Tra cứu Văn bản, Tiêu Chuẩn VN, Công văn VĂN BẢN PHÁP LUẬT

Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...(Lưu ý khi tìm kiếm)

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề văn bản Số hiệu văn bản  
Ban hành từ: đến + Thêm điều kiện
Nếu bạn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm, vui lòng bấm vào đây để được hỗ trợ trực tiếp từ THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Bạn đang tìm kiếm : VĂN BẢN PHÁP LUẬT

" BO NOI VU "

Hệ thống tìm kiếm được các Văn Bản liên quan sau :

Nếu bạn cần Văn bản hay TCVN nào, Bấm vào đây

Kết quả 121-140 trong 207544 văn bản

121

Báo cáo 969/BC-BNV về tình hình và kết quả thực hiện Quyết định 945/QĐ-TTg tại Bộ Nội vụ trong quý I năm 2012 do Bộ Nội vụ ban hành

969/BC-BNV,Bộ Nội vụ,Bộ máy hành chính BỘ NỘI VỤ -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------- Số: 969/BC-BNV Hà Nội, ngày 16 tháng 03 năm 2012 BÁO CÁO VỀ TÌNH HÌNH VÀ KẾT QUẢ

Ban hành: 16/03/2012

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 13/04/2012

122

Quyết định 1957/QĐ-BNV năm 2011 công bố thủ tục hành chính mới thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Nội vụ do Bộ trưởng Bộ Nội vụ ban hành

1957/QD-BNV,Quyết định 1957 2011,Bộ Nội vụ,Công bố thủ tục hành chính,Công bố thủ tục hành chính mới,Bộ máy hành chính BỘ NỘI VỤ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 1957/QĐ-BNV Hà Nội, ngày 12

Ban hành: 12/12/2011

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 02/01/2012

123

Quyết định 852/QĐ-BNV năm 2018 về Quy chế tiếp nhận, xử lý và trả lời phản ánh, kiến nghị của người dân, doanh nghiệp trên Cổng thông tin điện tử Bộ Nội vụ

852/QD-BNV,Quyết định 852 2018,Bộ Nội vụ,Tiếp nhận xử lý phản ánh kiến nghị ,Xử lý phản ánh kiến nghị,Tiếp nhận phản ánh kiến nghị,Công nghệ thông tin,Bộ máy hành chính BỘ NỘI VỤ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------

Ban hành: 22/05/2018

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 24/05/2018

124

Quyết định 808/QĐ-BNV năm 2018 về cấp Giấy phép thành lập và công nhận Điều lệ Quỹ Xã hội - Từ thiện Hành Trình Xanh do Bộ Nội vụ ban hành

808/QD-BNV,Quyết định 808 2018,Bộ Nội vụ,Quỹ xã hội quỹ từ thiện ,Quỹ xã hội từ thiện,Quỹ xã hội,Văn hóa - Xã hội BỘ NỘI VỤ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 808/QĐ-BNV Hà Nội, ngày 14 tháng 05

Ban hành: 14/05/2018

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 08/06/2018

125

Quyết định 318/QĐ-BNV năm 2018 công bố thủ tục hành chính mới ban hành lĩnh vực thi đua khen thưởng thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Nội vụ

318/QD-BNV,Quyết định 318 2018,Bộ Nội vụ,Công bố thủ tục hành chính ,Công bố thủ tục hành chính của Bộ,Thi đua khen thưởng ,Bộ máy hành chính BỘ NỘI VỤ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 318/QĐ-BNV Hà

Ban hành: 09/03/2018

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 05/10/2018

126

Kế hoạch 3519/KH-BNV năm 2017 tiếp tục triển khai Quy hoạch phát triển nhân lực ngành Nội vụ giai đoạn 2017-2020 do Bộ Nội vụ ban hành

3519/KH-BNV,Bộ Nội vụ,Phát triển nhân lực,Quy hoạch phát triển nhân lực ,Ngành Nội vụ,Lao động - Tiền lương BỘ NỘI VỤ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 3519/KH-BNV Hà Nội, ngày 04 tháng 7 năm

Ban hành: 04/07/2017

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 25/07/2017

127

Quyết định 52/QĐ-BNV về Kế hoạch hành động thực hiện Nghị quyết 02/NQ-CP về tiếp tục thực hiện những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia năm 2021 do Bộ Nội vụ ban hành

52/QD-BNV,Quyết định 52 2021,Bộ Nội vụ,Bộ Nội vụ thực hiện Nghị quyết 02/NQ-CP,Thực hiện cải thiện môi trường kinh doanh,Thực hiện nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia,Doanh nghiệp,Thương mại BỘ NỘI VỤ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------

Ban hành: 20/01/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 21/01/2021

128

Thông tư 10/2017/TT-BNV về quy định đánh giá chất lượng bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức do Bộ trưởng Bộ Nội vụ ban hành

10/2017/TT-BNV,Thông tư 10 2017,Bộ Nội vụ,Đánh giá chất lượng,Bồi dưỡng cán bộ,Bồi dưỡng cán bộ công chức,Bộ máy hành chính BỘ NỘI VỤ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 10/2017/TT-BNV Hà Nội, ngày 29

Ban hành: 29/12/2017

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 15/01/2018

129

Thông tư 01/2021/TT-BNV hướng dẫn nghiệp vụ công tác tổ chức bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 do Bộ Nội vụ ban hành

01/2021/TT-BNV,Thông tư 01 2021,Bộ Nội vụ,Hướng dẫn tổ chức bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV,Hướng dẫn bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp,Nghiệp vụ công tác tổ chức bầu cử đại biểu Quốc hội,Bộ máy hành chính BỘ NỘI VỤ -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ban hành: 11/01/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 12/01/2021

130

Quyết định 199/QĐ-BNV năm 2018 công bố thủ tục hành chính trong lĩnh vực tín ngưỡng, tôn giáo thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Nội vụ

199/QD-BNV,Quyết định 199 2018,Bộ Nội vụ,Công bố thủ tục hành chính ,Thủ tục hành chính,Lĩnh vực tín ngưỡng tôn giáo ,Bộ máy hành chính BỘ NỘI VỤ -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 199/QĐ-BNV

Ban hành: 31/01/2018

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/04/2018

131

Quyết định 17/QĐ-BNV năm 2021 về Kế hoạch triển khai Đề án xác định Chỉ số cải cách hành chính năm 2020 của các bộ, cơ quan ngang bộ, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương do Bộ trưởng Bộ Nội vụ ban hành

17/QD-BNV,Quyết định 17 2021,Bộ Nội vụ,Đề án xác định Chỉ số cải cách hành chính 2020,Triển khai Đề án xác định Chỉ số cải cách hành chính,Kế hoạch triển khai xác định Chỉ số cải cách hành chính,Bộ máy hành chính BỘ NỘI VỤ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ban hành: 07/01/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 07/01/2021

132

Quyết định 1149/QĐ-BNV năm 2020 về phê duyệt Đề án "Xác định Chỉ số cải cách hành chính của các bộ, cơ quan ngang bộ, Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương" do Bộ trưởng Bộ Nội vụ ban hành

1149/QD-BNV,Quyết định 1149 2020,Bộ Nội vụ,Đề án xác định Chỉ số cải cách hành chính,Phê duyệt Xác định Chỉ số cải cách hành chính,Xác định Chỉ số cải cách hành chính các bộ 2020,Bộ máy hành chính BỘ NỘI VỤ -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ban hành: 30/12/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 31/12/2020

133

Quyết định 56/QĐ-BNV năm 2021 công bố Danh mục văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực toàn bộ và văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực một phần thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Nội vụ năm 2020

56/QD-BNV,Quyết định 56 2021,Bộ Nội vụ,Công bố văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực,Công bố văn bản quy phạm hết hiệu lực Bộ Nội vụ,Văn bản quy phạm hết hiệu lực toàn bộ Bộ Nội vụ,Bộ máy hành chính BỘ NỘI VỤ -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ban hành: 21/01/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 22/01/2021

134

Kế hoạch 5400/KH-BNV về thi tuyển chức danh lãnh đạo, quản lý cấp vụ và tương đương tại đơn vị thuộc, trực thuộc Bộ Nội vụ năm 2017 và 2018

5400/KH-BNV,Bộ Nội vụ,Chức danh lãnh đạo,Tiêu chuẩn chức danh lãnh đạo ,Quy hoạch chức danh lãnh đạo,Bộ máy hành chính BỘ NỘI VỤ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 5400/KH-BNV Hà Nội, ngày 10 tháng

Ban hành: 10/10/2017

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 14/10/2017

135

Quyết định 1270/QĐ-BNV năm 2011 Quy định nâng bậc lương trước thời hạn đối với cán bộ, công chức, viên chức thuộc Bộ Nội vụ do Bộ trưởng Bộ Nội vụ ban hành

1270/QD-BNV,Quyết định 1270 2011,Bộ Nội vụ,Nâng bậc lương trước thời hạn,Cán bộ công chức viên chức,Lao động - Tiền lương BỘ NỘI VỤ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 1270/QĐ-BNV Hà Nội, ngày

Ban hành: 23/06/2011

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 04/07/2011

136

Quyết định 1914/QĐ-BNV năm 2011 về Kế hoạch thanh tra năm 2012 của Bộ Nội vụ

1914/QD-BNV,Quyết định 1914 2011,Bộ Nội vụ,Kế hoạch thanh tra năm 2012 ,Kế hoạch thanh tra,Bộ máy hành chính BỘ NỘI VỤ -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------- Số: 1914/QĐ-BNV Hà Nội, ngày 25 tháng 11 năm

Ban hành: 15/11/2011

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 02/04/2013

137

Quyết định 385/QĐ-BNV năm 2021 về cho phép đổi tên Quỹ Chăm sóc người cao tuổi Việt Nam thành Quỹ Chăm sóc và Phát huy vai trò người cao tuổi Việt Nam và công nhận Điều lệ Quỹ Chăm sóc và Phát huy vai trò người cao tuổi Việt Nam do Bộ Nội vụ ban hành

385/QD-BNV,Quyết định 385 2021,Bộ Nội vụ,Cho phép đổi tên Quỹ Chăm sóc người cao tuổi Việt Nam,Điều lệ Quỹ Chăm sóc vai trò người cao tuổi Việt Nam,Công nhận Điều lệ Quỹ Chăm sóc vai trò người cao tuổi,Tài chính nhà nước BỘ NỘI VỤ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh

Ban hành: 17/03/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 18/03/2021

138

Quyết định 374/QĐ-BNV năm 2020 về phê duyệt Kế hoạch bồi dưỡng nâng cao năng lực nghiên cứu khoa học cho đội ngũ công chức, viên chức ngành Nội vụ giai đoạn 2020-2025 do Bộ trưởng Bộ Nội vụ ban hành

374/QD-BNV,Quyết định 374 2020,Bộ Nội vụ,Nâng cao năng lực nghiên cứu khoa học cho công chức,Nâng cao năng lực nghiên cứu khoa học cho viên chức,Kế hoạch bồi dưỡng năng lực nghiên cứu khoa học,Bộ máy hành chính,Giáo dục BỘ NỘI VỤ -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh

Ban hành: 03/06/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 05/06/2020

139

Quyết định 1052/QĐ-BNV năm 2014 công bố thủ tục hành chính mới thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Nội vụ

1052/QD-BNV,Quyết định 1052 2014,Bộ Nội vụ,Công bố thủ tục hành chính,Công bố thủ tục hành chính mới,Bộ máy hành chính BỘ NỘI VỤ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 1052/QĐ-BNV Hà Nội, ngày 10 tháng

Ban hành: 10/10/2014

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 29/12/2014

140

Quyết định 2816/QĐ-BNV năm 2017 về Quy tắc ứng xử của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động do Bộ Nội vụ ban hành

2816/QD-BNV,Quyết định 2816 2017,Bộ Nội vụ,Quy tắc ứng xử,Cán bộ,Công chức,Bộ máy hành chính,Văn hóa - Xã hội BỘ NỘI VỤ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 2816/QĐ-BNV Hà Nội, ngày 29 tháng 11

Ban hành: 29/11/2017

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 09/12/2019

Chú thích

Ban hành: Ngày ban hành của văn bản.
Hiệu lực: Ngày có hiệu lực (áp dụng) của văn bản.
Tình trạng: Cho biết văn bản Còn hiệu lực, Hết hiệu lực hay Không còn phù hợp.
Đã biết: Văn bản đã biết ngày có hiệu lực hoặc đã biết tình trạng hiệu lực. Chỉ có Thành Viên Basic và Thành Viên TVPL Pro mới có thể xem các thông tin này.
Tiếng Anh: Văn bản Tiếng Việt được dịch ra Tiếng Anh.
Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công báo), nó có giá trị pháp lý.
Lược đồ: Giúp Bạn có được "Gia Phả" của Văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan.
Liên quan hiệu lực: Những Văn bản thay thế Văn bản này, hoặc bị Văn bản này thay thế, sửa đổi, bổ sung.
Tải về: Chức năng để bạn tải văn bản đang xem về máy cá nhân để sử dụng.

 

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

HỖ TRỢ NHANH

Dịch Vụ
Hỗ trợ trực tuyến
Điện thoại Điện thoại (028) 3930 3279
Di động Di động 0906 22 99 66
0838 22 99 66
 

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 18.204.2.146