Trong chương trình giáo dục cho trẻ thì trường mầm non phải đạt được những tiêu chuẩn nào để được đánh giá là trường mầm non mức 1?

Tôi muốn hỏi đối với chương trình giáo dục cho trẻ tại trường mầm non thì trường phải xây dựng chương trình giáo dục như thế nào mới đáp ứng được tiêu chuẩn đánh giá để đạt được trường mầm non mức 1? Bao lâu thì trường lại phải đánh giá tiêu chuẩn một lần? - Câu hỏi của chị Thu Hà đến từ An Giang.

Tại sao cần phải thực hiện kiểm định chất lượng giáo dục của trường mầm non?

Căn cứ Điều 3 Quy định về kiểm định chất lượng giáo dục và công nhận đạt chuẩn quốc gia đối với trường mầm non ban hành kèm theo Thông tư 19/2018/TT-BGDĐT quy định về mục đích kiểm định chất lượng giáo dục trường mầm non như sau:

Mục đích kiểm định chất lượng giáo dục và công nhận đạt chuẩn quốc gia đối với trường mầm non
1. Kiểm định chất lượng giáo dục nhằm xác định trường mầm non đạt mức đáp ứng mục tiêu giáo dục trong từng giai đoạn; lập kế hoạch cải tiến chất lượng, duy trì và nâng cao chất lượng các hoạt động của nhà trường; thông báo công khai với các cơ quan quản lý nhà nước và xã hội về thực trạng chất lượng của trường mầm non; để cơ quan quản lý nhà nước đánh giá, công nhận hoặc không công nhận trường đạt kiểm định Chất lượng giáo dục.
2. Công nhận đạt chuẩn quốc gia đối với trường mầm non nhằm khuyến khích đầu tư và huy động các nguồn lực cho giáo dục, góp phần tạo điều kiện đảm bảo cho trường mầm non không ngừng nâng cao chất lượng, hiệu quả giáo dục.

Theo đó, việc kiểm định chất lượng trường mầm non nhằm để:

- Xác định trường mầm non đạt mức đáp ứng mục tiêu giáo dục trong từng giai đoạn;

- Lập kế hoạch cải tiến chất lượng, duy trì và nâng cao chất lượng các hoạt động của nhà trường;

- Thông báo công khai với các cơ quan quản lý nhà nước và xã hội về thực trạng chất lượng của trường mầm non; để cơ quan quản lý nhà nước đánh giá, công nhận hoặc không công nhận trường đạt kiểm định Chất lượng giáo dục.

Trong chương trình giáo dục cho trẻ thì trường mầm non phải đạt được những tiêu chuẩn nào để được đánh giá là trường mầm non mức 1?

Trong chương trình giáo dục cho trẻ thì trường mầm non phải đạt được những tiêu chuẩn nào để được đánh giá là trường mầm non mức 1?

Việc kiểm tra chất lượng giáo dục trường mầm non được thực hiện vào khoảng thời gian nào?

Căn cứ Điều 5 Quy định về kiểm định chất lượng giáo dục và công nhận đạt chuẩn quốc gia đối với trường mầm non ban hành kèm theo Thông tư 19/2018/TT-BGDĐT quy định về chu kỳ kiểm định chất lượng giáo dục trường mầm non như sau:

Chu kỳ kiểm định chất lượng giáo dục và thời hạn công nhận đạt chuẩn quốc gia đối với trường mầm non
1. Chu kỳ kiểm định chất lượng giáo dục và thời hạn công nhận đạt chuẩn quốc gia đối với trường mầm non là 05 năm.
2. Trường mầm non được công nhận đạt kiểm định chất lượng giáo dục theo quy định tại khoản 2 Điều 34 của Quy định này, sau ít nhất 02 năm kể từ ngày được công nhận, được đăng ký đánh giá ngoài và đề nghị công nhận đạt kiểm định chất lượng giáo dục ở cấp độ cao hơn.
3. Trường mầm non được công nhận đạt chuẩn quốc gia Mức độ 1 sau ít nhất 02 năm kể từ ngày được công nhận, được đăng ký đánh giá ngoài và đề nghị công nhận trường đạt chuẩn quốc gia Mức độ 2.

Theo đó, việc kiểm tra chất lượng giáo dục của trường mầm non được thực hiện theo chu kỳ 05 năm một lần.

Trường mầm non được công nhận đạt kiểm định chất lượng giáo dục sau ít nhất 02 năm kể từ ngày được công nhận, được đăng ký đánh giá ngoài và đề nghị công nhận đạt kiểm định chất lượng giáo dục ở cấp độ cao hơn.

Trong chương trình giáo dục cho trẻ thì trường mầm non phải đạt được những tiêu chuẩn nào để được đánh giá là trường mầm non mức 1?

Căn cứ Điều 11 Quy định về kiểm định chất lượng giáo dục và công nhận đạt chuẩn quốc gia đối với trường mầm non ban hành kèm theo Thông tư 19/2018/TT-BGDĐT quy định tiêu chuẩn 5 về hoạt động và kết quả nuôi dưỡng, chăm sóc, giáo dục trẻ như sau:

Tiêu chuẩn 5: Hoạt động và kết quả nuôi dưỡng, chăm sóc, giáo dục trẻ
1. Tiêu chí 5.1: Thực hiện Chương trình giáo dục mầm non
a) Tổ chức thực hiện Chương trình giáo dục mầm non theo kế hoạch
b) Nhà trường phát triển Chương trình giáo dục mầm non do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành phù hợp quy định về chuyên môn của cơ quan quản lý giáo dục, với điều kiện nhà trường;
c) Định kỳ rà soát, đánh giá việc thực hiện Chương trình giáo dục mầm non và có điều chỉnh kịp thời, phù hợp.
2. Tiêu chí 5.2: Tổ chức hoạt động nuôi dưỡng, chăm sóc và giáo dục trẻ
a) Thực hiện linh hoạt các phương pháp, đảm bảo phù hợp với mục tiêu nội dung giáo dục, phù hợp với trẻ mầm non và điều kiện nhà trường;
b) Tổ chức môi trường giáo dục theo hướng tạo điều kiện cho trẻ được vui chơi, trải nghiệm;
c) Tổ chức các hoạt động giáo dục bằng nhiều hình thức đa dạng phù hợp với độ tuổi của trẻ và điều kiện thực tế.
3. Tiêu chí 5.3: Kết quả nuôi dưỡng và chăm sóc sức khoẻ
a) Nhà trường phối hợp với cơ sở y tế địa phương tổ chức các hoạt động chăm sóc sức khỏe cho trẻ;
b) 100% trẻ được kiểm tra sức khỏe, đo chiều cao, cân nặng, đánh giá tình trạng dinh dưỡng bằng biểu đồ tăng trưởng theo quy định;
c) Ít nhất 80% trẻ suy dinh dưỡng, thừa cân, béo phì được can thiệp bằng những biện pháp phù hợp, tình trạng dinh dưỡng của trẻ cải thiện so với đầu năm học.
4. Tiêu chí 5.4: Kết quả giáo dục
a) Tỷ lệ chuyên cần đạt ít nhất 90% đối với trẻ 5 tuổi, 85% đối với trẻ dưới 5 tuổi; trường thuộc vùng khó khăn đạt ít nhất 85% đối với trẻ 5 tuổi 80% đối với trẻ dưới 5 tuổi;
b) Tỷ lệ trẻ 5 tuổi hoàn thành Chương trình giáo dục mầm non đạt ít nhất 85%; trường thuộc vùng khó khăn đạt ít nhất 80%;
c) Trẻ khuyết tật học hòa nhập, trẻ có hoàn cảnh khó khăn được nhà trường quan tâm giáo dục theo kế hoạch giáo dục cá nhân."

Như vậy, đối với tiêu chí đánh giá trường mầm non mức 1 về chương trình giáo dục mầm non thì trường cần đáp ứng được một số tiêu chí sau:

- Tổ chức thực hiện Chương trình giáo dục mầm non theo kế hoạch

- Nhà trường phát triển Chương trình giáo dục mầm non do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành phù hợp quy định về chuyên môn của cơ quan quản lý giáo dục, với điều kiện nhà trường;

- Định kỳ rà soát, đánh giá việc thực hiện Chương trình giáo dục mầm non và có điều chỉnh kịp thời, phù hợp.

Đi đến trang Tìm kiếm nội dung Tư vấn pháp luật - Chương trình giáo dục

Thành Nhân

Chương trình giáo dục
Trường mầm non
Căn cứ pháp lý
Đặt câu hỏi

Quý khách cần hỏi thêm thông tin về Chương trình giáo dục có thể đặt câu hỏi tại đây.

TÌM KIẾM LIÊN QUAN
Chương trình giáo dục Trường mầm non
MỚI NHẤT
Pháp luật
Tăng cường điều kiện bảo đảm thực hiện hiệu quả, chất lượng giáo dục mầm non, phổ thông? Khắc phục tình trạng thiếu giáo viên từ năm 2022?
Pháp luật
Điều kiện để mở trường mầm non cho trẻ từ 03 tháng tuổi đến 06 tuổi là gì? Hồ sơ, thủ tục để trường mầm non hoạt động giáo dục?
Pháp luật
Hồ sơ, thủ tục thành lập trường mầm non cần thực hiện những gì? Tự ý thành lập trường mầm non thì bị xử phạt bao nhiêu tiền?
Pháp luật
Tổ văn phòng của trường mầm non gồm những nhân viên nào? Tổ văn phòng của trường mầm non sinh hoạt định kỳ ít nhất bao nhiêu lần một tháng?
Pháp luật
Trong cách ứng xử và hành vi của nhân viên Trường mầm non thì nhân viên không được làm những điều gì? Nhân viên Trường mầm non có những quyền hạn gì theo quy định?
Pháp luật
Dự kiến sắp tới các trường mầm non công lập sẽ giới hạn số lượng lãnh đạo gồm bao nhiêu Chủ tịch hội đồng, Hiệu trưởng và Hiệu phó?
Pháp luật
Thông tư 17/2022/TT-BLĐTBXH: Thực hiện phát triển giáo dục vùng nghèo, vùng khó khăn giai đoạn 2021 - 2025?
Pháp luật
Sử dụng kết quả học tập đã có để học tiếp ở các cấp học, trình độ khác cùng ngành có được coi là học liên thông hay không?
Pháp luật
Trường mầm non hiện nay bao gồm các loại hình nào? Biển trường mầm non được đặt theo quy chuẩn như thế nào?
Pháp luật
Chuyển đổi trường mần non tư thục sang trường mầm non tư thục hoạt động không vì lợi nhuận có cần văn bản cam kết của nhà đầu tư không?
Xem thêm...
Chủ quản: Công ty THƯ VIỆN PHÁP LUẬT. Giấy phép số: 27/GP-TTĐT, do Sở TTTT TP. HCM cấp ngày 09/05/2019.
Chịu trách nhiệm chính: Ông Bùi Tường Vũ - Số điện thoại liên hệ: 028 3930 3279
Địa chỉ: P.702A , Centre Point, 106 Nguyễn Văn Trỗi, P.8, Q. Phú Nhuận, TP. HCM;
Địa điểm Kinh Doanh: Số 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q3, TP. HCM;
Chứng nhận bản quyền tác giả số 416/2021/QTG ngày 18/01/2021, cấp bởi Bộ Văn hoá - Thể thao - Du lịch
Thông báo
Bạn không có thông báo nào