

Kết quả 61-80 trong 207482 văn bản

61

Hướng dẫn 2965/HD-BNV năm 2020 về xử lý đối với những trường hợp có sai phạm trong công tác tuyển dụng cán bộ, công chức, viên chức do Bộ Nội vụ ban hành

2965/HD-BNV,Hướng dẫn 2965 2020,Bộ Nội vụ,Xử lý sai phạm trong công tác tuyển dụng cán bộ,Xử lý sai phạm trong tuyển dụng công chức viên chức,Công tác tuyển dụng cán bộ công chức viên chức,Bộ máy hành chính BỘ NỘI VỤ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ban hành: 15/06/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 03/07/2020

62

Quyết định 361/QĐ-BNV năm 2020 về phê duyệt Điều lệ (sửa đổi, bổ sung) Hội Cựu thanh niên xung phong Việt Nam do Bộ Nội vụ ban hành

361/QD-BNV,Quyết định 361 2020,Bộ Nội vụ,Hội Cựu thanh niên xung phong Việt Nam,Điều lệ Hội Cựu thanh niên xung phong Việt Nam,Phê duyệt Điều lệ Hội Cựu thanh niên xung phong,Bộ máy hành chính BỘ NỘI VỤ -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------------

Ban hành: 28/05/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 29/05/2020

63

Quyết định 297/QĐ-BNV năm 2020 về Kế hoạch xây dựng Đề án Chiến lược quốc gia thu hút, trọng dụng nhân tài do Bộ Nội vụ ban hành

297/QD-BNV,Quyết định 297 2020,Bộ Nội vụ,Chiến lược quốc gia trọng dụng nhân tài,Chiến lược thu hút trọng dụng nhân tài,Xây dựng Đề án Chiến lược trọng dụng nhân tài,Lao động - Tiền lương,Bộ máy hành chính BỘ NỘI VỤ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ban hành: 28/04/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 02/05/2020

64

Quyết định 2149/QĐ-BNV năm 2017 Quy định Bộ chỉ số đánh giá mức độ ứng dụng công nghệ thông tin tại Bộ Nội vụ

2149/QD-BNV,Quyết định 2149 2017,Bộ Nội vụ,Bộ chỉ số đánh giá ,Ứng dụng công nghệ thông tin,Mức độ ứng dụng công nghệ thông tin ,Công nghệ thông tin,Bộ máy hành chính BỘ NỘI VỤ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------

Ban hành: 30/06/2017

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 06/07/2017

65

Nghị định 34/2017/NĐ-CP quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Nội vụ

Nội, ngày 03 tháng 4 năm 2017 NGHỊ ĐỊNH QUY ĐỊNH CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ, QUYỀN HẠN VÀ CƠ CẤU TỔ CHỨC CỦA BỘ NỘI VỤ Căn cứ Luật tổ chức Chính phủ ngày 19 tháng 6 năm 2015; Căn cứ Nghị định số 123/2016/NĐ-CP ngày 01 tháng 9 năm 2016 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của

Ban hành: 03/04/2017

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 05/04/2017

66

Thông tư 08/2019/TT-BNV quy định về chế độ báo cáo công tác ngành Nội vụ do Bộ trưởng Bộ Nội vụ ban hành

08/2019/TT-BNV,Thông tư 08 2019,Bộ Nội vụ,Chế độ báo cáo,Báo cáo công tác,Ngành Nội vụ,Bộ máy hành chính BỘ NỘI VỤ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 08/2019/TT-BNV Hà Nội, ngày 10 tháng 6

Ban hành: 10/06/2019

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 26/06/2019

67

Quyết định 53/QĐ-BNV năm 2020 công bố thủ tục hành chính sửa đổi, thay thế lĩnh vực Chính quyền địa phương thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Bộ Nội vụ

53/QD-BNV,Quyết định 53 2020,Bộ Nội vụ,Thủ tục hành chính,Chính quyền địa phương,Phạm vi chức năng quản lý ,Bộ máy hành chính BỘ NỘI VỤ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 53/QĐ-BNV Hà Nội, ngày 15

Ban hành: 15/01/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 18/01/2020

68

Quy chế 02/QCPH-BNV-BVHTTDL phối hợp giữa Bộ Nội vụBộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch trong công tác quản lý nhà nước về tín ngưỡng

02/QCPH-BNV-BVHTTDL,Quy chế 02 2019,Bộ Nội vụ,Bộ Văn hoá, Thể thao và du lịc,Công tác quản lý nhà nước về tín ngưỡng,Phối hợp trong quản lý nhà nước về tín ngưỡng,Phối hợp Bộ Nội vụBộ Văn hóa quản lý về tín ngưỡng,Văn hóa - Xã hội BỘ NỘI VỤ - BỘ VĂN HÓA THỂ THAO VÀ DU LỊCH ------- CỘNG HÒA

Ban hành: 06/12/2019

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 26/06/2020

69

Quyết định 1101/QĐ-BNV năm 2017 Quy chế quy định tạm thời trao đổi văn bản điện tử của Bộ Nội vụ

1101/QD-BNV,Quyết định 1101 2017,Bộ Nội vụ,Văn bản điện tử ,Cơ cấu tổ chức,Thực hiện quy chế quản lý,Công nghệ thông tin,Bộ máy hành chính BỘ NỘI VỤ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 1101/QĐ-BNV

Ban hành: 31/03/2017

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 15/04/2017

70

Thông tư 12/2019/TT-BNV hướng dẫn Nghị định 91/2017/NĐ-CP hướng dẫn Luật thi đua, khen thưởng do Bộ trưởng Bộ Nội vụ ban hành

12/2019/TT-BNV,Thông tư 12 2019,Bộ Nội vụ,Hướng dẫn,Hướng dẫn Luật thi đua khen thưởng,Luật thi đua khen thưởng,Bộ máy hành chính,Văn hóa - Xã hội BỘ NỘI VỤ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 12/2019/TT-BNV

Ban hành: 04/11/2019

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 05/11/2019

71

Quyết định 3917/QĐ-BNV năm 2016 phê duyệt Danh mục nhiệm vụ khoa học và công nghệ năm 2017 của Bộ Nội vụ

3917/QD-BNV,Quyết định 3917 2016,Bộ Nội vụ,Danh mục nhiệm vụ khoa học công nghệ,Nhiệm vụ khoa học công nghệ,Phê duyệt nhiệm vụ khoa học,Quản lý nhiệm vụ khoa học công nghệ,Công nghệ thông tin BỘ NỘI VỤ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------

Ban hành: 25/10/2016

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 15/11/2016

72

Quyết định 823/QĐ-BNV kế hoạch thực hiện Chương trình phát triển thanh niên năm 2017 của Bộ Nội vụ

823/QD-BNV,Quyết định 823 2017,Bộ Nội vụ,Phát triển thanh niên ,Triển khai thực hiện,Giáo dục chính trị,Văn hóa - Xã hội BỘ NỘI VỤ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 823/QĐ-BNV Hà Nội, ngày 14

Ban hành: 14/03/2017

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 15/04/2017

73

Quyết định 879/QĐ-BNV năm 2019 công bố Danh mục chế độ báo cáo định kỳ thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Nội vụ

879/QD-BNV,Quyết định 879 2019,Bộ Nội vụ,Công bố Danh mục chế độ báo cáo định kỳ,Chế độ báo cáo định kỳ thuộc quản lý Bộ Nội vụ,Danh mục chế độ báo cáo định kỳ Bộ Nội vụ,Bộ máy hành chính BỘ NỘI VỤ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------

Ban hành: 30/09/2019

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 04/03/2021

74

Thông tư 14/2019/TT-BNV quy định về tặng Kỷ niệm chương về các lĩnh vực thuộc thẩm quyền quản lý của Bộ Nội vụ

14/2019/TT-BNV,Thông tư 14 2019,Bộ Nội vụ,Kỷ niệm chương,Tặng kỷ niệm chương,Bộ Nội vụ ,Bộ máy hành chính BỘ NỘI VỤ -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 14/2019/TT-BNV Hà Nội, ngày 15 tháng 11 năm

Ban hành: 15/11/2019

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 18/11/2019

75

Kế hoạch 5028/KH-BNV năm 2019 về tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về phòng, chống tham nhũng năm 2019-2021 của Bộ Nội vụ

5028/KH-BNV,Bộ Nội vụ,Phòng chống tham nhũng,Phổ biến giáo dục pháp luật,Tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật,Bộ máy hành chính BỘ NỘI VỤ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 5028/KH-BNV Hà

Ban hành: 16/10/2019

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 24/10/2019

76

Quyết định 4371/QĐ-BNV năm 2016 về Kế hoạch công tác pháp chế năm 2017 do Bộ Nội vụ ban hành

4371/QD-BNV,Quyết định 4371 2016,Bộ Nội vụ,Kế hoạch công tác pháp chế,Công tác pháp chế,Kế hoạch công tác,Dịch vụ pháp lý BỘ NỘI VỤ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 4371/QĐ-BNV Hà Nội, ngày 29 tháng

Ban hành: 29/12/2016

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 21/04/2018

77

Quyết định 319/QĐ-BNV năm 2019 về Kế hoạch thực hiện Quyết định 1847/QĐ-TTg về Đề án Văn hóa công vụ do Bộ trưởng Bộ Nội vụ ban hành

319/QD-BNV,Quyết định 319 2019,Bộ Nội vụ,Công vụ,Văn hóa công sở,Quy chế văn hóa công sở,Bộ máy hành chính BỘ NỘI VỤ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 319/QĐ-BNV Hà Nội, ngày 18 tháng 4 năm

Ban hành: 18/04/2019

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 07/05/2019

78

Thông tư 10/2019/TT-BNV hướng dẫn việc xếp lương đối với ngạch công chức chuyên ngành văn thư do Bộ trưởng Bộ Nội vụ ban hành

10/2019/TT-BNV,Thông tư 10 2019,Bộ Nội vụ,Hướng dẫn xếp lương,Xếp lương cho công chức ,Công chức chuyên ngành văn thư,Lao động - Tiền lương,Bộ máy hành chính BỘ NỘI VỤ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số:

Ban hành: 02/08/2019

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 05/08/2019

79

Quyết định 4194/QĐ-BNV năm 2016 phê duyệt Kế hoạch thanh tra, kiểm tra năm 2017 của Bộ Nội vụ

4194/QD-BNV,Quyết định 4194 2016,Bộ Nội vụ,Kế hoạch thanh tra,Phê duyệt kế hoạch,Kế hoạch thanh tra kiểm tra ,Phê duyệt Kế hoạch Kiểm tra ,Bộ máy hành chính BỘ NỘI VỤ -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số:

Ban hành: 22/11/2016

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 01/12/2016

80

Quyết định 546/QĐ-BNV năm 2019 công bố thủ tục hành chính về lĩnh vực công chức, viên chức thuộc phạm chức năng quản lý nhà nước của Bộ Nội vụ

546/QD-BNV,Quyết định 546 2019,Bộ Nội vụ,Công bố thủ tục hành chính,Thủ tục hành chính,Công chức viên chức,Bộ máy hành chính BỘ NỘI VỤ -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 546/QĐ-BNV Hà Nội, ngày

Ban hành: 12/07/2019

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 21/08/2019

Chú thích

Ban hành: Ngày ban hành của văn bản.
Hiệu lực: Ngày có hiệu lực (áp dụng) của văn bản.
Tình trạng: Cho biết văn bản Còn hiệu lực, Hết hiệu lực hay Không còn phù hợp.
Đã biết: Văn bản đã biết ngày có hiệu lực hoặc đã biết tình trạng hiệu lực. Chỉ có Thành Viên Basic và Thành Viên TVPL Pro mới có thể xem các thông tin này.
Tiếng Anh: Văn bản Tiếng Việt được dịch ra Tiếng Anh.
Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công báo), nó có giá trị pháp lý.
Lược đồ: Giúp Bạn có được "Gia Phả" của Văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan.
Liên quan hiệu lực: Những Văn bản thay thế Văn bản này, hoặc bị Văn bản này thay thế, sửa đổi, bổ sung.
Tải về: Chức năng để bạn tải văn bản đang xem về máy cá nhân để sử dụng.

 

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

HỖ TRỢ NHANH

Dịch Vụ
Hỗ trợ trực tuyến
Điện thoại Điện thoại (028) 3930 3279
Di động Di động 0906 22 99 66
0838 22 99 66
 

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 35.173.234.169