Tra cứu Văn bản, Tiêu Chuẩn VN, Công văn VĂN BẢN PHÁP LUẬT

Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...(Lưu ý khi tìm kiếm)

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề văn bản Số hiệu văn bản  
Ban hành từ: đến + Thêm điều kiện
Nếu bạn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm, vui lòng bấm vào đây để được hỗ trợ trực tiếp từ THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Bạn đang tìm kiếm : VĂN BẢN PHÁP LUẬT

" HUYEN DAK PO "

Hệ thống tìm kiếm được các Văn Bản liên quan sau :

Nếu bạn cần Văn bản hay TCVN nào, Bấm vào đây

Kết quả 141-160 trong 663 văn bản

Ban hành: 14/12/2017

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 12/05/2018

142

Kế hoạch 739/KH-UBND về định giá đất cụ thể năm 2019 trên địa bàn tỉnh Kon Tum

Đak Pô Kei 56,7 5 Xã Đăk Tơ Lung Vùng trồng cây dược liệu Đinh lăng 42 6 Thao Trường huấn luyện, thao trường bắn Ban Chỉ huy Quân sự huyện 127 7 Hồ chứa nước Đak Pô Kei

Ban hành: 05/04/2019

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 07/05/2019

143

Quyết định 36/2011/QĐ-UBND về bảng giá tính thuế tài nguyên trên địa bàn tỉnh do Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Lắk ban hành

36/2011/QD-UBND,Quyết định 36 2011,Tỉnh Đắk Lắk,Bảng giá tính thuế tài nguyên,Thuế - Phí - Lệ Phí,Tài nguyên - Môi trường ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐẮK LẮK ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 36/2011/QĐ-UBND

Ban hành: 28/10/2011

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 05/12/2011

144

Quyết định 632/QĐ-UBND năm 2016 công bố hết hạn hán trong vụ đông xuân năm 2015-2016 trên địa bàn huyện, thị xã phía Đông tỉnh Gia Lai

Tây Nguyên tại Văn bản số 331/BC-ĐKVTN ngày 28/6/2016, QUYẾT ĐỊNH: Điều 1. Công bố hết hạn hán trong vụ đông xuân năm 2015-2016 trên địa bàn các huyện, thị xã phía Đông tỉnh Gia Lai (huyện Kbang, Kông Chro, Đak Pơ, Phú Thiện, la Pa, Krông Pa, thị xã An Khê, thị xã Ayun Pa). Điều 2. Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố có

Ban hành: 04/07/2016

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 21/11/2016

145

Nghị quyết 12/NQ-HĐND năm 2014 thông qua danh mục dự án cần thu hồi đất để phát triển kinh tế - xã hội vì lợi ích Quốc gia, công cộng trên địa bàn tỉnh Đắk Nông (kể từ ngày 01/7/2014 đến ngày 31/12/2014)

Các đại biểu HĐND tỉnh; - Các Ban HĐND tỉnh; - Các Sở, ban, ngành, đoàn thể của tỉnh; - VP: Tỉnh ủy, Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh, UBND tỉnh; - Thường trực HĐND, UBND các huyện, thị xã; - Báo Đắk Nông, Đài PT-TH, Công báo tỉnh, Chi cục Văn thư - Lưu trữ, Cổng thông tin điện tử tỉnh; - Lưu: VT, LĐ và CV phòng CT.HĐND (B).

Ban hành: 16/07/2014

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 30/09/2014

146

Quyết định 678/QĐ-UBND năm 2020 công bố Danh mục mạng lưới tuyến vận tải hành khách cố định nội tỉnh, mạng lưới tuyến xe buýt nội tỉnh và liền kề trên địa bàn tỉnh Kon Tum

(và ngược lại) BX nơi đi/đến (và ngược lại) 1 Kon Tum Đăk Glei BX khách Kon Tum BX khách huyện Đăk Glei BX khách Kon Tum - Đường Phan Đình Phùng - Đường Hồ Chí Minh - BX khách huyện Đăk Glei 110 720

Ban hành: 17/07/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 03/11/2020

147

Quyết định 21/2016/QĐ-UBND sửa đổi Quy định phân cấp quản lý, khai thác công trình thủy lợi trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk, kèm theo Quyết định 38/2014/QĐ-UBND

viên quản lý công trình thủy lợi Đắk Lắk và UBND các huyện, thị xã, thành phố (sau đây gọi tắt là UBND cấp huyện) trực tiếp quản lý, khai thác các công trình thủy lợi, cụ thể như sau: a) Công ty TNHH MTV quản lý công trình thủy lợi Đắk Lắk trực tiếp quản lý, khai thác các công trình thủy lợi (Cụm đầu mối, các trục kênh chính,

Ban hành: 18/05/2016

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 14/11/2016

148

Nghị quyết 34/2013/NQ-HĐND thông qua Đề án kiên cố hóa trường lớp học, nhà công vụ giáo viên trường học mầm non, phổ thông công lập ở tỉnh Đắk Nông giai đoạn 2014 – 2016

của tỉnh; - VP: Tỉnh ủy, Đoàn ĐBQH và HĐND, UBND tỉnh; - Thường trực HĐND và UBND các huyện, thị xã; - Báo Đắk Nông, Đài PT-TH, Công báo tỉnh; - Cổng Thông tin điện tử, Chi cục Văn thư Lưu trữ tỉnh; - Lưu: VT, LĐ và CV Phòng CT.HĐND (L). CHỦ TỊCH Điểu K’ré ĐỀ ÁN

Ban hành: 19/12/2013

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 26/03/2014

149

Nghị quyết 26/NQ-HĐND năm 2014 về Danh mục dự án đề xuất chủ trương đầu tư giai đoạn 2016 -2020, sử dụng vốn ngân sách Trung ương do địa phương quản lý trên địa bàn tỉnh Đắk Nông

ban, ngành, đoàn thể của tỉnh; - Văn phòng: Tỉnh ủy, Đoàn ĐBQH và HĐND, UBND tỉnh; - Các Ban đảng của Tỉnh ủy, Trường Chính trị tỉnh; - Thường trực HĐND, UBND các huyện, thị xã; - Báo Đắk Nông, Đài PT-TH, Công báo tỉnh; - Cổng Thông tin điện tử tỉnh, Chi cục Văn thư - Lưu trữ; - Lưu: VT, LĐ và CV Phòng CT.HĐND, HSKH (Sơn).

Ban hành: 18/12/2014

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 26/05/2015

Ban hành: 05/04/2017

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 18/12/2017

151

Nghị quyết 21/NQ-HĐND năm 2007 thông qua bảng giá đất trên địa bàn tỉnh Đắk Nông năm 2008

người có hành vi vi phạm pháp luật về đất đai mà gây thiệt hại cho Nhà nước. Điều 3. a) Về giá đất cụ thể ở từng huyện, thị xã; UBND tỉnh công bố và áp dụng thực hiện kể từ ngày 01 tháng 01 năm 2008 và báo cáo Hội đồng nhân dân tỉnh về kết quả thực hiện. b) Về giá đất cụ thể các trục đường khu đô thị mới Đăk Nia giao cho UBND tỉnh

Ban hành: 24/12/2007

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 28/01/2013

Ban hành: 14/12/2007

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 22/12/2007

153

Nghị quyết số 43/NQ-CP về điều chỉnh địa giới hành chính xã để thành lập xã thuộc huyện Chư Sê; điều chỉnh địa giới hành chính huyện Chư Sê để thành lập huyện Chư Pưh thuộc tỉnh Gia Lai do Chính phủ ban hành

huyện Phú Thiện, tỉnh Gia Lai; Tây giáp huyện Chư Prông, tỉnh Gia Lai; Nam giáp tỉnh Đắk Lắk; Bắc giáp huyện Chư Sê, tỉnh Gia Lai. Sau khi điều chỉnh địa giới hành chính huyện Chư Sê để thành lập huyện Chư Pưh: Huyện Chư Sê còn lại 64.296,27 ha diện tích tự nhiên và 94.389 nhân khẩu; có 15 đơn vị hành chính trực thuộc gồm: thị trấn Chư

Ban hành: 27/08/2009

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 03/09/2009

154

Quyết định 172/2006/QĐ-UBDT công nhận các xã, huyện, tỉnh là miền núi, vùng cao do Bô trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc ban hành

- Xã Đăk Rong huyện Đăk Đoa - Xã Đăk Pơ huyện Đăk Pơ - Phường An Bình thị xã An Khê - Phường An Phú thị xã An Khê - Phường An Tân thị xã An Khê - Phường Tây Sơn thị xã An Khê 5. Tỉnh Lâm Đồng (2) - Xã Đạ Nhim huyện Lạc Dương - Xã Dạ Rsal huyện Đam Rông III. CÁC HUYỆN, THỊ XÃ LÀ

Ban hành: 07/07/2006

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 29/07/2006

155

Quyết định 903/QĐ-UBND năm 2019 về phê duyệt Kế hoạch xây dựng phương án bảo vệ công trình thủy lợi cụ thể trên địa bàn tỉnh Kon Tum

triển nông thôn; Kế hoạch và Đầu tư; Tài chính; Giám đốc Ban Quản lý khai thác các công trình thủy lợi; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố và Thủ trưởng các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. Nơi nhận: - Như Điều 3; - Bộ Nông nghiệp và PTNT (b/c); - Tổng cục Thủy lợi;

Ban hành: 26/08/2019

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 21/10/2019

156

Kế hoạch 2213/KH-UBND năm 2016 kiểm tra, đánh giá tình hình, kết quả thực hiện Chương trình giảm nghèo nhanh và bền vững theo Nghị quyết 30a/2008/NQ-CP từ năm 2009-2015, trên địa bàn các huyện nghèo do tỉnh Điện Biên ban hành

Chùa, Điện Biên Đông và Nậm Pồ từ khi triển khai thực hiện hết đến ngày 31/12/2015; trong đó trọng tâm đối với các hoạt động sử dụng nguồn vốn Chương trình 30a. 2. Đối tượng UBND huyện, Ban Chỉ đạo giảm nghèo, các phòng, ban chuyên môn cấp huyện, UBND và Ban giảm nghèo cấp xã của một số xã trên địa bàn các huyện: Mường Ảng, Mường Nhé, Tủa

Ban hành: 27/07/2016

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 01/09/2016

157

Quyết định 512/QĐ-UBND năm 2014 phê duyệt vị trí các điểm đón, trả khách tuyến cố định trên địa bàn tỉnh Gia Lai

4 Km 83 + 400 Xã Tân An, huyện Đăk Pơ 5 Km 87 + 600 (ngã 3 Đồng Chè) Xã Tân An, huyện Đăk Pơ 6 Km 91 +700 Xã Đăk Pơ, huyện Đăk Pơ 7

Ban hành: 04/09/2014

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 13/06/2015

158

Quyết định 38/2005/QĐ-UB về giá tối thiểu gỗ tịch thu sung công quỹ Nhà nước do tỉnh Đắk Lắk ban hành

UBND tỉnh Đăk Lăk) STT Tên gỗ Mức giá (đồng/m3) Gỗ xẻ, hộp phách Gỗ tròn 01 Gỗ mu 10.000.000 10.000.000 02 Gỗ trắc 9.500.000

Ban hành: 26/05/2005

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 01/07/2015

159

Quyết định 27/2013/QĐ-UBND về giá lâm sản, động vật rừng để xử lý tang vật vi phạm hành chính trong lĩnh vực quản lý, bảo vệ rừng và quản lý lâm sản do tỉnh Đắk Lắk ban hành

27/2013/QD-UBND,Quyết định 27 2013,Tỉnh Đắk Lắk,Thương mại,Vi phạm hành chính,Tài nguyên - Môi trường ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐẮK LẮK ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 27/2013/QĐ-UBND Đắk

Ban hành: 01/11/2013

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/12/2013

160

Nghị quyết 70/NQ-CP năm 2011 về phê chuẩn số đơn vị bầu cử, danh sách các đơn vị bầu cử và số đại biểu được bầu ở mỗi đơn vị bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh Đắk Nông nhiệm kỳ 2011 - 2016 do Chính phủ ban hành

và thị trấn EaTling) 4 11 Số 11 Huyện Cư Jút (gồm các xã: Đắk Drông, Nam Dong, Ea , Đắk Wil) 5 12 Số 12 Huyện Krông Nô (gồm các xã: Tân Thành, Đắk Sôr, Nam Đà, Nam Xuân, Buôn Choah và thị trấn Đắk

Ban hành: 01/04/2011

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 05/04/2011

Chú thích

Ban hành: Ngày ban hành của văn bản.
Hiệu lực: Ngày có hiệu lực (áp dụng) của văn bản.
Tình trạng: Cho biết văn bản Còn hiệu lực, Hết hiệu lực hay Không còn phù hợp.
Đã biết: Văn bản đã biết ngày có hiệu lực hoặc đã biết tình trạng hiệu lực. Chỉ có Thành Viên Basic và Thành Viên TVPL Pro mới có thể xem các thông tin này.
Tiếng Anh: Văn bản Tiếng Việt được dịch ra Tiếng Anh.
Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công báo), nó có giá trị pháp lý.
Lược đồ: Giúp Bạn có được "Gia Phả" của Văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan.
Liên quan hiệu lực: Những Văn bản thay thế Văn bản này, hoặc bị Văn bản này thay thế, sửa đổi, bổ sung.
Tải về: Chức năng để bạn tải văn bản đang xem về máy cá nhân để sử dụng.

 

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

HỖ TRỢ NHANH

Dịch Vụ
Hỗ trợ trực tuyến
Điện thoại Điện thoại (028) 3930 3279
Di động Di động 0906 22 99 66
0838 22 99 66
 

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 3.236.228.250