Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Báo cáo 2713/BC-BNV về tỉnh hình, kết quả thực hiện Đề án 30 tại Bộ Nội vụ do Bộ Nội vụ ban hành

Số hiệu: 2713/BC-BNV Loại văn bản: Văn bản khác
Nơi ban hành: Bộ Nội vụ Người ký: Nguyễn Duy Thăng
Ngày ban hành: 21/08/2009 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

BỘ NỘI VỤ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
-------------------

Số: 2713/BC-BNV

Hà Nội, ngày 21 tháng 08 năm 2009

 

BÁO CÁO

TÌNH HÌNH, KẾT QUẢ THỰC HIỆN ĐỀ ÁN 30 TẠI BỘ NỘI VỤ
Kỳ báo cáo: từ ngày 21/7/2009 đến ngày 20/8/2009

Thực hiện công văn số 05/CCTTHC ngày 06/01/2009 của Tổ Công tác chuyên trách cải cách thủ tục hành chính của Thủ tướng Chính phủ về việc báo cáo tình hình, kết quả thực hiện Đề án 30, Bộ Nội vụ báo cáo tình hình, kết quả thực hiện Đề án 30 từ ngày 21/7/2009 đến ngày 20/8/2009 như sau:

1. Kết quả thống kê thủ tục hành chính:

STT

Tên đơn vị thống kê

Số lượng TTHC đã thống kê

Số lượng TTHC còn phải thống kê

Số lượng hồ sơ đã được nhập vào máy xén

Ghi chú

1

Vụ Công chức – Viên chức

06

0

Tổ công tác thực hiện Đề án đơn giản hóa thủ tục hành chính của Bộ Nội vụ đã thực hiện xong việc chỉnh sửa, cập nhật bổ sung vào phần mềm máy xén các thủ tục hành chính đã thống kê và sẽ gửi lên Tổ công tác chuyên trách của Thủ tướng trước ngày 30 tháng 8 năm 2009

 

2

Vụ Tổ chức phi Chính phủ

42

 

 

3

Vụ Tổ chức – Biên chế

09

0

 

4

Ban Cơ yếu Chính phủ

09

0

 

5

Ban Thi đua – Khen thưởng Trung ương

58

0

 

6

Ban Tôn giáo Chính phủ

49

0

 

7

Cục Văn thư và Lưu trữ Nhà nước

02

0

 

8

Thanh tra Bộ

05

0

 

Tổng số (mục 1-8)

180

0

180

 

2. Những công việc đã thực hiện từ 21/7-20/8/2009:

a) Tổ chức Lễ công bố Bộ thủ tục hành chính của Bộ Nội vụ vào ngày 07 tháng 8 năm 2009.

b) Tổ chức Sơ kết giai đoạn I về thống kê thủ tục hành chính và phổ biến nghiệp vụ rà soát cho các đơn vị thuộc và trực thuộc Bộ thực hiện rà soát thủ tục hành chính trong phạm vi của Đề án 30.

c) Nhập xong vào phần mềm máy xén dữ liệu về các thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Nội vụ và gửi lại Tổ Công tác chuyên trách cải cách thủ tục hành chính của Thủ tướng Chính phủ trước ngày 30 tháng 8.

d) Xây dựng Kế hoạch thực hiện Đề án 30 giai đoạn II.

3. Những công việc dự kiến tiến hành triển khai trong tháng tới:

a) Hoàn chỉnh Kế hoạch thực hiện Đề án 30 giai đoạn II trình Lãnh đạo Bộ ký.

b) Hướng dẫn, đôn đốc các đơn vị nghiên cứu kỹ nội dung Giai đoạn 2 theo công văn số 172/CCTTHC của Tổ Công tác chuyên trách cải cách thủ tục hành chính của Thủ tướng Chính phủ về việc hướng dẫn thực hiện giai đoạn rà soát thủ tục hành chính.

Trên đây là báo cáo tình hình, kết quả thực hiện Đề án 30 từ ngày 21/7 – 20/8/2009 của Bộ Nội vụ, đề nghị Tổ Công tác chuyên trách cải cách thủ tục hành chính của Thủ tướng Chính phủ tổng hợp, báo cáo Thủ tướng Chính phủ./.

 

 

Nơi nhận:
- Tổ công tác chuyên trách CCTTHC của TTg;
- Bộ trưởng (để b/c);
- Các thành viên Tổ công tác thực hiện Đề án 30 của Bộ (để biết);
- Trang Thông tin điện tử của Bộ Nội vụ;
- Lưu VT, TCT thực hiện Đề án 30 của Bộ.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG  
Nguyễn Duy Thăng

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Báo cáo 2713/BC-BNV ngày 21/08/2009 về tỉnh hình, kết quả thực hiện Đề án 30 tại Bộ Nội vụ do Bộ Nội vụ ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


2.129

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 54.158.251.104