Chế độ, chính sách đối với Cảnh sát cơ động từ 01/01/2023? Tiêu chuẩn tuyển chọn công dân vào Cảnh sát cơ động?

Anh chị cho tôi hỏi chế độ, chính sách của cán bộ, chiến sĩ Cảnh sát cơ động được quy định như thế nào? Muốn trở thành Cảnh sát cơ động cần phải đáp ứng tiêu chuẩn nào?

Trang bị, trang phục, công an hiệu, cờ hiệu, cấp hiệu, phù hiệu, giấy chứng minh Công an nhân dân, giấy chứng nhận công tác đặc biệt của Cảnh sát cơ động được quy định như thế nào?

Căn cứ theo quy định tại Điều 23 Luật Cảnh sát cơ động 2022 quy định về trang bị của Cảnh sát cơ động như sau:

“Điều 23. Trang bị của Cảnh sát cơ động
1. Nhà nước ưu tiên đầu tư trang bị hiện đại, nghiên cứu, ứng dụng thành tựu khoa học và công nghệ cho các hoạt động của Cảnh sát cơ động.
2. Cảnh sát cơ động được trang bị vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ, tàu bay, tàu thuyền, phương tiện, thiết bị kỹ thuật nghiệp vụ để thực hiện chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn được giao.
3. Chính phủ quy định chi tiết Điều này.”

Theo đó, Cảnh sát cơ động được trang bị vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ, tàu bay, tàu thuyền, phương tiện, thiết bị kỹ thuật nghiệp vụ để thực hiện chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn được giao.

Căn cứ theo quy định tại Điều 24 Luật Cảnh sát cơ động 2022 quy định về trang phục, công an hiệu, cờ hiệu, cấp hiệu, phù hiệu, giấy chứng minh Công an nhân dân, giấy chứng nhận công tác đặc biệt của Cảnh sát cơ động như sau:

“Điều 24. Trang phục, công an hiệu, cờ hiệu, cấp hiệu, phù hiệu, giấy chứng minh Công an nhân dân, giấy chứng nhận công tác đặc biệt của Cảnh sát cơ động
1. Cảnh sát cơ động sử dụng trang phục, công an hiệu, cờ hiệu, cấp hiệu, phù hiệu, giấy chứng minh Công an nhân dân theo quy định của Luật Công an nhân dân.
2. Cảnh sát cơ động có phù hiệu, giấy chứng nhận công tác đặc biệt, trang phục huấn luyện, trang phục chiến đấu riêng.
3. Bộ trưởng Bộ Công an quy định chi tiết khoản 2 Điều này.”

Theo đó, Cảnh sát cơ động sử dụng trang phục, công an hiệu, cờ hiệu, cấp hiệu, phù hiệu, giấy chứng minh Công an nhân dân theo quy định của Luật Công an nhân dân

Năm 2022 Cán bộ, chiến sĩ Cảnh sát cơ động được hưởng chế độ, chính sách theo quy định của pháp luật đối với cán bộ, chiến sĩ Công an nhân dân?

Năm 2022 Cán bộ, chiến sĩ Cảnh sát cơ động được hưởng chế độ, chính sách theo quy định của pháp luật đối với cán bộ, chiến sĩ Công an nhân dân? (Hình từ internet)

Tuyển chọn, đào tạo, huấn luyện, bồi dưỡng và bố trí sử dụng cán bộ, chiến sĩ Cảnh sát cơ động?

Căn cứ theo quy định tại Điều 26 Luật Cảnh sát cơ động 2022 quy định về

tuyển chọn công dân vào Cảnh sát cơ động như sau:

“Điều 26. Tuyển chọn công dân vào Cảnh sát cơ động
1. Công dân Việt Nam không phân biệt nam, nữ, có phẩm chất chính trị, đạo đức, có sức khỏe, độ tuổi phù hợp với yêu cầu nhiệm vụ và tự nguyện thì được tuyển chọn vào Cảnh sát cơ động.
2. Cảnh sát cơ động được ưu tiên tuyển chọn công dân theo quy định tại khoản 1 Điều này có trình độ chuyên môn, kỹ thuật, nghiệp vụ hoặc có năng khiếu, tài năng phù hợp để phục vụ lâu dài trong Cảnh sát cơ động.
3. Bộ trưởng Bộ Công an quy định chi tiết Điều này.”

Theo đó, Công dân Việt Nam không phân biệt nam, nữ, có phẩm chất chính trị, đạo đức, có sức khỏe, độ tuổi phù hợp với yêu cầu nhiệm vụ và tự nguyện thì được tuyển chọn vào Cảnh sát cơ động.

Căn cứ theo quy định tại Điều 27 Luật Cảnh sát cơ động 2022 quy định về đào tạo, huấn luyện, bồi dưỡng và bố trí sử dụng cán bộ, chiến sĩ Cảnh sát cơ động như sau:

“Điều 27. Đào tạo, huấn luyện, bồi dưỡng và bố trí sử dụng cán bộ, chiến sĩ Cảnh sát cơ động
1. Cán bộ, chiến sĩ Cảnh sát cơ động được đào tạo, bồi dưỡng về chính trị, pháp luật, nghiệp vụ; huấn luyện quân sự, võ thuật và kiến thức cần thiết khác phù hợp với nhiệm vụ, quyền hạn được giao; khuyến khích phát triển tài năng để phục vụ lâu dài trong Cảnh sát cơ động.
2. Cán bộ, chiến sĩ Cảnh sát cơ động được tổ chức theo biểu biên chế vàbố trí sử dụng phù hợp với tính chất, yêu cầu nhiệm vụ, địa bàn hoạt động của từng đơn vị, lực lượng.
3. Bộ trưởng Bộ Công an quy định chi tiết khoản 2 Điều này.”

Theo đó Cán bộ, chiến sĩ Cảnh sát cơ động được tổ chức theo biểu biên chế và bố trí sử dụng phù hợp với tính chất, yêu cầu nhiệm vụ, địa bàn hoạt động của từng đơn vị, lực lượng.

Chế độ, chính sách đối với cán bộ, chiến sĩ Cảnh sát cơ động?

Căn cứ theo quy định tại Điều 24 Luật Cảnh sát cơ động 2022 quy định về chế độ, chính sách đối với cán bộ, chiến sĩ Cảnh sát cơ động như sau:

“Điều 25. Chế độ, chính sách đối với cán bộ, chiến sĩ Cảnh sát cơ động
1. Cán bộ, chiến sĩ Cảnh sát cơ động được hưởng chế độ, chính sách theo quy định của pháp luật đối với cán bộ, chiến sĩ Công an nhân dân.
2. Cán bộ, chiến sĩ Cảnh sát cơ động khi phục vụ tại ngũ được hưởng các chính sách ưu đãi và chế độ đặc thù phù hợp với tính chất nhiệm vụ và địa bàn hoạt động.
3. Sĩ quan Cảnh sát cơ động được bố trí nhà ở công vụ.
4. Chính phủ quy định chi tiết khoản 2 Điều này.”

Như vậy, cán bộ, chiến sĩ Cảnh sát cơ động được hưởng chế độ, chính sách theo quy định của pháp luật đối với cán bộ, chiến sĩ Công an nhân dân.

Luật Cảnh sát cơ động 2022 có hiệu lực từ ngày 01/01/2023.

Cảnh sát cơ động
Chính sách đối với cảnh sát cơ động
Căn cứ pháp lý
MỚI NHẤT
Pháp luật
Ngày 15 tháng 4 hằng năm là ngày gì? Cảnh sát cơ động có nhiệm vụ tuần tra, kiểm soát bảo đảm an ninh, trật tự hay không?
Pháp luật
Ngày 15 tháng 4 là ngày truyền thống lực lượng Cảnh sát cơ động đúng không? Hệ thống tổ chức của Cảnh sát cơ động?
Pháp luật
Cán bộ, chiến sĩ Cảnh sát cơ động có được ưu tiên thực hiện chính sách về nhà ở xã hội hay không?
Pháp luật
Cảnh sát cơ động được mang theo vũ khí, công cụ hỗ trợ vào cảng hàng không để thực hiện những nhiệm vụ nào?
Pháp luật
Trong trường hợp nào Cảnh sát cơ động được mang theo vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ vào cảng hàng, lên tàu bay dân sự?
Pháp luật
Nội dung quản lý nhà nước đối với Cảnh sát cơ động? Trách nhiệm quản lý nhà nước đối với Cảnh sát cơ động được quy định như thế nào?
Pháp luật
Tuyển chọn công dân vào Cảnh sát cơ động phải đảm bảo những yêu cầu gì? Trang bị của Cảnh sát cơ động?
Pháp luật
K02 Bộ Công an là Bộ Tư lệnh Cảnh sát cơ động đúng không? Ai có quyền điều động Cảnh sát cơ động thực hiện nhiệm vụ?
Pháp luật
Cá nhân giả danh cảnh sát cơ động sẽ bị xử phạt bao nhiêu tiền? Có thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự hay không?
Pháp luật
Cảnh sát cơ động có quyền huy động người, phương tiện, thiết bị dân sự khi đang thực hiện nhiệm vụ hay không?
Đặt câu hỏi

Quý khách cần hỏi thêm thông tin về có thể đặt câu hỏi tại đây.

Đi đến trang Tìm kiếm nội dung Tư vấn pháp luật - Cảnh sát cơ động
3,899 lượt xem
TÌM KIẾM LIÊN QUAN
Cảnh sát cơ động Chính sách đối với cảnh sát cơ động
Chủ quản: Công ty THƯ VIỆN PHÁP LUẬT. Giấy phép số: 27/GP-TTĐT, do Sở TTTT TP. HCM cấp ngày 09/05/2019.
Chịu trách nhiệm chính: Ông Bùi Tường Vũ - Số điện thoại liên hệ: 028 3930 3279
Địa chỉ: P.702A , Centre Point, 106 Nguyễn Văn Trỗi, P.8, Q. Phú Nhuận, TP. HCM;
Địa điểm Kinh Doanh: Số 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q3, TP. HCM;
Chứng nhận bản quyền tác giả số 416/2021/QTG ngày 18/01/2021, cấp bởi Bộ Văn hoá - Thể thao - Du lịch
Thông báo
Bạn không có thông báo nào
Type: