Điều kiện kinh doanh rượu cần đáp ứng những yêu cầu gì và hồ sơ đề nghị cấp Giấy phép kinh doanh bán rượu cần chuẩn bị những giấy tờ gì?

Chị hỗ trợ giúp em muốn đăng ký kinh doanh cho một cơ sở rượu thì cần những gì ạ. Quyền và nghĩa vụ của thương nhân kinh doanh rượu là gì? Về điều kiện kinh doanh rượu cần đáp ứng những yêu cầu gì? Bán rượu có độ cồn từ bao nhiêu thì phải xin cấp Giấy phép kinh doanh bán lẻ rượu? Và hồ sơ đề nghị cấp Giấy phép kinh doanh rượu cần chuẩn bị những giấy tờ gì?

Quyền và nghĩa vụ của thương nhân kinh doanh rượu là gì?

Theo khoản 1, khoản 4 Điều 18 Nghị định 105/2017/NĐ-CP được sửa đổi, bổ sung bởi khoản 10 Điều 16 Nghị định 17/2020/NĐ-CP quy định về Quyền và nghĩa vụ của thương nhân bán lẻ rượu:

- Quyền và nghĩa vụ chung:

+ Mua, bán rượu có nguồn gốc hợp pháp;

+ Niêm yết bản sao hợp lệ giấy phép đã được cơ quan có thẩm quyền cấp tại các địa điểm bán rượu của thương nhân và chỉ được mua, bán rượu theo nội dung ghi trong giấy phép đã được cấp, trừ trường hợp đối với thương nhân bán rượu tiêu dùng tại chỗ.

+ Thực hiện chế độ báo cáo và các nghĩa vụ khác theo quy định tại Nghị định này.

- Quyền và nghĩa vụ thương nhân bán lẻ rượu:

+ Mua rượu từ thương nhân sản xuất rượu trong nước, thương nhân phân phối rượu, thương nhân bán buôn rượu theo nội dung ghi trong giấy phép;

+ Bán rượu cho thương nhân bán rượu tiêu dùng tại chỗ hoặc bán trực tiếp cho người mua tại các địa điểm kinh doanh của thương nhân theo nội dung ghi trong giấy phép.

Điều kiện kinh doanh rượu cần đáp ứng những yêu cầu gì và hồ sơ đề nghị cấp Giấy phép kinh doanh bán rượu cần chuẩn bị những giấy tờ gì?

Điều kiện kinh doanh rượu cần đáp ứng những yêu cầu gì và hồ sơ đề nghị cấp Giấy phép kinh doanh bán rượu cần chuẩn bị những giấy tờ gì?

Tải trọn bộ các văn bản về kinh doanh rượu hiện hành: Tải về

Điều kiện kinh doanh bán lẻ rượu cần đáp ứng những yêu cầu gì?

Theo các quy định hiện hành, việc kinh doanh rượu nói chung là một ngành nghề kinh doanh có điều kiện. Bởi vậy, nếu muốn kinh doanh rượu thì phải đáp ứng điều kiện bắt buộc và thực hiện thủ tục đăng ký với cơ quan Nhà nước có thẩm quyền.

Căn cứ quy định tại Điều 13 Nghị định 105/2017/NĐ-CP quy định điều kiện kinh doanh bán lẻ rượu bao gồm:

- Là doanh nghiệp, hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã hoặc hộ kinh doanh được thành lập theo quy định của pháp luật.

- Có quyền sử dụng hợp pháp địa điểm kinh doanh cố định, địa chỉ rõ ràng.

- Có văn bản giới thiệu hoặc hợp đồng nguyên tắc của thương nhân sản xuất rượu, thương nhân phân phối rượu hoặc thương nhân bán buôn rượu.

Bán rượu có độ cồn từ bao nhiêu thì phải xin cấp Giấy phép kinh doanh bán lẻ rượu?

Căn cứ quy định tại Điều 4 Nghị định số 105/2017/NĐ-CP được sửa đổi bởi khoản 1 Điều 16 Nghị định 17/2020/NĐ-CP như sau:

“Điều 4. Nguyên tắc quản lý rượu
1. Kinh doanh rượu thuộc danh mục ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện. Tổ chức, cá nhân hoạt động kinh doanh rượu phải tuân thủ các quy định của Luật Phòng, chống tác hại của rượu, bia và các quy định tại Nghị định này.
2. Thương nhân sản xuất rượu công nghiệp, sản xuất rượu thủ công nhằm mục đích kinh doanh, phân phối rượu, bán buôn rượu, bán lẻ rượu có độ cồn từ 5,5 độ trở lên phải có giấy phép; thương nhân bán rượu có độ cồn từ 5.5 độ trở lên tiêu dùng tại chỗ, thương nhân kinh doanh rượu có độ cồn dưới 5.5 độ phải đăng ký với Phòng Kinh tế hoặc Phòng Kinh tế và Hạ tầng cấp huyện; hộ gia đình, cá nhân sản xuất rượu thủ công có độ cồn từ 5,5 độ trở lên bán cho cơ sở có giấy phép sản xuất rượu để chế biến lại phải đăng ký với Ủy ban nhân dân cấp xã nơi đặt cơ sở sản xuất.
3. Trong quá trình phân phối, bán buôn, bán lẻ rượu, thương nhân phải tuân thủ các quy định của pháp luật về bảo vệ môi trường, an toàn thực phẩm, phòng cháy và chữa cháy.
Trong quá trình bán rượu tiêu dùng tại chỗ, thương nhân phải tuân thủ các quy định về phòng cháy và chữa cháy và bảo vệ môi trường theo quy định của pháp luật.”

Theo đó, hiện nay, thương nhân bán lẻ rượu có độ cồn từ 5.5 độ trở lên phải thực hiện xin cấp Giấy phép bán lẻ rượu; thương nhân kinh doanh rượu có độ cồn dưới 5.5 độ không cần phải xin cấp giấy phép này mà chỉ cần đăng ký với Phòng Kinh tế hoặc Phòng Kinh tế và Hạ tầng cấp huyện.

Hồ sơ đề nghị cấp Giấy phép kinh doanh bán lẻ rượu cần chuẩn bị những giấy tờ gì?

Căn cứ quy định tại Điều 23 Nghị định 105/2017/NĐ-CP quy định hồ sơ đề nghị cấp Giấy phép bán lẻ rượu (01 bộ) bao gồm:

- Đơn đề nghị cấp Giấy phép bán lẻ rượu theo Mẫu số 01 ban hành kèm theo Nghị định này.

- Bản sao Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã hoặc hộ kinh doanh.

- Bản sao hợp đồng thuê/mượn hoặc tài liệu chứng minh quyền sử dụng hợp pháp cơ sở dự kiến làm địa điểm bán lẻ.

- Bản sao văn bản giới thiệu hoặc hợp đồng nguyên tắc của thương nhân sản xuất rượu, thương nhân phân phối rượu hoặc thương nhân bán buôn rượu.

Cơ quan có thẩm quyền cấp giấy phép: Phòng Kinh tế hoặc Phòng Kinh tế và Hạ tầng thuộc Ủy ban nhân dân cấp huyện.

Phạm Lan Anh

Kinh doanh rượu
Căn cứ pháp lý
MỚI NHẤT
Pháp luật
Để có thể bán rượu tiêu dùng tại chỗ thì cần phải đáp ứng được những điều kiện nào? Thương nhân bán rượu tiêu dùng tại chỗ có những quyền và nghĩa vụ gì?
Pháp luật
Rượu nhập khẩu có cần công bố hợp quy không? Không có giấy phép kinh doanh rượu khi nhập khẩu bị xử phạt hành chính bao nhiêu?
Pháp luật
Kinh doanh rượu khi chưa được cấp phép sẽ bị phạt bao nhiêu tiền? Kinh doanh đồ ăn kèm thêm bán rượu thì có cần đăng ký không?
Pháp luật
Kinh doanh rượu có nồng độ cồn dưới 5,5 độ theo hình thức bán lẻ thì có bắt buộc phải có Giấy phép kinh doanh rượu không?
Pháp luật
Điều kiện kinh doanh rượu cần đáp ứng những yêu cầu gì và hồ sơ đề nghị cấp Giấy phép kinh doanh bán rượu cần chuẩn bị những giấy tờ gì?
Pháp luật
Kinh doanh rượu có nồng độ cồn dưới 5,5 độ theo hình thức bán lẻ thì có bắt buộc phải có giấy phép kinh doanh rượu không?
Pháp luật
Kinh doanh rượu công nghiệp có cần xin giấy phép không? Hồ sơ đề nghị cấp Giấy sản xuất rượu công nghiệp gồm những giấy tờ nào?
Pháp luật
Quản lý kinh doanh rượu cần đáp ứng những yêu cầu gì? Vi phạm quy định về bán rượu cho người dưới 18 tuổi sẽ bị xử phạt ra sao?
Pháp luật
Kinh doanh rượu từ bao nhiêu độ trở lên mới cần xin giấy phép? Khi nào kinh doanh rượu không cần công bố sản phẩm?
Pháp luật
Điều kiện để bán lẻ rượu lẻ bia, rượu ngày Tết được quy định thế nào? Không đăng ký kinh doanh thì có được bán lẻ bia, rượu ngày Tết không?
Đặt câu hỏi

Quý khách cần hỏi thêm thông tin về có thể đặt câu hỏi tại đây.

Lao Động 247
Pháp Luật Doanh Nghiệp
Đi đến trang Tìm kiếm nội dung Tư vấn pháp luật - Kinh doanh rượu
TÌM KIẾM LIÊN QUAN
Kinh doanh rượu
Chủ quản: Công ty THƯ VIỆN PHÁP LUẬT. Giấy phép số: 27/GP-TTĐT, do Sở TTTT TP. HCM cấp ngày 09/05/2019.
Chịu trách nhiệm chính: Ông Bùi Tường Vũ - Số điện thoại liên hệ: 028 3930 3279
Địa chỉ: P.702A , Centre Point, 106 Nguyễn Văn Trỗi, P.8, Q. Phú Nhuận, TP. HCM;
Địa điểm Kinh Doanh: Số 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q3, TP. HCM;
Chứng nhận bản quyền tác giả số 416/2021/QTG ngày 18/01/2021, cấp bởi Bộ Văn hoá - Thể thao - Du lịch
Thông báo
Bạn không có thông báo nào