Tra cứu Văn bản, Tiêu Chuẩn VN, Công văn VĂN BẢN PHÁP LUẬT

Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...(Lưu ý khi tìm kiếm)

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề văn bản Số hiệu văn bản  
Ban hành từ: đến + Thêm điều kiện
Nếu bạn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm, vui lòng bấm vào đây để được hỗ trợ trực tiếp từ THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Bạn đang tìm kiếm : VĂN BẢN PHÁP LUẬT

" HUYEN DAK PO "

Hệ thống tìm kiếm được các Văn Bản liên quan sau :

Nếu bạn cần Văn bản hay TCVN nào, Bấm vào đây

Kết quả 181-200 trong 664 văn bản

181

Quyết định 68/QĐ-UBND năm 2020 về phê duyệt danh mục dự án kêu gọi đầu tư của tỉnh Gia Lai giai đoạn 2020-2021

huyện Đăk Pơ 6.5 4.000 m2 Quyết định số 929/QĐ-UBND ngày 10/9/2018 của UBND tỉnh Gia Lai về việc phê duyệt danh mục dự án đầu tư có sử dụng đất cần lựa chọn nhà đầu tư trên địa bàn tỉnh Gia Lai (lần 3) 10 Dự án Chợ thị trấn Chư Prông và quy hoạch mở rộng

Ban hành: 20/02/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 20/04/2020

Ban hành: 13/12/2013

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 02/08/2014

183

Quyết định 316-HĐBT năm 1991 thành lập huyện mới Ngọc Hồi thuộc tỉnh Kon Tum do Hội đồng bộ trưởng ban hành

trên cơ sở: 3 xã của huyện Sa Thầy là các xã Đăk Xú, Pờ Y, Sa Lon với 46. 000 hécta diện tích tự nhiên và 6. 794 nhân khẩu; xã Đak Ang của huyện Đăk Tô với 13.864 hécta diện tích tự nhiên và 1.785 nhân khẩu; xã Dục Nông của huyện Đăk Glei với 26.890 hécta diện tích tự nhiên và 4.008 nhân khẩu. Sau khi phân vạch và điều chỉnh địa giới: - Huyện

Ban hành: 15/10/1991

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 17/12/2009

184

Chỉ thị 03/CT-UBND về tăng cường vai trò, trách nhiệm của các đơn vị, địa phương trong thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới năm 2020 do tỉnh Kon Tum ban hành

nông thôn về việc hướng dẫn triển khai Kế hoạch thực hiện Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới năm 2020. (3) Xã Vinh Quang - Thành phố Kon Tum, xã Đăk Tờ Lùng - huyện Kon Rẫy, xã Pờ Ê - huyện Kon Plông và xã Đăk Dục - huyện Ngọc Hồi. (4) Xã Đăk Cấm - Thành phố Kon Tum, Xã Ngọc Tụ - huyện Đăk Tô, xã Đăk Xú - huyện

Ban hành: 21/01/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 22/05/2020

185

Quyết định 38/2018/QĐ-UBND quy định về Hệ số điều chỉnh giá đất năm 2019 trên địa bàn tỉnh Kon Tum

HUYỆN KON PLÔNG 1 Tại các xã Hiếu, Măng Cành, Đăk Long, Pờ Ê a Đất trồng lúa 2 vụ 1,33 b Đất ruộng còn lại 1,37 2 Tại các xã Ngọc Tem,

Ban hành: 21/12/2018

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 28/09/2019

Ban hành: 02/04/2015

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 06/04/2015

187

Quyết định 18/2011/QĐ-UBND sửa đổi Quyết định 36/2010/QĐ-UBND quy định tỷ lệ phần trăm (%) phân chia các khoản thu giữa ngân sách các cấp chính quyền địa phương tỉnh Đắk Nông giai đoạn 2011 - 2015

dân tỉnh Đăk Nông. Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 10 ngày kể từ ngày ký và được áp dụng cho thời kỳ ổn định ngân sách từ năm 2011 - 2015. Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc Sở Tài chính; Giám đốc Kho bạc Nhà nước Đăk Nông; Cục trưởng Cục thuế tỉnh Đăk Nông; Chủ tịch UBND các huyện, thị xã Gia Nghĩa và Thủ trưởng các

Ban hành: 10/05/2011

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 29/07/2015

189

Quyết định 254-CP năm 1978 về việc chia huyện Đak Tô thuộc tỉnh Gia Lai – Kon Tum thành hai huyện do Hội đồng Chính phủ ban hành

Điều 1. Nay phê chuẩn việc chia huyện Đak Tô thuộc tỉnh Gia Lai – Kon Tum thành hai huyện, một huyện lấy tên là Đak Tô và một huyện lấy tên là Sa Thầy. - Huyện Dak Tô gồm có các xã: Tân Cảnh, Đak Pxy, Kon Đào, Đak Tơ Kan, Đak Sao, Mang Xang, Ngok Yêu, Diên Bình, Kô, Ngok Tụ, Đak Ang, Đak Na, Tu Mơ Rông, Ngok Lay. - Huyện Sa Thầy gồm

Ban hành: 10/10/1978

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 12/09/2007

190

Quyết định 235/QĐ-UBND năm 2016 công bố kết quả cập nhật Bộ chỉ số theo dõi - đánh giá Nước sạch và Vệ sinh môi trường nông thôn tỉnh Kon Tum đến năm 2015

2. Giao Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chịu trách nhiệm chủ trì, phối hợp với Sở Y tế, Sở Giáo dục và Đào tạo, UBND các huyện, thành phố và các cơ quan, đơn vị có liên quan tổ chức cập nhật thông tin Bộ chỉ số theo các văn bản hướng dẫn của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn. Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc các Sở:

Ban hành: 16/03/2016

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 03/05/2016

191

Quyết định 1757/QĐ-BTNMT năm 2020 về Danh mục nguồn nước liên tỉnh và Danh mục nguồn nước liên quốc gia (nguồn nước mặt) do Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành

Chiều dài thuộc tỉnh, thành phố (km) Vị trí đầu sông Vị trí cuối sông Ghi chú Tọa độ X Tọa độ Y Xã, huyện, tỉnh Tọa độ X Tọa độ Y Xã, huyện, tỉnh A Các sông liên tỉnh thuộc

Ban hành: 11/08/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 12/08/2020

192

Quyết định 271/QĐ-UBND phê duyệt danh mục khu vực đấu giá quyền khai thác khoáng sản làm vật liệu xây dựng thông thường trên địa bàn tỉnh Kon Tum năm 2016

hiệu quy hoạch 155 2 1.589.380 531.981 3 1.589.443 531.913 4 1.589.521 532.009 2. Huyện Kon Rẫy Địa điểm: Sông Đăk Pơ Ne thuộc thôn 3, thị trấn

Ban hành: 25/03/2016

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 29/05/2017

193

Quyết định 1176/QĐ-UBND năm 2017 về Danh mục dự án kêu gọi đầu tư và lĩnh vực tìm hiểu cơ hội đầu tư vào tỉnh Kon Tum giai đoạn 2017-2020

ha 60 Thành phố Kon Tum QĐ số 644/QĐ-UBND, ngày 07/7/2008 của UBND tỉnh Kon Tum 24 Đầu tư điểm du lịch cộng đồng làng Kon Bring, xã Đăk Long, Vi Ô Lắc, Vi Koa, xã Pờ Ê, huyện Kon Plông Xây dựng kết cấu hạ tầng nhằm bảo tồn và phát triển nghề

Ban hành: 03/11/2017

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 05/12/2017

Ban hành: 24/06/2014

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 15/07/2014

Ban hành: 20/06/2017

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 21/06/2017

196

Quyết định 30/2019/QĐ-UBND về bảng giá đất định kỳ 05 năm (2020-2024) trên địa bàn tỉnh Kon Tum

Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh; Giám đốc các Sở: Tài nguyên và Môi trường, Tài chính, Xây dựng, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Cục trưởng Cục Thuế tỉnh; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố và Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ

Ban hành: 31/12/2019

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 07/01/2020

197

Nghị quyết 68/2019/NQ-HĐND thông qua bảng giá đất định kỳ 05 năm (2020 - 2024) trên địa bàn tỉnh Kon Tum

Hẻm 05 600 390 270 Hẻm 20 600 390 270 74 Phạm Văn Đồng Từ cầu Đăk Bla - Ngã 3 Đặng Tiến Đông, Nguyễn Văn Linh 4.100

Ban hành: 30/12/2019

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 09/03/2020

Ban hành: 21/12/2017

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 06/12/2019

199

Quyết định 204/QĐ-TTg năm 2016 phê duyệt danh sách xã đặc biệt khó khăn, xã biên giới, xã an toàn khu vào diện đầu tư của Chương trình 135 năm 2016 do Thủ tướng Chính phủ ban hành

2016 (Ban hành kèm theo Quyết định số 204/QĐ-TTg ngày 01 tháng 02 năm 2016 của Thủ tướng Chính phủ) TT Tên huyện, thị xã, thành phố trực thuộc tỉnh Tên xã Tổng số 2275 CHI TIẾT CÁC TỈNH 1.

Ban hành: 01/02/2016

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 02/02/2016

200

Quyết định 59/2017/QĐ-UBND về quy định Hệ số điều chỉnh giá đất năm 2018 trên địa bàn tỉnh Kon Tum

Đất ruộng lúa 2 vụ 1,20 b Đất ruộng còn lại 1,20 VIII HUYỆN KON PLÔNG 1 Tại các xã Hiếu, Măng Cành, Đăk Long, Pờ Ê a Đất trồng lúa

Ban hành: 20/12/2017

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 13/03/2018

Chú thích

Ban hành: Ngày ban hành của văn bản.
Hiệu lực: Ngày có hiệu lực (áp dụng) của văn bản.
Tình trạng: Cho biết văn bản Còn hiệu lực, Hết hiệu lực hay Không còn phù hợp.
Đã biết: Văn bản đã biết ngày có hiệu lực hoặc đã biết tình trạng hiệu lực. Chỉ có Thành Viên Basic và Thành Viên TVPL Pro mới có thể xem các thông tin này.
Tiếng Anh: Văn bản Tiếng Việt được dịch ra Tiếng Anh.
Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công báo), nó có giá trị pháp lý.
Lược đồ: Giúp Bạn có được "Gia Phả" của Văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan.
Liên quan hiệu lực: Những Văn bản thay thế Văn bản này, hoặc bị Văn bản này thay thế, sửa đổi, bổ sung.
Tải về: Chức năng để bạn tải văn bản đang xem về máy cá nhân để sử dụng.

 

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

HỖ TRỢ NHANH

Dịch Vụ
Hỗ trợ trực tuyến
Điện thoại Điện thoại (028) 3930 3279
Di động Di động 0906 22 99 66
0838 22 99 66
 

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 34.204.201.220