Hà Nội: Thủ tục để người lao động quay trở lại thị trường lao động nhận tiền hỗ trợ thuê nhà 01 triệu đồng/tháng như thế nào?

Tôi nghe doanh nghiệp tôi bảo là tôi thuộc đối tượng được hỗ trợ tiền thuê nhà lên đến 1 triệu. Tôi mừng lắm vì tôi được nhận tiền từ chính quyền, nhưng tôi lại không biết làm sao để nhận được. Mong được tư vấn vì tôi đang ở quận Thanh Xuân. Cám ơn!

Hồ sơ đề nghị hỗ trợ để người lao động quay trở lại thị trường lao động được nhận 01 triệu đồng/tháng như thế nào?

Theo khoản 1 Điều 3 Quyết định 1426/QĐ-UBND năm 2022 thì hồ sơ, trình tự, thủ tục để người lao động quay trở lại thị trường lao động có thể nhận được 01 triệu đồng/tháng tiền thuê nhà như sau:

Hồ sơ đề nghị hỗ trợ: theo quy định tại Điều 10 Quyết định 08/2022/QĐ-TTg như sau:

- Danh sách người lao động đề nghị hỗ trợ tiền thuê nhà có xác nhận của cơ quan bảo hiểm xã hội theo Mẫu số 03 tại Phụ lục ban hành kèm theo Quyết định này (sau đây gọi là Mẫu số 03).

- Trường hợp trong danh sách có người lao động không thuộc đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc, người lao động mới tuyển dụng và có giao kết hợp đồng lao động nhưng chưa có tên trong danh sách tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc của cơ quan bảo hiểm xã hội thì hồ sơ đề nghị hỗ trợ cần có thêm bản sao danh sách trả lương của tháng liền kề trước thời điểm người sử dụng lao động lập danh sách lao động đề nghị hỗ trợ tiền thuê nhà.

Tải về Mẫu số 03 tại đây.

TP Hà Nội: 04 bước để người lao động quay trở lại thị trường lao động nhận tiền hỗ trợ thuê nhà 01 triệu đồng/tháng như thế nào?

TP Hà Nội: 04 bước để người lao động quay trở lại thị trường lao động nhận tiền hỗ trợ thuê nhà 01 triệu đồng/tháng như thế nào?

Trình tự, thủ tục để người lao động quay trở lại thị trường lao động được nhận 1.000.000 đồng/tháng như thế nào?

Theo khoản 2 Điều 3 Quyết định 1426/QĐ-UBND năm 2022 thì trình tự, thủ tục để người lao động quay trở lại thị trường lao động được nhận 01 triệu đồng/tháng như sau:

Bước 1: Người lao động có nhu cầu hỗ trợ gửi đề nghị hỗ trợ tiền thuê nhà theo Mẫu số 01 và chịu trách nhiệm về tính chính xác thông tin theo quy định tại khoản 1 Điều 8 Quyết định số 08/2022/QĐ-TTg để gửi người sử dụng lao động tổng hợp.

Bước 2: Trên cơ sở đề nghị của người lao động, người sử dụng lao động tổng hợp danh sách người lao động đề nghị hỗ trợ tiền thuê nhà theo Mẫu số 03tại Phụ lục ban hành kèm theo Quyết định số 08/QĐ/TTg (sau đây gọi là Mẫu số 03) và niêm yết công khai tại nơi làm việc ít nhất 03 ngày làm việc.Trường hợp có ý kiến

phản ánh về đối tượng và điều kiện hỗ trợ, người sử dụng lao động tiến hành xác minh đảm bảo đúng đối tượng và điều kiện hỗ trợ theo quy định tại Điều 8 Quyết định số 08/2022/QĐ-TTg trong 02 ngày làm việc.

Bước 3: Trước ngày 15 hằng tháng, người sử dụng lao động gửi danh sách người lao động đề nghị hỗ trợ tiền thuê nhà theo Mẫu số 03 đến cơ quan bảo hiểm xã hội nơi người sử dụng lao động tham gia trích nộp bảo hiểm xã hội để xác nhận người lao động đang tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc. Người sử dụng lao động chịu trách nhiệm về tính chính xác, trung thực thông tin của người lao động quy định tại khoản 2, khoản 3 Điều 8 Quyết định số 08/2022/QĐ-TTg.

Đối với đơn vị thực hiện giao dịch điện tử với cơ quan bảo hiểm xã hội thì nhận mẫu xác nhận (Mẫu số 03) có chữ ký số của cơ quan bảo hiểm xã hội qua giao dịch điện tử.

Trong 02 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được đề nghị, cơ quan bảo hiểm xã hội xác nhận việc tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc của người lao động.

Bước 4: Người sử dụng lao động gửi hồ sơ theo quy định tại Điều 10 Quyết định số 08/2022/QĐ-TTg đến Ủy ban nhân dân cấp huyện nơi đặt trụ sở chính hoặc chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm sản xuất, kinh doanh.

Thời gian tiếp nhận hồ sơ chậm nhất đến hết ngày 15 tháng 8 năm 2022.

Trường hợp người sử dụng lao động là hộ kinh doanh thì gửi kèm theo đề nghị hỗ trợ tiền thuê nhà của người lao động theo Mẫu số 01.

- Trong 02 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được đầy đủ hồ sơ, Ủy ban nhân dân cấp huyện thực hiện tiếp nhận, giải quyết như sau:

+ Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội chủ trì, phối hợp Công an,phòng Kinh tế phòng Tài chính - Kế hoạch và các đơn vị liên quan của huyện thẩm định hồ sơ và trình Ủy ban nhân cấp huyện phê duyệt danh sách và kinh phí hỗ trợ.

+ Ủy ban nhân dân cấp huyện phê duyệt danh sách và kinh phí hỗ trợ. Trường hợp không phê duyệt phải trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do.

- Sau khi ban hành Quyết định, Ủy ban nhân dân cấp huyện giao phòng Lao động - Thương binh và Xã hội thực hiện chi trả trong thời gian 02 ngày làm việc.

- Trong 02 ngày làm việc kể từ ngày nhận được kinh phí hỗ trợ của Ủy ban nhân dân cấp huyện, người sử dụng lao động thực hiện chi trả cho người lao động.

Trong 05 ngày làm việc kể từ ngày chi trả xong cho người lao động, người sử dụng lao động hoàn thiện hồ sơ thanh, quyết toán gửi phòng Lao động Thương binh và Xã hội để thực hiện thanh, quyết toán kinh phí hỗ trợ theo quy định.

Mức, thời gian hỗ trợ và phương thức chi trả đối với người lao động quay trở lại thị trường lao động được quy định ra sao?

Theo Điều 5 Quyết định 08/2022/QĐ-TTg mức, thời gian hỗ trợ và phương thức chi trả được quy định như sau:

- Mức hỗ trợ: 1.000.000 đồng/người/tháng.

- Thời gian hỗ trợ: Tối đa 3 tháng.

- Phương thức chi trả: Hằng tháng.

Tham thảo thêm bài viết sau đây để biết thêm thông tin chi tiết: Từ 01/02-30/6/2022, NLĐ nào được hỗ trợ tiền thuê nhà từ 500.000 - 1.000.000 đồng/tháng theo Quyết định 08/2022/QĐ-TTg?

Đi đến trang Tìm kiếm nội dung Tư vấn pháp luật - Hỗ trợ tiền thuê nhà

Tấn Lộc

Hỗ trợ tiền thuê nhà
Căn cứ pháp lý
TÌM KIẾM LIÊN QUAN
Hỗ trợ tiền thuê nhà
MỚI NHẤT
Pháp luật
Mẫu hồ sơ thực hiện thanh quyết toán tiền thuê nhà đối với doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh?
Pháp luật
Chính phủ đôn đốc tổ chức thực hiện ngay việc giải ngân hỗ trợ tiền thuê nhà, thuê trọ cho người lao động?
Pháp luật
Đơn đề nghị hỗ trợ tiền thuê nhà của người lao động đang làm việc tại doanh nghiệp phải điền như thế nào cho đúng?
Pháp luật
Ủy ban nhân dân tỉnh có trách nhiệm gì trong việc thực hiện chính sách hỗ trợ tiền thuê nhà cho người lao động?
Pháp luật
Người lao động làm việc trong khu chế xuất có thuộc đối tượng được hỗ trợ tiền thuê nhà hay không?
Pháp luật
Người lao động tại khu công nghiệp thành phố Hồ Chí Minh có được nhận hỗ trợ tiền thuê nhà hay không?
Pháp luật
Doanh nghiệp có thể đề nghị cơ quan có thẩm quyền để nhận gộp 03 tháng hỗ trợ tiền thuê nhà hay không?
Pháp luật
Hồ sơ đề nghị hỗ trợ tiền thuê nhà cho người lao động đang làm việc tại doanh nghiệp phải được gửi đến cơ quan có thẩm quyền chậm nhất là khi nào?
Pháp luật
Doanh nghiệp cần lên danh sách người lao động đề nghị hỗ trợ tiền thuê nhà theo mẫu đơn nào mới phù hợp với quy định?
Pháp luật
Người lao động quay trở lại làm việc trong khu công nghiệp có được nhận hỗ trợ tiền thuê nhà không?
Xem thêm...
Chủ quản: Công ty THƯ VIỆN PHÁP LUẬT. Giấy phép số: 27/GP-TTĐT, do Sở TTTT TP. HCM cấp ngày 09/05/2019.
Chịu trách nhiệm chính: Ông Bùi Tường Vũ - Số điện thoại liên hệ: 028 3930 3279
Địa chỉ: P.702A , Centre Point, 106 Nguyễn Văn Trỗi, P.8, Q. Phú Nhuận, TP. HCM;
Địa điểm Kinh Doanh: Số 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q3, TP. HCM;
Chứng nhận bản quyền tác giả số 416/2021/QTG ngày 18/01/2021, cấp bởi Bộ Văn hoá - Thể thao - Du lịch
Thông báo
Bạn không có thông báo nào