Trong năm 2022, doanh nghiệp chậm nộp thuế giá trị gia tăng thì vẫn được gia hạn thời hạn nộp thuế?

Tôi nghe nói trong năm 2022 sẽ có quy định gia hạn thời hạn nộp thuế giá trị gia tăng. Vì thế tôi muốn hỏi, đối tượng nào được gia hạn nộp thuế giá trị gia tăng? Thời hạn gia hạn được quy định như thế nào? Và có trường hợp nào không được gia hạn nộp thuế giá trị gia tăng hay không?

Các đối tượng nào được gia hạn nộp thuế giá trị gia tăng?

Theo Điều 2 Dự thảo Nghị định gia hạn thời hạn nộp thuế giá trị gia tăng, thuế thu nhập doanh nghiệp, thuế thu nhập cá nhân và tiền thuê đất, thuê mặt nước trong năm 2022 (Dự thảo 2) thì đối tượng được gia hạn nộp thuế giá trị gia tăng, thuế thu nhập doanh nghiệp được quy định như sau;

- Doanh nghiệp, tổ chức, hộ kinh doanh, cá nhân hoạt động sản xuất trong các ngành kinh tế sau:

+ Nông nghiệp, lâm nghiệp và thủy sản;

+ Sản xuất, chế biến thực phẩm; dệt; sản xuất trang phục; sản xuất da và các sản phẩm có liên quan; chế biến gỗ và sản xuất sản phẩm từ gỗ, tre, nứa (trừ giường, tủ, bàn, ghế); sản xuất sản phẩm từ rơm, rạ và vật liệu tết bện; sản xuất giấy và sản phẩm từ giấy; sản xuất sản phẩm từ cao su và plastic; sản xuất sản phẩm từ khoáng phi kim loại khác; sản xuất kim loại; gia công cơ khí; xử lý và tráng phủ kim loại; sản xuất sản phẩm điện tử, máy vi tính và sản phẩm quang học; sản xuất ô tô và xe có động cơ khác; sản xuất giường, tủ, bàn, ghế,

+ Xây dựng;

+ Hoạt động xuất bản, hoạt động điện ảnh, sản xuất chương trình truyền hình, ghi âm và xuất bản âm nhạc;

+ Khai thác dầu thô và khí đốt tự nhiên (không gia hạn đối với thuế thu nhập doanh nghiệp của dầu thô, condensate, khi thiên nhiên thu theo hiệp định, hợp đồng);

+ Sản xuất đồ uống; in, sao chép bản ghi các loại; sản xuất than cốc, sản phẩm dầu mỏ tinh chế; sản xuất hóa chất và sản phẩm hóa chất; sản xuất sản phẩm từ kim loại đúc sẵn (trừ máy móc, thiết bị); sản xuất mô tô, xe máy; sửa chữa, bảo dưỡng và lắp đặt máy móc và thiết bị,

+ Thoát nước và xử lý nước thải.

- Doanh nghiệp, tổ chức, hộ kinh doanh, cá nhân hoạt động kinh doanh trong các ngành kinh tế sau:

+ Vận tải kho bãi, dịch vụ lưu trú và ăn uống, giáo dục và đào tạo; y tế và hoạt động trợ giúp xã hội, hoạt động kinh doanh bất động sản;

+ Hoạt động dịch vụ lao động và việc làm; hoạt động của các đại lý du lịch, kinh doanh tua du lịch và các dịch vụ hỗ trợ, liên quan đến quảng bá và tổ chức tua du lịch;

+ Hoạt động sáng tác, nghệ thuật và giải trí, hoạt động của thư viện, lưu trữ, bảo tàng và các hoạt động văn hóa khác; hoạt động thể thao, vui chơi giải trí, hoạt động chiếu phim;

+ Hoạt động phát thanh, truyền hình; lập trình máy vi tính, dịch vụ tư vấn và các hoạt động khác liên quan đến máy vi tính, hoạt động dịch vụ thông tin;

+ Hoạt động dịch vụ hỗ trợ khai khoáng.

- Doanh nghiệp, tổ chức, hộ kinh doanh, cá nhân hoạt động sản xuất sản phẩm công nghiệp hỗ trợ ưu tiên phát triển, sản phẩm cơ khi trọng điểm.

- Doanh nghiệp nhỏ và siêu nhỏ được xác định theo quy định của Luật Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa năm 2017 và Nghị định số 80/2001/NĐ-CP ngày 26/8/2021 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa.

- Tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài thực hiện các giải pháp hỗ trợ khách hàng là doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân chịu ảnh hưởng do dịch Covid-19 theo quy định của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam.

Ngành kinh tế, lĩnh vực của doanh nghiệp, tổ chức, hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh quy định tại khoản 1, khoản 2 và khoản 3 Điều này là ngành, lĩnh vực mà doanh nghiệp, tổ chức, hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh có hoạt động sản xuất, kinh doanh và phát sinh doanh thu trong năm 2021 hoặc 2022.

Theo đó, các tổ chức, cá nhân, hộ kinh doanh, doanh nghiệp thuộc trường hợp nêu trên thì sẽ được gia hạn thời hạn nộp thuế giá trị gia tăng.

Gia hạn thời hạn nộp thuế giá trị gia tăng

Gia hạn thời hạn nộp thuế giá trị gia tăng

Gia hạn thời hạn nộp thuế đối với thuế giá trị gia tăng được quy định như thế nào?

Theo khoản 1 Điều 3 Dự thảo Nghị định gia hạn thời hạn nộp thuế giá trị gia tăng, thuế thu nhập doanh nghiệp, thuế thu nhập cá nhân và tiền thuê đất, thuê mặt nước trong năm 2022 (Dự thảo 2) quy định gia hạn thời hạn nộp thuế đối với thuế giá trị gia tăng trừ thuế giá trị gia tăng khâu nhập khẩu như sau:

- Gia hạn thời hạn nộp thuế đối với số thuế giá trị gia tăng phát sinh phải nộp (bao gồm cả số thuế phân bổ cho các địa phương cấp tỉnh khác nơi người nộp thuế có trụ sở chính, số thuế nộp theo từng lần phát sinh) của kỳ tính thuế từ tháng 3 đến tháng 8 năm 2022 (đối với trường hợp kê khai thuế giá trị gia tăng theo tháng) và kỳ tính thuế quý 1, quý 2 năm 2022 (đối với trường hợp kế khai thuế giá trị gia tăng theo quý) của các doanh nghiệp, tổ chức nêu tại Điều 2 Nghị định này. Thời gian gia hạn là 06 tháng đối với số thuế giá trị gia tăng từ tháng 3 đến tháng 5 năm 2022 và quý 1 năm 2022, thời gian gia hạn là 05 tháng đối với số thuế giá trị gia tăng của tháng 6 năm 2022 và quý 2 năm 2022, thời gian gia hạn là 04 tháng đối với số thuế giá trị gia tăng của tháng 7 năm 2022, thời gian gia hạn là 03 tháng đối với số thuế giá trị gia tăng của tháng 8 năm 2022. Thời gian gia hạn tại điểm này được tính từ ngày kết thúc thời hạn nộp thuế giá trị gia tăng theo quy định của pháp luật về quản lý thuế.

- Trường hợp người nộp thuế khai bổ sung hồ sơ khai thuế của kỳ tính thuế được gia hạn dẫn đến làm tăng số thuế giá trị gia tăng phải nộp và gửi đến cơ quan thuế trước khi hết thời hạn nộp thuế được gia hạn thì số thuế được gia hạn bao gồm cả số thuế phải nộp tăng thêm do khai bổ sung.

- Các doanh nghiệp, tổ chức thuộc đối tượng được gia hạn thực hiện kê khai, nộp Tờ khai thuế giá trị gia tăng tháng, quý theo quy định của pháp luật hiện hành, nhưng chưa phải nộp số thuế giá trị gia tăng phải nộp phát sinh trên Tờ khai thuế giá trị gia tăng đã kê khai. Thời hạn nộp thuế giá trị gia tăng của tháng, quý được gia hạn như sau:

+ Thời hạn nộp thuế giá trị gia tăng của kỳ tính thuế tháng 3 năm 2022 chậm nhất là ngày 20 tháng 10 năm 2022.

+ Thời hạn nộp thuế giá trị gia tăng của kỳ tính thuế tháng 4 năm 2022 chậm nhất là ngày 20 tháng 11 năm 2022.

+ Thời hạn nộp thuế giá trị gia tăng của kỳ tính thuế tháng 5 năm 2022 chậm nhất là ngày 20 tháng 12 năm 2022.

+ Thời hạn nộp thuế giá trị gia tăng của kỳ tính thuế tháng 6 năm 2022 chậm nhất là ngày 20 tháng 12 năm 2022.

+ Thời hạn nộp thuế giá trị gia tăng của kỳ tính thuế tháng 7 năm 2022 chậm nhất là ngày 20 tháng 12 năm 2022.

+ Thời hạn nộp thuế giá trị gia tăng của kỳ tính thuế tháng 8 năm 2022 chậm nhất là ngày 20 tháng 12 năm 2022.

+ Thời hạn nộp thuế giá trị gia tăng của kỳ tính thuế quý 1 năm 2022 chậm nhất là ngày 31 tháng 10 năm 2022.

+ Thời hạn nộp thuế giá trị gia tăng của kỳ tính thuế quý 2 năm 2022 chậm nhất là ngày 30 tháng 12 năm 2022.

Trường hợp nào không được gia hạn nộp thuế giá trị gia tăng?

Theo điểm b khoản 1 Điều 3 Dự thảo Nghị định gia hạn thời hạn nộp thuế giá trị gia tăng, thuế thu nhập doanh nghiệp, thuế thu nhập cá nhân và tiền thuê đất, thuê mặt nước trong năm 2022 (Dự thảo 2) quy định trường hợp không được gia hạn nộp thuế như sau:

Trường hợp doanh nghiệp, tổ chức nêu tại Điều 2 Nghị định này có các chi nhánh, đơn vị trực thuộc thực hiện khai thuế giá trị gia tăng riêng với cơ quan thuế quản lý trực tiếp của chi nhánh, đơn vị trực thuộc thì các chi nhánh, đơn vị trực thuộc cũng thuộc đối tượng được gia hạn nộp thuế giá trị gia tăng. Trường hợp chi nhánh, đơn vị trực thuộc của doanh nghiệp, tổ chức nêu tại khoản 1, khoản 2 và khoản 3 Điều 2 Nghị định này không có hoạt động sản xuất kinh doanh thuộc ngành kinh tế, lĩnh vực được gia hạn thì chi nhánh, đơn vị trực | thuộc không thuộc đối tượng được gia hạn nộp thuế giá trị gia tăng.

Do đó, doanh nghiệp sẽ không được gia hạn thời hạn nộp thuế giá trị gia tăng nếu thuộc trường hợp nêu trên.

Trên đây là những quy định mới nhất về gia hạn thời hạn nộp thuế giá trị gia tăng, tuy nhiên những quy định này mới là Dự thảo Nghị định nên đang trong quá trình xem xét và chỉnh sửa. Do đó, những quy định này chưa có hiệu lực pháp luật và có thể thay đổi.

Chi tiết nội dung Dự thảo Nghị định gia hạn thời hạn nộp thuế giá trị gia tăng, thuế thu nhập doanh nghiệp, thuế thu nhập cá nhân và tiền thuê đất, thuê mặt nước trong năm 2022 (Dự thảo 2): tại đây.

Đi đến trang Tìm kiếm nội dung Tư vấn pháp luật - Thuế giá trị gia tăng

Thành Đạt

Thuế giá trị gia tăng
Gia hạn nộp thuế giá trị gia tăng
Căn cứ pháp lý
TÌM KIẾM LIÊN QUAN
Thuế giá trị gia tăng Gia hạn nộp thuế giá trị gia tăng
MỚI NHẤT
Pháp luật
Doanh nghiệp nội địa khai và nộp bổ sung thuế GTGT cho hàng hóa nhập khẩu tại chỗ để sản xuất hàng xuất khẩu thì có bị xử phạt không?
Pháp luật
Phân bón hữu cơ nhập khẩu có thuộc đối tượng phải chịu thuế giá trị gia tăng hay không? Hiện nay có những loại phân bón nào được pháp luật quy định?
Pháp luật
Dịch vụ thu gom rác có bị đánh thuế giá trị gia tăng hay không? Thuế suất thuế giá trị gia tăng với dịch vụ thu gom rác là bao nhiêu?
Pháp luật
Kê khai nộp thuế nhà thầu đối với chi phí đăng quảng cáo Facebook, Google? Có được khấu trừ thuế giá trị gia tăng đối với khoản thuế nộp thay cho nhà thầu nước ngoài không?
Pháp luật
Kê khai, tính thuế, nộp thuế đối với các nguồn thu hộ, chi hộ thế nào? Nguồn thu hộ có phải kê khai, tính thuế giá trị gia tăng không?
Pháp luật
Bị ấn định thuế giá trị gia tăng theo quyết định của cơ quan hải quan thì có được khấu trừ nữa hay không?
Hóa đơn tiền xe buýt cho con của người nước ngoài có được khấu trừ thuế giá trị gia tăng đầu vào không?
Hóa đơn tiền xe buýt cho con của người nước ngoài có được khấu trừ thuế giá trị gia tăng đầu vào không?
Pháp luật
Có phải đóng thuế giá trị gia tăng và thuế thu nhập doanh nghiệp đối với tiền bồi thường đất do nhà nước thu hồi đất không?
Pháp luật
Mới: 06 trường hợp giá đất được trừ để tính thuế giá trị gia tăng theo Nghị định 49/2022/NĐ-CP?
Pháp luật
Hoạt động xây dựng, lắp đặt có thời điểm nghiệm thu, bàn giao công trình từ 01/02/2022 đến hết 31/12/2022 có được giảm thuế GTGT?
Xem thêm...
Chủ quản: Công ty THƯ VIỆN PHÁP LUẬT. Giấy phép số: 27/GP-TTĐT, do Sở TTTT TP. HCM cấp ngày 09/05/2019.
Chịu trách nhiệm chính: Ông Bùi Tường Vũ - Số điện thoại liên hệ: 028 3930 3279
Địa chỉ: P.702A , Centre Point, 106 Nguyễn Văn Trỗi, P.8, Q. Phú Nhuận, TP. HCM;
Địa điểm Kinh Doanh: Số 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q3, TP. HCM;
Chứng nhận bản quyền tác giả số 416/2021/QTG ngày 18/01/2021, cấp bởi Bộ Văn hoá - Thể thao - Du lịch
Thông báo
Bạn không có thông báo nào