Tra cứu Văn bản, Tiêu Chuẩn VN, Công văn VĂN BẢN PHÁP LUẬT

Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...(Lưu ý khi tìm kiếm)

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề văn bản Số hiệu văn bản  
Ban hành từ: đến + Thêm điều kiện
Nếu bạn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm, vui lòng bấm vào đây để được hỗ trợ trực tiếp từ THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Bạn đang tìm kiếm : VĂN BẢN PHÁP LUẬT

" HUYEN DAK PO "

Hệ thống tìm kiếm được các Văn Bản liên quan sau :

Nếu bạn cần Văn bản hay TCVN nào, Bấm vào đây

Kết quả 161-180 trong 663 văn bản

161

Kế hoạch 3495/KH-UBND năm 2018 về chuyển đổi áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 vào hoạt động của các cơ quan, tổ chức thuộc hệ thống hành chính nhà nước tỉnh Kon Tum giai đoạn 2019 đến 2021

UBND Xã Ngọc Wang (Huyện Đăk Hà) 12/ UBND Xã Ngọc Réo (Huyện Đăk Hà) 13/ UBND Xã Đăk Uy (Huyện Đăk Hà) 14/ UBND Xã Đăk Mar (Huyện Đăk Hà) 15/ UBND Xã Đăk Hring (Huyện Đăk Hà) 16/ UBND Xã Đăk Pxi (Huyện Đăk Hà) 17/ UBND Xã Đăk Long (Huyện Đăk Hà) 18/ UBND Xã Đăk Ngọk (Huyện Đăk Hà) 19/ UBND Xã Kô (Huyện

Ban hành: 14/12/2018

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 05/03/2019

162

Quyết định 53/2006/QĐ-UBND ban hành Quy định mức giá các loại đất trên địa bàn tỉnh Đắk Nông

B Ngã 3 Ngàn Phương 800.000 Ngã 3 Ngàn phương Hết ranh giới Thị trấn 300.000 B Về phía Đăk Lăk Cột mốc Số 738 (QL 14) Trung tâm Y tế huyện 1.400.000

Ban hành: 29/12/2006

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 16/11/2012

164

Nghị quyết 04/2010/NQ-HĐND thông qua đề án quy hoạch tổng thể phát triển hệ thống đô thị và khu dân cư nông thôn tỉnh Đắk Nông đến năm 2025

thị và khu dân cư nông thôn tỉnh Đăk Nông đến năm 2025 là quan trọng và rất cần thiết. 2. Mục tiêu: Định hướng phát triển các đô thị hạt nhân vùng tỉnh, các đô thị vùng liên huyện, quy hoạch phân bố các điểm, khu, cụm tuyến dân cư nông thôn đến địa bàn xã làm tiền đề cho các đô thị, điểm dân cư phát triển bền vững theo chương trình mục

Ban hành: 06/05/2010

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 10/07/2013

165

Quyết định 39/2002/QĐ-TTg về việc mở rộng Vườn quốc gia YOk Đôn tỉnh Đắk Lắk do Thủ tướng Chính phủ ban hành

độ địa lý Vườn quốc gia Yok Đôn: 1. Vị trí địa lý: Vườn quốc gia Yok Đôn mở rộng nằm trên địa bàn của 4 xã thuộc 3 huyện: xã Krông Na huyện Buôn Đôn (Gồm diện tích của 2 lâm trường Buôn Đôn và Buôn D’răng Phôk); xã Ea Bung, xã Chư M’lanh huyện Ea Súp và xã Ea Pô huyện Cư Jút. Ranh giới của Vườn được xác định như sau: - Phía Bắc

Ban hành: 18/03/2002

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 24/12/2009

166

Quyết định 02/2015/QĐ-UBND quy định tỷ lệ phần trăm (%) xác định đơn giá thuê đất; đơn giá thuê đất có mặt nước; đơn giá thuê đất để xây dựng công trình ngầm trên địa bàn tỉnh Đắk Nông

và Môi trường, Xây dựng, Kế hoạch và Đầu tư; Cục trưởng Cục Thuế tỉnh; Giám đốc Kho bạc Nhà nước Đắk Nông; Chủ tịch UBND các huyện, thị xã; Thủ trưởng các đơn vị và cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. Nơi nhận: - Như điều 3; - Văn phòng Chính phủ; - Vụ pháp chế các Bộ: TC,

Ban hành: 20/01/2015

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 13/08/2015

167

Quyết định 21/2009/QĐ-UBND về giá tối thiểu gỗ, lâm sản phụ và động vật rừng tịch thu sung quỹ nhà nước do Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Lắk ban hành

21/2009/QD-UBND,Quyết định 21 2009,Tỉnh Đắk Lắk,Giá tối thiểu,Giá tối thiểu gỗ tròn,Lâm sản phụ,Động vật rừng,Tài nguyên - Môi trường ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐĂKLĂK ------ CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ------------- Số:

Ban hành: 16/06/2009

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 25/07/2009

Ban hành: 12/12/2018

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 25/12/2019

Ban hành: 06/07/2007

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 07/07/2015

171

Kế hoạch 3297/KH-UBND năm 2019 về phòng, chống hạn hán, thiếu nước, phục vụ sản xuất nông nghiệp và dân sinh mùa khô năm 2019-2020 trên địa bàn tỉnh Kon Tum

tăng dần. Khu vực thành phố Kon Tum và các huyện Sa Thầy, Ia H’Drai, Kon Rẫy, Đăk Hà, Đăk Tô, Ngọc Hồi có tổng lượng mưa trong hai tháng 3 và 4 năm 2020 khả năng đạt từ 100-150mm; khu vực các huyện Đăk Glei, Tu Mơ Rông, Kon Plông khả năng đạt 50-100mm. * Thủy văn: Trên các sông, suối thuộc các lưu vực sông Kô, Đăk Tờ Kan, Đăk Psi, Sa Thầy

Ban hành: 11/12/2019

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 20/05/2020

172

Quyết định 1023/QĐ-UBND năm 2020 về Phương án bảo vệ cát, sỏi lòng sông chưa khai thác do tỉnh Kon Tum ban hành

Kần, xã Đăk Kan, huyện Ngọc Hồi, tỉnh Kon Tum. Xã Đăk Rơ Nga, Ngọk Tụ, Tân Cảnh, Kô, Diên Bình, thị trấn Đăk Tô Xã Đăk Mar, Hà Mòn, huyện Đăk Hà, tỉnh Kon Tum. Xã Hơ Moong, Sa Nghĩa, Sa Bình, huyện Sa Thầy, tỉnh Kon Tum. Xã Kroong, thành phố Kon Tum.

Ban hành: 19/10/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 04/11/2020

173

Quyết định 29/2008/QĐ-UBND quy định giá tối thiểu gỗ tịch thu sung công quỹ nhà nước do Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Lắk ban hành

29/2008/QD-UBND,Quyết định 29 2008,Tỉnh Đắk Lắk,Bảng giá tối thiểu,Gỗ tịch thu sung công quỹ nhà nước,Tỉnh Đắk Lắk,Thuế - Phí - Lệ Phí,Tài nguyên - Môi trường ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐẮK LẮK ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------

Ban hành: 17/07/2008

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 20/02/2012

174

Quyết định 568/QĐ-UBND năm 2017 về Phương án bảo vệ khoáng sản chưa khai thác trên địa bàn tỉnh Kon Tum

vi phạm pháp luật chưa nghiêm. Công tác quản lý bảo vệ tài nguyên khoáng sản ở cấp huyện, cấp xã đôi lúc, đôi nơi còn buông lỏng, không kịp thời phát hiện, xử lý nghiêm các trường hợp khai thác trái phép, để kéo dài tạo điểm nóng như: Khoáng sản vàng tại xã Đắk Pét, xã Đắk Nhoong, xã Đắk Long, xã Đăk Blô, sông Kô (huyện Đăk Glei); sông

Ban hành: 21/06/2017

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 23/08/2017

175

Quyết định 87/2009/QĐ-TTg phê duyệt quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Đắk Lăk thời kỳ đến năm 2020 do Thủ tướng Chính phủ ban hành

đường Trường Sơn Đông và đường Đăk Lăk – Phú Yên. Cải tạo và nâng cấp các tuyến tỉnh lộ theo quy mô đường cấp III và cấp IV miền núi, nhựa hóa, bê tông hóa 100%; xây dựng các tuyến đường huyện theo quy mô cấp IV và cấp V miền núi, nhựa hóa và bê tông hóa 80%; nhựa hóa và bê tông hóa 100% đường nội thị và 60% đường xã; - Phấn đấu đến năm 2010

Ban hành: 17/06/2009

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 23/06/2009

Ban hành: 26/04/2019

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 24/07/2019

177

Quyết định 45/2006/QĐ-UBND về Quy định tỷ lệ phần trăm (%) phân chia khoản thu giữa ngân sách các cấp chính quyền địa phương tỉnh Đắk Nông

thu giữa ngân sách các cấp chính quyền địa phương tỉnh Đăk Nông. Điều 2. Quyết định này được áp dụng cho thời kỳ ổn định ngân sách từ năm 2007 đến hết năm 2010. Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh; Giám đốc Sở Tài chính, Giám đốc Kho bạc Nhà nước tỉnh; Cục trưởng Cục thuế tỉnh; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã và Thủ

Ban hành: 20/11/2006

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 03/04/2014

Ban hành: 28/12/2012

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 23/01/2013

179

Quyết định 34/2011/QĐ-UBND về Quy định giá lâm sản, động vật rừng để xử lý tang vật vi phạm hành chính trong lĩnh vực quản lý, bảo vệ rừng và lâm sản do Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Lắk ban hành

34/2011/QD-UBND,Quyết định 34 2011,Tỉnh Đắk Lắk,Định giá lâm sản ,Định giá động vật rừng ,Quản lý bảo vệ rừng,Vi phạm hành chính,Tài nguyên - Môi trường ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐẮK LẮK ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------

Ban hành: 26/10/2011

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 13/12/2011

180

Quyết định 68/QĐ-UBND năm 2020 về phê duyệt danh mục dự án kêu gọi đầu tư của tỉnh Gia Lai giai đoạn 2020-2021

huyện Đăk Pơ 6.5 4.000 m2 Quyết định số 929/QĐ-UBND ngày 10/9/2018 của UBND tỉnh Gia Lai về việc phê duyệt danh mục dự án đầu tư có sử dụng đất cần lựa chọn nhà đầu tư trên địa bàn tỉnh Gia Lai (lần 3) 10 Dự án Chợ thị trấn Chư Prông và quy hoạch mở rộng

Ban hành: 20/02/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 20/04/2020

Chú thích

Ban hành: Ngày ban hành của văn bản.
Hiệu lực: Ngày có hiệu lực (áp dụng) của văn bản.
Tình trạng: Cho biết văn bản Còn hiệu lực, Hết hiệu lực hay Không còn phù hợp.
Đã biết: Văn bản đã biết ngày có hiệu lực hoặc đã biết tình trạng hiệu lực. Chỉ có Thành Viên Basic và Thành Viên TVPL Pro mới có thể xem các thông tin này.
Tiếng Anh: Văn bản Tiếng Việt được dịch ra Tiếng Anh.
Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công báo), nó có giá trị pháp lý.
Lược đồ: Giúp Bạn có được "Gia Phả" của Văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan.
Liên quan hiệu lực: Những Văn bản thay thế Văn bản này, hoặc bị Văn bản này thay thế, sửa đổi, bổ sung.
Tải về: Chức năng để bạn tải văn bản đang xem về máy cá nhân để sử dụng.

 

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

HỖ TRỢ NHANH

Dịch Vụ
Hỗ trợ trực tuyến
Điện thoại Điện thoại (028) 3930 3279
Di động Di động 0906 22 99 66
0838 22 99 66
 

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 3.236.228.250