07/06/2021 08:54

Hỏi - Đáp: Nhiều di chúc, bản nào có hiệu lực?

Hỏi - Đáp: Nhiều di chúc, bản nào có hiệu lực?

Năm 2010 cha mẹ tôi làm di chúc để lại toàn bộ tài sản cho anh cả, nhưng sau này ông bà già yếu vợ chồng anh ấy không về chăm sóc, chỉ có vợ chồng tôi.

Cuối năm 2018, cha mẹ tôi làm lại di chúc để lại tài sản cho tôi. Hiện nay ông bà đã mất, anh cả tôi cho rằng mình là người được thừa hưởng toàn bộ tài sản theo di chúc năm 2010. Vậy di chúc nào có hiệu lực pháp luật và di sản sẽ được phân chia ra sao? (Hải Linh)

Luật sư tư vấn

Điều 630 Bộ luật Dân sự năm 2015 (BLDS) quy định, di chúc hợp pháp phải có đủ các điều kiện: người lập di chúc minh mẫn, sáng suốt trong khi lập di chúc; không bị lừa dối, đe dọa, cưỡng ép; nội dung của di chúc không vi phạm điều cấm của luật, không trái đạo đức xã hội; hình thức di chúc không trái quy định của luật.

Ngoài ra, di chúc có hiệu lực từ thời điểm mở thừa kế, tức là người để lại tài sản đã chết thì người được hưởng di sản theo di chúc mới có quyền định đoạt, sở hữu, sử dụng về tài sản này hợp pháp.

Đồng thời, Điều 640 BLDS quy định người lập di chúc có thể sửa đổi, bổ sung, thay thế, hủy bỏ di chúc đã lập vào bất cứ lúc nào. Do đó, nếu người được thừa kế không thực hiện đúng nghĩa vụ như: chăm sóc, nuôi dưỡng, quản lý tài sản hoặc cha mẹ không muốn tặng cho tài sản cho người con này nữa thì có quyền truất quyền thừa kế của người con này và lập di chúc khác.

Trong trường hợp của bạn, giả sử cả 2 di chúc đều thỏa mãn các điều kiện của di chúc hợp pháp, thì căn cứ Điều 640 BLDS, trường hợp người lập di chúc thay thế di chúc cũ bằng di chúc mới thì di chúc trước bị huỷ bỏ. Có thể hiểu, khi người lập di chúc đã hủy bỏ, thay thế di chúc cũ bằng một di chúc mới thì di chúc cũ sẽ không còn hiệu lực thi hành.

Ngoài ra, tại khoản 5 Điều 643 BLDS, khi một người để lại nhiều bản di chúc đối với một tài sản thì chỉ bản di chúc sau cùng có hiệu lực. Nghĩa là, người lập di chúc chết thì bản di chúc sau cùng mới là bản di chúc có hiệu lực và những người thừa kế phải căn cứ vào bản di chúc sau cùng này để phân chia di sản thừa kế.

Như vậy, di chúc có hiệu lực là di chúc sau cùng, tức là di chúc năm 2018. Trong trường hợp này bạn là người thừa kế toàn bộ di sản của cha mẹ để lại theo nội dung di chúc nêu trên.

Luật sư Võ Đan Mạch
Công ty Luật TNHH MTV Ta Pha

Nguồn: Vnexpress

395

Từ khóa: di chúc | hiệu lực |

Mời bạn Đăng nhập để có thể tải về