Tổ chức, huấn luyện an toàn hóa chất được thực hiện trong điều kiện nào? Người huấn luyện an toàn hóa chất cần đáp ứng điều kiện nào?

Hiện tại cơ sở sản sản xuất của công ty tôi đang chuẩn bị nhập một số hóa chất mới về để phục vụ cho công việc sản xuất thì cần tiến hành đào tạo lại về sử dụng hóa chất hay không? Người huấn luyện an toàn hóa chất của công ty tôi chưa có bằng Đại học nhưng có kinh nghiệm hơn 05 năm về lĩnh vực hóa chất thì có được hay không?

Tổ chức, huấn luyện an toàn hóa chất được thực hiện trong điều kiện nào?

Căn cứ Điều 31 Nghị định 113/2017/NĐ-CP quy định về việc tổ chức huấn luyện an toàn hóa chất như sau:

"Điều 31. Tổ chức huấn luyện an toàn hóa chất
1. Tổ chức, cá nhân hoạt động hóa chất có trách nhiệm tổ chức huấn luyện an toàn hóa chất hoặc cử các đối tượng được quy định tại Điều 32 của Nghị định này tham gia các khóa huấn luyện của các tổ chức huấn luyện an toàn hóa chất, định kỳ 02 năm một lần.
2. Hoạt động huấn luyện an toàn hóa chất có thể được tổ chức riêng hoặc kết hợp với các hoạt động huấn luyện an toàn khác được pháp luật quy định.
3. Người đã được huấn luyện phải được huấn luyện lại trong các trường hợp sau đây: Khi có sự thay đổi chủng loại hóa chất, công nghệ, cơ sở vật chất, phương án sản xuất liên quan đến vị trí làm việc; khi người đã được huấn luyện thay đổi vị trí làm việc; sau 02 lần kiểm tra người đã được huấn luyện không đạt yêu cầu; khi hết thời hạn 02 năm từ kể từ lần huấn luyện trước.
4. Quy định về huấn luyện an toàn hóa chất tại Chương này không điều chỉnh đối với tổ chức, cá nhân hoạt động xăng dầu, dầu khí, vật liệu nổ công nghiệp; tổ chức, cá nhân vận chuyển hóa chất bằng phương tiện giao thông cơ giới đường bộ, đường sắt và đường thủy nội địa."

Như vậy việc nhập một số loại hóa chất mới về cho hoạt động sản xuất thì đã thay đổi chủng loại hóa chất liên quan đến công việc nên phải tiến hành tổ chức, huấn luyện an toàn hóa chất cho các nhân viên, công nhân,...liên quan đến hoạt động sản xuất đến hóa chất.

Tổ chức huấn luyện an toàn hóa chất

Tổ chức huấn luyện an toàn hóa chất

Những người phải được huấn luyện an toàn hóa chất gồm những người nào?

Theo Điều 32 Nghị định 113/2017/NĐ-CP quy định về đối tượng phải được huấn luyện an toàn hóa chất như sau:

"Điều 32. Đối tượng phải được huấn luyện an toàn hóa chất
1. Nhóm 1, bao gồm:
a) Người đứng đầu đơn vị, cơ sở sản xuất, kinh doanh và phòng, ban, chi nhánh trực thuộc; phụ trách bộ phận sản xuất, kinh doanh, kỹ thuật; quản đốc phân xưởng hoặc tương đương;
b) Cấp phó của người đứng đầu theo quy định tại điểm a khoản 1 Điều này được giao nhiệm vụ phụ trách công tác an toàn hóa chất.
2. Nhóm 2, bao gồm:
a) Cán bộ chuyên trách, bán chuyên trách về an toàn hóa chất của cơ sở;
b) Người trực tiếp giám sát về an toàn hóa chất tại nơi làm việc.
3. Nhóm 3, bao gồm người lao động liên quan trực tiếp đến hóa chất."

Nội dung huấn luyện an toàn hóa chất gồm những nội dung gì?

Theo khoản 2, khoản 3 và khoản 4 Điều 33 Nghị định 113/2017/NĐ-CP quy định về nội dung huấn luyện như sau:

"Điều 33. Nội dung, người huấn luyện, thời gian huấn luyện an toàn hóa chất
2. Nội dung huấn luyện đối với Nhóm 1
a) Những quy định của pháp luật trong hoạt động hóa chất;
b) Các yếu tố nguy hiểm trong sản xuất, kinh doanh, bảo quản, sử dụng hóa chất của cơ sở hoạt động hóa chất;
c) Phương án phối hợp với cơ quan có thẩm quyền để huy động nguồn lực bên trong và bên ngoài của cơ sở để ứng phó, khắc phục sự cố.
3. Nội dung huấn luyện đối với Nhóm 2:
a) Những quy định của pháp luật trong hoạt động hóa chất;
b) Các đặc tính nguy hiểm của hóa chất, phiếu an toàn hóa chất của các hóa chất nguy hiểm trong hoạt động sản xuất, kinh doanh, bảo quản, sử dụng hóa chất của cơ sở hoạt động hóa chất; phân loại, ghi nhãn hóa chất;
c) Quy trình quản lý an toàn hóa chất, kỹ thuật đảm bảo an toàn khi làm việc, tiếp xúc với hóa chất nguy hiểm;
d) Các yếu tố nguy hiểm trong sản xuất, kinh doanh, bảo quản, sử dụng hóa chất của cơ sở hoạt động hóa chất;
đ) Giải pháp ngăn ngừa, ứng phó sự cố hóa chất; phương án phối hợp với cơ quan có thẩm quyền để huy động nguồn lực bên trong và bên ngoài của cơ sở để ứng phó, khắc phục sự cố; giải pháp ngăn chặn, hạn chế nguồn gây ô nhiễm lan rộng ra môi trường; phương án khắc phục môi trường sau sự cố hóa chất.
4. Nội dung huấn luyện đối với Nhóm 3:
a) Các hóa chất trong hoạt động sản xuất, kinh doanh, bảo quản, sử dụng hóa chất của cơ sở hoạt động hóa chất: Tên hóa chất, tính chất nguy hiểm, phân loại và ghi nhãn hóa chất, phiếu an toàn hóa chất;
b) Các nguy cơ gây mất an toàn hóa chất trong sản xuất, kinh doanh, bảo quản, sử dụng các loại hóa chất;
c) Quy trình sản xuất, bảo quản, sử dụng hóa chất phù hợp với vị trí làm việc; quy định về an toàn hóa chất;
d) Các quy trình ứng phó sự cố hóa chất: Sử dụng các phương tiện cứu hộ xử lý sự cố cháy, nổ, rò rỉ, phát tán hóa chất; sơ cứu người bị nạn trong sự cố hóa chất; sử dụng, bảo quản, kiểm tra trang thiết bị an toàn, phương tiện, trang thiết bị bảo vệ cá nhân để ứng phó sự cố hóa chất; quy trình, sơ đồ liên lạc thông báo sự cố; ngăn chặn, hạn chế nguồn gây ô nhiễm lan rộng ra môi trường; thu gom hóa chất bị tràn đổ, khắc phục môi trường sau sự cố hóa chất."

Người huấn luyện an toàn hóa chất cần đáp ứng điều kiện nào?

Theo khoản 5 Điều 33 Nghị định 113/2017/NĐ-CP quy định về điệu kiện để trở thành người huấn luyện an toàn hóa chất như sau:

"Điều 33. Nội dung, người huấn luyện, thời gian huấn luyện an toàn hóa chất
5. Quy định đối với người huấn luyện an toàn hóa chất
Người huấn luyện an toàn hóa chất phải có trình độ đại học trở lên về chuyên ngành hóa chất và có ít nhất 05 năm kinh nghiệm làm việc về an toàn hóa chất."

Căn cứ quy định pháp luật nêu trên thì người huấn luyện án toàn hóa chất phải có trình độ đại học trở lên về chuyên ngành hóa chất và có ít nhất 05 năm kinh nghiệm làm việc về an toàn hóa chất. Nếu cố tình vi phạm, để một người không có trình độ đại học làm người huấn luyện an toàn hóa chất thì có thể bị xử phạt từ 7.000.000 đồng đến 10.000.000 đồng theo quy định tại khoản 6 Điều 11 Nghị định 71/2019/NĐ-CP.


Đi đến trang Tìm kiếm nội dung Tư vấn pháp luật - Huấn luyện an toàn hóa chất
Huấn luyện an toàn hóa chất
Căn cứ pháp lý
Đặt câu hỏi

Quý khách cần hỏi thêm thông tin về Huấn luyện an toàn hóa chất có thể đặt câu hỏi tại đây.

Lao Động 247
Pháp Luật Doanh Nghiệp
TÌM KIẾM LIÊN QUAN
Huấn luyện an toàn hóa chất
MỚI NHẤT
Pháp luật
Yêu cầu người lao động tham gia huấn luyện an toàn hóa chất vào ngày chủ nhật thì có phải trả lương không?
Pháp luật
Tổ chức huấn luyện an toàn hóa chất thực hiện huấn luyện cán bộ quản lý phải không? Hay bắt buộc phải do Sở Công thương huấn luyện?
Pháp luật
Tổ chức, huấn luyện an toàn hóa chất được thực hiện trong điều kiện nào? Người huấn luyện an toàn hóa chất cần đáp ứng điều kiện nào?
Pháp luật
Người sử dụng lao động không tổ chức huấn luyện an toàn hóa chất cho 30 người lao động thì bị phạt như thế nào?
Pháp luật
Người huấn luyện an toàn hóa chất có phải yêu cầu kinh nghiệm hay không? Đánh giá kết quả và lưu giữ hồ sơ huấn luyện an toàn hóa chất như thế nào?
Pháp luật
Đối tượng nào thì phải được huấn luyện an toàn hóa chất? Nội dung, người huấn luyện, thời gian huấn luyện an toàn hóa chất phải thực hiện ra sao?
Pháp luật
Điều kiện được tổ chức huấn luyện an toàn hóa chất bao gồm những gì? Tổ chức huấn luyện an toàn hóa chất như thế nào?
Pháp luật
Nội dung huấn luyện an toàn hóa chất có phải phù hợp với vị trí công tác của người tham gia huấn luyện hay không?
Pháp luật
Có phải huấn luyện an toàn hóa chất đối với cán bộ chuyên trách về an toàn hóa chất của cơ sở không?
Pháp luật
Người huấn luyện an toàn hóa chất có phải học đại học chuyên ngành hóa chất không? Người huấn luyện an toàn hóa chất phải chuẩn bị nội dung cho các đối tượng nhóm 1 ra sao?
Xem thêm...
Chủ quản: Công ty THƯ VIỆN PHÁP LUẬT. Giấy phép số: 27/GP-TTĐT, do Sở TTTT TP. HCM cấp ngày 09/05/2019.
Chịu trách nhiệm chính: Ông Bùi Tường Vũ - Số điện thoại liên hệ: 028 3930 3279
Địa chỉ: P.702A , Centre Point, 106 Nguyễn Văn Trỗi, P.8, Q. Phú Nhuận, TP. HCM;
Địa điểm Kinh Doanh: Số 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q3, TP. HCM;
Chứng nhận bản quyền tác giả số 416/2021/QTG ngày 18/01/2021, cấp bởi Bộ Văn hoá - Thể thao - Du lịch
Thông báo
Bạn không có thông báo nào