Doanh nghiệp có thể cho thuê đất dự án không thực hiện để làm kho, xưởng hay cơ sở sản xuất, phân phối sản phẩm được hay không?

Công ty tôi là 100% có vốn hàn quốc. giấy phép thành lập ngày 07/07/2017. Hiện tại công ty phần đất dự án có diện tích đang trống: 80*165m (dùng cho dự án, nhưng không thực hiện). Vui lòng cho công ty hỏi: Công ty muốn cho thuê kho thì cần thủ tục gì? Công ty muốn cho thuê nhà xưởng cần thủ tục gì. Công ty muốn mở rộng kinh doanh các lĩnh vực sau: sản phẩm máy móc và phân phối dung môi, dầu gốc thì thủ tục làm sẽ thế nào?

Đất dự án nhưng không thực hiện thì có thể cho thuê lại làm kho và nhà xưởng hay không?

Căn cứ theo khoản 24 Điều 1 Nghị định 01/2017/NĐ-CP quy định về cho thuê tài sản gắn liền với đất thuê, đất thuê lại trả tiền thuê đất hàng năm như sau:

“Điều 38a. Cho thuê tài sản gắn liền với đất thuê, đất thuê lại trả tiền thuê đất hàng năm
Tổ chức kinh tế, người Việt Nam định cư ở nước ngoài, doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài, hộ gia đình, cá nhân thuê đất của Nhà nước trả tiền thuê đất hàng năm; thuê đất, thuê lại đất trong khu công nghiệp, khu chế xuất, cụm công nghiệp, làng nghề trả tiền thuê đất hàng năm và đã được cấp Giấy chứng nhận thì được cho thuê tài sản gắn liền với đất đã được tạo lập hợp pháp theo quy định của pháp luật nếu đáp ứng đủ các điều kiện theo quy định của pháp luật về kinh doanh bất động sản. Người thuê tài sản phải sử dụng tài sản trên đất theo mục đích đã được xác định trong quyết định cho thuê đất của cơ quan nhà nước có thẩm quyền hoặc trong hợp đồng thuê đất, thuê lại đất đã ký."

Như vậy, trường hợp công ty có vốn nước ngoài, thuê đất, trả tiền thuê hàng năm nếu đã được cấp Giấy chứng nhận; được cho thuê tài sản gắn liền với đất đã được tạo lập hợp pháp.

Công ty bạn cần làm thủ tục điều chỉnh giấy chứng nhận đăng ký đầu tư vì ở đây đã thay đổi mục tiêu đầu tư quy định tại điểm a khoản 3 và điểm đ khoản 4 Điều 41 Luật Đầu tư 2020 như sau:

"Điều 41. Điều chỉnh dự án đầu tư
3. Nhà đầu tư có dự án đầu tư đã được chấp thuận chủ trương đầu tư phải thực hiện thủ tục chấp thuận điều chỉnh chủ trương đầu tư nếu thuộc một trong các trường hợp sau đây:
a) Thay đổi mục tiêu đã được quy định tại văn bản chấp thuận chủ trương đầu tư; bổ sung mục tiêu thuộc diện chấp thuận chủ trương đầu tư;
4. Đối với dự án đầu tư được chấp thuận chủ trương đầu tư, nhà đầu tư không được điều chỉnh tiến độ thực hiện dự án đầu tư quá 24 tháng so với tiến độ thực hiện dự án đầu tư quy định tại văn bản chấp thuận chủ trương đầu tư lần đầu, trừ một trong các trường hợp sau đây:
đ) Thay đổi mục tiêu đã được quy định tại văn bản chấp thuận chủ trương đầu tư; bổ sung mục tiêu thuộc diện chấp thuận chủ trương đầu tư;"

Cho thuê đất dự án

Cho thuê đất dự án

Thủ tục điều chỉnh dự án đầu tư được thực hiện như thế nào?

Theo khoản 2 Điều 43 Nghị định 31/2021/NĐ-CP quy định về thủ tục điều chỉnh dự án đầu tư như sau:

"Điều 43. Nội dung, thủ tục điều chỉnh dự án đầu tư
2. Đối với dự án đã được chấp thuận chủ trương đầu tư, nhà đầu tư thực hiện thủ tục sau:
a) Trường hợp điều chỉnh nội dung dự án đầu tư theo quy định tại khoản 3 Điều 41 của Luật Đầu tư, nhà đầu tư thực hiện thủ tục điều chỉnh Quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư theo quy định tương ứng tại các Điều 44, 45 và 46 của Nghị định này. Căn cứ Quyết định chấp thuận điều chỉnh chủ trương đầu tư, nhà đầu tư thực hiện thủ tục điều chỉnh Quyết định chấp thuận nhà đầu tư (nếu có) hoặc Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư (nếu có);
b) Khi điều chỉnh nội dung dự án đầu tư không thuộc trường hợp quy định tại khoản 3 Điều 41 của Luật Đầu tư, nhà đầu tư không phải thực hiện thủ tục chấp thuận điều chỉnh chủ trương đầu tư.
3. Đối với dự án đầu tư không thuộc diện chấp thuận chủ trương đầu tư hoặc dự án đã được chấp thuận chủ trương đầu tư nhưng không thuộc trường hợp quy định tại khoản 3 Điều 41 của Luật Đầu tư, nhà đầu tư thực hiện thủ tục điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư (nếu có) theo quy định tại Điều 47 của Nghị định này."

Sau khi được chấp thuận chủ trương điều chỉnh thì điều chỉnh giấy chứng nhận đăng ký đầu tư, bổ sung ngành nghề kinh doanh bất động sản. Sau đó tiếp tục bổ sung ngành nghề vào Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp.

Sử dụng đất dự án không thực hiện để mở rộng sản xuất máy móc, phân phối dung môi, dầu gốc thì có được phép không?

Căn cứ theo điểm a khoản 1 Điều 5 Nghị định 09/2018/NĐ-CP về quy định về cấp Giấy phép kinh doanh, Giấy phép lập cơ sở bán lẻ như sau:

"Điều 5. Cấp Giấy phép kinh doanh, Giấy phép lập cơ sở bán lẻ
1. Giấy phép kinh doanh được cấp cho tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài để thực hiện các hoạt động sau:
a) Thực hiện quyền phân phối bán lẻ hàng hóa, không bao gồm hàng hóa quy định tại điểm c khoản 4 Điều 9 Nghị định này;"

Ngoài ra theo khoản 4 Điều 9 Nghị định 09/2018/NĐ-CP quy định như sau:

"Điều 9. Điều kiện cấp Giấy phép kinh doanh
4. Trường hợp hàng hóa kinh doanh chưa được cam kết mở cửa thị trường trong các Điều ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên: Dầu, mỡ bôi trơn; gạo; đường; vật phẩm đã ghi hình; sách, báo và tạp chí
a) Điều kiện quy định tại khoản 2 Điều này;
b) Đối với hàng hóa là dầu, mỡ bôi trơn: Xem xét cấp phép thực hiện quyền nhập khẩu, quyền phân phối bán buôn cho tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài có thực hiện một trong các hoạt động sau:
- Sản xuất dầu, mỡ bôi trơn tại Việt Nam;
- Sản xuất hoặc được phép phân phối tại Việt Nam máy móc, thiết bị, hàng hóa có sử dụng dầu, mỡ bôi trơn loại đặc thù."

Như vậy, theo quy định pháp luật trên thì công ty bạn cần đáp ứng điều kiện trên, sau đó xin Giấy phép kinh doanh theo Nghị định này thì mới được quyền phân sản xuất máy móc và phối dung môi, dầu gốc.

Điều chỉnh dự án đầu tư
Giấy phép kinh doanh Tải trọn bộ các quy định về Giấy phép kinh doanh hiện hành
Căn cứ pháp lý
MỚI NHẤT
Pháp luật
Giấy phép kinh doanh hàng hóa của nhà đầu tư nước ngoài bị thu hồi đồng nghĩa với việc chấm dứt hoạt động mua bán hàng hóa đúng không?
Pháp luật
Thay đổi vốn đầu tư nhưng không làm thay đổi quy mô dự án thì có phải điều chỉnh dự án đầu tư không?
Pháp luật
Điều chỉnh tiến độ thực hiện dự án đầu tư quá 24 tháng so với thời hạn được hướng dẫn như thế nào?
Pháp luật
Thủ tục điều chỉnh dự án đầu tư trong trường hợp sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã được Bộ Kế hoạch và Đầu tư hướng dẫn như thế nào?
Pháp luật
Công tác điều chỉnh dự án đầu tư xây dựng sử dụng vốn nhà nước chỉ được thực trong những trường hợp nào?
Pháp luật
Điều kiện cấp Giấy phép kinh doanh cho nhà đầu tư nước ngoài thực hiện bán buôn xe máy điện là gì?
Pháp luật
Giấy phép kinh doanh tiếng anh là gì? Hồ sơ đăng ký doanh nghiệp qua mạng thông tin điện tử được chấp thuận khi đáp ứng các yêu cầu nào?
Pháp luật
Điều kiện, hồ sơ, thủ tục cấp giấy phép cho doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ tiến hành công việc bức xạ?
Pháp luật
Có được phép chia, tách dự án đầu tư hay không? Mẫu văn bản đề nghị điều chỉnh dự án đầu tư trong trường hợp chia, tách và sáp nhập dự án đầu tư được quy định ở đâu?
Pháp luật
Dịch vụ làm giấy phép kinh doanh là gì? Các loại dịch vụ làm giấy phép kinh doanh phổ biến hiện nay?
Đặt câu hỏi

Quý khách cần hỏi thêm thông tin về có thể đặt câu hỏi tại đây.

Đi đến trang Tìm kiếm nội dung Tư vấn pháp luật - Điều chỉnh dự án đầu tư
8,010 lượt xem
TÌM KIẾM LIÊN QUAN
Điều chỉnh dự án đầu tư Giấy phép kinh doanh
Chủ quản: Công ty THƯ VIỆN PHÁP LUẬT. Giấy phép số: 27/GP-TTĐT, do Sở TTTT TP. HCM cấp ngày 09/05/2019.
Chịu trách nhiệm chính: Ông Bùi Tường Vũ - Số điện thoại liên hệ: 028 3930 3279
Địa chỉ: P.702A , Centre Point, 106 Nguyễn Văn Trỗi, P.8, Q. Phú Nhuận, TP. HCM;
Địa điểm Kinh Doanh: Số 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q3, TP. HCM;
Chứng nhận bản quyền tác giả số 416/2021/QTG ngày 18/01/2021, cấp bởi Bộ Văn hoá - Thể thao - Du lịch
Thông báo
Bạn không có thông báo nào