Nhà nước có phải bồi thường khi thu hồi đất vì mục đích quốc phòng cho nhà tôi hay không? Mức bồi thường như thế nào?

Tôi có một mảnh đất ở quê hiện tại đang sinh sống trên mảnh đất đó. Tuy nhiên gần đây tôi nhận được thông báo sẽ bị thu hồi đất vì mục đích quốc phòng, an ninh nhưng tôi muốn biết luật quy định như thế nào về việc này? Và tôi muốn biết trình tự thủ tục thu hồi đất vì mục đích quốc phòng, an ninh như thế nào? Có được bồi thường hay không và thẩm quyền thuộc về ai là đúng quy định pháp luật?

Thu hồi đất vì mục đích quốc phòng an ninh là gì?

Căn cứ Điều 61 Luật Đất đai 2013 quy định như sau:

“Nhà nước thu hồi đất vì mục đích quốc phòng, an ninh trong các trường hợp sau đây:
1. Làm nơi đóng quân, trụ sở làm việc;
2. Xây dựng căn cứ quân sự;
3. Xây dựng công trình phòng thủ quốc gia, trận địa và công trình đặc biệt về quốc phòng, an ninh;
4. Xây dựng ga, cảng quân sự;
5. Xây dựng công trình công nghiệp, khoa học và công nghệ, văn hóa, thể thao phục vụ trực tiếp cho quốc phòng, an ninh;
6. Xây dựng kho tàng của lực lượng vũ trang nhân dân;
7. Làm trường bắn, thao trường, bãi thử vũ khí, bãi hủy vũ khí;
8. Xây dựng cơ sở đào tạo, trung tâm huấn luyện, bệnh viện, nhà an dưỡng của lực lượng vũ trang nhân dân;
9. Xây dựng nhà công vụ của lực lượng vũ trang nhân dân;
10. Xây dựng cơ sở giam giữ, cơ sở giáo dục do Bộ Quốc phòng, Bộ Công an quản lý.”

Như vậy, có thể thấy rằng cơ quan nhà nước sẽ ra quyết định thu hồi đất nhằm mục đích an ninh, quốc phòng nhằm những mục đích như trên.

Bồi thường đất

Bồi thường đất

Trình tự, thủ tục thu hồi đất vì mục đích quốc phòng, an ninh như thế nào?

Căn cứ Điều 69 Luật Đất đai 2013 quy định về trình tự, thủ tục thu hồi đất vì mục đích quốc phòng, an ninh; phát triển kinh tế - xã hội vì lợi ích quốc gia, công cộng, cụ thể:

1. Xây dựng và thực hiện kế hoạch thu hồi đất, điều tra, khảo sát, đo đạc, kiểm đếm được quy định như sau:
a) Ủy ban nhân dân cấp có thẩm quyền thu hồi đất ban hành thông báo thu hồi đất.
Thông báo thu hồi đất được gửi đến từng người có đất thu hồi, họp phổ biến đến người dân trong khu vực có đất thu hồi và thông báo trên phương tiện thông tin đại chúng, niêm yết tại trụ sở Ủy ban nhân dân cấp xã, địa điểm sinh hoạt chung của khu dân cư nơi có đất thu hồi;
b) Ủy ban nhân dân cấp xã có trách nhiệm phối hợp với tổ chức làm nhiệm vụ bồi thường, giải phóng mặt bằng triển khai thực hiện kế hoạch thu hồi đất, điều tra, khảo sát, đo đạc, kiểm đếm;
c) Người sử dụng đất có trách nhiệm phối hợp với tổ chức làm nhiệm vụ bồi thường, giải phóng mặt bằng thực hiện việc điều tra, khảo sát, đo đạc xác định diện tích đất, thống kê nhà ở, tài sản khác gắn liền với đất để lập phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư;
d) Trường hợp người sử dụng đất trong khu vực có đất thu hồi không phối hợp với tổ chức làm nhiệm vụ bồi thường, giải phóng mặt bằng trong việc điều tra, khảo sát, đo đạc, kiểm đếm thì Ủy ban nhân dân cấp xã, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cấp xã nơi có đất thu hồi và tổ chức làm nhiệm vụ bồi thường, giải phóng mặt bằng tổ chức vận động, thuyết phục để người sử dụng đất thực hiện.
Trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày được vận động, thuyết phục mà người sử dụng đất vẫn không phối hợp với tổ chức làm nhiệm vụ bồi thường, giải phóng mặt bằng thì Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện ban hành quyết định kiểm đếm bắt buộc. Người có đất thu hồi có trách nhiệm thực hiện quyết định kiểm đếm bắt buộc. Trường hợp người có đất thu hồi không chấp hành thì Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện ban hành quyết định cưỡng chế thực hiện quyết định kiểm đếm bắt buộc và tổ chức thực hiện cưỡng chế theo quy định tại Điều 70 của Luật này.”

Như vậy, trên đây là phần trình tự, thủ tục khi thu hồi đất vì mục đích an ninh, quốc phòng, theo đó trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày bạn được vận động mà bạn vẫn không phối hợp thì bạn sẽ bị quyết định kiểm đếm bắt buộc và sau đó có thể là cưỡng chế thi hành đối với đất của bạn.

Có được bồi thường khi nhà nước thu hồi đất?

Căn cứ Điều 74 Luật Đất đai 2013 quy định về nguyên tắc bồi thường về đất khi Nhà nước thu hồi đất như sau:

“1. Người sử dụng đất khi Nhà nước thu hồi đất nếu có đủ điều kiện được bồi thường quy định tại Điều 75 của Luật này thì được bồi thường.
2. Việc bồi thường được thực hiện bằng việc giao đất có cùng mục đích sử dụng với loại đất thu hồi, nếu không có đất để bồi thường thì được bồi thường bằng tiền theo giá đất cụ thể của loại đất thu hồi do Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quyết định tại thời điểm quyết định thu hồi đất.
3. Việc bồi thường khi Nhà nước thu hồi đất phải bảo đảm dân chủ, khách quan, công bằng, công khai, kịp thời và đúng quy định của pháp luật.”

Như vậy, theo nguyên tắc bạn có thể được bồi thường bằng việc giao cho một mảnh đất khác có cùng mục đích sử dụng với loại đất thu hồi, trong trường hợp không còn đất để bồi thường thì bồi thường bằng tiền theo giá đất cụ thể của loại đất thu hồi.

Thẩm quyền thu hồi đất thuộc về ai?

Căn cứ khoản 2, Điều 66 Luật Đất đai 2013 như sau:

“2. Ủy ban nhân dân cấp huyện quyết định thu hồi đất trong các trường hợp sau đây:
a) Thu hồi đất đối với hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư;
b) Thu hồi đất ở của người Việt Nam định cư ở nước ngoài được sở hữu nhà ở tại Việt Nam.
3. Trường hợp trong khu vực thu hồi đất có cả đối tượng quy định tại khoản 1 và khoản 2 Điều này thì Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quyết định thu hồi đất hoặc ủy quyền cho Ủy ban nhân dân cấp huyện quyết định thu hồi đất.”

Như vậy Ủy ban nhân dân cấp huyện sẽ có thẩm quyền quyết định thu hồi đất của bạn.


Đi đến trang Tìm kiếm nội dung Tư vấn pháp luật - Thu hồi đất

Đình Khôi

Thu hồi đất
Căn cứ pháp lý
TÌM KIẾM LIÊN QUAN
Thu hồi đất
MỚI NHẤT
Pháp luật
Cá nhân bị thu hồi đất nông nghiệp để phát triển dự án làng nghề thì có được bồi thường chi phí đầu tư vào đất hay không?
Xây dựng đúng giấy phép xây dựng nhưng không được hoàn công vì đổi quy hoạch thì khi thu hồi đất có được bồi thường?
Xây dựng đúng giấy phép xây dựng nhưng không được hoàn công vì đổi quy hoạch thì khi thu hồi đất có được bồi thường?
Pháp luật
Sử dụng sai mục đích sử dụng đất có bị thu hồi đất không? Căn cứ, thủ tục thu hồi khi sử dụng đất sai mục đích?
Pháp luật
Cán bộ công chức bị thu hồi đất nông nghiệp có được nhà nước hỗ trợ đào tạo, chuyển đổi nghề hay không?
Pháp luật
Hộ gia đình, cá nhân có đất nông nghiệp bị thu hồi có được nhận hỗ trợ bằng tiền đối với chính sách hỗ trợ chuyển đổi nghề hay không?
Pháp luật
Hộ gia đình có đất nông nghiệp bị Nhà nước thu hồi được bồi thường theo quy định như thế nào? Có được bồi thường chi phí đầu tư vào đất không?
Pháp luật
Đất trang trại trên đất sắp bị thu hồi vì mục đích quốc phòng thì có được chuyển mục đích sang đất ở không?
Pháp luật
Đất thuộc quỹ đất công ích của Ủy ban nhân dân xã cho cá nhân thuê khi bị Nhà nước thu hồi thì cá nhân đang sử dụng có được bồi thường chi phí gì không?
Pháp luật
Thửa đất nông nghiệp bị thu hồi bé hơn thửa đất được giao thì có phải nộp tiền chênh lệch hay không?
Pháp luật
Việc bồi thường cho đất nông nghiệp bị thu hồi có phụ thuộc vào nơi cư trú của người sử dụng đất hay không?
Xem thêm...
Chủ quản: Công ty THƯ VIỆN PHÁP LUẬT. Giấy phép số: 27/GP-TTĐT, do Sở TTTT TP. HCM cấp ngày 09/05/2019.
Chịu trách nhiệm chính: Ông Bùi Tường Vũ - Số điện thoại liên hệ: 028 3930 3279
Địa chỉ: P.702A , Centre Point, 106 Nguyễn Văn Trỗi, P.8, Q. Phú Nhuận, TP. HCM;
Địa điểm Kinh Doanh: Số 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q3, TP. HCM;
Chứng nhận bản quyền tác giả số 416/2021/QTG ngày 18/01/2021, cấp bởi Bộ Văn hoá - Thể thao - Du lịch
Thông báo
Bạn không có thông báo nào