Tra cứu Văn bản, Tiêu Chuẩn VN, Công văn VĂN BẢN PHÁP LUẬT

Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...(Lưu ý khi tìm kiếm)

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề văn bản Số hiệu văn bản  
Ban hành từ: đến + Thêm điều kiện
Nếu bạn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm, vui lòng bấm vào đây để được hỗ trợ trực tiếp từ THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Bạn đang tìm kiếm : VĂN BẢN PHÁP LUẬT

" BO NOI VU "

Hệ thống tìm kiếm được các Văn Bản liên quan sau :

Nếu bạn cần Văn bản hay TCVN nào, Bấm vào đây

Kết quả 41-60 trong 207544 văn bản

41

Văn bản hợp nhất 01/VBHN-BNV năm 2018 hợp nhất Nghị định về chính sách tinh giản biên chế do Bộ Nội vụ ban hành

01/VBHN-BNV,Văn bản hợp nhất 01 2018,Bộ Nội vụ,Chính sách tinh giản biên chế,Tinh giản biên chế,Kế hoạch tinh giản biên chế,Bộ máy hành chính BỘ NỘI VỤ -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 01/VBHN-BNV

Ban hành: 02/11/2018

Hợp nhất: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 22/11/2018

42

Quyết định 340/QĐ-BNV năm 2021 công nhận Điều lệ (sửa đổi, bổ sung) Quỹ Nạn nhân chất độc da cam/dioxin Việt Nam do Bộ Nội vụ ban hành

340/QD-BNV,Quyết định 340 2021,Bộ Nội vụ,Điều lệ sửa đổi Quỹ Nạn nhân chất độc da cam,Điều lệ bổ sung Quỹ Nạn nhân chất độc da cam,Công nhận Điều lệ Quỹ Nạn nhân chất độc da cam,Tài chính nhà nước BỘ NỘI VỤ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ban hành: 05/03/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 10/03/2021

43

Quyết định 148/QĐ-BNV năm 2021 phê duyệt Điều lệ (sửa đổi, bổ sung) Hội Kế hoạch hoá gia đình Việt Nam do Bộ Nội vụ ban hành

148/QD-BNV,Quyết định 148 2021,Bộ Nội vụ,Điều lệ sửa đổi Hội Kế hoạch hoá gia đình Việt Nam,Phê duyệt Điều lệ sửa đổi Hội Kế hoạch hoá gia đình,Phê duyệt Điều lệ Hội Kế hoạch hoá gia đình Việt Nam,Văn hóa - Xã hội BỘ NỘI VỤ -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ban hành: 25/02/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 25/02/2021

44

Quyết định 2306/QĐ-BNV năm 2018 về Quy chế quản lý hoạt động khoa học và công nghệ của Bộ Nội vụ

2306/QD-BNV,Quyết định 2306 2018,Bộ Nội vụ,Hoạt động khoa học công nghệ,Quy chế,Quản lý,Bộ máy hành chính BỘ NỘI VỤ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 2306/QĐ-BNV Hà Nội, ngày 04 tháng

Ban hành: 04/10/2018

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 06/01/2020

45

Quyết định 122/QĐ-BNV năm 2021 phê duyệt Điều lệ (sửa đổi, bổ sung) Hội Kế hoạch hóa gia đình Việt Nam do Bộ Nội vụ ban hành

122/QD-BNV,Quyết định 122 2021,Bộ Nội vụ,Điều lệ Hội Kế hoạch hóa gia đình Việt Nam,Phê duyệt Điều lệ Hội Kế hoạch hóa gia đình,Điều lệ sủa đổi Hội Kế hoạch hóa gia đình,Văn hóa - Xã hội BỘ NỘI VỤ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------

Ban hành: 10/02/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 19/02/2021

46

Quyết định 113/QĐ-BNV năm 2021 phê duyệt Điều lệ (sửa đổi, bổ sung) Hội Làm vườn Việt Nam do Bộ Nội vụ ban hành

113/QD-BNV,Quyết định 113 2021,Bộ Nội vụ,Phê duyệt Điều lệ sửa đổi Hội Làm vườn Việt Nam,Phê duyệt Điều lệ bổ sung Hội Làm vườn Việt Nam,Điều lệ sửa đổi bổ sung Hội Làm vườn Việt Nam,Văn hóa - Xã hội BỘ NỘI VỤ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ban hành: 08/02/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 02/03/2021

47

Quyết định 405/QĐ-BNV năm 2021 phê duyệt Điều lệ Hội Y học khẩn cấp và thảm họa Việt Nam do Bộ Nội vụ ban hành

405/QD-BNV,Quyết định 405 2021,Bộ Nội vụ,Phê duyệt Điều lệ Hội Y học khẩn cấp Việt Nam,Phê duyệt Điều lệ Hội Y học thảm họa Việt Nam,Điều lệ Hội Y học khẩn cấp và thảm họa Việt Nam,Thể thao - Y tế BỘ NỘI VỤ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ban hành: 19/03/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 23/03/2021

48

Quyết định 346/QĐ-BNV năm 2021 về cấp Giấy phép thành lập và công nhận Điều lệ Quỹ Hạnh phúc cho mọi người do Bộ Nội vụ ban hành

346/QD-BNV,Quyết định 346 2021,Bộ Nội vụ,Công nhận Điều lệ Quỹ Hạnh phúc cho mọi người,Cấp Giấy phép thành lập Điều lệ Quỹ Hạnh phúc,Thành lập Điều lệ Quỹ Hạnh phúc cho mọi người,Văn hóa - Xã hội BỘ NỘI VỤ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------

Ban hành: 08/03/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 10/03/2021

49

Quyết định 151/QĐ-BNV năm 2021 về phê duyệt Kế hoạch chuyển đổi số của Bộ Nội vụ đến năm 2025, định hướng đến năm 2030

151/QD-BNV,Quyết định 151 2021,Bộ Nội vụ,Kế hoạch chuyển đổi số của Bộ Nội vụ đến năm 2025,Kế hoạch chuyển đổi số của Bộ Nội vụ định hướng 2030,Chuyển đổi số của Bộ Nội vụ đến 2025 định hướng 2030,Công nghệ thông tin BỘ NỘI VỤ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ban hành: 25/02/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 01/03/2021

50

Quyết định 335/QĐ-BNV về Kế hoạch theo dõi, kiểm tra tình hình thực hiện chế độ báo cáo thống kê ngành Nội vụ năm 2020 do Bộ trưởng Bộ Nội vụ ban hành

335/QD-BNV,Quyết định 335 2020,Bộ Nội vụ,Tình hình thực hiện chế độ báo cáo thống kê,Theo dõi thực hiện chế độ báo cáo thống kê,Chế độ báo cáo thống kê ngành Nội vụ,Bộ máy hành chính BỘ NỘI VỤ -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------

Ban hành: 15/05/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 14/11/2020

51

Quyết định 110/QĐ-BNV năm 2021 về phê duyệt Điều lệ Hội nghiên cứu thị trường liên ngân hàng Việt Nam do Bộ Nội Vụ ban hành

110/QD-BNV,Quyết định 110 2021,Bộ Nội vụ,Phê duyệt Điều lệ Hội nghiên cứu thị trường liên ngân hàng,Điều lệ Hội nghiên cứu thị trường liên ngân hàng Việt Nam,Phê duyệt Điều lệ Hội nghiên cứu thị trường Việt Nam,Tiền tệ - Ngân hàng BỘ NỘI VỤ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do

Ban hành: 08/02/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 10/02/2021

52

Quyết định 107/QĐ-BNV năm 2021 về cấp Giấy phép thành lập và công nhận Điều lệ Quỹ Ngôi nhà cộng đồng do Bộ Nội vụ ban hành

107/QD-BNV,Quyết định 107 2021,Bộ Nội vụ,Cấp Giấy phép thành lập Điều lệ Quỹ Ngôi nhà cộng đồng,Cấp Giấy phép công nhận Điều lệ Quỹ Ngôi nhà cộng đồng,Giấy phép thành lập công nhận Quỹ Ngôi nhà cộng đồng,Tài chính nhà nước,Văn hóa - Xã hội BỘ NỘI VỤ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc

Ban hành: 08/02/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 10/02/2021

53

Quyết định 109/QĐ-BNV năm 2021 về phê duyệt Điều lệ Hội nuôi dưỡng đường tĩnh mạch và đường tiêu hóa Việt Nam do Bộ Nội vụ ban hành

109/QD-BNV,Quyết định 109 2021,Bộ Nội vụ,Hội nuôi dưỡng đường tĩnh mạch đường tiêu hóa Việt Nam,Phê duyệt Điều lệ Hội nuôi dưỡng đường tĩnh mạch Việt Nam,Phê duyệt Điều lệ Hội nuôi dưỡng đường tiêu hóa Việt Nam,Thể thao - Y tế BỘ NỘI VỤ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do -

Ban hành: 08/02/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 10/02/2021

54

Quyết định 1101/QĐ-BNV về phê duyệt và công bố báo cáo đánh giá mức độ ứng dụng công nghệ thông tin của các đơn vị thuộc, trực thuộc Bộ Nội vụ năm 2020

1101/QD-BNV,Quyết định 1101 2020,Bộ Nội vụ,Đánh giá ứng dụng công nghệ thông tin của Bộ Nội vụ,Phê duyệt báo cáo mức độ ứng dụng công nghệ,Công bố mức độ ứng dụng công nghệ thông tin,Công nghệ thông tin BỘ NỘI VỤ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ban hành: 21/12/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 22/12/2020

55

Quyết định 763/QĐ-BNV năm 2020 về giao biên chế công chức trong các cơ quan, tổ chức hành chính nhà nước của tỉnh Bình Định năm 2021 do Bộ trưởng Bộ Nội vụ ban hành

763/QD-BNV,Quyết định 763 2020,Bộ Nội vụ,Biên chế công chức hưởng lương từ ngân sách,Giao biên chế công chức hưởng lương từ ngân sách,Giao biên chế công chức hưởng lương Bình Định,Lao động - Tiền lương,Bộ máy hành chính BỘ NỘI VỤ -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do -

Ban hành: 12/10/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 06/11/2020

56

Thông tư 03/2017/TT-BNV về hệ thống chỉ tiêu thống kê ngành Nội vụ do Bộ trưởng Bộ Nội vụ ban hành

03/2017/TT-BNV,Thông tư 03 2017,Bộ Nội vụ,Hệ thống chỉ tiêu thống kê,Bộ chỉ tiêu thống kê ,Hệ thống chỉ tiêu thống kê quốc gia,Ngành Nội vụ,Bộ máy hành chính BỘ NỘI VỤ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số:

Ban hành: 19/05/2017

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/03/2018

57

Thông tư 4/2020/TT-BNV hướng dẫn Nghị định 93/2019/NĐ-CP về tổ chức, hoạt động của quỹ xã hội, quỹ từ thiện do Bộ Nội vụ ban hành

4/2020/TT-BNV,Thông tư 4 2020,Bộ Nội vụ,Bộ Nội vụ hướng dẫn Nghị định 93/2019/NĐ-CP,Hướng dẫn tổ chức hoạt động của quỹ xã hội,Hướng dẫn tổ chức hoạt động của quỹ từ thiện,Văn hóa - Xã hội BỘ NỘI VỤ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------

Ban hành: 13/10/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 13/10/2020

58

Kế hoạch 4991/KH-BNV về tổ chức thi nâng ngạch công chức và thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức năm 2020 do Bộ Nội vụ ban hành

4991/KH-BNV,Bộ Nội vụ,Tổ chức thi nâng ngạch công chức 2020,Thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức,Cơ cấu ngạch công chức và chức danh nghề viên chức,Lao động - Tiền lương,Bộ máy hành chính BỘ NỘI VỤ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------

Ban hành: 23/09/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 25/09/2020

59

Quyết định 45/QĐ-BNV về Chương trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật năm 2018 của Bộ Nội vụ

45/QD-BNV,Quyết định 45 2018,Bộ Nội vụ,Chương trình xây dựng văn bản,Xây dựng văn bản quy phạm pháp luật,Xây dựng văn bản,Bộ máy hành chính BỘ NỘI VỤ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 45/QĐ-BNV Hà

Ban hành: 15/01/2018

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 21/02/2018

60

Quyết định 2944/QĐ-BNV năm 2017 về Kế hoạch ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của Bộ Nội vụ năm 2018

2944/QD-BNV,Quyết định 2944 2017,Bộ Nội vụ,Ứng dụng,Sử dụng công nghệ thông tin,Công nghệ thông tin BỘ NỘI VỤ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 2944/QĐ-BNV Hà Nội, ngày 28 tháng 12 năm 2017

Ban hành: 28/12/2017

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 30/05/2019

Chú thích

Ban hành: Ngày ban hành của văn bản.
Hiệu lực: Ngày có hiệu lực (áp dụng) của văn bản.
Tình trạng: Cho biết văn bản Còn hiệu lực, Hết hiệu lực hay Không còn phù hợp.
Đã biết: Văn bản đã biết ngày có hiệu lực hoặc đã biết tình trạng hiệu lực. Chỉ có Thành Viên Basic và Thành Viên TVPL Pro mới có thể xem các thông tin này.
Tiếng Anh: Văn bản Tiếng Việt được dịch ra Tiếng Anh.
Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công báo), nó có giá trị pháp lý.
Lược đồ: Giúp Bạn có được "Gia Phả" của Văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan.
Liên quan hiệu lực: Những Văn bản thay thế Văn bản này, hoặc bị Văn bản này thay thế, sửa đổi, bổ sung.
Tải về: Chức năng để bạn tải văn bản đang xem về máy cá nhân để sử dụng.

 

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

HỖ TRỢ NHANH

Dịch Vụ
Hỗ trợ trực tuyến
Điện thoại Điện thoại (028) 3930 3279
Di động Di động 0906 22 99 66
0838 22 99 66
 

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 18.204.2.146