Mẫu Báo cáo kết quả điều tra nguyên nhân, thực hiện khắc phục của cơ sở sản xuất thủy sản đối với lô hàng bị cảnh báo?

Tháng trước, cơ sở của tôi vừa có lô hàng thủy sản xuất khẩu bị cảnh báo. Cho tôi hỏi bên mình có mẫu Báo cáo kết quả điều tra nguyên nhân, thực hiện khắc phục không? - Cô My (Huế)

Xử lý lô hàng xuất khẩu thủy sản bị cảnh báo như thế nào?

Căn cứ theo quy định tại Điều 36 Thông tư 48/2013/TT-BNNPTNT được sửa đổi bởi khoản 31 Điều 2 Thông tư 32/2022/TT-BNNPTNT, việc xử lý lô hàng thủy sản xuất khẩu bị cảnh báo được thực hiện như sau:

- Trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ khi có thông tin cảnh báo chính thức của Cơ quan thẩm quyền nước nhập khẩu, Cơ quan thẩm định có văn bản yêu cầu Cơ sở một số nội dung sau:

+ Thực hiện truy xuất nguồn gốc lô hàng, tổ chức điều tra xác định nguyên nhân dẫn đến lô hàng bị cảnh báo, thiết lập và thực hiện hành động khắc phục; báo cáo gửi Cơ quan thẩm định.

Thực hiện truy xuất nguồn gốc, thu hồi và xử lý sản phẩm không bảo đảm an toàn (đối với trường hợp thu hồi) theo quy định của Thông tư 17/2021/TT-BNNPTNT.

+ Tạm dừng xuất khẩu vào các nước nhập khẩu tương ứng trong trường hợp có yêu cầu của Cơ quan thẩm quyền nước nhập khẩu hoặc theo quy định của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn;

+ Chấp hành chế độ lấy mẫu kiểm nghiệm chỉ tiêu vi phạm và chịu sự giám sát việc thực hiện hành động khắc phục bởi Cơ quan thẩm định đối với từng lô hàng xuất khẩu của sản phẩm/nhóm sản phẩm tương tự vi phạm được sản xuất tại Cơ sở cho đến khi Cơ quan thẩm định có văn bản chấp thuận báo cáo kết quả điều tra nguyên nhân và biện pháp khắc phục của Cơ sở.

- Trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ khi nhận được báo cáo kết quả điều tra nguyên nhân và biện pháp khắc phục của Cơ sở, Cơ quan thẩm định thẩm tra các nội dung báo cáo và có văn bản thông báo kết quả thẩm tra tới Cơ sở.

Trường hợp thẩm tra thực tế, Cơ quan thẩm định thực hiện và thông báo kết quả tới Cơ sở trong thời hạn 07 ngày làm việc kể từ khi nhận được báo cáo của Cơ sở.

Như vậy, công tác xử lý lô hàng thủy sản xuất khẩu bị cảnh báo được thực hiện theo nội dung nêu trên.

Mẫu Báo cáo kết quả điều tra nguyên nhân, thực hiện khắc phục của cơ sở sản xuất thủy sản đối với lô hàng bị cảnh báo ra sao?

Mẫu Báo cáo kết quả điều tra nguyên nhân, thực hiện khắc phục của cơ sở sản xuất thủy sản đối với lô hàng bị cảnh báo? (Hình từ Internet)

Mẫu Báo cáo kết quả điều tra nguyên nhân, thực hiện khắc phục của cơ sở sản xuất thủy sản đối với lô hàng bị cảnh báo ra sao?

Mẫu Báo cáo kết quả điều tra nguyên nhân, thực hiện khắc phục được ban hành tại Phụ lục XIII ban hành kèm theo kèm theo Thông tư 32/2022/TT-BNNPTNT.

Mẫu Báo cáo kết quả điều tra nguyên nhân, thực hiện khắc phục đối với lô hàng bị cảnh báo Tại đây.

Cách ghi mẫu Báo cáo kết quả điều tra nguyên nhân, thực hiện khắc phục thế nào?

Căn cứ theo nội dung Phụ lục XIII ban hành kèm theo kèm theo Thông tư 32/2022/TT-BNNPTNT.

Việc ghi mẫu áo cáo kết quả điều tra nguyên nhân, thực hiện khắc phục của cơ sở sản xuất thủy sản đối với lô hàng bị cảnh báo được hướng dẫn như sau:

(1) Thông tin chung về lô hàng:

- Thông tin cơ sở sản xuất, cơ sở xuất khẩu lô hàng, khối lượng, tên sản phẩm, ngày sản xuất, nước xuất khẩu, mã số lô hàng, lý do cảnh báo;

- Số chứng thư, ngày cấp.

(2) Thông tin về hoạt động thẩm định, chứng nhận do Trung tâm Chất lượng nông lâm thủy sản vùng thực hiện (nếu có):

- Tên chủ lô hàng;

- Ngày đăng ký thẩm định;

- Kết quả thẩm định cảm quan, ngoại quan, phân tích sinh học, hóa học các chỉ tiêu ATTP do Trung tâm vùng thực hiện đối với lô hàng trước khi xuất khẩu (nếu có).

(3) Kết quả hoạt động điều tra nguyên nhân và thực hiện các biện pháp khắc phục

- Hoạt động điều tra nguyên nhân lô hàng bị cảnh báo:

+ Nêu rõ nguồn gốc xuất xứ nguyên liệu (tên, địa chỉ cơ sở cung cấp nguyên liệu, nguồn gốc nguyên liệu từ thủy sản khai thác/nuôi trồng);

+ Kết quả các hoạt động doanh nghiệp đã thực hiện kể từ khi nhận được thông tin cảnh báo để xác định nguyên nhân;

- Biện pháp khắc phục, phòng ngừa doanh nghiệp đã thiết lập và kết quả thực hiện:

Nêu rõ các biện pháp khắc phục do cơ sở đề ra và kết quả việc thực hiện kể từ thời điểm cơ sở xây dựng tới thời điểm báo cáo, bao gồm:

+ Biện pháp thu hồi;

+ Biện pháp xử lý lô hàng bị trả về;

+ Các bằng chứng kèm theo.

(4) Kết quả lấy mẫu thẩm định được Trung tâm Chất lượng nông lâm thủy sản vùng tăng cường:

- Thực hiện đối với 05 lô hàng xuất khẩu liên tiếp của sản phẩm/nhóm sản phẩm tương tự vi phạm được sản xuất sau khi áp dụng biện pháp khắc phục, phòng ngừa đáp ứng quy định về chỉ tiêu/nhóm chỉ tiêu vi phạm hoặc thông tin về kết quả giám sát tăng cường đối với trường hợp nguyên nhân cảnh báo về cảm quan, ngoại quan, ghi nhãn sản phẩm.

- Trường hợp, cơ sở bị tạm dừng xuất khẩu vào thị trường nhập khẩu duy nhất, cơ sở cung cấp kết quả kiểm nghiệm đối với sản phẩm/nhóm sản phẩm vi phạm do cơ sở thực hiện sau thời điểm thực hiện các biện pháp khắc phục nhằm đánh giá hiệu quả các biện pháp này trong thực tế hoạt động sản xuất);

- Có thông tin cụ thể kèm theo.

(5) Kiến nghị (Nếu có)

Xem chi tiết tại Thông tư 32/2022/TT-BNNPTNT.

Thông tư 32/2022/TT-BNNPTNT chính thức có hiệu lực từ ngày 15/02/2023.

Đặng Phan Thị Hương Trà

Cơ sở sản xuất thủy sản
Căn cứ pháp lý
MỚI NHẤT
Pháp luật
Cơ sở sản xuất thủy sản khô là gì? Cơ sở sản xuất thuỷ sản khô quy mô doanh nghiệp phải đáp ứng những yêu cầu gì về nguyên liệu?
Pháp luật
Mẫu Báo cáo kết quả điều tra nguyên nhân, thực hiện khắc phục của cơ sở sản xuất thủy sản đối với lô hàng bị cảnh báo?
Pháp luật
Việc lấy mẫu tại các cơ sở sản xuất thủy sản để phân tích đánh giá hiệu quả kiểm soát điều kiện vệ sinh được quy định thế nào?
Pháp luật
Mẫu Báo cáo kết quả khắc phục sai lỗi dành cho cơ sở sản xuất thủy sản được quy định thế nào?
Đặt câu hỏi

Quý khách cần hỏi thêm thông tin về có thể đặt câu hỏi tại đây.

Đi đến trang Tìm kiếm nội dung Tư vấn pháp luật - Cơ sở sản xuất thủy sản
TÌM KIẾM LIÊN QUAN
Cơ sở sản xuất thủy sản
Chủ quản: Công ty THƯ VIỆN PHÁP LUẬT. Giấy phép số: 27/GP-TTĐT, do Sở TTTT TP. HCM cấp ngày 09/05/2019.
Chịu trách nhiệm chính: Ông Bùi Tường Vũ - Số điện thoại liên hệ: 028 3930 3279
Địa chỉ: P.702A , Centre Point, 106 Nguyễn Văn Trỗi, P.8, Q. Phú Nhuận, TP. HCM;
Địa điểm Kinh Doanh: Số 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q3, TP. HCM;
Chứng nhận bản quyền tác giả số 416/2021/QTG ngày 18/01/2021, cấp bởi Bộ Văn hoá - Thể thao - Du lịch
Thông báo
Bạn không có thông báo nào