Tra cứu Văn bản, Tiêu Chuẩn VN, Công văn VĂN BẢN PHÁP LUẬT

Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...(Lưu ý khi tìm kiếm)

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề văn bản Số hiệu văn bản  
Ban hành từ: đến + Thêm điều kiện
Nếu bạn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm, vui lòng bấm vào đây để được hỗ trợ trực tiếp từ THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Bạn đang tìm kiếm : VĂN BẢN PHÁP LUẬT

" HUYEN DAK PO "

Hệ thống tìm kiếm được các Văn Bản liên quan sau :

Nếu bạn cần Văn bản hay TCVN nào, Bấm vào đây

Kết quả 21-40 trong 664 văn bản

21

Quyết định 296/QĐ-UBND về phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất năm 2019 của huyện Đăk Tô, tỉnh Kon Tum

QUYẾT ĐỊNH V/V PHÊ DUYỆT KẾ HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT NĂM 2019 CỦA HUYỆN ĐĂK TÔ ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH KON TUM Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2015; Căn cứ Luật Đất đai năm 2013; Căn cứ Nghị định 43/2014/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2014 của Chính phủ Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đất đai năm 2013;

Ban hành: 02/04/2019

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 02/05/2019

22

Quyết định 366/QĐ-UBND năm 2021 phê duyệt và công bố kết quả đánh giá mức độ Chính quyền điện tử cấp huyện, cấp xã trên địa bàn tỉnh Đắk Nông năm 2020

366/QD-UBND,Quyết định 366 2021,Tỉnh Đắk Nông,Công bố kết quả đánh giá mức độ Chính quyền điện tử,Đánh giá mức độ Chính quyền điện tử tỉnh Đắk Nông,Chính quyền điện tử cấp huyện tỉnh Đắk Nông 2020,Công nghệ thông tin,Bộ máy hành chính ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐẮK NÔNG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ

Ban hành: 18/03/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 20/03/2021

23

Quyết định 598/QĐ-UBND về phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất năm 2018 của huyện Đăk Tô, tỉnh Kon Tum

2018 QUYẾT ĐỊNH V/V PHÊ DUYỆT KẾ HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT NĂM 2018 CỦA HUYỆN ĐĂK TÔ ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH KON TUM Căn cứ Luật tổ chức chính quyền địa phương năm 2015; Căn cứ Luật đất đai năm 2013; Căn cứ Nghị định 43/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đất

Ban hành: 14/06/2018

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 24/08/2018

24

Quyết định 72/QĐ-UBND năm 2019 về phê duyệt và công bố kết quả xếp hạng mức độ xây dựng Chính quyền điện tử cấp huyện, cấp xã trên địa bàn tỉnh Đắk Nông năm 2018

2019 QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT VÀ CÔNG BỐ KẾT QUẢ XẾP HẠNG MỨC ĐỘ XÂY DỰNG CHÍNH QUYỀN ĐIỆN TỬ CẤP HUYỆN, CẤP XÃ TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH ĐẮK NÔNG NĂM 2018 CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐẮK NÔNG Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; Căn cứ Luật Công nghệ thông tin ngày 29/6/2006;

Ban hành: 11/01/2019

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/03/2019

25

Kế hoạch 607/KH-UBND về định giá đất cụ thể năm 2021 trên địa bàn huyện Ngọc Hồi, tỉnh Kon Tum

2 Khu dân cư mới phía Bắc thị trấn Plei Kần (Khu Đăk Tráp) 43,00 45 3 Mở rộng Khu dân cư trung tâm hành chính mới huyện Ngọc Hồi 12,68 20 4 Đường nội bộ khu đấu giá (khu bệnh viện cũ)

Ban hành: 19/02/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 23/02/2021

26

Nghị quyết 16/NQ-HĐND năm 2013 điều chỉnh địa giới hành chính và thành lập mới đơn vị cấp xã thuộc huyện Cư Jút, Đắk G’long, Đắk Mil và Krông Nô tỉnh đắk nông

Jút, Đắk G’Long, Đắk Mil và Krông Nô tỉnh Đắk Nông, với những nội dung chính sau: 1. Điều chỉnh địa giới hành chính xã Đắk Wil và xã Ea để thành lập mới xã Ea Mao, huyện Cư Jút: Điều chỉnh 19.630 ha diện tích tự nhiên và 1.816 nhân khẩu của xã Đắk Wil kết hợp với điều chỉnh 4.483 ha diện tích tự nhiên và 826 nhân khẩu của xã Ea để

Ban hành: 19/07/2013

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 01/10/2013

27

Quyết định 06/2021/QĐ-UBND quy định về hệ số điều chỉnh giá đất (k) năm 2021 trên địa bàn tỉnh Đắk Nông

06/2021/QD-UBND,Quyết định 06 2021,Tỉnh Đắk Nông,Hệ số điều chỉnh giá đất tỉnh Đắk Nông,Hệ số điều chỉnh giá đất năm 2021,Hệ số điều chỉnh giá đất 2021 Đắk Nông,Bất động sản,Tài chính nhà nước ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐẮK NÔNG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh

Ban hành: 11/03/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 19/03/2021

28

Quyết định 68/QĐ-UBND công khai số liệu dự toán ngân sách nhà nước năm 2021 của tỉnh Đắk Nông

68/QD-UBND,Quyết định 68 2021,Tỉnh Đắk Nông,Công khai số liệu dự toán ngân sách nhà nước tỉnh Đắk Nông,Công khai số liệu dự toán ngân sách nhà nước 2021,Số liệu dự toán ngân sách nhà nước tỉnh Đắk Nông 2021,Tài chính nhà nước ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐẮK NÔNG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT

Ban hành: 15/01/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 22/03/2021

29

Nghị quyết 01/2020/NQ-HĐND thông qua Bảng giá đất giai đoạn 2020-2024 trên địa bàn tỉnh Đắk Nông

480 Tà luy âm 380 7 Đất ven đường nhựa, đường bê tông còn lại 300 II HUYỆN ĐẮK R'LẤP II.1 Xã Kiến Thành

Ban hành: 29/04/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 25/05/2020

30

Quyết định 08/2020/QĐ-UBND quy định về Bảng giá đất giai đoạn 2020-2024 trên địa bàn tỉnh Đắk Nông

ngày 07/3/2017 của UBND tỉnh Đắk Nông về việc ban hành bảng giá đất điều chỉnh một số đoạn đường, tuyến đường, một số vị trí đất trong bảng giá các loại đất trên địa bàn tỉnh Đắk Nông giai đoạn 2015-2019. Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Thủ trưởng các Sở, Ban, ngành; Chủ tịch UBND các huyện, thành phố và Thủ trưởng các đơn vị có liên quan chịu

Ban hành: 08/05/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 15/05/2020

31

Quyết định 1296/QĐ-UBND năm 2018 về phê duyệt điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất năm đầu của điều chỉnh quy hoạch (năm 2016) của huyện Đăk Tô tỉnh Kon Tum

năm 2018 QUYẾT ĐỊNH V/V PHÊ DUYỆT ĐIỀU CHỈNH QUY HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT ĐẾN NĂM 2020 VÀ KẾ HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT NĂM ĐẦU CỦA ĐIỀU CHỈNH QUY HOẠCH (NĂM 2016) CỦA HUYỆN ĐĂK TÔ ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH KON TUM Căn cứ Luật tổ chức Chính quyền địa phương năm 2015; Căn cứ Luật đất đai năm 2013; Căn cứ Nghị định

Ban hành: 23/11/2018

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 10/06/2019

32

Quyết định 856/QĐ-UBND về phê duyệt Kế hoạch định giá đất cụ thể năm 2019 trên địa bàn tỉnh Đắk Nông

13,07 19.500 1 Mở rộng đường giao thông Trúc Sơn đi Knia xã Trúc Sơn 3,07 3.000 2 Đường giao thông kết nối khu vực xã Ea , huyện Cư Jút, tỉnh Đắk Nông với huyên Buôn Đôn tỉnh Đắk Lắk xã Ea

Ban hành: 10/06/2019

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 30/07/2019

33

Quyết định 254/QĐ-UBND năm 2020 về Bộ đơn giá sản phẩm quan trắc và phân tích môi trường trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk

254/QD-UBND,Quyết định 254 2020,Tỉnh Đắk Lắk,Tài chính nhà nước,Tài nguyên - Môi trường ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐẮK LẮK ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 254/QĐ-UBND Đắk Lắk, ngày 07 tháng 02

Ban hành: 07/02/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 14/03/2020

34

Quyết định 1731/QĐ-UBND năm 2020 về Danh mục dự án kêu gọi, thu hút đầu tư trên địa bàn tỉnh Đắk Nông giai đoạn 2020-2025

chế biến nông sản tập trung Xã Nam Dong, huyện Cư Jút 35,4 ha Từ 100 - 150 Hiện trạng đất nông nghiệp 3 Nhà máy cấp nước sinh hoạt cho các xã Nam Dông, Ea , Đắk Wil Xã Ea , huyện Cư Jút 01 ha

Ban hành: 18/11/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 12/01/2021

35

Nghị quyết 12/NQ-HĐND năm 2018 về phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao trên địa bàn tỉnh Đắk Nông

thủy sản UDCNC: giai đoạn 2026-2035 quy hoạch thêm 04 vùng nuôi trồng thủy sản UDCNC. Trong đó, giai đoạn 2026-2030 quy hoạch 01 vùng nuôi cá lồng tại xã Ea (hồ thủy điện Sêrêpôk 3,4), huyện Cư Jút quy mô 200 lồng; 01 vùng nuôi thủy sản nước ngọt ao hồ xã Đắk Ha, Quảng Khê, Quảng Sơn (huyện Đắk G’long) với diện tích 250 ha; giai đoạn 2031-2035

Ban hành: 02/08/2018

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 06/03/2019

36

Quyết định 29/2018/QĐ-UBND về Bộ đơn giá quan trắc và phân tích môi trường trên địa bàn tỉnh Đắk Nông

đốc Kho bạc Nhà nước Đắk Nông; Chủ tịch UBND các huyện, thị xã và Thủ trưởng các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. Nơi nhận: - Như Điều 2; - Văn phòng Chính phủ; - Bộ Tài nguyên và Môi trường; - Cục Kiểm tra văn bản - Bộ Tư pháp; - TT. Tỉnh ủy, TT. HĐND tỉnh; - Ủy

Ban hành: 13/11/2018

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/11/2018

37

Nghị định 74/2008/NĐ-CP điều chỉnh địa giới hành chính xã, thành lập xã thuộc huyện Sa Thầy, huyện Đắk Tô, thị xã Kon Tum, tỉnh Kon Tum

3.210 nhân khẩu. Địa giới hành chính xã Đak Năng: Đông giáp xã Đoàn Kết, thị xã Kon Tum; Tây giáp huyện Sa Thầy; Nam giáp xã Ia Chim; Bắc giáp xã Ngọk Bay. 2. Điều chỉnh địa giới hành chính xã thuộc huyện Sa Thầy, huyện Đắk Tô a. Điều chỉnh 380 ha diện tích tự nhiên của xã Kô thuộc huyện Đắk Tô về xã Hơ Moong, huyện Sa Thầy quản

Ban hành: 09/06/2008

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 12/06/2008

38

Quyết định 1935/QĐ-UBND năm 2017 về phê duyệt danh mục nguồn nước phải lập hành lang bảo vệ trên địa bàn tỉnh Đắk Nông

phường Nghĩa Phú Phường Nghĩa Phú Hồ Nghĩa Phú; hồ Đại La; hồ Cạn Hợp lưu suối Đắk Nông 6,10 a; b >10 II HUYỆN CƯ JÚT 149,60

Ban hành: 08/12/2017

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 21/11/2018

39

Quyết định 121/QĐ-UBND phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất năm 2021 của huyện Ngọc Hồi, tỉnh Kon Tum

tháng 02 năm 2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum) Đơn vị tính: ha STT Chỉ tiêu sử dụng đất Mã Tổng diện tích Diện tích phân theo đơn vị hành chính Thị trấn Plei Kần Xã Pờ Y Xã Sa Loong Xã Đăk

Ban hành: 19/02/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 23/02/2021

40

Quyết định 07/2018/QĐ-UBND quy định hệ số điều chỉnh giá đất (K) năm 2018 trên địa bàn tỉnh Đắk Nông

giá đất (K) năm 2017 trên địa bàn tỉnh Đắk Nông. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh; Giám đốc các Sở: Tài chính, Xây dựng, Tài nguyên và Môi trường, Cục trưởng Cục Thuế tỉnh; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã; Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị và cá nhân liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Ban hành: 21/03/2018

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 30/03/2018

Chú thích

Ban hành: Ngày ban hành của văn bản.
Hiệu lực: Ngày có hiệu lực (áp dụng) của văn bản.
Tình trạng: Cho biết văn bản Còn hiệu lực, Hết hiệu lực hay Không còn phù hợp.
Đã biết: Văn bản đã biết ngày có hiệu lực hoặc đã biết tình trạng hiệu lực. Chỉ có Thành Viên Basic và Thành Viên TVPL Pro mới có thể xem các thông tin này.
Tiếng Anh: Văn bản Tiếng Việt được dịch ra Tiếng Anh.
Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công báo), nó có giá trị pháp lý.
Lược đồ: Giúp Bạn có được "Gia Phả" của Văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan.
Liên quan hiệu lực: Những Văn bản thay thế Văn bản này, hoặc bị Văn bản này thay thế, sửa đổi, bổ sung.
Tải về: Chức năng để bạn tải văn bản đang xem về máy cá nhân để sử dụng.

 

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

HỖ TRỢ NHANH

Dịch Vụ
Hỗ trợ trực tuyến
Điện thoại Điện thoại (028) 3930 3279
Di động Di động 0906 22 99 66
0838 22 99 66
 

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 3.238.250.105