Luật Cảnh sát cơ động năm 2022: Cảnh sát cơ động được nổ súng để chống các hành vi bạo loạn, khủng bố, bắt cóc con tin?

Anh chị cho tôi hỏi Cảnh sát cơ động có thể sử dụng biện pháp vũ trang là chủ yếu để chống hành vi bạo loạn, khủng bố hay không? Tôi cảm ơn!

Nhiệm vụ của Cảnh sát cơ động theo quy định tại Luật Cảnh sát cơ động năm 2022?

Căn cứ theo quy định tại Điều 9 Luật Cảnh sát cơ động 2022 quy định về nhiệm vụ của Cảnh sát cơ động như sau:

“Điều 9. Nhiệm vụ của Cảnh sát cơ động
1. Tham mưu với Bộ trưởng Bộ Công an về biện pháp vũ trang bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội; xây dựng Cảnh sát cơ động cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại.
2. Sử dụng biện pháp vũ trang là chủ yếu để chống hành vi bạo loạn, khủng bố.
3. Sử dụng biện pháp vũ trang và các biện pháp công tác khác để thực hiện các nhiệm vụ sau đây:
a) Tấn công, ngăn chặn đối tượng thực hiện hành vi bắt cóc con tin, sử dụng bạo lực xâm phạm, đe dọa xâm phạm đến tính mạng, sức khỏe, tài sản của cá nhân, tổ chức;
b) Giải tán các vụ việc tập trung đông người gây rối an ninh, trật tự;
c) Bảo vệ sự kiện, mục tiêu quan trọng về chính trị, kinh tế, ngoại giao, khoa học - kỹ thuật, văn hóa, xã hội và bảo vệ vận chuyển hàng đặc biệt;
d) Tuần tra, kiểm soát bảo đảm an ninh, trật tự.
4. Xây dựng, diễn tập phương án để thực hiện nhiệm vụ quy định tại khoản 2 và khoản 3 Điều này. Bộ trưởng Bộ Công an quy định quy trình xây dựng và thực hiện phương án của Cảnh sát cơ động.
5. Huấn luyện, bồi dưỡng điều lệnh, quân sự, võ thuật, kỹ thuật, chiến thuật đối với cán bộ, chiến sĩ Cảnh sát cơ động và cán bộ, chiến sĩ, học viên trong Công an nhân dân; chủ trì, phối hợp huấn luyện công tác phòng, chống khủng bố cho lực lượng chuyên trách và lực lượng được huy động tham gia chống khủng bố; tham gia huấn luyện nghiệp vụ bảo vệ cho lực lượng bảo vệ thuộc các Bộ, ngành, địa phương theo quy định của pháp luật.
6. Quản lý, huấn luyện và sử dụng động vật nghiệp vụ bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội.
7. Thực hiện nghi lễ trong Công an nhân dân và các sự kiện quan trọng theo quy định.
8. Phối hợp, hỗ trợ các lực lượng trong Công an nhân dân và cơ quan, tổ chức, đơn vị, các lực lượng khác trong bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội, đấu tranh phòng, chống tội phạm; phòng, chống, khắc phục thảm họa, thiên tai, dịch bệnh; tìm kiếm, cứu nạn, cứu hộ; xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc.
9. Thực hiện các nhiệm vụ khác theo quy định của Luật Công an nhân dân và quy định của pháp luật có liên quan.”

Theo đó, Cảnh sát cơ động có nhiệm vụ sử dụng biện pháp vũ trang là chủ yếu để chống hành vi bạo loạn, khủng bố đồng thời phối hợp, hỗ trợ các lực lượng trong Công an nhân dân và cơ quan, tổ chức, đơn vị, các lực lượng khác trong bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội. Các biện pháp vũ trang được sử dụng như: vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ, phương tiện, thiết bị kỹ thuật nghiệp vụ khác, cụ thể là được sử dụng súng khi có hành vi bạo loạn, khủng bố, bắt cóc con tin.

Cảnh sát cơ động có nhiệm vụ sử dụng biện pháp vũ trang là chủ yếu để chống hành vi bạo loạn, khủng bố?

Luật Cảnh sát cơ động năm 2022: Cảnh sát cơ động được nổ súng để chống các hành vi bạo loạn, khủng bố, bắt cóc con tin? (Hình từ internet)

Chức năng của Cảnh sát cơ động theo quy định tại Luật Cảnh sát cơ động năm 2022?

Căn cứ theo quy định tại Điều 10 Luật Cảnh sát cơ động 2022 quy định về quyền hạn của Cảnh sát cơ động bao gồm:

- Sử dụng vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ, phương tiện, thiết bị kỹ thuật nghiệp vụ theo quy định tại Điều 15 của Luật này.

- Được mang theo người vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ, phương tiện, thiết bị kỹ thuật nghiệp vụ vào cảng hàng không, lên tàu bay dân sự để làm nhiệm vụ thuộc một trong các trường hợp sau đây:

+ Chống khủng bố, giải cứu con tin; trấn áp đối tượng thực hiện hành vi nguy hiểm có sử dụng vũ khí, vật liệu nổ;

+ Bảo vệ vận chuyển hàng đặc biệt; áp giải bị can, bị cáo phạm tội đặc biệt nghiêm trọng;

+ Sử dụng tàu bay do cấp có thẩm quyền huy động riêng cho Cảnh sát cơ động để kịp thời cơ động giải quyết các vụ việc phức tạp về an ninh, trật tự.

-Ngăn chặn, vô hiệu hóa tàu bay không người lái và các phương tiện bay siêu nhẹ trực tiếp tấn công, đe dọa tấn công hoặc xâm phạm mục tiêu bảo vệ của Cảnh sát cơ động trong phạm vi khu vực cấm bay, khu vực hạn chế bay theo quy định của Thủ tướng Chính phủ.

- Xử lý vi phạm hành chính theo quy định của pháp luật về xử lý vi phạm hành - Huy động người, phương tiện, thiết bị dân sự của cơ quan, tổ chức, cá nhân tại Việt Nam theo quy định tại Điều 16 của Luật này và quy định của pháp luật có liên quan.

- Yêu cầu cơ quan, tổ chức, cá nhân cung cấp sơ đồ, thiết kế của công trình, trụ sở, nhà ở, phương tiện, trừ công trình quốc phòng, khu quân sự, phương tiện thuộc phạm vi quản lý của Bộ Quốc phòng; được vào trụ sở cơ quan, tổ chức, chỗ ở của cá nhân theo quy định tại Điều 13 của Luật này để chống khủng bố, giải cứu con tin.

- Các quyền hạn khác theo quy định của Luật Công an nhân dân và quy định của pháp luật có liên quan.

Cảnh sát cơ động có trách nhiệm bảo vệ sự kiện, mục tiêu quan trọng về chính trị, kinh tế, ngoại giao theo quy định tại Luật Cảnh sát cơ động năm 2022?

Căn cứ theo quy định tại Điều 11 Luật Cảnh sát cơ động 2022 quy định về trách nhiệm bảo vệ sự kiện, mục tiêu quan trọng về chính trị, kinh tế, ngoại giao của Cảnh sát cơ động như sau:

“Điều 11. Bảo vệ sự kiện, mục tiêu quan trọng về chính trị, kinh tế, ngoại giao, khoa học - kỹ thuật, văn hóa, xã hội và bảo vệ vận chuyển hàng đặc biệt
1. Hoạt động của Cảnh sát cơ động bảo vệ sự kiện, mục tiêu quan trọng về chính trị, kinh tế, ngoại giao, khoa học - kỹ thuật, văn hóa, xã hội và bảo vệ vận chuyển hàng đặc biệt bao gồm:
a) Canh gác, tuần tra, kiểm soát;
b) Kiểm tra, kiểm soát người, phương tiện, đồ vật, tài liệu ra vào khu vực mục tiêu bảo vệ;
c) Phát hiện, ngăn chặn, xử lý các hành vi gây mất an toàn, đe dọa gây mất an toàn mục tiêu bảo vệ, chuyến hàng đặc biệt.
2. Chính phủ quy định danh mục mục tiêu bảo vệ, hàng đặc biệt do Cảnh sát cơ động bảo vệ; trách nhiệm của cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan trong việc phối hợp, hỗ trợ Cảnh sát cơ động thực hiện nhiệm vụ bảo vệ mục tiêu và bảo vệ vận chuyển hàng đặc biệt; các hành vi gây mất an toàn, đe dọa gây mất an toàn mục tiêu bảo vệ.”

Như vậy, theo quy định của Luật Cảnh sát cơ động năm 2022 thì Cảnh sát cơ động có nhiệm vụ sử dụng biện pháp vũ trang và các biện pháp công tác khác, trong đó sử dụng biện pháp vũ trang là chủ yếu để chống hành vi bạo loạn, khủng bố.

Luật Cảnh sát cơ động 2022 có hiệu lực từ 01/01/2023.

Cảnh sát cơ động
Căn cứ pháp lý
MỚI NHẤT
Pháp luật
Khi Cảnh sát cơ động thực hiện nhiệm vụ tuần tra thì có được trang bị phương tiện giao thông lắp thiết bị đèn phát tín hiệu ưu tiên không?
Pháp luật
Ngày 15 tháng 4 hằng năm là ngày gì? Cảnh sát cơ động có nhiệm vụ tuần tra, kiểm soát bảo đảm an ninh, trật tự hay không?
Pháp luật
Ngày 15 tháng 4 là ngày truyền thống lực lượng Cảnh sát cơ động đúng không? Hệ thống tổ chức của Cảnh sát cơ động?
Pháp luật
Cán bộ, chiến sĩ Cảnh sát cơ động có được ưu tiên thực hiện chính sách về nhà ở xã hội hay không?
Pháp luật
Cảnh sát cơ động được mang theo vũ khí, công cụ hỗ trợ vào cảng hàng không để thực hiện những nhiệm vụ nào?
Pháp luật
Trong trường hợp nào Cảnh sát cơ động được mang theo vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ vào cảng hàng, lên tàu bay dân sự?
Pháp luật
Nội dung quản lý nhà nước đối với Cảnh sát cơ động? Trách nhiệm quản lý nhà nước đối với Cảnh sát cơ động được quy định như thế nào?
Pháp luật
Tuyển chọn công dân vào Cảnh sát cơ động phải đảm bảo những yêu cầu gì? Trang bị của Cảnh sát cơ động?
Pháp luật
K02 Bộ Công an là Bộ Tư lệnh Cảnh sát cơ động đúng không? Ai có quyền điều động Cảnh sát cơ động thực hiện nhiệm vụ?
Pháp luật
Cá nhân giả danh cảnh sát cơ động sẽ bị xử phạt bao nhiêu tiền? Có thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự hay không?
Đặt câu hỏi

Quý khách cần hỏi thêm thông tin về có thể đặt câu hỏi tại đây.

Đi đến trang Tìm kiếm nội dung Tư vấn pháp luật - Cảnh sát cơ động
1,715 lượt xem
TÌM KIẾM LIÊN QUAN
Cảnh sát cơ động
Chủ quản: Công ty THƯ VIỆN PHÁP LUẬT. Giấy phép số: 27/GP-TTĐT, do Sở TTTT TP. HCM cấp ngày 09/05/2019.
Chịu trách nhiệm chính: Ông Bùi Tường Vũ - Số điện thoại liên hệ: 028 3930 3279
Địa chỉ: P.702A , Centre Point, 106 Nguyễn Văn Trỗi, P.8, Q. Phú Nhuận, TP. HCM;
Địa điểm Kinh Doanh: Số 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q3, TP. HCM;
Chứng nhận bản quyền tác giả số 416/2021/QTG ngày 18/01/2021, cấp bởi Bộ Văn hoá - Thể thao - Du lịch
Thông báo
Bạn không có thông báo nào