Tra cứu Văn bản, Tiêu Chuẩn VN, Công văn VĂN BẢN PHÁP LUẬT

Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...(Lưu ý khi tìm kiếm)

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề văn bản Số hiệu văn bản  
Ban hành từ: đến + Thêm điều kiện
Nếu bạn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm, vui lòng bấm vào đây để được hỗ trợ trực tiếp từ THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Bạn đang tìm kiếm : VĂN BẢN PHÁP LUẬT

" HUYEN DAK PO "

Hệ thống tìm kiếm được các Văn Bản liên quan sau :

Nếu bạn cần Văn bản hay TCVN nào, Bấm vào đây

Kết quả 1-20 trong 663 văn bản

1

Quyết định 171/QĐ-UBND phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2018 của huyện Đak Pơ tỉnh Gia Lai

QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT KẾ HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT NĂM 2018 CỦA HUYỆN ĐAK PƠ ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2015; Căn cứ Luật Đất đai ngày 29 tháng 11 năm 2013; Căn cứ Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2014 của Chính phủ về quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đất

Ban hành: 26/04/2018

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 09/06/2018

2

Quyết định 15/2019/QĐ-UBND về quy định giá nước sạch sinh hoạt đô thị trên địa bàn thị xã An Khê và huyện Đak Pơ, tỉnh Gia Lai

QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC QUY ĐỊNH GIÁ NƯỚC SẠCH SINH HOẠT ĐÔ THỊ TRÊN ĐỊA BÀN THỊ XÃ AN KHÊ VÀ HUYỆN ĐAK PƠ, TỈNH GIA LAI ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH GIA LAI Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2015; Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015; Căn cứ Luật Giá năm 2012; Căn cứ Nghị định số 177/2013/NĐ-CP

Ban hành: 06/05/2019

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 16/05/2019

3

Nghị quyết 138/NQ-HĐND năm 2015 về đặt tên các công trình công cộng và tuyến đường thuộc thị trấn Đak Pơ, huyện Đak Pơ, tỉnh Gia Lai

2015 NGHỊ QUYẾT VỀ VIỆC ĐẶT TÊN CÁC CÔNG TRÌNH CÔNG CỘNG VÀ CÁC TUYẾN ĐƯỜNG THUỘC THỊ TRẤN ĐAK PƠ, HUYỆN ĐAK PƠ, TỈNH GIA LAI HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH GIA LAI KHÓA X - KỲ HỌP THỨ 9 (Từ ngày 15/7 đến ngày 17/7/2015) Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân năm 2003; Căn cứ Nghị định

Ban hành: 17/07/2015

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 12/08/2015

4

Nghị quyết 128/NQ-CP năm 2013 thành lập thị trấn Ia Ly thuộc huyện Chư Păh và thị trấn Đak Pơ thuộc huyện Đak Pơ, tỉnh Gia Lai do Chính phủ ban hành

VIỆC THÀNH LẬP THỊ TRẤN IA LY THUỘC HUYỆN CHƯ PĂH VÀ THỊ TRẤN ĐAK PƠ THUỘC HUYỆN ĐAK PƠ, TỈNH GIA LAI CHÍNH PHỦ Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001; Xét đề nghị của Bộ trưởng Bộ Nội vụ và Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Gia Lai, QUYẾT NGHỊ: Điều 1. Thành lập thị trấn Ia Ly thuộc huyện Chư Păh và thị trấn

Ban hành: 23/12/2013

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 25/12/2013

5

Quyết định 30/2008/QĐ-UBND công nhận xã Đak Pơ, huyện Đak Pơ, tỉnh Gia Lai là đô thị loại V

QUYẾT ĐỊNH V/V CÔNG NHẬN XÃ ĐAK PƠ - HUYỆN ĐAK - TỈNH GIA LAI LÀ ĐÔ THỊ LOẠI V UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH Căn cứ Luật tổ chức HĐND và UBND ban hành năm 2003; Căn cứ Luật Xây dựng ban hành năm 2003; Căn cứ Nghị định số 72/2001/NĐ-CP ngày 05/01/2001 của Chính phủ về việc phân loại đô thị và cấp quản lý đô thị; Căn cứ Thông tư

Ban hành: 17/06/2008

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 10/04/2013

6

Nghị định 155/2003/NĐ-CP về việc thành lập thị xã An Khê và huyện Đak Pơ, thành lập xã Đak Pơ thuộc huyện Đak Pơ, tỉnh Gia Lai

155/2003/ND-CP,Nghị định 155 2003,Chính phủ,Thành lập thị xã,Thị Xã An Khê,Huyện Đăk Pơ,Tỉnh Gia Lai,Bất động sản,Bộ máy hành chính CHÍNH PHỦ ****** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 155/2003/NĐ-CP Hà

Ban hành: 09/12/2003

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 20/05/2006

7

Quyết định 03/2006/QĐ-UBND chia tách thôn thuộc xã Cư An, huyện Đak Pơ, tỉnh Gia Lai

năm 2006 QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC CHIA TÁCH THÔN THUỘC XÃ CƯ AN, HUYỆN ĐAK , TỈNH GIA LAI UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH GIA LAI - Căn cứ Điều 95 Luật Tổ chức HĐND và UBND năm 2003; - Căn cứ Quyết định số 13/2002/QĐ-BNV ngày 06/12/2002 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ về việc ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của

Ban hành: 18/01/2006

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 17/09/2013

8

Quyết định 06/2006/QĐ-UBND về việc kiện toàn Ban chấp hành, Ban Thường vụ Hội Khuyến khích và hỗ trợ phát triển giáo dục (Gọi tắt là Hội khuyến học) huyện Đak Pơ - Khóa I, nhiệm kỳ 2004 - 2009 do Ủy ban nhân dân huyện Đak Pơ ban hành

06/2006/QD-UBND,Quyết định 06 2006,Tỉnh Gia Lai,Huyện Đăk Pơ,Ban Thường vụ Hội khuyến học,Nhiệm kỳ 2004 2009,Giáo dục ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN ĐAK PƠ TỈNH GIA LAI ****** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 06/2006/QĐ-UBND Đak Pơ, ngày 28 tháng 03 năm 2006

Ban hành: 28/03/2006

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 20/05/2006

9

Nghị quyết số 03/2006/NQ-HĐND về việc thông qua kế hoạch sử dụng đất 5 năm,từ năm 2006 đến năm 2010 của huyện Đak Pơ do Hội Đồng nhân dân huyện Đak Pơ ban hành

03/2006/NQ-HDND,Nghị quyết 03 2006,Tỉnh Gia Lai,Bất động sản,Tài nguyên - Môi trường TỈNH GIA LAI HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN HUYỆN ĐAK PƠ ****** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 03/2006/NQ-HĐND Đak pơ, ngày 13 tháng 01 năm 2006 NGHỊ QUYẾT VỀ VIỆC THÔNG

Ban hành: 13/01/2006

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 20/05/2006

10

Quyết định 70/2007/QĐ-UBND về chia tách, thành lập và đổi tên thôn làng thuộc các xã Đăk Pơ và Ya Hội, huyện Đăk Pơ, tỉnh Gia Lai

QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC CHIA TÁCH, THÀNH LẬP VÀ ĐỔI TÊN THÔN LÀNG THUỘC CÁC XÃ ĐĂK PƠ VÀ YA HỘI, HUYỆN ĐĂK PƠ, TỈNH GIA LAI UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH GIA LAI Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND năm 2003; Căn cứ Quyết định số 13/2002/QĐ-BNV ngày 06/12/2002 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ về việc ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của thôn và tổ

Ban hành: 17/07/2007

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 01/02/2020

11

Quyết định 49/2008/QĐ-UBND về chia tách, thành lập thôn làng thuộc xã An Tân và xã An Cư, huyện Đăk Pơ, tỉnh Gia Lai

QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC CHIA TÁCH, THÀNH LẬP THÔN LÀNG THUỘC XÃ AN TÂN VÀ XÃ AN CƯ, HUYỆN ĐĂK PƠ, TỈNH GIA LAI UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND năm 2003; Căn cứ Quyết định số 13/2002/QĐ-BNV ngày 06/12/2002 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ về việc ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của thôn và tổ dân phố; Căn cứ

Ban hành: 05/09/2008

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 21/12/2019

12

Quyết định 128/2007/QĐ-UBND ban hành bảng giá các loại đất trên địa bàn huyện Đắk Pơ, tỉnh Gia Lai năm 2008 do Ủy ban nhân dân tỉnh Gia Lai ban hành

128/2007/QD-UBND,Quyết định 128 2007,Tỉnh Gia Lai,Bảng giá đất,Huyện Đăk Pơ,Bất động sản,Bộ máy hành chính,Tài nguyên - Môi trường  ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH GIA LAI ***** CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  Độc lập - Tự do – Hạnh phúc ******* Số: 128/2007/QĐ-UBND

Ban hành: 31/12/2007

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 14/01/2008

13

Nghị quyết số 02/2006/NQ-HĐND về tình hình dự toán ngân sách địa phương và phân bổ ngân sách địa phương năm 2006 do Hội Đồng nhân dân huyện Đak Pơ ban hành

02/2006/NQ-HDND,Nghị quyết 02 2006,Tỉnh Gia Lai,Tài chính nhà nước TỈNH GIA LAI HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN HUYỆN ĐAK PƠ ****** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 02/2006/NQ-HĐND Đak Pơ, ngày 13 tháng 01 năm 2006 NGHỊ QUYẾT VỀ TÌNH HÌNH DỰ TOÁN NGÂN SÁCH

Ban hành: 13/01/2006

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 20/05/2006

14

Quyết định 165/2005/QĐ-UBND về phê duyệt Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội huyện Đăk Pơ, tỉnh Gia Lai giai đoạn 2005-2015

HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 165/2005/QĐ-UBND Pleiku, ngày 30 tháng 12 năm 2005 QUYẾT ĐỊNH CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH GIA LAI VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT QUY HOẠCH TỔNG THỂ PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI HUYỆN ĐĂK PƠ, TỈNH GIA LAI GIAI ĐOẠN

Ban hành: 30/12/2005

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 28/08/2020

15

Quyết định 143/2004/QĐ-UB về phê duyệt nhiệm vụ quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội huyện Đăk Pơ, tỉnh Gia Lai giai đoạn 2005-2015

CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 143/2004/QĐ-UB Pleiku, ngày 17 tháng 12 năm 2004 QUYẾT ĐỊNH CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT NHIỆM VỤ QUY HOẠCH TỔNG THỂ PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI HUYỆN ĐĂK PƠ GIAI ĐOẠN 2005 - 2015 ỦY

Ban hành: 17/12/2004

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 28/08/2020

16

Nghị quyết số 07/2006/NQ-HĐND về việc cho thôi giữ chức Ủy viên Thường trực HĐND,thành viên Ban kinh tế - Xã hội HĐND huyện do Ủy ban nhân dân huyện Đak Pơ ban hành

07/2006/NQ-HDND,Nghị quyết 07 2006,Tỉnh Gia Lai,Bộ máy hành chính TỈNH GIA LAI HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN HUYỆN ĐAK PƠ ****** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 07/2006/NQ-HĐND Đak , ngày 13 tháng 01

Ban hành: 13/01/2006

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 20/05/2006

17

Nghị quyết số 01/2006/NQ-HĐND về tình hình thực hiện kế hoạch kinh tế-xã hội năm 2005,nhiệm vụ và giải pháp năm 2006 do Ủy ban nhân dân huyện Đak Pơ ban hành

01/2006/NQ-HDND,Nghị quyết 01 2006,Tỉnh Gia Lai,Bộ máy hành chính TỈNH GIA LAI HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN HUYỆN ĐAK PƠ ****** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 01/2006/NQ-HĐND Đak Pơ, ngày 13 tháng 01 năm 2006 NGHỊ QUYẾT VỀ TÌNH HÌNH THỰC HIỆN KẾ HOẠCH

Ban hành: 13/01/2006

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 20/05/2006

18

Nghị quyết 133/2020/NQ-HĐND bãi bỏ Nghị quyết 11/2005/NQ-HĐND về bổ sung giá đất nông nghiệp trên địa bàn hai huyện Ia Grai và Đak Pơ, tỉnh Gia Lai

133/2020/NQ-HDND,Nghị quyết 133 2020,Tỉnh Gia Lai,Bãi bỏ Nghị quyết 11/2005/NQ-HĐND Gia Lai,Giá đất nông nghiệp huyện Ia Grai tỉnh Gia Lai,Giá đất nông nghiệp huyện Đak Pơ tỉnh Gia Lai,Bất động sản,Tài chính nhà nước HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH GIA LAI ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Ban hành: 10/12/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 17/12/2020

19

Quyết định 269/QĐ-UBND phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất năm 2021 huyện Cư Jút, tỉnh Đắk Nông

269/QD-UBND,Quyết định 269 2021,Tỉnh Đắk Nông,Phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất huyện Cư Jút,Kế hoạch sử dụng đất huyện Cư Jút tỉnh Đắk Nông,Phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2021,Bất động sản ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐẮK NÔNG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ban hành: 24/02/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 19/03/2021

20

Quyết định 30/QĐ-UBND phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất năm 2021 của huyện Đăk Tô, tỉnh Kon Tum

30/QD-UBND,Quyết định 30 2021,Tỉnh Kon Tum,Kế hoạch sử dụng đất huyện Đăk Tô Kon Tum,Phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất huyện Đăk Tô,Phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất tỉnh Kon Tum,Bất động sản ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH KON TUM ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ban hành: 13/01/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 25/02/2021

Chú thích

Ban hành: Ngày ban hành của văn bản.
Hiệu lực: Ngày có hiệu lực (áp dụng) của văn bản.
Tình trạng: Cho biết văn bản Còn hiệu lực, Hết hiệu lực hay Không còn phù hợp.
Đã biết: Văn bản đã biết ngày có hiệu lực hoặc đã biết tình trạng hiệu lực. Chỉ có Thành Viên Basic và Thành Viên TVPL Pro mới có thể xem các thông tin này.
Tiếng Anh: Văn bản Tiếng Việt được dịch ra Tiếng Anh.
Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công báo), nó có giá trị pháp lý.
Lược đồ: Giúp Bạn có được "Gia Phả" của Văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan.
Liên quan hiệu lực: Những Văn bản thay thế Văn bản này, hoặc bị Văn bản này thay thế, sửa đổi, bổ sung.
Tải về: Chức năng để bạn tải văn bản đang xem về máy cá nhân để sử dụng.

 

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

HỖ TRỢ NHANH

Dịch Vụ
Hỗ trợ trực tuyến
Điện thoại Điện thoại (028) 3930 3279
Di động Di động 0906 22 99 66
0838 22 99 66
 

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 3.236.82.241