Tra cứu Văn bản, Tiêu Chuẩn VN, Công văn VĂN BẢN PHÁP LUẬT

Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...(Lưu ý khi tìm kiếm)

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề văn bản Số hiệu văn bản  
Ban hành từ: đến + Thêm điều kiện
Nếu bạn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm, vui lòng bấm vào đây để được hỗ trợ trực tiếp từ THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Bạn đang tìm kiếm : VĂN BẢN PHÁP LUẬT

" BO NOI VU "

Hệ thống tìm kiếm được các Văn Bản liên quan sau :

Nếu bạn cần Văn bản hay TCVN nào, Bấm vào đây

Kết quả 101-120 trong 207623 văn bản

101

Kế hoạch 3595/KH-BNV về đo lường sự hài lòng của người dân, tổ chức đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước năm 2018 do Bộ Nội vụ ban hành

3595/KH-BNV,Bộ Nội vụ,Đo lường sự hài lòng,Sự hài lòng của người dân,Sự hài lòng của người dân tổ chức,Bộ máy hành chính BỘ NỘI VỤ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 3595/KH-BNV Hà Nội, ngày 01

Ban hành: 01/08/2018

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 14/11/2018

102

Quyết định 05/QĐ-BNV về Kế hoạch cải cách hành chính năm 2013 của Bộ Nội vụ

05/QD-BNV,Quyết định 05 2013,Bộ Nội vụ,CCHC 2013 Bộ Nội Vụ,Bộ máy hành chính BỘ NỘI VỤ -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------- Số: 05/QĐ-BNV Hà Nội, ngày 04 tháng 01 năm 2013

Ban hành: 04/01/2013

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 04/11/2013

103

Quyết định 2259/QĐ-BNV năm 2018 về cấp Giấy phép thành lập và công nhận Điều lệ Quỹ Ngôi nhà từ thiện do Bộ trưởng Bộ Nội vụ ban hành

2259/QD-BNV,Quyết định 2259 2018,Bộ Nội vụ,Cấp giấy phép thành lập,Giấy phép thành lập công nhận Điều lệ,Quỹ Từ thiện,Văn hóa - Xã hội BỘ NỘI VỤ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 2259/QĐ-BNV Hà

Ban hành: 20/09/2018

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/09/2018

104

Quyết định 782/QĐ-BNV năm 2018 về Quy chế hoạt động của Tổ công tác về kiểm tra công vụ do Bộ trưởng Bộ Nội vụ ban hành

782/QD-BNV,Quyết định 782 2018,Bộ Nội vụ,Công vụ,Tổ công tác,Quy chế hoạt động,Bộ máy hành chính BỘ NỘI VỤ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 782/QĐ-BNV Hà Nội, ngày 08 tháng 5 năm 2018

Ban hành: 08/05/2018

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 09/06/2018

105

Thông tư 09/2018/TT-BNV quy định về mã số ngạch công chức quản lý thị trường do Bộ trưởng Bộ Nội vụ ban hành

09/2018/TT-BNV,Thông tư 09 2018,Bộ Nội vụ,Quản lý thị trường,Mã số ngạch công chức,Ngạch công chức,Bộ máy hành chính BỘ NỘI VỤ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 09/2018/TT-BNV Hà Nội, ngày 13

Ban hành: 13/09/2018

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 20/09/2018

106

Quyết định 1079/QĐ-BNV năm 2012 về Quy chế làm việc của Bộ Nội vụ

1079/QD-BNV,Quyết định 1079 2012,Bộ Nội vụ,Quy chế làm việc 2013,Quy chế làm việc của Bộ Nội vụ,Quy chế làm việc Bộ Nội vụ,Quy chế làm việc,Bộ máy hành chính BỘ NỘI VỤ -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 1079/QĐ-BNV

Ban hành: 05/11/2012

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 29/03/2013

107

Quyết định 868/QĐ-BNV năm 2015 công bố thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Nội vụ

868/QD-BNV,Quyết định 868 2015,Bộ Nội vụ,Công bố thủ tục hành chính,Thủ tục hành chính,Lĩnh vực quản lý nhà nước ,Thủ tục hành chính Bộ Nội vụ,Bộ máy hành chính BỘ NỘI VỤ -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 868/QĐ-BNV

Ban hành: 17/08/2015

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 01/09/2015

108

Quyết định 150/QĐ-BNV năm 2012 về Nội quy phòng cháy, chữa cháy tại Trụ sở Bộ Nội vụ do Bộ trưởng Bộ Nội vụ ban hành

150/QD-BNV,Quyết định 150 2012,Bộ Nội vụ,Nội quy phòng cháy chữa cháy,Trụ sở Bộ Nội vụ BỘ NỘI VỤ -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------- Số: 150/QĐ-BNV Hà Nội, ngày 27 tháng 02 năm 2012

Ban hành: 27/02/2012

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 17/03/2012

109

Quyết định 744/QĐ-BNV năm 2015 công bố thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Nội vụ

744/QD-BNV,Quyết định 744 2015,Bộ Nội vụ,Công bố thủ tục hành chính,Hoạt động dịch vụ lưu trữ ,Thủ tục hành chính Bộ Nội vụ,Lưu trữ lịch sử,Bộ máy hành chính BỘ NỘI VỤ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số:

Ban hành: 11/08/2015

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 01/09/2015

110

Quyết định 689/QĐ-BNV năm 2015 công bố thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Nội vụ

689/QD-BNV,Quyết định 689 2015,Bộ Nội vụ,Công bố thủ tục hành chính ,Bộ Nội vụ ,Thủ tục hành chính thuộc Bộ Nội vụ,Chức năng quản lí của bộ nội vụ,Bộ máy hành chính BỘ NỘI VỤ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số:

Ban hành: 07/08/2015

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 04/09/2015

111

Quyết định 667/QĐ-BNV năm 2015 công bố thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Nội vụ

667/QD-BNV,Quyết định 667 2015,Bộ Nội vụ,Thủ tục hành chính,Công bố thủ tục hành chính,Thủ tục hành chính Bộ Nội vụ,Phạm vi chức năng quản lý của Bộ,Bộ máy hành chính BỘ NỘI VỤ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số:

Ban hành: 03/08/2015

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 01/09/2015

112

Quyết định 631/QĐ-BNV năm 2015 công bố thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Nội vụ

631/QD-BNV,Quyết định 631 2015,Bộ Nội vụ,Thủ tục hành chính,Công bố thủ tục hành chính,Thủ tục hành chính Bộ Nội vụ,Phạm vi chức năng quản lý của Bộ,Bộ máy hành chính BỘ NỘI VỤ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------

Ban hành: 28/07/2015

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 03/09/2015

113

Quyết định 2823/QĐ-BNV năm 2017 về phê duyệt Chiến lược phát triển ngành Nội vụ đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2035 do Bộ Nội vụ ban hành

2823/QD-BNV,Quyết định 2823 2017,Bộ Nội vụ,Phê duyệt chiến lược ,Chiến lược phát triển,Ngành Nội vụ,Bộ máy hành chính BỘ NỘI VỤ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 2823/QĐ-BNV Hà Nội, ngày 01 tháng

Ban hành: 01/12/2017

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 06/10/2018

114

Thông tư 10/2018/TT-BNV quy định về mã số chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành giáo dục nghề nghiệp do Bộ Nội vụ ban hành

10/2018/TT-BNV,Thông tư 10 2018,Bộ Nội vụ,Chức danh nghề nghiệp,Giáo dục nghề nghiệp,Mã số chức danh nghề nghiệp,Bộ máy hành chính,Giáo dục BỘ NỘI VỤ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 10/2018/TT-BNV

Ban hành: 13/09/2018

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 20/09/2018

115

Thông tư 07/2018/TT-BNV quy định về việc bổ nhiệm và xếp lương chức danh nghề nghiệp giáo viên dự bị đại học do Bộ trưởng Bộ Nội vụ ban hành

07/2018/TT-BNV,Thông tư 07 2018,Bộ Nội vụ,Chức danh nghề nghiệp,Giáo viên dự bị đại học,Bổ nhiệm xếp lương chức danh nghề nghiệp,Giáo dục BỘ NỘI VỤ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 07/2018/TT-BNV

Ban hành: 15/06/2018

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/06/2018

116

Quyết định 580/QĐ-BNV năm 2015 công bố thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Nội vụ

580/QD-BNV,Quyết định 580 2015,Bộ Nội vụ,Thủ tục hành chính mới,Chức năng quản lí của bộ nội vụ,Bộ máy hành chính BỘ NỘI VỤ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 580/QĐ-BNV Hà Nội, ngày 15 tháng

Ban hành: 15/07/2015

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 01/09/2015

117

Quyết định 62/QĐ-BNV năm 2018 về quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức của Vụ Tổ chức - Biên chế do Bộ Nội vụ ban hành

62/QD-BNV,Quyết định 62 2018,Bộ Nội vụ,Chức năng nhiệm vụ quyền hạn,Vị trí chức năng nhiệm vụ quyền hạn,Tổ chức biên chế,Bộ máy hành chính BỘ NỘI VỤ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 62/QĐ-BNV Hà

Ban hành: 19/01/2018

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 29/03/2018

118

Quyết định 1976/QĐ-BNV năm 2011 quy định về nội dung và định mức chi cho hoạt động kiểm soát thủ tục hành chính của Bộ Nội vụ do Bộ trưởng Bộ Nội vụ ban hành

1976/QD-BNV,Quyết định 1976 2011,Bộ Nội vụ,Kiểm soát thủ tục hành chính,Định mức chi,Nội dung chi,Lao động - Tiền lương,Bộ máy hành chính BỘ NỘI VỤ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 1976/QĐ-BNV

Ban hành: 19/12/2011

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 05/01/2012

119

Quyết định 64/QĐ-BNV năm 2018 quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trung tâm Thông tin do Bộ trưởng Bộ Nội vụ ban hành

64/QD-BNV,Quyết định 64 2018,Bộ Nội vụ,Chức năng nhiệm vụ,Chức năng nhiệm vụ quyền hạn,Trung tâm thông tin,Bộ máy hành chính BỘ NỘI VỤ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 64/QĐ-BNV Hà Nội, ngày

Ban hành: 19/01/2018

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 29/03/2018

120

Quyết định 23/QĐ-BNV năm 2012 công bố Danh mục văn bản quy phạm pháp luật do Bộ Nội vụ ban hành hết hiệu lực pháp luật Bộ trưởng Bộ Nội vụ ban hành

23/QD-BNV,Quyết định 23 2012,Bộ Nội vụ,Văn bản quy phạm pháp luật,Hết hiệu lực pháp luật BỘ NỘI VỤ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 23/QĐ-BNV Hà Nội, ngày 10 tháng 01 năm 2012

Ban hành: 10/01/2012

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 31/01/2012

Chú thích

Ban hành: Ngày ban hành của văn bản.
Hiệu lực: Ngày có hiệu lực (áp dụng) của văn bản.
Tình trạng: Cho biết văn bản Còn hiệu lực, Hết hiệu lực hay Không còn phù hợp.
Đã biết: Văn bản đã biết ngày có hiệu lực hoặc đã biết tình trạng hiệu lực. Chỉ có Thành Viên Basic và Thành Viên TVPL Pro mới có thể xem các thông tin này.
Tiếng Anh: Văn bản Tiếng Việt được dịch ra Tiếng Anh.
Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công báo), nó có giá trị pháp lý.
Lược đồ: Giúp Bạn có được "Gia Phả" của Văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan.
Liên quan hiệu lực: Những Văn bản thay thế Văn bản này, hoặc bị Văn bản này thay thế, sửa đổi, bổ sung.
Tải về: Chức năng để bạn tải văn bản đang xem về máy cá nhân để sử dụng.

 

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

HỖ TRỢ NHANH

Dịch Vụ
Hỗ trợ trực tuyến
Điện thoại Điện thoại (028) 3930 3279
Di động Di động 0906 22 99 66
0838 22 99 66
 

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 3.236.124.77