Ai có trách nhiệm tổ chức triển khai việc thực hiện điều tra, đánh giá đất đai theo Luật đất đai? Hoạt động điều tra đánh giá bao gồm những hoạt động gì?

Ai có trách nhiệm tổ chức triển khai việc thực hiện điều tra, đánh giá đất đai theo Luật đất đai? Theo tôi được biết việc triển khai thực hiện điều tra, đánh giá đất đai được thực hiện dưới sự tổ chức của Bộ Tài nguyên và Môi trường. Vậy ai là người triển khai việc thực hiện điều tra, đánh giá đất đai theo Luật đất đai? Xin được giải đáp.

Luật đất đai quy định như thế nào về tổ chức thực hiện điều tra, đánh giá đất đai?

Căn cứ theo quy định tại Điều 33 Luật Đất đai 2013 quy định về việc tổ chức thực hiện điều tra, đánh giá đất đai theo Luật Đất đai như sau như sau:

“Điều 33. Tổ chức thực hiện điều tra, đánh giá đất đai
1. Bộ Tài nguyên và Môi trường có trách nhiệm sau đây:
a) Tổ chức thực hiện và công bố kết quả điều tra, đánh giá đất đai của cả nước, các vùng theo định kỳ 05 năm một lần và theo chuyên đề;
b) Chỉ đạo việc thực hiện điều tra, đánh giá đất đai của tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương;
c) Tổng hợp, công bố kết quả điều tra, đánh giá đất đai của cả nước.
2. Ủy ban nhân dân cấp tỉnh có trách nhiệm tổ chức thực hiện và công bố kết quả điều tra, đánh giá đất đai của địa phương; gửi kết quả về Bộ Tài nguyên và Môi trường để tổng hợp.
3. Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định việc điều tra, đánh giá đất đai và điều kiện về năng lực của đơn vị thực hiện điều tra, đánh giá đất đai.”

Với quy định đã nêu, ta thấy rằng việc tổ chức thực hiện điều tra, đánh giá đất đai ở nước ta diễn ra rất chặt chẽ và có hệ thống, có sự phối hợp nhịp nhàng từ trung ương đến địa phương.

Đánh giá đất đai

Đánh giá đất đai

Ai có trách nhiệm triển khai thực hiện điều tra, đánh giá đất đai theo Luật đất đai?

Tại Điều 7 Thông tư 35/2014/TT-BTNMT quy định trách nhiệm thực hiện, công bố kết quả điều tra, đánh giá đất đai như sau:

“Điều 7. Trách nhiệm thực hiện, công bố kết quả điều tra, đánh giá đất đai
1. Tổng cục Quản lý đất đai có trách nhiệm:
a) Xây dựng kế hoạch thực hiện điều tra, đánh giá đất đai trên phạm vi cả nước;
b) Triển khai thực hiện điều tra, đánh giá đất đai của cả nước, cấp vùng;
c) Xây dựng và duy trì hệ thống quan trắc giám sát tài nguyên đất theo mô hình thống nhất, tổ chức thực hiện việc quan trắc giám sát tài nguyên đất;
d) Triển khai thực hiện điều tra, đánh giá đất đai theo chuyên đề phục vụ yêu cầu quản lý nhà nước về đất đai;
đ) Đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện điều tra, đánh giá đất đai của cấp tỉnh;
e) Tổng hợp, hoàn chỉnh hồ sơ và trình Bộ Tài nguyên và Môi trường phê duyệt kế hoạch thực hiện; kết quả điều tra, đánh giá đất đai của cả nước, cấp vùng; kết quả điều tra, đánh giá đất đai theo chuyên đề và công bố kết quả trên cổng thông tin điện tử của Bộ Tài nguyên và Môi trường.
2. Ủy ban nhân dân cấp tỉnh có trách nhiệm:
a) Phê duyệt kế hoạch thực hiện, kết quả điều tra, đánh giá đất đai tại địa phương và công bố trên cổng thông tin điện tử của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh;
b) Báo cáo kết quả điều tra, đánh giá đất đai về Bộ Tài nguyên và Môi trường.
3. Sở Tài nguyên và Môi trường các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương có trách nhiệm:
a) Xây dựng kế hoạch điều tra, đánh giá đất đai tại địa phương;
b) Triển khai thực hiện điều tra, đánh giá đất đai tại địa phương;
c) Tổng hợp, hoàn chỉnh hồ sơ và trình Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương phê duyệt kế hoạch thực hiện; kết quả điều tra, đánh giá đất đai tại địa phương và công bố trên cổng thông tin điện tử của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh.”

Như vậy, ngoài Sở Tài nguyên và Môi trường thực hiện điều tra, đánh giá. Thì còn Tổng cục Quản lý đất đai thực hiện việc triển khai điều tra, đánh giá. Ủy ban nhân dân cấp tỉnh phê duyệt các kế hoạch điều tra, đánh giá đất đai.

Hoạt động điều tra, đánh giá đất đai trong phạm vi cả nước bao gồm những hoạt động gì?

Quy định tại Điều 4 Thông tư 35/2014/TT-BTNMT quy định về hoạt động điều tra, đánh giá đất đai bao gồm các hoạt động sau:

- Điều tra, đánh giá đất đai của cả nước, các vùng kinh tế - xã hội (cấp vùng) gồm các hoạt động sau đây:

+ Điều tra, đánh giá về chất lượng đất, tiềm năng đất đai; điều tra thoái hóa đất;

+ Quan trắc giám sát tài nguyên đất;

+ Điều tra, đánh giá đất đai theo chuyên đề.

- Điều tra, đánh giá đất đai của các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (cấp tỉnh) gồm các hoạt động sau đây:

+ Điều tra, đánh giá về chất lượng đất, tiềm năng đất đai; điều tra thoái hóa đất;

+ Điều tra, đánh giá ô nhiễm đất được thực hiện ở những khu vực có nguồn gây ô nhiễm ở địa phương;

+ Điều tra, phân hạng đất nông nghiệp được thực hiện đối với nhóm đất nông nghiệp trừ đất nông nghiệp khác.

- Hoạt động điều tra, đánh giá đất đai được thực hiện theo định kỳ hoặc thực hiện đột xuất theo nhiệm vụ, cụ thể như sau:

+ Các hoạt động quy định tại Điểm a Khoản 1, Điểm a, b, c Khoản 2 Điều này được thực hiện định kỳ 5 năm một lần, điều tra toàn diện lần đầu và rà soát, điều chỉnh, bổ sung cho những lần tiếp theo;

+Hoạt động quan trắc giám sát tài nguyên đất được thực hiện hàng năm;

+Hoạt động điều tra, đánh giá đất đai theo chuyên đề được thực hiện đột xuất theo yêu cầu quản lý nhà nước về đất đai khi có quyết; định phê duyệt nhiệm vụ của cơ quan có thẩm quyền.

Trên đây là các đánh giá đất đai trong phạm vi cả nước.

Địa chính
Đánh giá đất đai
Căn cứ pháp lý
MỚI NHẤT
Pháp luật
Thoái hóa đất là gì? Theo Luật Đất đai mới nhất thì điều tra, đánh giá thoái hóa đất sẽ bao gồm những nội dung nào?
Pháp luật
Nội dung đánh giá tiềm năng đất đai được quy định cụ thể trong Luật Đất Đai mới nhất như thế nào?
Pháp luật
Việc thống kê, kiểm kê đất đai do cơ quan nào tổ chức thực hiện theo Luật đất đai? Mục đích của thống kê, kiểm kê đất đai để làm gì?
Pháp luật
Điều tra, đánh giá đất đai bao gồm những nội dung gì theo quy định của Luật Đất đai? Việc điều tra, đánh giá cần thu thập các tài liệu gì?
Pháp luật
Trích đo địa chính thửa đất là gì? Tờ trích đo địa chính thửa đất khi chuyển nhượng quyền sử dụng đất thì có giá trị không?
Pháp luật
Mảnh trích đo địa chính là gì? Việc xác nhận mảnh trích đo địa chính được quy định như thế nào?
Pháp luật
Hoạt động điều tra, đánh giá đất đai được áp dụng cho những đối tượng nào theo quy định của Luật đất đai?
Pháp luật
Ai có trách nhiệm tổ chức triển khai việc thực hiện điều tra, đánh giá đất đai theo Luật đất đai? Hoạt động điều tra đánh giá bao gồm những hoạt động gì?
Pháp luật
Việc chỉnh lý bản đồ địa chính được tiến hành trong các trường hợp nào theo Luật đất đai? Việc đo vẽ bản đồ địa chính được thực hiện khi nào?
Pháp luật
Việc xác định ranh giới giữa các thửa đất được tiến hành như thế nào theo Luật đất đai? Đường ranh giới hành chính được đo vẽ như thế nào?
Đặt câu hỏi

Quý khách cần hỏi thêm thông tin về có thể đặt câu hỏi tại đây.

Đi đến trang Tìm kiếm nội dung Tư vấn pháp luật - Địa chính
Cao Nguyễn Thảo Quyên Lưu bài viết
1,544 lượt xem
TÌM KIẾM LIÊN QUAN
Địa chính Đánh giá đất đai
Chủ quản: Công ty THƯ VIỆN PHÁP LUẬT. Giấy phép số: 27/GP-TTĐT, do Sở TTTT TP. HCM cấp ngày 09/05/2019.
Chịu trách nhiệm chính: Ông Bùi Tường Vũ - Số điện thoại liên hệ: 028 3930 3279
Địa chỉ: P.702A , Centre Point, 106 Nguyễn Văn Trỗi, P.8, Q. Phú Nhuận, TP. HCM;
Địa điểm Kinh Doanh: Số 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q3, TP. HCM;
Chứng nhận bản quyền tác giả số 416/2021/QTG ngày 18/01/2021, cấp bởi Bộ Văn hoá - Thể thao - Du lịch
Thông báo
Bạn không có thông báo nào