Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 150/QĐ-BNV năm 2012 về Nội quy phòng cháy, chữa cháy tại Trụ sở Bộ Nội vụ do Bộ trưởng Bộ Nội vụ ban hành

Số hiệu: 150/QĐ-BNV Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Bộ Nội vụ Người ký: Trần Anh Tuấn
Ngày ban hành: 27/02/2012 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

BỘ NỘI VỤ
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 150/QĐ-BNV

Hà Nội, ngày 27 tháng 02 năm 2012

 

QUYẾT ĐỊNH

BAN HÀNH NỘI QUY PHÒNG CHÁY, CHỮA CHÁY TẠI TRỤ SỞ BỘ NỘI VỤ

BỘ TRƯỞNG BỘ NỘI VỤ

Căn cứ Nghị định số 48/2008/NĐ-CP ngày 17/4/2008 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Nội vụ;

Căn cứ Luật phòng cháy, chữa cháy đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa X, kỳ họp thứ 9 thông qua ngày 29/6/2001;

Xét đề nghị của Chánh Văn phòng Bộ Nội vụ,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành Nội quy về phòng cháy, chữa cháy tại Trụ sở Bộ Nội vụ - Số 08 Tôn Thất Thuyết, Quận Cầu Giấy, Hà Nội.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 3. Chánh Văn phòng Bộ, Thủ trưởng các đơn vị, công chức, viên chức, nhân viên, người lao động và khách đến Trụ sở Bộ Nội vụ chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Lãnh đạo Bộ (để b/c);
- Lãnh đạo VPB;
- Lưu VT, VP (Bảo vệ)

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Trần Anh Tuấn

 

NỘI QUY

PHÒNG CHÁY, CHỮA CHÁY
(Ban hành kèm theo Quyết định số 150/QĐ-BNV ngày 27/02/2012 của Bộ Nội vụ)

Phòng cháy, chữa cháy là trách nhiệm, nghĩa vụ của công chức, viên chức, nhân viên, người lao động và khách đến liên hệ công tác tại Trụ sở Bộ Nội vụ.

Để đảm bảo an toàn tính mạng, tài sản của mọi người và an ninh trật tự, an toàn trong cơ quan, Bộ Nội vụ ban hành Nội quy phòng cháy, chữa cháy tại Trụ sở Bộ Nội vụ như sau:

I. ĐỐI VỚI CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC, NHÂN VIÊN, NGƯỜI LAO ĐỘNG TRONG CƠ QUAN BỘ NỘI VỤ

1. Nghiêm cấm mang các chất cháy, nổ vào trụ sở Bộ Nội vụ; không sử dụng điện để làm việc riêng như: đun nấu, sắc thuốc, là quần áo…

2. Không được thắp hương trong phòng làm việc và tiến hành các công việc có phát sinh lửa, nguồn nhiệt gây chập, cháy, nổ trong khu vực làm việc.

3. Không tự ý mắc, sử dụng điện tùy tiện; không sử dụng các ổ cắm điện tiếp xúc lỏng lẻo, dùng thiết bị điện quá tải, dùng dây điện cắm trực tiếp vào ổ cắm điện hoặc để các chất dễ cháy gần các thiết bị điện gây chập, cháy nổ.

4. Nghiêm cấm các phương tiện như ô tô, xe gắn máy đang bị rò rỉ xăng, dầu… không đảm bảo an toàn vào Bộ Nội vụ.

5. Trường hợp dùng lửa, nhiệt, điện để hàn, lắp đặt các thiết bị phải có biện pháp phòng cháy, chữa cháy và báo cáo Văn phòng Bộ. Sau khi được Văn phòng Bộ đồng ý mới thực hiện.

6. Phương tiện, dụng cụ chữa cháy phải để nơi dễ thấy, dễ lấy; không được tự động tháo lắp, di chuyển các thiết bị phòng cháy, chữa cháy hoặc sử dụng vào mục đích khác;

Thường xuyên kiểm tra an toàn điện để tránh các sự cố gây cháy nổ do điện và phải biết vị trí cắt điện khu vực mình thường xuyên làm việc.

7. Cấm để các vật cản ở hành lang, lối đi, cầu thang, thang máy, đặc biệt trên các đường thoát hiểm và xung quanh các bình chữa cháy.

8. Hết giờ làm việc phải sắp xếp hồ sơ tài liệu, kiểm tra tắt các thiết bị điện như máy điều hòa, máy vi tính, máy phô tô, đèn chiếu sáng, đối với các thiết bị cần duy trì điện liên tục, phải lắp hệ thống tự ngắt điện, đề phòng xảy ra sự cố cháy, chập điện.

II. ĐỐI VỚI KHÁCH ĐẾN CÔNG TÁC

Khách đến Trụ sở Bộ Nội vụ phải tuân thủ theo sự hướng dẫn của Thường trực Bảo vệ; tuyệt đối chấp hành Nội quy về công tác phòng cháy, chữa cháy của Bộ Nội vụ.

III. ĐIỀU KHOẢN CHUNG

1. Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị nghiêm túc thực hiện Nội quy phòng cháy, chữa cháy tại Trụ sở Bộ Nội vụ.

2. Tất cả công chức, viên chức, nhân viên, người lao động làm việc trong Trụ sở Bộ Nội vụ đều phải có trách nhiệm trong công tác phòng cháy, chữa cháy; khi phát hiện có nguy cơ cháy, nổ hoặc xảy ra sự cố cháy, nổ… phải có biện pháp hạn chế và thông báo kịp thời tới Văn phòng Bộ để xử lý.

3. Hàng năm Văn phòng Bộ xây dựng kế hoạch, lập dự toán kinh phí phục vụ công tác phòng cháy, chữa cháy, mua sắm trang thiết bị; kiểm tra, duy tu bảo dưỡng định kỳ các hệ thống thiết bị phòng cháy, chữa cháy và tổ chức tập huấn nghiệp vụ phòng cháy, chữa cháy cho công chức, viên chức, nhân viên; diễn tập và mua bảo hiểm cháy cho tòa nhà Trụ sở Bộ, kiểm tra, rà soát và lắp đặt Bảng Nội quy phòng cháy, chữa cháy (Bảng hiệu) tại các khu vực cần thiết, khu vực đi lại chính, dễ nhìn, dễ thấy.

4. Mọi công chức, viên chức, nhân viên, người lao động trong cơ quan và khách đến liên hệ công tác tại Trụ sở Bộ Nội vụ đều phải nghiêm chỉnh chấp hành Nội quy phòng cháy, chữa cháy. Những đơn vị, cá nhân có thành tích trong công tác phòng cháy, chữa cháy sẽ được khen thưởng. Trường hợp vi phạm, tùy thuộc mức độ nặng, nhẹ sẽ bị xử lý theo quy định của pháp luật hiện hành./.

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 150/QĐ-BNV năm 2012 về Nội quy phòng cháy, chữa cháy tại Trụ sở Bộ Nội vụ do Bộ trưởng Bộ Nội vụ ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


22.028

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 18.206.76.226