22/02/2021 14:07

Hỏi - Đáp: Chưa nghỉ hết ngày phép năm 2020, có được nhận tiền?

Hỏi - Đáp: Chưa nghỉ hết ngày phép năm 2020, có được nhận tiền?

Tôi mới sử dụng 8 trong 12 ngày của kỳ phép năm 2020 thì có được trả lương cho những ngày chưa nghỉ không? (Minh Nhật)

Nếu không thể nhận tiền, tôi muốn cộng dồn 4 ngày còn lại sang năm 2021 có được không?

Luật sư tư vấn

Theo điều 113 Bộ luật Lao động 2019 (có hiệu lực từ 1/1/2021), chế độ nghỉ phép hằng năm của người lao động được quy định như sau:

a) Người lao động làm việc đủ 12 tháng cho một người sử dụng lao động thì được nghỉ hằng năm, hưởng nguyên lương theo hợp đồng lao động như sau:

- 12 ngày làm việc với người làm công việc trong điều kiện bình thường;

- 14 ngày làm việc với người lao động là người chưa thành niên, lao động là người khuyết tật, người làm nghề, công việc nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm;

- 16 ngày làm việc với người làm nghề, công việc đặc biệt nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm;

b) Người lao động làm việc chưa đủ 12 tháng cho một người sử dụng lao động thì số ngày nghỉ hằng năm theo tỷ lệ tương ứng với số tháng làm việc.

- Cứ đủ 5 năm làm việc cho một người sử dụng lao động thì số ngày nghỉ hằng năm của người lao động được tăng thêm tương ứng một ngày.

- Trường hợp do thôi việc, bị mất việc làm mà chưa nghỉ hằng năm hoặc chưa nghỉ hết số ngày nghỉ hằng năm thì được người sử dụng lao động thanh toán tiền lương cho những ngày chưa nghỉ.

c) Người lao động có thể thỏa thuận với người sử dụng lao động để nghỉ hằng năm thành nhiều lần hoặc nghỉ gộp tối đa 3 năm một lần.

Bên cạnh đó, Nghị định 145/2020/NĐ-CP ngày 14/12/2020 quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Bộ luật Lao động về điều kiện lao động và quan hệ lao động cũng quy định: Tiền lương làm căn cứ trả cho người lao động những ngày chưa nghỉ hằng năm hoặc chưa nghỉ hết số ngày nghỉ hằng năm theo khoản 3 điều 113 của Bộ luật Lao động là tiền lương theo hợp đồng lao động của tháng trước liền kề tháng người lao động thôi việc, bị mất việc làm.

Người lao động chưa nghỉ hằng năm hoặc chưa nghỉ hết số ngày nghỉ hằng năm vì các lý do khác là tiền lương bình quân theo hợp đồng lao động của 6 tháng liền kề trước khi người sử dụng lao động tính trả bằng tiền những ngày chưa nghỉ hằng năm.

Theo các quy định nói trên, nếu bạn có 12 ngày nghỉ mỗi năm nhưng năm 2020 mới sử dụng hết 8 ngày, bạn có thể chuyển 4 ngày còn lại sang năm 2021 nhưng cần được sự đồng ý của người sử dụng lao động.

Trong trường hợp không nghỉ dồn, bạn vẫn được hưởng nguyên lương theo hợp đồng lao động cho những ngày chưa nghỉ.

Luật sư Phạm Thanh Bình
Công ty Luật Bảo Ngọc, Hà Nội

Nguồn: VnExpress

327


Mời bạn Đăng nhập để có thể tải về