Thành phố Hà Nội: Thủ tục để người lao động làm việc ở doanh nghiệp nhận tiền hỗ trợ thuê nhà 500.000 đồng/tháng như thế nào?

Tôi là người lao động đang làm việc trong doanh nghiệp ở quận Nam Từ Liêm, Hà Nội và tôi có nghe bảo là sẽ được nhận tiền hỗ trợ thuê nhà từ chính quyền nhưng tôi không biết là sẽ làm sao để nhận được, mong được hướng dẫn cụ thể!

Hồ sơ đề nghị hỗ trợ để người lao động làm việc ở doanh nghiệp được nhận 500.000 đồng/tháng như thế nào?

Theo khoản 1 Điều 2 Quyết định 1426/QĐ-UBND năm 2022 thì hồ sơ, trình tự, thủ tục để người lao động làm việc trong doanh nghiệp có thể nhận được 500.000 đồng/tháng tiền thuê nhà như sau:

- Hồ sơ đề nghị hỗ trợ: được thược hiện theo Điều 6 Quyết định 08/2022/QĐ-TTg, gồm có:

+ Danh sách người lao động đề nghị hỗ trợ tiền thuê nhà có xác nhận của cơ quan bảo hiểm xã hội theo Mẫu số 02 tại Phụ lục ban hành kèm theo Quyết định này (sau đây gọi là Mẫu số 02).

+ Trường hợp trong danh sách có người lao động không thuộc đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc thì hồ sơ đề nghị cần có thêm bản sao danh sách trả lương của tháng liền kề trước thời điểm doanh nghiệp lập danh sách lao động đề nghị hỗ trợ tiền thuê nhà.

Tải về Mẫu số 02 tại đây.

TP Hà Nội: 04 bước để người lao động làm việc ở doanh nghiệp nhận tiền hỗ trợ thuê nhà 500.000 đồng/tháng như thế nào?

TP Hà Nội: 04 bước để người lao động làm việc ở doanh nghiệp nhận tiền hỗ trợ thuê nhà 500.000 đồng/tháng như thế nào?

Trình tự, thủ tục để người lao động làm việc ở doanh nghiệp được nhận 500.000 đồng/tháng như thế nào?

Theo khoản 2 Điều 2 Quyết định 1426/QĐ-UBND năm 2022 thì trình tự, thủ tục để người lao động làm việc ở doanh nghiệp được nhận 500.000 đồng/tháng như sau:

Bước 1: Người lao động đang làm việc trong doanh nghiệp có nhu cầu hỗ trợ gửi đề nghị hỗ trợ tiền thuê nhà theo Mẫu số 01 tại Phụ lục ban hành kèm theo Quyết định số 08/2012/QĐ-TTg (sau đây gọi là Mẫu số 01) và chịu trách nhiệm về tính chính xác thông tin theo quy định tại khoản 1 Điều 4 Quyết định số 08/2022/QĐ-TTg để doanh nghiệp tổng hợp.

Bước 2: Trên cơ sở đề nghị của người lao động, doanh nghiệp tổng hợp danh sách người lao động đề nghị hỗ trợ tiền thuê nhà theo Mẫu số 02 tại Phụ lục ban hành kèm theo Quyết định số 08/2022/QĐ-TTg (sau đây gọi là Mẫu số 02) và niêm yết công khai tại nơi làm việc ít nhất 03 ngày làm việc.

Trường hợp có ý kiến phản ánh về đối tượng và điều kiện hỗ trợ, doanh nghiệp phải tiến hành xác minh đảm bảo đúng đối tượng và điều kiện hỗ trợ theo quy định tại Điều 4 Quyết định số 08/2012/QĐ-TTg trong 02 ngày làm việc.

Bước 3: Doanh nghiệp gửi danh sách người lao động đề nghị hỗ trợ tiền thuê nhà theo Mẫu số 02 đến cơ quan bảo hiểm xã hội nơi doanh nghiệp trích nộp bảo hiểm xã hội để xác nhận người lao động đang tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc. Doanh nghiệp chịu trách nhiệm về tính chính xác, trung thực thông tin của người lao động quy định tại khoản 2, khoản 3 Điều 4 Quyết định số 08/2022/QĐ-TTg. Doanh nghiệp lập danh sách người lao động đề nghị hỗ trợ tiền thuê nhà theo từng tháng và có thể đề nghị cơ quan bảo hiểm xã hội xác nhận gộp 02 tháng hoặc 03 tháng.

Đối với đơn vị thực hiện giao dịch điện tử với cơ quan bảo hiểm xã hội thì nhận mẫu xác nhận (Mẫu số 02) có chữ ký số của cơ quan bảo hiểm xã hội qua giao dịch điện tử.

Trong 02 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được đề nghị, cơ quan bảo hiểm xã hội xác nhận việc tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc của người lao động.

Bước 4: Doanh nghiệp gửi hồ sơ theo quy định tại Điều 6 Quyết định số 08/2022/QĐ-TTg đến Ủy ban nhân dân cấp huyện nơi đặt trụ sở chính hoặc chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm sản xuất, kinh doanh. Doanh nghiệp có thể gửi hồ sơ đề nghị hỗ trợ gộp 02 tháng hoặc 03 tháng.

Thời gian tiếp nhận hồ sơ chậm nhất đến hết ngày 15 tháng 8 năm 2022.

- Trong 02 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được đầy đủ hồ sơ, Ủy ban nhân dân cấp huyện thực hiện tiếp nhận, giải quyết như sau:

+ Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội chủ trì, phối hợp với Công an,phòng Kinh tế, phòng Tài chính - Kế hoạch và các đơn vị liên quan tổ chức thẩm địnhhồ sơ và trình Ủy ban nhân cấp huyện quyết định phê duyệt danh sách và kinh phí hỗ trợ.

+ Ủy ban nhân dân cấp huyện phê duyệt danh sách và kinh phí hỗ trợ. Trường hợp không phê duyệt phải trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do.

- Sau khi ban hành Quyết định, Ủy ban nhân dân cấp huyện giao phòng Lao động - Thương binh và Xã hội thực hiện chi trả trong thời gian 02 ngày làm việc.

- Trong 02 ngày làm việc kể từ ngày nhận được kinh phí hỗ trợ của Uy ban nhân dân cấp huyện, doanh nghiệp thực hiện chi trả cho người lao động.

Trong 05 ngày làm việc kể từ ngày chi trả xong cho người lao động, doanh nghiệp hoàn thiện hồ sơ thanh, quyết toán gửi phòng Lao động - Thương binh và Xã hội để thực hiện thanh, quyết toán kinh phí hỗ trợ theo quy định.

Mức, thời gian hỗ trợ và phương thức chi trả đối với người lao động làm việc trong doanh nghiệp được quy định ra sao?

Theo Điều 5 Quyết định 08/2022/QĐ-TTg mức, thời gian hỗ trợ và phương thức chi trả được quy định như sau:

- Mức hỗ trợ: 500.000 đồng/người/tháng.

- Thời gian hỗ trợ: Tối đa 3 tháng.

- Phương thức chi trả: Hằng tháng.

Tham khảo thêm bài viết sau đây để biết thêm thông tin chi tiết: Từ 01/02-30/6/2022, NLĐ nào được hỗ trợ tiền thuê nhà từ 500.000 - 1.000.000 đồng/tháng theo Quyết định 08/2022/QĐ-TTg?

Đi đến trang Tìm kiếm nội dung Tư vấn pháp luật - Tiền hỗ trợ thuê nhà

Tấn Lộc

Tiền hỗ trợ thuê nhà
Căn cứ pháp lý
Chủ quản: Công ty THƯ VIỆN PHÁP LUẬT. Giấy phép số: 27/GP-TTĐT, do Sở TTTT TP. HCM cấp ngày 09/05/2019.
Chịu trách nhiệm chính: Ông Bùi Tường Vũ - Số điện thoại liên hệ: 028 3930 3279
Địa chỉ: P.702A , Centre Point, 106 Nguyễn Văn Trỗi, P.8, Q. Phú Nhuận, TP. HCM;
Địa điểm Kinh Doanh: Số 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q3, TP. HCM;
Chứng nhận bản quyền tác giả số 416/2021/QTG ngày 18/01/2021, cấp bởi Bộ Văn hoá - Thể thao - Du lịch
Thông báo
Bạn không có thông báo nào