Tổ chức tín dụng được thành lập dưới những hình thức nào? Đối với các tổ chức tín dụng thì xuất toán nợ ra khỏi ngoại bảng được thực hiện khi đáp ứng các điều kiện nào?

Em ơi cho chị hỏi: Tổ chức tín dụng được thành lập dưới những hình thức nào? Đối với các tổ chức tín dụng thì xuất toán nợ ra khỏi ngoại bảng được thực hiện khi đáp ứng các điều kiện nào? Hồ sơ thực hiện gồm những gì? Đây là câu hỏi của chị Hải Miên đến từ Đà Nẵng.

Tổ chức tín dụng được thành lập dưới những hình thức nào?

Căn cứ theo Điều 6 Luật Các tổ chức tín dụng 2010 quy định như sau:

Hình thức tổ chức của tổ chức tín dụng
1. Ngân hàng thương mại trong nước được thành lập, tổ chức dưới hình thức công ty cổ phần, trừ trường hợp quy định tại khoản 2 Điều này.
2. Ngân hàng thương mại nhà nước được thành lập, tổ chức dưới hình thức công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do Nhà nước sở hữu 100% vốn điều lệ.
3. Tổ chức tín dụng phi ngân hàng trong nước được thành lập, tổ chức dưới hình thức công ty cổ phần, công ty trách nhiệm hữu hạn.
4. Tổ chức tín dụng liên doanh, tổ chức tín dụng 100% vốn nước ngoài được thành lập, tổ chức dưới hình thức công ty trách nhiệm hữu hạn.
5. Ngân hàng hợp tác xã, quỹ tín dụng nhân dân được thành lập, tổ chức dưới hình thức hợp tác xã.
6. Tổ chức tài chính vi mô được thành lập, tổ chức dưới hình thức công ty trách nhiệm hữu hạn.

Như vậy tổ chức tín dụng được thành lập dưới những hình thức được quy định như trên.

Xuất toán nợ ra khỏi ngoại bảng

Xuất toán nợ ra khỏi ngoại bảng (Hình từ Internet)

Đối với các tổ chức tín dụng thì xuất toán nợ ra khỏi ngoại bảng được thực hiện khi đáp ứng các điều kiện nào?

Căn cứ theo khoản 3, khoản 4 Điều 17 Thông tư 11/2021/TT-NHNN quy định như sau:

Theo dõi nợ đã sử dụng dự phòng để xử lý rủi ro và xuất toán khỏi ngoại bảng
...
3. Đối với tổ chức tín dụng là công ty cổ phần, việc xuất toán nợ ra khỏi ngoại bảng quy định tại khoản 1 Điều này chỉ được thực hiện khi đáp ứng các điều kiện sau đây:
a) Có hồ sơ, tài liệu chứng minh đã thực hiện tất cả các biện pháp thu hồi nợ nhưng không thu được nợ;
b) Phải được Đại hội đồng cổ đông thông qua.
4. Đối với tổ chức tín dụng là công ty trách nhiệm hữu hạn, việc xuất toán nợ ra khỏi ngoại bảng quy định tại khoản 1 Điều này chỉ được thực hiện khi đáp ứng các điều kiện sau đây:
a) Có hồ sơ, tài liệu chứng minh đã thực hiện tất cả các biện pháp thu hồi nợ nhưng không thu được nợ;
b) Phải được Hội đồng thành viên thông qua.
...

Như vậy còn phải căn cứ vào tổ chức tín dụng là công ty cổ phần hay công ty trách nhiệm hữu hạn thì xuất toán nợ ra khỏi ngoại bảng phải đáp ứng các điều kiện sau:

- Đối với tổ chức tín dụng là công ty cổ phần:

+ Có hồ sơ, tài liệu chứng minh đã thực hiện tất cả các biện pháp thu hồi nợ nhưng không thu được nợ;

+ Phải được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

- Đối với tổ chức tín dụng là công ty trách nhiệm hữu hạn:

+ Có hồ sơ, tài liệu chứng minh đã thực hiện tất cả các biện pháp thu hồi nợ nhưng không thu được nợ;

+ Phải được Hội đồng thành viên thông qua.

Hồ sơ xuất toán nợ ra khỏi ngoại bảng của tổ chức tín dụng gồm những gì?

Căn cứ theo khoản 6 Điều 17 Thông tư 11/2021/TT-NHNN quy định như sau:

Theo dõi nợ đã sử dụng dự phòng để xử lý rủi ro và xuất toán khỏi ngoại bảng
...
6. Hồ sơ xuất toán nợ ra khỏi ngoại bảng quy định tại khoản 1 Điều này gồm:
a) Hồ sơ xử lý rủi ro quy định tại khoản 4 Điều 16 Thông tư này;
b) Quyết định hoặc phê duyệt của tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài về việc xuất toán khỏi ngoại bảng đối với nợ đã sử dụng dự phòng để xử lý rủi ro;
c) Quyết định hoặc phê duyệt các biện pháp thu hồi nợ đối với khoản nợ đã được sử dụng dự phòng để xử lý rủi ro;
d) Tài liệu chứng minh đã thực hiện tất cả các biện pháp để thu hồi nợ nhưng không thu hồi được, phù hợp thực tế và các quy định của pháp luật liên quan.
Hồ sơ xuất toán nợ đã xử lý rủi ro ra khỏi ngoại bảng phải được tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài lưu giữ theo quy định của pháp luật.

Như vậy hồ sơ xuất toán nợ ra khỏi ngoại bảng của tổ chức tín dụng gồm những tài liệu sau:

- Hồ sơ xử lý rủi ro quy định tại khoản 4 Điều 16 Thông tư này;

- Quyết định hoặc phê duyệt của tổ chức tín dụng về việc xuất toán khỏi ngoại bảng đối với nợ đã sử dụng dự phòng để xử lý rủi ro;

- Quyết định hoặc phê duyệt các biện pháp thu hồi nợ đối với khoản nợ đã được sử dụng dự phòng để xử lý rủi ro;

- Tài liệu chứng minh đã thực hiện tất cả các biện pháp để thu hồi nợ nhưng không thu hồi được, phù hợp thực tế và các quy định của pháp luật liên quan.

Hồ sơ xuất toán nợ đã xử lý rủi ro ra khỏi ngoại bảng phải được tổ chức tín dụng lưu giữ theo quy định của pháp luật.

Đi đến trang Tìm kiếm nội dung Tư vấn pháp luật - Tổ chức tín dụng

Nhật Vy

Tổ chức tín dụng
Xuất toán nợ
Căn cứ pháp lý
Đặt câu hỏi

Quý khách cần hỏi thêm thông tin về Tổ chức tín dụng có thể đặt câu hỏi tại đây.

Pháp Lý Khởi Nghiệp
TÌM KIẾM LIÊN QUAN
Tổ chức tín dụng Xuất toán nợ
MỚI NHẤT
Pháp luật
Công ty tài chính, công ty cho thuê tài chính, ngân hàng thương mại được phép nhận tiền gửi của cá nhân hay không?
Pháp luật
Tổng Giám đốc của ngân hàng thương mại có được cấp tín dụng không? Trường hợp nào bị hạn chế cấp tín dụng?
Pháp luật
Hình thức tổ chức của tổ chức tín dụng được quy định như thế nào? Người mang quốc tịch Mỹ được phép trở thành cổ đông sáng lập của ngân hàng thương mại cổ phần không?
Pháp luật
Quỹ tín dụng nhân dân được thành lập dưới hình thức nào? Điều lệ của quỹ tín dụng nhân dân có phải ghi thông tin về phạm vi hoạt động hay không?
Pháp luật
Hiện nay theo quy định về lãi suất cho vay của tổ chức tín dụng là như thế nào? Về mức cho vay hiện nay là bao nhiêu?
Pháp luật
Theo quy định của pháp luật các tổ chức tín dụng có thể cho khách hàng vay tối đa bao nhiêu và lãi suất như thế nào?
Pháp luật
Mức cho vay của tổ chức tín dụng ra sao? Tổ chức tín dụng có thể cho khách hàng vay tối đa bao nhiêu và lãi suất như thế nào?
Pháp luật
Điều kiện để làm Tổng giám đốc ngân hàng được quy định ra sao? Tổng giám đốc ngân hàng tại Việt Nam có được tuyển dụng lao động không?
Pháp luật
Việc xây dựng và duy trì hoạt động của hệ thống kiểm soát nội bộ của tổ chức tín dụng được quy định thế nào?
Pháp luật
Bộ phận kiểm toán nội bộ của tổ chức tín dụng có những quyền hạn nào? Trách nhiệm của Bộ phận kiểm toán nội bộ được quy định thế nào?
Xem thêm...
Chủ quản: Công ty THƯ VIỆN PHÁP LUẬT. Giấy phép số: 27/GP-TTĐT, do Sở TTTT TP. HCM cấp ngày 09/05/2019.
Chịu trách nhiệm chính: Ông Bùi Tường Vũ - Số điện thoại liên hệ: 028 3930 3279
Địa chỉ: P.702A , Centre Point, 106 Nguyễn Văn Trỗi, P.8, Q. Phú Nhuận, TP. HCM;
Địa điểm Kinh Doanh: Số 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q3, TP. HCM;
Chứng nhận bản quyền tác giả số 416/2021/QTG ngày 18/01/2021, cấp bởi Bộ Văn hoá - Thể thao - Du lịch
Thông báo
Bạn không có thông báo nào